Experts@CBS

I Experts@CBS kan du få kontakt til eksperter ved CBS, som stiller sig til rådighed for medier, organisationer og virksomheder med deres viden og kompetence inden for et meget bredt område af erhvervsøkonomi og erhvervssprog.

Ekspertområder

Arbejde & Arbejdsmarked demokrati på arbejdspladsen, familie og arbejdsliv, incitatmentsaflønning, løn & mobilitet, <..alle..> Brancher biotek-medico, branchestruktur & -udvikling, flybranchen, høreapparater, jern- & metal, kreative brancher, medicinalindustri, musik, møbler, social- & sundhedssektor, <..alle..>
Byggeri & Boligøkonomi boligøkonomi, boligfinansiering, byggesektor, corporate architecture, <..alle..> Datalingvistik natursprogsgrænseflader, ontologier, sprogteknologi, taleteknologi, termbaser, vidensrepræsentation, <..alle..>
E-business bluetooth-teknologi, distribueret videnstyring, e-handel, forretningsmodeller, EDI, <..alle..> EU & EU-ret EU-arbejdsret, EU-forfatningstraktat, EU-konkurrenceret, indre marked, <..alle..>
Filosofi & Samfundsvidenskabelig teori metodologi og videnskabsfilosofi, marxististisk teori, moderne sociologisk teori og samfundsanalyse, videnskabsteori og metode, <..alle..> Finansiering aktiemarkeder, corporate governance, financial architecture, hedgefonde, kapitalmarkeder, pensionsopsparing, performanceaflønning, <..alle..>
Forbrugere & Forbrugeradfærd børn som forbrugere, forbrugeradfærdsteori, forbrugerforhold, kundeloyalitet, positionering, <..alle..> Forskning & Uddannelse forskningsevaluering, forskningsledelse, forskningspolitik, internationalisering af uddannelser, videnskab og teknologipolitik, <..alle..>
Historie bank- og pengehistorie, europæisk historie, europæisk retshistorie, politisk historie, virksomhedshistorie, økonomisk historie, <..alle..> HRM & Personaleledelse kompetenceledelse, organisationsforandringer, <..alle..>
Industriøkonomi industriel dynamik, industrielle distrikter, interorganisatorisk læring, netværk, virksomhedssamarbejde, <..alle..> Informationsteknologi (it) banksystemer, brugervenlighed, digital forvaltning, e-government, human-computer-interaction (HCI), IP-telefoni, it & organisation, it-projektledelse, open source, softwareudvikling, <..alle..>
Innovation & entrepreneurship corporate venturing, design, entrepreneurship, industriel udvikling, immaterielle rettigheder, innovationsledelse, iværksættere, patenter, teknologiledelse, uddannelse & globalisering <..alle..> Interkulturel kommunikation forhandling, kulturelle værdier, national identitet, <..alle..>
International økonomi globalisering, multinationale selskaber, risikohåndtering, udviklingsøkonomi, valutakurser, <..alle..> Jura & Retsvidenskab arbejdssret, børsret, forsikringsret, forbrugerret, konkurrenceret, konkurs og rekonstruktion, kontraktret, selskabsret, skatteret, strafferet, økonomisk kriminalitet, <..alle..>
Klima & miljø bæredygtig udvikling, forskning i bæredygtig energi i EU, miljøpolitik, miljøstandardisering, virksomheder & klimaforandringer, virksomheder & miljø, <..alle..> Kommunikation corporate storytelling, diskursanalyse, erhvervsjournalistik, krisestyring, mediekommunikation, politisk kommunikation, retorik, strategisk kommunikation, webkommunikation, <..alle..>
Kultur & Økonomi kunst & økonomi, kreativ industri, medier, <..alle..> Landeekspertise Argentina, Chile, Cuba, Island, Indien, Japan, Kina, Latinamerika, Rusland, Spanien, Storbritannien, Thailand, Tyskland, Uruguay, USA, <..alle..>
Ledelse & Management forandringsledelse, ledelsesfilosofi, ledelsesmode, ledelsesnetværk, offentlig ledelse, skoleledelse, virksomhedens sociale ansvar, virksomhedsledelse, <..alle..> Lingvistik almen fonetik, fagsprog, fremmedsprogspædagogik, fremmedsprogstilegnelse, sociolingvistik, terminologi, <..alle..>
Logistik & Supply Chain Management forsyningskæder, indkøb, informationsteknologi, kunde-leverandørsamarbejde, ledelseskompetencer, outsourcing, logistikstrategi, <..alle..> Markedsføring business-to-business, complaint management, design og marketing, detailhandel, kunderelationer, analyse, reklame, reklameeffekt, <..alle..>
Makroøkonomi & Økonomiske forhold baltiske lande, netværksøkonomi, ny økonomi, sort økonomi, østeuropa, <..alle..> Matematik & Teoretisk statistik data mining, evalueringsmetoder, <..alle..>
Organisationsteori organisationsudvikling, organisatorisk læring, organisationsændringer, sygehusledelse, virtuelle organisationer, <..alle..> Oversættelse & tolkning oversættelsespraksis, oversættelsesprocesser, oversættelsesteknologi, oversættelsesteori, tolkning, <..alle..>
Politik & Forvaltning e-government, offentlig ledelse & strategi, offentlige erhvervsvirksomheder, politisk retorik, spin, udlicitering, <..alle..> Politiske & sociale forhold arktiske områder, England, Frankrig, Japan, Mexico, Storbritanien, Tyskland, USA, globalisering og engelsk, <..alle..>
Produktion design for produktion, forbedringer, indkøb, produktionsfilosofier, <..alle..> Regionaløkonomi regional branding, transnational regionalisering, Øresundsregionalisering, <..alle..>
Regnskabsvæsen & Revision eksternt regnskab, ledelsesinformation, revisionsmetoder, skatteregler (virksomheder), økonomistyringssystemer (SAP, Oracle) <..alle..> Sociologi aktionsforskning, arbejdssociologi, individ & samfund, social forandring, social kapital, videnskabssociologi, virksomhed & samfund, <..alle..>
Sprog & Kultur engelsk, fransk, italiensk, japansk, russisk, spansk, sprogpolitik, tysk, <..alle..> Strategi konkurrencestrategi og immaterielle rettigheder, strategisk forudsigelse, strategisk ledelse, strategizing, <..alle..>
Transport skibsfart, vognmands- & speditionsbranchen, <..alle..> Turisme Grønland, kulturindustri (Asien), turismestrategier, turistbranche, <..alle..>
Videnledelse corporate architecture, virksomhedsportaler, videnregnskaber, videnskabelse, <..alle..> Virksomheder corporate branding, performancemåling, virksomhedens sociale ansvar, <..alle..>
Virksomhedsøkonomi <se alle eksperter> Økonomisk teori arbejdsøkonomi, finansieringsteori, mikroøkonomi, <..alle..>
Økonomiske politikker erhvervspolitik, konkurrencepolitik, pengepolitik, <..alle..>
 


© 2011 Copenhagen Business School: Redaktion - CBS Bibliotek