"Pension Research Centre (PeRCent) "

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Steffen Andersen

Adfærdsøkonomi, E-Science, Eksperimentel økonomi, Husholdningers finansielle beslutninger

Marcel Fischer

Valg af aktieportefølje

Bjarne Brænder Florentsen

Finansielle beslutninger på mikroniveau, Pensionsøkonomi, Virksomhedsøkonomi

Svend Erik Hougaard Jensen

Kort- og langsigtede virkninger af finanspolitik, Makroøkonomisk politik og strukturreformer i eurozonen, Makroøkonomiske og pensionspolitiske aspekter af demografiske ændringer

Natalia Khorunzhina

Husholdningers finansielle beslutninger, Husholdningers økonomi

Claus Munk

Husholdningers finansielle beslutninger, Investeringsteori, Porteføljeteori

Michael Møller

Boligøkonomi, Incitamentssystemer inkl. aktieoptioner, Kunst og økonomi, Porteføljeinvesteringer, Privatøkonomi, Virksomhedsledelse

Søren Bo Nielsen

Den offentlige økonomi, Skattepolitik

Mauricio Prado

Offentlige finanser

Jesper Rangvid

Eurozonen, Finansiering, Finanskriser, International finansiering, International økonomi, Investeringsforeninger, Pengepolitik, Valutakurser

Battista Severgnini

Italiensk historie, Italiensk politik, Matchfixing, Produktivitet, Sportsøkonomi, Økonomisk historie, Økonomisk udvikling, Økonomisk vækst

Arna Vardardottir

Arbejds- og uddannelsesvalg, Beskatning, Evaluering af politiske reformer, Finansiel beslutningstagen, Forbrugere og forbrugeradfærd, Husholdningers finansielle beslutninger, Reaktioner på radikale indtægtsændringer, Værdipapirportefølje, Værdipapirportefølje og risiko

Ralf Andreas Wilke

Arbejdsløshed, Arbejdsmarkedet, Social sikkerhed, Statistiske metoder, Økonometri