"Institut for Organisation"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Frans Bévort

Human Resource Management (HRM), Ledelse, Ledelse af professionelle, Organisationsterori

Carsten Greve

Offentlig ledelse, Offentlige-private partnerskaber (OPP), Reformer i den offentlige sektor

Tor Hernes

Organisationsteori, Organisatorisk sensemaking, Organisering, Procesfilosofi, Procesteori, Tid

Didde Maria Humle

Arbejdsidentitet, Arbejdspraksisfortællinger, Human Resource Management (HRM), Immaterielt og relationelt vidensarbejde, Narrativ teori, metode og analyse, Organisationsanalyse, Organisationsetnografi, Organisationsidentitet, Storytelling i organisationer, Vidensarbejde

Alan Irwin

Forskningspolitik, Videnskab og demokrati, Videnskab og samfundet, Videnskabs- og teknologipolitik

Christina Berg Johansen

Alternative forskningsmetoder - kunst, performance, følelser, Bæredygtighed - samfundsmæssige omvæltninger gennem fx klimaforandringer, Grønlands sociale og miljømæssige bæredygtighed, Tid (temporalitet) og strategi

Peer Hull Kristensen

Komparativ politisk økonomi, Komparative studier af nationale virksomhedssystemer, Organisering i multinationale selskaber og globale netværk, Økonomisk-sociologiske perspektiver på organisering af arbejde, arbejdsmarkeder, uddannelses- og velfærdsinstitutioner

Henrik Holt Larsen

Human Resource Management (HRM), Karriereudvikling, Kompetenceudvikling, Ledelse, Menneskelige ressourcer (arbejdslivets), Organisationsteori, Strategisk HRM, Talentudvikling

Magnus Larsson

Ledelse, Ledelsesudvikling, Organisationspsykologi, Organisationsudvikling, Proceskonsultation

Thomas Lopdrup-Hjorth

Organisationsteori

Mette Mogensen

Arbejdsorganisering, Medarbejdertrivsel, Psyko-socialt arbejdsmiljø, Udvikling af de menneskelige ressourcer

Sara Louise Muhr

Balance mellem arbejdsliv og familieliv, High Performance Cultures, Human Resource Management (HRM), Køn, Management, Mangfoldighedsledelse

Sofia Pemsel

Governance, Projektbaserede organisationer, Projektledelse, Projektorganisation, Viden og læring

Ursula Plesner

Forskningskommunikation, Innovationskommunikation, Kommunikation og organisering, Kommunikationsteknologier

Majken Schultz

Corporate branding, Kultur, Organisation og ledelse, Samarbejde med virksomheder

Morten Thanning Vendelø

Innovationsledelse, Katastrofeforskning, Organisatorisk læring og tilpasning, Publikumssikkerhed, Virksomheders omdømme

Signe Vikkelsø

Arbejdsorganisering, Elektroniske patientjournaler, Forandringsledelse, Informationsteknologi, Kræft, Organisation, Organisationsanalyse, Organisationsændringer, Psykologi, Sundhedsvæsen