"Department of Finance"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Steffen Andersen

Adfærdsøkonomi, E-Science, Eksperimentel økonomi, Husholdningers finansielle beslutninger

Ken L. Bechmann

Incitamentsaflønning, Kapitalstruktur, Udbyttepolitik, Virksomhedsledelse, Virksomhedsøkonomi

Peter Ove Christensen

Finansieringsteori under imperfektioner, Prisfastsættelse af virksomheder, Regnskabsinformation og finansieringsomkostninger, Regnskabsinformation og performancemåling

Peter Dalgaard

E-Science, Statistiske metoder

Jens Dick-Nielsen

Kreditrisiko, Likviditetsrisiko, Virksomhedsobligationer

Marcel Fischer

Valg af aktieportefølje

Bjarne Brænder Florentsen

Finansielle beslutninger på mikroniveau, Pensionsøkonomi, Virksomhedsøkonomi

Björn Imbierowicz

Finansiel formidling, Selskabsfinansiering

Dorte Kronborg

Statistiske metoder

David Lando

Derivater, Erhvervsobligationer, Finansiel regulering, Finansielle markeder, Finansieringsteori, Kreditrisiko, Matematisk finansiering, Risikostyring, Statistiske metoder i finansiering

Linda Sandris Larsen

Husholdningers finansielle beslutninger, Porteføljeteori

Jens Lunde

Boligkriser, Boligmarkedet og makroøkonomi, Boligøkonomi og boligfinansiering, Finanskriser

Claus Munk

Husholdningers finansielle beslutninger, Investeringsteori, Porteføljeteori

Michael Møller

Boligøkonomi, Incitamentssystemer inkl. aktieoptioner, Kunst og økonomi, Porteføljeinvesteringer, Privatøkonomi, Virksomhedsledelse

Søren Feodor Nielsen

Statistiske metoder

Mads Stenbo Nielsen

Kreditderivater, Kreditrisiko, Likviditetsrisiko

Niels Christian Nielsen

Finansielle markeder, Incitamenter, Pensionsøkonomi

Ulf Nielsson

Aktiemarkedets organisering, Fondsbørser, Island

Claus Parum

Aktiemarkeder, Ejerskabsstruktur, Investeringsbeslutninger, Kapitalomkostninger, Kapitalstruktur (finansiering af selskaber), Risikopræmier, Skat, Udlodningspolitik (aktietilbagekøb og aktieudbytte), Virksomhedsøkonomi, Værdiansættelse af aktieselskaber

Remy Praz

Investeringsteori, OTC-markeder

Jesper Rangvid

Eurozonen, Finansiering, Finanskriser, International finansiering, International økonomi, Investeringsforeninger, Pengepolitik, Valutakurser

Morten Sørensen

Finansiering af iværksætteri, Private Equity, Venturekapital

Gyuri Venter

Begrænsninger i valutahandel, Information i det finansielle marked, Likviditet og friktion, Markedssammenbrud