"Department of Business and Politics"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Edward Ashbee

Brexit og politik i Storbritannien, Populistisk politik, Samtidens ideer og ideologier, Trumps præsidentperiode, Valg i USA og offentlig politisk planlægning, Økonomisk politik og budgetbeslutninger

Hubert Buch-Hansen

Europæisk konkurrenceregulering, Karteller, Konkurrence

Martin Bæk Carstensen

Den danske finanskrise 2007-2009, Ideers betydning i politik og deres udvikling over tid

Manuele Citi

Beslutningstagen inden for EU, EU-politik, Integration og regulering af det indre marked i EU

Christoph Houman Ellersgaard

Eliter, Magt, Netværk, Social ulighed

Liv Egholm Feldt

Det danske civilsamfund, Filantropi og gavegivning, Globale teams og tværkulturelle kompetencer, Læring i multinationale virksomheder, Vidensskabsteori

Maj Lervad Grasten

Humanitær ledelse og bistand, Internationale organisationer, Lovgivningens, domstolenes og juristernes rolle i international politik, Statsopbygning

Stine Haakonsson

Biotek og lægemiddelindustrien, Danske virksomheder i vækstøkonomier (Kina, Indien), Globale værdikæder, Innovationsglobalisering, Innovationsnetværk, Teknologioverførsel, Vedvarende energi, Økonomisk geografi

Brooke Harrington

Beskatning, Grupper og organisationer, Markeder, Offshore bankvirksomhed, Professioner, Rigdom og eliten

Lasse Folke Henriksen

Bæredygtighedsstandarder, Eliter, Fagøkonomers Politiske Rolle, Professioner, Sociale Netværk

Mathias Hein Jessen

Civilsamfund, Flygtninge, Neoliberalisme, Organisationer, Politisk tænkning, Sammenslutninger, Selskaber, Stat, Suverænitet

Mogens Kamp Justesen

Demokrati og demokratisering, Ejendomsrettigheder og økonomisk vækst, Politiske regimer og institutioner, Samfundsvidenskabelige metoder, Økonomisk udvikling

Janine Leschke

Ansættelsesforhold uden for overenskomst, Arbejdskraftens bevægelse inden for EU, Arbejdskvalitet, Balance mellem arbejdsliv og familieliv, Europe 2020, Europæisk beskæftigelsesstrategi, Komparativ arbejdsmarkedspolitik, Ligestilling, Segmentering, Socialpolitik

Joachim Lund

Holocaust, Krig og samfund, Politisk og økonomisk historie, Politiske ideers historie, Tysk besættelsespolitik 1939-45, Tyskland under nazismen og den 2. verdenskrig, Virksomhedshistorie, Økonomisk teori, Økonomiske kriser i historien

Anker Brink Lund

Civilsamfundsstudier, Valueringsteori

Gitte Meyer

Forskellige journalistiske traditioner og deres begrebsforståelser, Videnskab og offentlighed

Andreas Møller Mulvad

Arbejderhistorie, Civilsamfund og ejendomsrelationer, Demokratisk politisk teori, Kapitalismens historiske udvikling, Kinas Kommunistiske Parti, Politik og økonomi i Kina, Politiske ideologier, Samfundets historiske udvikling i Danmark, Norge og Sverige, Xi Jinping

Morten Ougaard

BRIK-landene i den økonomiske verdensorden, De nye magter i verdenspolitikken, Internatioal handels- og investeringspolitik, Internationale økonomiske magtforhold, Internationalt politisk-økonomisk samarbejde, Verdenshandelsorganisationen WTO

Lene Holm Pedersen

Ledelse, styring og motivation i velfærdsstaten, Lokaldemokrati og kommunalvalg, Politikernes løn og arbejdsvilkår

Stefano Ponte

Bæredygtige partnerskaber, mærker og certificeringer, Erhvervsliv og bæredygtighed, Etisk handel og forbrug, årsagsrelateret marketing, Globale værdikæder og produktionsnetværk, Politisk udviklingsøkonomi, Transnational miljøregulering

Leonard Seabrooke

Beskatning, Demografiske forskydninger, Finansreform, Internationale organisationer, Professioner

Eleni Tsingou

Demografiske forskydninger, Globale bankreguleringer og finansielle reformer, Hvidvaskning af penge

Antje Vetterlein

IMF, Udviklingspolitik og socialpolitik, Verdensbanken

Duncan Wigan

Politisk økonomi og international beskatning, Politisk økonomi og international finans