"Department of Strategic Management and Globalization"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Christian Geisler Asmussen

Drivkræfter bag virksomheders performance, Globale byer, Globalisering, Internationalisering af virksomheder, Konkurrencefordele, Spilteori

Kirsten Foss

Teori om virksomheders eksistens og størrelse

Peter Ørberg Jensen

Global sourcing, International outsourcing, Offshoring, Virksomhedens internationalisering

Marcus Møller Larsen

International business, Multinationale virksomheder, Offshoring, Outsourcing, Udviklingsøkonomi

Francesco Di Lorenzo

Innovationsperformance, Strategiske medarbejderressourcers mobilitet, Vidensstrømme, Virksomheders risikokapital

Michael Mol

Global strategi, Ledelsesinnovation, Multinationale virksomheder, Nye ledelsespraksisser, Offshoring, Outsourcing, Strategisk ledelse, Strategiske skift, Åben innovation

Marie Louise Mors

Global strategi, Konkurrence om ressourcer, Professionelle servicevirksomheder, Sociale netværk, Vidensdeling

Bo Bernhard Nielsen

Multilevel teori og metode, Strategiske alliancer og joint ventures, Topledelser og ledelse, Videnledelse

Bent Petersen

Forretningsmodeller for servicevirksomheder, Strategisk kontrahering, Udflagning, Virksomheders internationalisering

Thomas Ritter

Forretningsudvikling, Konkurrenceevne, Kundeindsigt, Kunderelationer, Markedsstrategi, Værdiskabelse,

Wolfgang Sofka

Afvikling af udenlandske virksomheder, Innovation, International business, Kommercialisering af ideer, Samarbejde