Eksperter i "Algoritmedrevet finans"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Hansen, Kristian Bondo

Algoritmedrevet finans, Finansmarkedernes historie, Maskinlæring i finansverdenen, Masseteori

Min, Bo Hee

Algoritmedrevet finans, Arbejdets digitale forandring, Digital teknologi og organisatoriske ændringer, Finansielle markeder, Kunstig intelligens, Regulering af finansielle institutioner