Emner A-Z

Her finder du en liste med alle de ekspertemner, som er i Experts@CBS.

Klik på et emne og få vist de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere antallet af viste emner ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A:

Adfærdsmæssige perspektiver på økonomistyring
Adfærdsøkonomi (4)
Adgangsbaserede services
Aftaleret
Afvikling af udenlandske virksomheder
Aktiemarkeder
Aktiemarkedets organisering
Aktieselskaber
Aktivisme og sociale medier
Alternativ organisering
Ambitionssnak
Analyse og ændringer af virksomhedsprocesser
Anerkendende undersøgelse og positiv organisationslæring
Anpartsselskaber
Anskaffelse og udbredelse af innovation
Ansvarlig ledelse
Ansættelsesforhold uden for overenskomst
Antidumping
Antropologi i asiatiske samfund
Anvendelse af benchmarkmetoder (skoler, hospitaler, netværksvirksomheder, kommuner)
Anvendt statistik
Anvendt økonometri - analyse af produktivitet på data på virksomhedsniveau
Anvendt økonometri - uddannelseøkonomi med fokus på studenteradfærd på videregående uddannelser.
Anvendt økonometri - valutakursanalyser
Anvendt økonomi
Arbejderhistorie
Arbejdets digitale forandring
Arbejdets digitale forvandling
Arbejdsdeling
Arbejdskraftens bevægelse inden for EU
Arbejdskvalitet
Arbejdsløshed (2)
Arbejdsmarkedet (2)
Arbejdsmarkedsforhold i udviklingslande
Arbejdsmarkedsøkonomi (3)
Arbejdsorganisering (2)
Arbejdspladsens teologi
Arkitektur
Arktisk shipping
Autokommunikation

B:

B2B-markedsføring (3)
BRIK-landene i den økonomiske verdensorden
Balance mellem arbejdsliv og familieliv
Banker
Bankledelse
Bankvirksomhed
Begrænsninger i valutahandel
Benchmarkmetoder
Beskatning
Beskæftigelsesøkonomi
Beslutningstagen inden for EU
Beslutningstagning
Beslutningstagning i organisationer
Betalinger
Big Data
Big Data-analyser
Big Data-analytik (2)
Big Data-strategier
Bilindustrien
Bilindustriens forsyningskæder
Biotek og lægemiddelindustrien
Blockchain
Blockchain-teknologi
Blockchain og produktion
Blogging
Boligøkonomi
Branderfaring
Branding
Brandmanagement
Brands og branding (4)
Brandstrategi
Brexit
Brexit og politik i Storbritannien
Britisk politik
Britisk politisk historie
Britiske identiteter
Britiske samfundsforhold
Brug af informationsteknologi i forsyningskæder
Brugerinddragelse i digitalisering i den offentlige sektor
Brugerinnovation
Bryggeribranchen
Bureaukratisk repræsentation / repræsentativt bureaukrati
Business model canvas
By- og landsplanlægning
Byer og byudvikling
Byers image
Byggesektor
Bæredygtig entreprenørskab
Bæredygtig innovation og strategi
Bæredygtig marketing
Bæredygtig produktion
Bæredygtige forretningsmodeller
Bæredygtige forsyningskæder
Bæredygtige partnerskaber, mærker og certificeringer
Bæredygtighed (4)
Bæredygtighed og iværksætteri
Bæredygtighedsstandarder
Bæredygtigt forbrug

C:

CSR-kommunikation
CSR-rapportering (2)
CSR i forsyningskæder
CSR og klimaforandringer
Centralbank digital valuta (CBDC)
Change Management og organisationsudvikling
Civilsamfund
Civilsamfund og ejendomsrelationer
Civilsamfundsstudier
Co-creation
Co-creation af brands
Co-creation af innovation
Co-creation og samarbejdsdrevet innovation
Computermedieret kommunikation
Corporate branding
Creativity Support Systems (CSSs)
Crowd-baseret virksomhed, crowdfunding, and crowdsourcing
Crowd-forudsigelser
Crowdsourcing (2)
Crowdsourcing og crowdfunding-platforme
Customer Experience Management (CEM)

D:

Dansk-kinesiske relationer
Dansk handelshistorie
Dansk ledelse i Kina
Dansk og international kommunisme
Dansk og international voldgift
Danske virksomheder i Japan
Danske virksomheder i vækstøkonomier (Kina, Indien)
De europæiske arbejdsmarkeder
De nye magter i verdenspolitikken
Decentraliseret organisation
Deleøkonomi (2)
Deleøkonomi og samarbejdsøkonomi
Demografiske forskydninger (2)
Demokrati og demokratisering
Demokratisk politisk teori
Den danske arbejdsmarkedsmodel
Den danske finanskrise 2007-2009
Den danske velfærdsmodel
Den globale automobilindustri
Den kreative proces
Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU)
Deregulering af den finansielle sektor
Derivater
Design Science Research
Design af services
Designtænkning
Designtænkning og designdrevet innovation
Destinationsmarketing
Det danske civilsamfund
Det danske sundhedssystem
Det pengeløse samfund
Detailhandel
Digital disruption
Digital entreprenørskab
Digital forvaltning
Digital innovation
Digital omstilling af arbejde
Digital servicedesign og innovation
Digital strategi
Digital transformering
Digitale forretningsmodeller
Digitale hukommelsesstudier og digital glemsel
Digitale platforme (2)
Digitale teknologier
Digitale virksomheder (2)
Digitalisering (2)
Digitalisering af offentlige organisationer
Digitalisering i den offentlige sektor
Digitalt arbejde og work-life grænseflade
Direkte udenlandske investeringer (FDI) (3)
Direkte udenlandske investeringer (FDI) i vækstøkonomier/udviklingslande
Direkte udenlandske investeringer (FDI) og valg af placering
Direkte udenlandske investeringer (FDI) og vækstlande
Diskursanalyse
Disruptiv innovation
Distribueret problemløsning
Diversitet
Diversitet, især national diversitet
Diversitet og inklusion
Domsanalyse
Driftsstyring
Driftsstyring og SCM
Drivkræfter bag virksomheders performance
Dynamisk entreprenørskab og iværksætteri

E:

E-Science (7)
E-business
E-demokrati
E-government (3)
E-handel i Kina
E-læring
ERP-systemer
ESports
EU (2)
EU-politik
EU-ret (2)
EU og EU-ret
Effektive strategiprocesser
Effektivitet
Ejendomsrettigheder og økonomisk vækst
Ejerskabsstruktur
Eksperimentel økonomi (3)
Ekstreme former for organisering
Elektronikindustrien
Elektronisk og mobil handel
Elektroniske patientjournaler
Eliter (2)
Empirisk regnskabs- og/eller revisionsforskning, panel data
Energipolitik
Engelsk morfologi og syntax
Engelsk som undervisningssprog
Enterprise Risk Management (ERM)
Entreprenørskab og sociale forandringer
Erhverv
Erhvervsliv og bæredygtighed
Erhvervsliv og det offentlige
Erhvervsliv og politik
Erhvervsliv og styring
Erhvervsobligationer (2)
Erhvervsret
Erhvervsudvikling i Latinamerika
Erhvervsøkonomi (4)
Erhvervsøkonomisk informationsledelse
Erstatningsansvar
Erstatningsret
Etisk handel og forbrug, årsagsrelateret marketing
Etiske brands
Etnografiske metoder
Europe 2020
Europæisk beskæftigelsesstrategi
Europæisk konkurrenceregulering
Eurozonen
Evaluering af kreativitet og innovation
Eventsikkerhed
Evolutionspsykologi
Eye-tracking

F:

FN
FN's Global Compact (2)
Faglig formidling
Fagøkonomers Politiske Rolle
Fair trade
Familieejede virksomheder
Familiepolitik
Family-office
Fasemodeller
Filantropi og gavegivning
Filmindustrien (Danmark, Bollywood og Hollywood)
Filosofi
Filosofiundervisning på en business school
Finans og IT
Finansiel forståelse og uddannelse
Finansiel regulering
Finansiel teknologi
Finansielle beslutninger på mikroniveau
Finansielle markeder (3)
Finansiering (6)
Finansiering af dansk forskning
Finansiering af iværksætteri
Finansieringsteori
Finanskommunikation
Finanskriser (2)
Finansreform
Firmaers internationalisering
Firmaers rolle i politik
Flygtninge
Fondsbørser
Forandringsledelse (3)
Forbrug og identitet
Forbrugeradfærd (6)
Forbrugeradfærd i Japan
Forbrugeradfærd og digitale services/platforme
Forbrugerens viden om et brand
Forbrugeres livsovergange og deres brandforbrug
Forbrugerpolitik
Forbrugerpsykologi (3)
Forbrugerret
Forbrugstransformationer
Forholdet mellem industri og beskæftigelse
Forholdet mellem regering og virksomhed
Formueret
Forretningsforhandling i Japan
Forretningsmodeller (2)
Forretningsmodeller for Internet of Things
Forretningsmodeller for servicevirksomheder
Forretningsrelationer og -netværk
Forretningsudvikling
Forsikring
Forskningspolitik
Forstyrrende innovation
Forståelse af markeder i Asien
Forsvar
Forsyningskædedesign
Forsyningskæder
Forsyningskædestrategier
Forældreorlov
Foucault, social analyse og affirmativ kritik
Franchising
Fransk politik
Fransk politik og samfundsforhold
Fransk økonomi
Fremmedfrygt
Fremstilling af kriminallitteratur
Fremstilling af rejseudbud
Frontline markedsføring
Fusioner og opkøb (M&A) (2)
Fødevaremarketing
Følelsestilstande

G:

Gamification
Gamification ('spilificering')
Generel marketing
Georgio Agamben
Global bankvirksomhed
Global governance (2)
Global sourcing
Global strategi (2)
Globale bankreguleringer og finansielle reformer
Globale byer
Globale finansielle markeder (2)
Globale teams og tværkulturelle kompetencer
Globale værdikæder (3)
Globale værdikæder og produktionsnetværk
Globalisering
Globalt lederskab
Governance
Governmentality
Grønlandsk politik og samfund
Gæld

H:

Handelsrelationer mellem EU og Kina
Havne - investering og ledelse
Hemmelige afstemninger
Holocaust
Hospitality Management
Hovedkvarter/datterselskabs-relationer
Human Resource Management (HRM) (3)
Human kapital
Humaniora og socialvidenskab i management uddannelsen
Humanitær kommunikation
Humanitær ledelse og bistand
Husholdningers finansielle beslutninger (6)
Husholdningers økonomi
Hvidvaskning af penge
Håndtering af returvarer
Højere uddannelse, uddannelsespolitik

I:

IMF
IT- og internetret
IT-agilitet
IT-implementering
IT-ledelse (2)
IT-ledelse og organisation
IT-modenhed
IT-projektledelse
IT-strategi
IT-strategi i offentlig og privat sektor
IT i sundhedsvæsenet
IT og Supply Chain Management
IT og innovation
IT og samfundet
Ideers betydning i politik og deres udvikling over tid
Identitet (2)
Identitetspolitik
Immateriel rettighedsstrategi
Impact investing
Implementering og effekter af IT (2)
Implementering og socio-tekniske aspekter af nye teknologer
Incitamenter
Incitamenter i organisationer
Incitamentsaflønning
Incitamentssystemer inkl. aktieoptioner
Individuel beslutningsteori
Indkøbsstyring
Indonesien
Indtægtsstyring
Industriel politik og industriel konkurrenceevne
Industrielle klynger
Industrielle netværk
Industriorganisationer
Industripolitik i udviklingslande
Industriøkonomi
Information i det finansielle marked
Informationskultur
Informationsledelse
Informationsmanagement
Informationspolitik
Informationsteknologi (3)
Informationsteknologi på arbejdspladsen (2)
Innovation
Innovation af forretningsmodellen inden for logistik og forsyningskæder
Innovation inden for udviklingsøkonomier
Innovation og arbejdskraftsmobilitet
Innovation og digital virksomhed
Innovation og entreprenørskab
Innovation og humankapital
Innovation og innovationsledelse
Innovation og relationen mellem industri og videnskab
Innovationsglobalisering
Innovationsledelse (5)
Innovationsnetværk
Innovationsperformance
Innovationsprojekter og netværk
Innovationsskabelse
Innovationsstrategi
Innovationssystemer og regional udvikling
Insolvens- og rekonstruktionsret
Institutionel og organisatorisk skifte
Institutionelle analyser af samfund
Integration og regulering af det indre marked i EU
Integreret kommunikation
Intellektuel ejendomsret og patentpolitik
Interaktionsdesign
Interessentskaber
Interkulturel kommunikation (2)
Interkulturel kommunikation og ledelse
Interkulturel ledelse
Interkulturel markedskommunikation
Interkulturelle forbrugsværdier og forbrugeradfærd
Interkulturelt samarbejde
Intern kontrol
Intern kontrol og revision
Intern revision
Internatioal handels- og investeringspolitik
International akkreditering
International business (3)
International business og økonomisk udvikling
International erhvervsmarkedsføring
International finansiering
International handel (3)
International handelsteori
International kontraktsret
International ledelse (4)
International lobbyisme
International management
International markedsføring
International miljøregulering af skibsfarten
International og komparativ formueret
International outsourcing
International privat- og procesret
International strategi og ledelse
International voldgift
International økonomi
Internationale forhandlinger og konfliktløsning
Internationale handelstvister
Internationale organisationer (2)
Internationale økonomiske magtforhold
Internationalforskning og udvikling (R&D)
Internationalisering af forskning og udvikling (R&D) og innovation
Internationalisering af innovation
Internationalisering af små og mellemstore virksomheder (SMEs)
Internationalisering af virksomheder
Internationalt entrepreneurship
Internationalt politisk-økonomisk samarbejde
Internet of things (2)
Internetret
Internetteknologier
Internettet
Intersektionalitet
Investeringsbeslutninger
Investeringsforeninger
Investeringsteori
Island
Italiensk historie
Italiensk politik
Iværksætteri (5)
Iværksætteri i Afrika
Iværksætteri og uddannelse
Iværksætterinkubatorer
Iværksætterselskaber

J:

Japansk forbrugsindustri
Japansk forretningskultur og samfund
Japansk ledelse
Japansk økonomisk reform - 'womenomics' - kvinder på arbejdsmarkedet
Japanske medier - public service og private stationer
Jobskabelse og -nedlægning
Jura og retsvidenskab
Juridisk netode

K:

Kapitalisme i Tyskland
Kapitalismens historiske udvikling
Kapitalomkostninger
Kapitalstruktur
Kapitalstruktur (finansiering af selskaber)
Karteller
Katastrofeforskning
Kedsomhed
Key account management
Kina (2)
Kina's "one belt one road" relateret til handelsret
Kina-studier
Kinas Kommunistiske Parti
Kinesisk erhvervskultur
Kinesisk ledelse
Kinesisk statskapitalisme
Kinesiske internationale investeringer
Klassisk indisk tænkning, indisk logik
Klimaforandringer og klimapolitik
Klimapolitik
Klynger (2)
Kognition
Kollektiv intelligens (2)
Kollektive identiter og sprog
Kommanditselskaber
Kommercialisering af ideer
Kommerciel udnyttelse af produkt- og serviceinnovation
Kommunikation (2)
Kommunikation og organisering
Kommunikationsteknologier
Komparativ arbejdsmarkedspolitik
Konfliktløsning i verdenshandelsorganisationen WTO
Konkurrence
Konkurrence om ressourcer
Konkurrenceevne (2)
Konkurrencefordele
Konkurrenceret
Konkurrencestrategi
Kontraktteori
Kontrol af innovationsprocesser
Korporatisme
Korruption
Kort- og langsigtede virkninger af finanspolitik
Kreativ arbejdskraft
Kreativ kognition
Kreative industrier
Kreative og kulturelle brancher
Kreativitet
Kreditderivater
Kreditrisiko (4)
Krig og samfund
Kriminalitet og økonomi (incitamentstrukturer)
Krise
Kriseledelse
Kræft
Kultur (2)
Kulturel globalisering
Kundeadfærd
Kundeengagement
Kundeindsigt
Kundeloyalitet (2)
Kundeoplevelse
Kunderejse
Kunderejse og kundeberøringsflader (Customer Journey and Touchpoints)
Kunderelationer (2)
Kunderelationsstyring
Kundetilfredshed (2)
Kundeværdi
Kunst og forretning
Kunst og økonomi
Kunstig intelligens (2)
Kvalitativ metodologi
Kvalitative analysere
Kvalitative forskningsmetoder
Kvalitative metoder
Kvantitativ forskning
Kvantitative forskningsmetoder
Kvantitative metoder
Kvantitative metoder og modeller
Kvindelige iværksættere i Afrika
Kvinder i bestyrelser og den øverste ledelse
Køn (3)

L:

LGBT+ (bøsser, lesbiske, biseksuelle og transkønnede), queer og feministiske perspektiver
Lager- og produktionsstyring
Landeekspertise - Malaysia
Ledelse (5)
Ledelse af digitalisering
Ledelse af forsyningskæder (2)
Ledelse af integration efter fusionering
Ledelse af iværksætteri
Ledelse af kreativitet og innovation
Ledelse af logistikservices og logistikserviceudbydere
Ledelse af operationsstrategi
Ledelse af produktdesign og servicedesign
Ledelse af produktudvikling (2)
Ledelse af professionelle
Ledelse af projekter
Ledelse af serviceaktiviteter
Ledelse af transportsystemer
Ledelse af økosystemer
Ledelse og organisationshistorie
Ledelses- og organisationsinnovation
Ledelses- og styringssystemer
Ledelsesfilosofi
Ledelsesinnovation
Ledelsesteknologi
Ledelsesudvikling
Lederskab (3)
Ligestilling (2)
Likviditet og friktion
Likviditetsrisiko (3)
Lingvistik (2)
Logistik i by-områder - city logistik
Logistikudfordringer ved e-handel og internetkøb
Lokale valutaer
Lokalisering
Lokalsamfundsbaserede vedvarende energiomstillinger
Lokalsamfundsbaseret kunst og sociale forandringer
Lovgivningens, domstolenes og juristernes rolle i international politik
Luftfartsindustrien
Luksusmarketing
Læring i multinationale virksomheder
Læring inden for organisationer
Læringsmiljøer og tværkulturelt samarbejde
Læringsteknologi
Løn og incitamenter

M:

Magt
Magt og diskurser
Makroøkonomi
Makroøkonomi og arbejdsmarkedet
Makroøkonomisk politik og strukturreformer i eurozonen
Makroøkonomiske og pensionspolitiske aspekter af demografiske ændringer
Mangfoldighed
Mangfoldighedsledelse (3)
Maritim historie
Maritim økonomi
Maritime virksomhedsudfordringer
Markedsanalyse (2)
Markedsføring
Markedsføring og branding af byer
Markedsføring og branding af hovedstader
Markedsføring og branding af nationer
Markedsføringsret
Markedsføringsteori
Markedskommunikation
Markedsledelse
Markedspolitikker og statsstøtte i Kina
Markedssammenbrud
Markedsstrategi (2)
Markedsundersøgelser
Marketingsanalyser
Marketingsledelse
Marketingsstrategi
Marketingsundersøgelser
Maskinlæring i supply chain management
Masseadfærd
Massetilpasning og udsættelsesstrategier
Matchfixing
Matematisk finansiering
Matematisk modellering
Medarbejdereje
Medarbejdertrivsel
Mediebranchen
Medier, demokrati og medborgerskab (2)
Medier og sociologi (2)
Melankoliens historie
Meningsdannelse (2)
Menneske-maskine interaktion (2)
Menneskerettigheder
Mental sundhed på arbejdspladsen
Michel Foucault
Mikrofinans i Skandinavien
Mikroøkonomi (2)
Militær
Minoritetsstudier
Mobil e-handel (M-commerce)
Mobilbetaling
Mobilbetaling og NFC-betaling
Mobile computere
Mobilitet inden for stillinger/erhverv
Mobiltelefoner og smartphone
Motivationsteori
Multi-level-modellering
Multi-stakeholder brand co-creation
Multikulturelle og multinationale arbejdspladser
Multikulturelle teams - diversitet og dynamik
Multilevel teori og metode
Multinationale selskabers strategier
Multinationale virksomheder (4)
Multinationale virksomheders økonomi
Musikindustrien
Måling og styring af kunders lønsomhed

N:

Nation-branding
National kunst
Nationale bevægelser
Neoliberalisme (2)
Netværk (2)
Neuromarketing
Non-profit-marketing
Normdannelse i samfund og erhvervsliv
Normkritik
Nudging (2)
Ny strukturel økonomi
Nye ledelsespraksisser
Nystartede virksomheder

O:

Offentlig/privat ledelse
Offentlig blød og hård regulering af CSR (national og international)
Offentlig digitalisering
Offentlig ledelse (3)
Offentlig privat partnerskab
Offentlig ret
Offentlig revision
Offentlige-private partnerskaber (OPP)
Offentlige finanser (2)
Offshoring (3)
Omstilling og økonomisk udvikling i Central- og Østeuropa samt Rusland
Online læring
Online markedspladser
Online sociale netværk i en virksomhed
Online undervisning
Open Data, Open Access og Open Design
Open banking
Open source software
Oplevelsesdesign
Oplevelsesøkonomi
Oplysninger i årsrapporten
Opsparingsbeslutninger
Opstartsvirksomheder
Organisation
Organisation, magt og kultur
Organisation og ledelse
Organisationer
Organisationer i multinationale virksomheder
Organisationer og organisationsteori
Organisationsanalyse
Organisationsfilosofi (2)
Organisationsidentitet
Organisationsinnovation (2)
Organisationskommunikation (2)
Organisationskreativitet
Organisationskultur (2)
Organisationskultur og identitet
Organisationslæring
Organisationspsykologi
Organisationsstudier
Organisationsteori (3)
Organisationsterori
Organisationsudvikling
Organisationsændringer
Organisationsøkonomi
Organisatorisk beslutningstagen og forretningsintelligens mht. Big Data
Organisatorisk design og performance
Organisatorisk identitet/image
Organisatorisk læring og tilpasning
Organisatorisk meningsdannelse
Organisatorisk sensemaking
Organisatoriske aspekter af fusioner og opkøb (M&A)
Organisatoriske beslutningsprocesser
Organisatoriske perspektiver på digitalisering
Organisering (2)
Outsourcing (2)
Outsourcing og hjemtagelse af produktion
Overturisme

P:

Partnering
Partnerskaber mellem virksomheder og NGO'ere
Penge
Pengepolitik
Pensionsøkonomi (3)
Pensumdesign på de videregående uddannelser
Performance-målingssystemer
Performanceledelse
Personale- og talentudvikling - med fokus på Japan
Personalisering
Persondatabeskyttelse
Personligt salg
Platformsstrategier og moduliseringsstrategier
Politik og økonomi i Kina (2)
Politisk adfærd
Politisk kommunikation
Politisk ledelse
Politisk markedsdannelse (EU's indre marked)
Politisk og økonomisk historie
Politisk teologi
Politisk tænkning
Politisk udviklingsøkonomi
Politisk økonomi
Politisk økonomi og international beskatning
Politisk økonomi og international finans
Politiske ideers historie
Politiske ideologier
Politiske regimer og institutioner
Politiske risici i international business
Populistisk politik
Porteføljeinvesteringer
Porteføljeledelse
Porteføljestyring
Porteføljeteori (2)
Prediction Markets
Prisfastsættelse
Prisstrategier
Prisstyring
Prissætning
Prissætning og prisstrategier
Private Equity
Privatøkonomi
Procesfilosofi (2)
Proceskonsultation
Process-mining
Procesteori
Produktivitet (2)
Produktivitet og konkurrenceevne
Produktivitet og virksomhedsperformance
Produktudvikling (2)
Professionelle servicevirksomheder
Professioner (2)
Projekt- og porteføljeledelse
Projektbaserede organisationer
Projektledelse (2)
Projektorganisation
Præstationsmålinger
Præstationsstyring
Psyko-socialt arbejdsmiljø
Psykologi
Publikumssikkerhed
Pædagogisk udvikling

R:

Rationalitetsforestillinger
Recessionens økonomisk politik
Reduktion og visualisering af Big Data-omgivelser
Reformer i den offentlige sektor
Regionale handelsaftaler
Regnskab (2)
Regnskabers kvalitet
Regnskabsanalyse
Regnskabskommunikation
Regulering af naturlige monopoler (netselskaber inden for el, varme, vand)
Reklameforskning
Relationer mellem Europa og Indien
Relationsmarkedsføring
Relationsmarketing
Religionsfilosofi
Repræsentation
Resultatstyring og præstationsmålinger
Ret i verdenshandelsorganisationen WTO
Retfærdig handel
Retsfilosofi
Retsforbeholdet i EU og tilvalgsordningen
Retssociologi
Retsøkonomi
Revision (3)
Risikofinansiering af naturkatastrofer (2)
Risikopræmier
Risikostyring (3)
Risikostyring af globale forsyningskæder
Risikostyring på projekter
Robotter i virksomheden
Robuste forsyningskæder
Rusland og den sovjetiske union

S:

Salg
Salg og salgsledelse
Salgsledelse
Samarbejde
Samarbejde med virksomheder
Sameksistensen af motivation, kreativitet og management-kontrol
Samfundets historiske udvikling i Danmark, Norge og Sverige
Samfundsteori
Samfundsvidenskabelige metoder
Samfundsøkonomi
Sammenslutninger
Samtidens ideer og ideologier
Segmentering
Selskaber
Selskabers strategiudvikling
Selskabsledelse
Selskabsret
Selvstændighedsbevægelser
Sensorer og iBeacons
Servicebrands
Serviceledelse (3)
Servicemarkedsføring
Servitization (2)
Servitization og produktservicesystemer
Skat
Skatteret, især dansk og international selskabsskatteret
Skatteunddragelse
Skyen (cloud computing)
Små og mellemstore virksomheder
Social- og miljøregnskab
Social ansvarlighed inden for tekstilindustrien
Social ansvarlighed og etik
Social kapital
Social netværksanalyse
Social normativitet og det sociale bånd
Social sikkerhed
Sociale medier (3)
Sociale medier-analytik
Sociale medier i den offentlige sektor
Sociale medier inden for en organisation (2)
Sociale medier inden for organisationer
Sociale medier management
Sociale netværk
Socialpolitik
Socialpolitik i EU
Socialt entreprenørskab
Socialt iværksætteri
Sociologi (2)
Sourcing, outsourcing og off-shoring
Specielle økonomiske zoner og industrielle parker
Spil
Spilteori
Sporbarhed på fødevarer
Sportsledelse
Sportsøkonomi
Sprogteknologi
Stat
Statistiske metoder (4)
Statistiske metoder i finansiering
Statskundskab
Statsopbygning
Storytelling
Strategisk brug af IT
Strategisk forudsigelse
Strategisk indkøb
Strategisk kommunikation
Strategisk kontrahering
Strategisk ledelse (3)
Strategisk marketing
Strategisk reaktionsevne (2)
Strategisk risikoledelse (2)
Strategisk salg
Strategiske alliancer og joint ventures
Strategiske medarbejderressourcers mobilitet
Strategiske skift
Stress og depression
Structural equation-modellering
Studieledelse
Studiepædagogik
Studier i nationalisme
Styring af globale forsyningskæder
Sundhed på nettet (e-konsultationer)
Sundhedsvæsen (2)
Supplier Relationship Management
Supply Chain Management
Suverænitet (2)
Sydasien
Sydøstasien, Malaysia og Penang
Systemdynamik

T:

Tale-Handling
Teknologi og innovation (2)
Teknologi og organisationer
Teknologi og trivsel på arbejdspladsen (håndtering af stress- og følelser)
Teknologioverførsel
Teknologiunderstøttet læring
Telekommunikationens historie
Teori om virksomheders eksistens og størrelse
Teorier om imperiet
Territorial stigmatisering
Tid
Tid og teknologier
Tidsrækkeøkonometri og forudsigelser
Tillid
Tillid og sociale netværk
Tingsret
Topledelser og ledelse
Toplederes indflydelse på regnskabsmæssige udfald
Trans- og tværfaglig videnskabsteori og metodologi i kommmunikationsfagene
Transnational miljøregulering
Transnationale virksomheders kommunikation og værdisæt
Transparens
Trumps præsidentperiode
Turisme (3)
Turisme og IT
Turismeledelse
Turismeudvikling
Tværindustriel innovation / Analoge markedseffekter
Tværkulturel ledelse
Tværkulturel psykologi
Tværvidenskabelige forskningsmetoder
Tværvidenskabelighed
Tysk besættelsespolitik 1939-45
Tysk kapitalisme
Tysk sprog
Tyske samfundsforhold
Tyskland under nazismen og den 2. verdenskrig

U:

Ubevidste beslutningsprocesser
Udbyttepolitik
Uddannelse
Uddannelse i ansvarlig ledelse
Uddannelse og e-læring
Uddannelse og læring
Uddannelsesvalg
Udenlandske virksomheder i Kina
Udflagning
Udlodningspolitik (aktietilbagekøb og aktieudbytte)
Udvikling af de menneskelige ressourcer
Udvikling af vedvarende energiindustri i Kina
Udvikling af virksomhedsstrategi
Udviklingseffekter af direkte udenlandske investeringer (FDI)
Udviklingslande (2)
Udviklingspolitik og socialpolitik
Udviklingsøkonomi (2)
Ulineær dynamik
Undersøgelser af forbrugsværdi
Ungdomsbeskæftigelse i Afrika
Universitetspædagogik
User modeling

V:

Valg af aktieportefølje
Valg i USA og offentlig politisk planlægning
Valgdeltagelse
Valgfusk (køb af stemmer)
Valueringsteori
Valutakurser
Vedvarende energi
Vedvarende energi i Kina
Velfærd
Velfærdsstat
Venturefilantropi
Venturekapital
Verdensbanken
Verdenshandelsorganisationen WTO
Viden og læring
Videndeling
Videndeling og -overførsel i mulitinationale virksomheder
Videnledelse (5)
Vidensarbejde
Vidensdeling (2)
Videnskab, teknologi og samfund
Videnskab og demokrati
Videnskab og samfundet
Videnskabelig kommunikation
Videnskabs- og teknologipolitik
Videnskabsteori og filosofikum
Videnskabsteori og metode
Vidensskabsteori
Vidensstrømme
Virkningsfulde strategiprocesser
Virksomhedens internationalisering
Virksomheder og bæredygtighed
Virksomheders internationalisering
Virksomheders menneskerettighedsansvar
Virksomheders omdømme
Virksomheders omdømme og sociale medier
Virksomheders politiske kommunikation
Virksomheders risikokapital
Virksomheders samfundsansvar
Virksomheders sociale ansvar (CSR) (7)
Virksomheders sociale ansvar (CSR) og kommunikation
Virksomhedsbrands
Virksomhedsfilantropi
Virksomhedshistorie (3)
Virksomhedsinnovation (2)
Virksomhedsinteraktion
Virksomhedskommunikation (2)
Virksomhedskommunikation og organisation
Virksomhedsledelse (3)
Virksomhedsobligationer
Virksomhedsstrategi (2)
Virksomhedsøkonomi
Virtuel kommunikation
Virtuel kommunikation og samarbejde
Vækstøkonomier
Værdi(sam)skabelse
Værdianalyse
Værdiansættelse af aktieselskaber
Værdiskabelse,

W:

WTO-relaterede emner

X:

Xi Jinping

Å:

Åben innovation (2)
Åbne API'er
Åbne dokumentstandarder

Æ:

Æstetik

Ø:

Økonometri (2)
Økonomisk analyse af forskning og udvikling
Økonomisk geografi (2)
Økonomisk historie (2)
Økonomisk kontraktdesign - kontrakter som koordinerer og motiverer deltagerne
Økonomisk kriminalitet
Økonomisk og finansiel sociologi
Økonomisk og strategisk doktrinhistorie
Økonomisk organisationsteori
Økonomisk politik og budgetbeslutninger
Økonomisk teologi
Økonomisk teori (2)
Økonomisk teori om erstatningsret
Økonomisk teori om kontraktret
Økonomisk teori om strafferet og beviskrav/bevisbyrde
Økonomisk udvikling (4)
Økonomisk udvikling i Vietnam
Økonomisk udvikling i de nye vækstlande, især BRIK-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina
Økonomisk videnskabsteori
Økonomisk vækst (2)
Økonomiske effekter af deleøkonomi
Økonomiske kriser i historien
Økonomistyring (5)
Økonomistyring i værdikæder
Økonomistyring og regnskab