Emner A-Z

Her finder du en liste med alle de ekspertemner, som er i Experts@CBS.

Klik på et emne og få vist de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere antallet af viste emner ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

4:

4-dags arbejdsuge

A:

Adfærdsmæssige perspektiver på økonomistyring
Adfærdsstudier
Adfærdsændringer gennem teknologi
Adfærdsøkonomi (3)
Adgangsbaserede tjenester
Afrikansk film
Aftaleret
Afvikling af udenlandske virksomheder
Agil softwareudvikling
Agilitet
Aktiemarkeder
Aktiemarkedets organisering
Aktieselskaber
Aktionsforskning
Aktivisme og sociale medier
Algoritmedrevet finans (2)
Algoritmisk aktiehandel
Allestedsnærværende informationsteknologi
Alternative fremtider
Alternative økonomier og sociale systemer
Ambitionssnak
Analyse af big data
Analyse af store mængder data
Analyse og ændringer af virksomhedsprocesser
Anerkendende undersøgelse og positiv organisationslæring
Annonceplatforme
Anpartsselskaber
Anskaffelse og udbredelse af innovation
Ansvarlig innovation
Ansvarlig ledelse
Ansvarlig og bæredygtig produktion og forbrug
Ansættelsesforhold uden for overenskomst
Antidumping
Antropologi (2)
Antropologi i asiatiske samfund
Anvendelse af benchmarkmetoder (skoler, hospitaler, netværksvirksomheder, kommuner)
Anvendelse af maskinlæring
Anvendt statistik
Anvendt økonometri
Anvendt økonometri - analyse af produktivitet på data på virksomhedsniveau
Anvendt økonometri - uddannelseøkonomi med fokus på studenteradfærd på videregående uddannelser.
Anvendt økonometri - valutakursanalyser
Anvendt økonomi
Applied machine learning
Arbejdets digitale forandring (2)
Arbejdets digitale forvandling
Arbejdsdeling
Arbejdskraftens bevægelse inden for EU
Arbejdskvalitet
Arbejdsløshed (2)
Arbejdsmarkeder
Arbejdsmarkedet (2)
Arbejdsmarkedsforhold i udviklingslande
Arbejdsmarkedsøkonomi (3)
Arbejdspladsens teologi
Arbejdsrettigheder og menneskerettigheder i globale forsyningskæder
Arkitektur
Arkitektur og arbejdsrum
Arkiver
Arktis
Arktisk shipping
Atmosfære og affect-teori
Autokommunikation

B:

B2B-markedsføring
BRIK-landene i den økonomiske verdensorden
Balance mellem arbejdsliv og familieliv
Banker
Bankledelse
Bankregulering
Bankvirksomhed (2)
Baskerlandet
Benchmarkmetoder
Berømtheder
Beskatning
Beskæftigelsesøkonomi
Beslutningssupport
Beslutningstagen i organisationer
Beslutningstagen inden for EU
Beslutningstagning
Beslutningstagning i organisationer
Beslutningsteori
Betalinger
Betydningen af forskellige evner og kompetencer på arbejdsmarkedet
Big data (2)
Big data-analyser (2)
Big data-analytik
Bilbeskatning
Bilejerskab og brug
Bilindustrien
Bilindustriens forsyningskæder
Billedkunst
Biotek og lægemiddelindustrien
Blockchain (2)
Blockchain-teknologi
Blockchain og produktion
Blockchain og sporbarhed
Blogging
Blød, hård og ‘smart’ regulering af virksomheders indvirkning på samfundet
Boligpriser
Boligøkonomi
Borgerens møde med velfærdsstaten
Bosætningsmønstre
Brand aid (varemærkebistand)
Branderfaring
Branding og markedsføring af steder
Brandkommunikation
Brands og branding (4)
Brandstrategi
Brexit (2)
Brexit og politik i Storbritannien
Britisk politik
Britisk politisk historie
Britiske samfundsforhold
Brug af informationsteknologi i forsyningskæder
Brugerdeltagelse
Brugerdrevet innovation
Brugerinnovation
Brugeroplevelse
Bryggeribranchen
Bureaukrati
Bureaukratisk repræsentation / repræsentativt bureaukrati
Business model canvas
By- og landsplanlægning
Byer og byudvikling
Byers image
Byggesektor
Byøkonomi
Bæredygtig adfærd
Bæredygtig entreprenørskab
Bæredygtig finans
Bæredygtig innovation
Bæredygtig innovation og strategi
Bæredygtig livsstil
Bæredygtig marketing
Bæredygtig mode
Bæredygtig produktion
Bæredygtig skibsfart og havne
Bæredygtige byer
Bæredygtige forretningsmodeller
Bæredygtige forsyningskæder
Bæredygtige partnerskaber, mærker og certificeringer
Bæredygtige udviklingsmål (SDGs)og FN's Global Compact
Bæredygtighed (2)
Bæredygtighed, energi og farligt affald
Bæredygtighed i globale forsyningskæder
Bæredygtighed og ansvarlig ledelse
Bæredygtighed og iværksætteri
Bæredygtighedsstandarder
Bæredygtigt byggeri
Bæredygtigt forbrug (3)
Bæredygtigt iværksætteri

C:

CSR-kommunikation
CSR-rapportering/ikke-finansiel rapportering
CSR i forsyningskæder
CSR og klimaforandringer
Catalonien
Centralbank digital valuta (CBDC)
Change Management og organisationsudvikling
Co-creation
Co-creation af brands
Co-creation af innovation
Co-creation og samarbejdsdrevet innovation
Computational organisationsteori
Computermedieret kommunikation
Computersimulation
Corporate branding
Covid19-undervisning
Creativity Support Systems (CSSs)
Crowd-baseret virksomhed, crowdfunding, and crowdsourcing
Crowdfunding (2)
Crowdfunding og crowdsourcing
Crowdsourcing (2)
Crowdsourcing og crowdfunding-platforme
Crowdwork-platforme
Cykling

D:

Dagligdags menneskekærlighed (vist af berømtheder, virksomheder og almindelige mennesker)
Dansk-kinesiske relationer
Dansk handelshistorie
Dansk industris etableringer i Afrika
Dansk ledelse i Kina
Dansk og international kommunisme
Dansk og international voldgift
Danske virksomheder i Japan
Danske virksomheder i vækstøkonomier (Kina, Indien)
Data
Data, privatliv og økonomi
Dataaffald
Databeskyttelse
Datadrevet innovation
Dataficering
Datamarkeder
Datas økonomisk værdi
Dataøkonomi
De europæiske arbejdsmarkeder
De nye magter i verdenspolitikken
Decentraliseret organisation
Deleøkonomi
Deleøkonomi i turisme
Deleøkonomi og samarbejdsøkonomi
Demografiske forskydninger (2)
Demokrati
Demokrati og demokratisering
Den Danske Model på det offentlige arbejdsmarked
Den danske arbejdsmarkedsmodel
Den danske velfærdsmodel
Den globale automobilindustri
Den kreative proces
Den offentlige mening (2)
Den private sektors involvering i humanitære aktioner
Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU)
Den økonomiske krise (især i Spanien)
Deregulering af den finansielle sektor
Derivater
Designforskning
Designmetoder
Designtænkning
Designtænkning og designdrevet innovation
Designvidenskab
Destinationsmarketing
Det danske civilsamfund
Det danske sundhedssystem
Det pengeløse samfund
Det personlige lederskab
Detail og indkøb
Detailhandel
Digital commerce
Digital disruption
Digital entreprenørskab (2)
Digital entreprenørskab og innovation
Digital evner
Digital forvaltning
Digital hukommelse
Digital infrastruktur
Digital innovation (5)
Digital kultur
Digital markedsføring
Digital nudging
Digital omstilling af arbejde
Digital servicedesign og innovation
Digital social hukommelse
Digital strategi
Digital sundhed
Digital teknologi og organisatoriske ændringer
Digital transformation (5)
Digital økologi
Digitale forretningsmodeller
Digitale infrastrukturer
Digitale markeder
Digitale og datadrevne forretningsmodeller
Digitale platforme (3)
Digitale platforme og disruption af industrier
Digitale platforme og markedskonkurrence
Digitale platformes økonomiske værdi
Digitale reklamer
Digitale samarbejdsmedier
Digitale services
Digitale sundhedsplatforme og økosystemer
Digitale transformationer (2)
Digitale virksomheder
Digitale økosystemer (2)
Digitalisering (2)
Digitalisering af offentlige organisationer
Digitalisering af sport
Digitalt arbejde og interaktioner mellem arbejds- og familieliv
Direkte udenlandske investeringer (FDI) (4)
Direkte udenlandske investeringer (FDI) og valg af placering
Direkte udenlandske investeringer (FDI) og vækstlande
Diskursteori
Disruptiv innovation
Distribueret problemløsning
Diversitet
Diversitet, især national diversitet
Diversitet inden for offentlige administrationer
Diversitet og inklusion
Diversitet og ledelse
Domsanalyse
Driftsstyring
Driftsstyring og SCM
Drive virksomhed i markeder i det centrale Østeuropa
Drivkræfter bag virksomheders performance
Dynamisk entreprenørskab og iværksætteri

E:

E-Science (6)
E-business
E-demokrati
E-government (3)
E-handel (2)
E-læring
ERP-systemer
ESports
EU
EU-politik
EU-ret (3)
EU og EU-ret
Effektive strategiprocesser
Effektivitet
Ejerskabsstruktur
Eksperimentel økonomi (3)
Ekstreme former for organisering
Elektricitetsmarkeder
Elektronikindustrien
Elektronisk og mobil handel
Elektroniske markeder
Elite
Eliter (2)
Emotionel intelligens
Empirisk regnskabs- og/eller revisionsforskning, paneldata
Empiriske forskningsmetoder
Empiriske forskningsmetoder, feltforskning og logiske slutninger
Energi
Energipolitik (2)
Enterprise Risk Management (ERM)
Entreprenørskab (2)
Entreprenørskab inden for højteknologi
Erhverv
Erhvervshistorie
Erhvervsliv
Erhvervsliv og bæredygtighed
Erhvervsliv og det offentlige
Erhvervsliv og politik
Erhvervsliv og styring
Erhvervsobligationer (2)
Erhvervsret
Erhvervsøkonomi (4)
Erstatningsansvar
Erstatningsret
Etik
Etisk handel og forbrug, årsagsrelateret marketing
Etiske brands
Europe 2020
Europæisk beskæftigelsesstrategi
Europæisk politik, ret og økonomi
Eurozonen
Evaluering af kreativitet og innovation
Eventsikkerhed
Evidensbaseret ledelse
Evolutionspsykologi
Eye-tracking

F:

FN's Global Compact
FN's bæredygtige udviklingsmål
Fagøkonomers Politiske Rolle
Fair trade
Familieejede virksomheder (2)
Familiepolitik
Family-office
Fasemodeller
Favoritisme inden for udviklingsmarkeder
Felteksperimenter (2)
Feminisme
Filantropi og gavegivning
Filmindustrien (Danmark, Bollywood og Hollywood)
Filosofi (2)
Filosofiundervisning på en business school
FinTech
Finansiel regulering (2)
Finansiel risikostyring
Finansiel statsstøtte
Finansiel teknologi
Finansielle beslutninger på mikroniveau
Finansielle markeder (3)
Finansielle markedssystemer
Finansielle services
Finansiering (8)
Finansiering af dansk forskning
Finansiering af iværksætteri
Finansieringsrådgivning
Finansieringsteori
Finanskommunikation
Finanskriser (2)
Finansmarkedernes historie
Finansreform
Finteknologi og crowdfunding
Firmaers indflydelse på politik
Firmaers internationalisering
Firmaers rolle i politik
Fondsbørser
Forandringskommunikation
Forandringsledelse (4)
Forandringsprocesser
Forbindelser mellem EU og Østasien
Forbrug og identitet
Forbrugeradfærd (5)
Forbrugeradfærd i Asien
Forbrugerens viden om et brand
Forbrugeres livsovergange og deres brandforbrug
Forbrugerforskning
Forbrugerforsøg
Forbrugerkredit
Forbrugerpolitik
Forbrugerpsykologi (4)
Forbrugerret
Forbrugstransformationer
Forenede Nationer (FN)
Foreningsvirksomhed
Forholdet mellem indkøber og leverandør
Forholdet mellem industri og beskæftigelse
Forholdet mellem tale og handling
Forretningsmodeller (3)
Forretningsmodeller for servicevirksomheder
Forretningsudvikling (2)
Forretningsudvikling i Latinamerika
Forsikring
Forskning i mad
Forskningsmetoder
Forskningspolitik
Forstyrrende innovation
Forståelse af markeder i Asien
Forsvar
Forsyningskædedesign
Forsyningskæder
Forsyningskædestrategier
Forældreorlov
Foucault, social analyse og affirmativ kritik
Franchising
Fransk politik
Fransk politik og samfundsforhold
Fransk økonomi
Fremstilling af kriminallitteratur
Fremstilling af rejseudbud
Fremstillinger af Afrika
Fremtidens arbejdsliv
Fremtidens færdigheder
Fremtidens uddannelse
Frihandelsaftaler (FTA) - specielt EU's og Vietnams frihandelsaftale (EVFTA)
Frivillige bygningsstandarder
Frontline markedsføring
Fusioner og opkøb (M&A) (2)
Fødevaremarketing
Fødevarer
Følelser
Følelser, emotioner og informationsteknologi
Følelsestilstande

G:

Gamification
Gamification ('spilificering')
Gastronationalisme
Generel marketing
Genetisk Modificerede Fødevarer (GMO'er
Gennemsigtighed
Georgio Agamben
Global bankvirksomhed
Global innovation
Global sourcing
Global strategi (2)
Globale bankreguleringer og finansielle reformer
Globale byer
Globale finansielle markeder (2)
Globale teams
Globale teams og tværkulturelle kompetencer
Globale værdikæder (3)
Globale værdikæder og produktionsnetværk (2)
Globalisering
Globalisering, global ret og økonomi
Globalt lederskab
Governance
Governmentality
Grundloven
Grøn omstilling
Grøn vækst
Gæld

H:

HR-analyser
HRM (primært i forhold til den offentlig sektor)
Havne - investering og ledelse
Hemmelige afstemninger
Historiefortælling
Holocaust
Hospitality Management
Hovedkvarter/datterselskabs-relationer
Human Resource Management (HRM) (5)
Human kapital
Humaniora og socialvidenskab i management uddannelsen
Humanitær kommunikation
Humanitær ledelse og bistand
Humor
Humør og følelser
Husholdningers finansielle beslutninger (7)
Husholdningers økonomi
Hverdagsliv
Hvidvaskforebyggelse
Hvidvaskning af penge
Hykleri

I:

IMF
IP-ret
IT- og internetret
IT-implementering
IT-ledelse
IT-ledelse og organisation
IT-projektledelse (2)
IT-strategi
IT-strategi i offentlig og privat sektor
IT i sundhedsvæsenet
IT og Supply Chain Management
IT på de finansielle markeder
Identitet (2)
Identitetspolitik
Identity
Ikke-financiel rapportering (bæredygtighed, CSR)
Immateriel rettighedsstrategi
Impact investing
Implementering af reformer og ledelsesmodeller
Implementering og effekter af IT (2)
Implementering og socio-tekniske aspekter af nye teknologer
Incitamenter
Incitamenter i organisationer
Incitamentsaflønning
Incitamentssystemer inkl. aktieoptioner
Individuel beslutningsteori
Indkøbsstyring
Indonesien
Indtægtsstyring
Industriel politik og industriel konkurrenceevne
Industriel økonomi og organisation
Industrielle klynger
Industrielle netværk
Industrielle organisationer
Industriklynger og regionale innovationssystemer
Industriorganisationer
Industripolitik i udviklingslande
Industriøkonomi
Indvandring
Influencer-markedsføring
Informationsteknologi (2)
Informationsteknologi på arbejdspladsen (2)
Innovation (2)
Innovation af digitale platform
Innovation af forretningsmodellen inden for logistik og forsyningskæder
Innovation inden for udviklingsøkonomier
Innovation og arbejdskraftsmobilitet
Innovation og digital virksomhed
Innovation og entreprenørskab
Innovation og humankapital
Innovation og innovationsledelse
Innovation og relationen mellem industri og videnskab
Innovationsglobalisering
Innovationsledelse (5)
Innovationsledelse og social innovation
Innovationsnetværk
Innovationsperformance
Innovationsprojekter og netværk
Innovationsskabelse
Innovationsstrategi
Innovationssystemer og regional udvikling
Insolvens- og rekonstruktionsret
Instagram
Institutionel og organisatorisk skifte
Institutionelle analyser af teknologiske forandringer
Institutioner og politiske processer i EU (såsom markedsintegration, EU-skepsis og Brexit)
Institutionsteori
Integration og regulering af det indre marked i EU
Integreret kommunikation
Intellektuel ejendomsret og patentpolitik
Interessekonflikter
Interessentskaber
Interkulturel kommunikation (2)
Interkulturel kommunikation og ledelse
Interkulturel ledelse
Interkulturelt samarbejde
Intern kontrol
Intern kontrol og revision
Intern revision
Internatioal handels- og investeringspolitik
International Financial Accounting Standards (IFRS)
International R&D
International akkreditering
International business (3)
International business og økonomisk udvikling
International erhvervsmarkedsføring
International finansiering
International handel (4)
International handelsteori
International kontraktsret
International korruption og anti-korruption
International ledelse (3)
International lobbyisme
International markedsføring
International miljøregulering af skibsfarten
International outsourcing
International privat- og procesret
International skatteret
International strategi og ledelse
International voldgift
International økonomi
Internationale forhandlinger og konfliktløsning
Internationale handelstvister
Internationale organisationer (2)
Internationale økonomiske magtforhold
Internationale økonomiske organisationer
Internationalforskning og udvikling (R&D)
Internationalisering af forskning og udvikling (R&D) og innovation
Internationalisering af innovation
Internationalisering af små og mellemstore virksomheder (SMEs)
Internationalisering af virksomheder
Internationalisering og lokalisering
Internationalt entrepreneurship
Internationalt politisk-økonomisk samarbejde
Internet
Internet of things (IoT) (2)
Internetret
Investering
Investering,
Investeringsbeslutninger
Investeringsforeninger
Investeringsteori
Island
Italiensk historie
Italiensk politik
Iværksætteri (5)
Iværksætteri i Afrika
Iværksætteri og uddannelse
Iværksætterinkubatorer
Iværksætterselskaber
Iøjnefaldende forbrug

J:

Japan (2)
Japansk forretningskultur og samfund
Japansk ledelse
Japansk politik
Japansk økonomisk reform - 'womenomics' - kvinder på arbejdsmarkedet
Japanske medier - public service og private stationer
Jobskabelse og -nedlægning
Jura og retsvidenskab
Juridisk metode

K:

Kapacitetsopbygning i udviklingslande
Kapitalisme i Tyskland
Kapitalistisk realisme
Kapitalomkostninger
Kapitalstruktur (2)
Kapitalstruktur (finansiering af selskaber)
Karteller
Katastrofeforskning
Kedsomhed
Key account management
Kina (4)
Kina's "one belt one road" relateret til handelsret
Kinesisk erhvervskultur
Kinesisk ledelse
Kinesiske internationale investeringer
Klassisk indisk tænkning, indisk logik
Klimaforandringer og finansiering
Klimakrisen
Klimapolitik
Klynger (2)
Kognition og beslutningstagen
Kognition og perception
Kollektiv identitetsdannelse
Kollektiv intelligens
Kollektive identiter og sprog
Kollektive identiteter
Kollektive identitetskonflikter
Kommanditselskaber
Kommercialisering af ideer
Kommerciel udnyttelse af produkt- og serviceinnovation
Kommercielt samarbejde mellem en virksomhed og en velgørende organisation eller sag
Kommunikation (3)
Kommunikativ konstitution af organisationer
Kommunikative logikker
Komparativ arbejdsmarkedspolitik
Komparativ politisk økonomi
Konceptlæring
Konfliktløsning i verdenshandelsorganisationen WTO
Konkurrence om ressourcer
Konkurrencedynamikker
Konkurrenceevne (2)
Konkurrencefordele (2)
Konkurrencepolitik
Konkurrenceret (2)
Konkurrencestrategi
Kontinuerlig udvikling og indføring af IT
Kontraktteori
Kontrol af innovationsprocesser
Koordinering i centralregeringer
Korruption
Korruption og antikorruption
Kort- og langsigtede virkninger af finanspolitik
Kreativ arbejdskraft
Kreativ kognition
Kreative industrier (2)
Kreative og kulturelle brancher (2)
Kreativitet
Kreditderivater
Kreditrisiko (6)
Krig og samfund
Krise
Kriseledelse
Kritik og modstand i organisationer
Kritisk sociologi
Kritisk teori
Kropslige sansers indflydelse på forståelse
Krydstogtsturisme
Kulinarisk Nationalisme
Kulinariske Identiteter
Kultur (3)
Kulturel globalisering
Kulturteori
Kundeengagement
Kundeindsigt
Kunderejse
Kunderejse og kundeberøringsflader (Customer Journey and Touchpoints)
Kunderelationer
Kundestyring
Kundeværdi
Kunst i det offentlige rum
Kunst og forretning
Kunst og ledelse
Kunst og økonomi
Kunstbaseret forskning
Kunstfonde
Kunstig intelligens (4)
Kunstig intelligens (AI) og algoritmestyring
Kunstig intelligens (AI) og beslutningstagen
Kunstig intelligens (AI) og nye organisationsformer
Kunstig intelligens inden for sundhedspleje
Kunstig intelligens og færdigheder
Kunststøtte
Kvalitativ metodologi
Kvalitative analyser
Kvalitative analysere
Kvalitative forskningsmetoder
Kvalitative metoder
Kvantitativ forskning
Kvantitative forskningsmetoder
Kvindelige iværksættere i Afrika
Køn (4)
Kønsøkonomi

L:

LGBTQ+ (bøsser, lesbiske, biseksuelle, transkønnede og queer) og pride
Laboratorieforsøg
Lager- og produktionsstyring
Landeekspertise - Malaysia
Ledelse (10)
Ledelse af forsyningskæder (2)
Ledelse af integration efter fusionering
Ledelse af iværksætteri
Ledelse af kreativitet og innovation
Ledelse af logistikservices og logistikserviceudbydere
Ledelse af operationsstrategi
Ledelse af platforme
Ledelse af produktdesign og servicedesign
Ledelse af produktudvikling (2)
Ledelse af professionelle
Ledelse af projekter
Ledelse af selvledelse
Ledelse af serviceaktiviteter
Ledelse af transportsystemer
Ledelse af viden og ignorans
Ledelse af økosystemer
Ledelse og organisationshistorie
Ledelse og regulering af CSR og bæredygtighed
Ledelses- og organisationsinnovation
Ledelses- og organisationsudvikling
Ledelses- og styringssystemer
Ledelsesfilosofi
Ledelsesinnovation
Ledelsesteknologi
Ledelsesudvikling (2)
Lederens mindset
Lederskab (2)
Leg, styring og magt
Ligestilling (2)
Likviditet
Likviditetsrisiko (3)
Lingvistik
Litteratur og organisation
Logistik i by-områder - city logistik
Logistikudfordringer ved e-handel og internetkøb
Lokale valutaer
Lokalisering
Lokalsamfundsbaseret kunst og sociale forandringer
Love om teknologi
Lovgivningens, domstolenes og juristernes rolle i international politik
Luftfartsindustrien
Luksusmarkedsføring (2)
Læring i multinationale virksomheder
Læring inden for business- og ledelsesuddannelse
Læring og færdigheder i forhold til platformsøkonomien
Læring på arbejdspladsen
Læringsanalyse
Læringsmiljøer og tværkulturelt samarbejde
Læringsteknologi
Løn og incitamenter
Løsrivelsesbevægelser

M:

Madpolitik i Østasien
Magt
Magt og diskurser
Magtmekanismer i offentlige organisationer
Makroøkonomi
Makroøkonomi og arbejdsmarkedet
Makroøkonomisk politik og strukturreformer i eurozonen
Makroøkonomiske og pensionspolitiske aspekter af demografiske ændringer
Mangfoldighed (2)
Mangfoldighed inden for organisationer
Mangfoldighedsledelse (2)
Marginaliseringsprocesser på arbejdspladsen
Maritim historie
Maritim økonomi (2)
Maritime virksomhedsudfordringer
Markeder
Markedsanalyse
Markedsføring (2)
Markedsføring og branding af byer
Markedsføring og branding af hovedstader
Markedsføring og branding af nationer
Markedsføring på sociale medier
Markedsføringsret
Markedsføringsteori
Markedsorganisering
Markedsstrategi
Markedsstudier
Marketing for bæredygtige produkter
Marketingmodellering
Marketingsanalyser
Marketingsledelse
Marketingsstrategi
Maskinlæring
Maskinlæring i finansverdenen
Maskinlæring i supply chain management
Maskinlæring og kunstig intelligens
Masseadfærd
Masseteori
Massetilpasning og udsættelsesstrategier
Matchfixing
Matematisk finansiering
Matematisk modellering
Medarbejderdeltagelse inden for beslutningsprocesser
Medarbejdereje
Medarbejderejerskab (2)
Medarbejderes reaktion på forandringer i globale virksomheders organisationskultur
Medborgerskab og ansvarliggørelse
Mediebranchen
Medieledelse
Medier, demokrati og medborgerskab
Medier og sociologi
Melankoliens historie
Meningsdannelse (2)
Meningsskabelse
Menneske-maskine interaktion (3)
Mental sundhed på arbejdspladsen
Metoder i tværfaglighed
Michel Foucault
Mikrofinans i Skandinavien
Mikroøkonomi (4)
Militær
Miljø-, Samfunds- og Ledelse (ESG) og bæredygtig finansiering
Miljøstyring
Mobil e-handel (M-commerce)
Mobilbetaling
Mobilitet inden for stillinger/erhverv
Motivationsteori
Multi-level-modellering
Multi-stakeholder brand co-creation
Multikulturelle og multinationale arbejdspladser
Multikulturelle teams - diversitet og dynamik
Multinationale virksomheder (4)
Multinationale virksomheder fra udviklingsmarkeder (EMNCs)
Multinationale virksomheders strategier i vækstmarkeder
Multinationale virksomheders økonomi
Museer
Musikindustrien
Måling og styring af kunders lønsomhed

N:

National branding
Nationalisme
Neoliberalisme (2)
Netværk
Netværker
Netværksanalyser
Netværksindustrier
Neuro Information Systems (NeuroIS)
Neuromarketing
Non-profit-marketing
Normdannelse i samfund og erhvervsliv
Normkritik
Nudging (3)
Nutidig kapitalisme og dens kriser
Ny strukturel økonomi
Nye ledelsespraksisser
Nystartede virksomheder

O:

Offentlig/privat
Offentlig digitalisering
Offentlig forvaltning og reformer
Offentlig innovation
Offentlig ledelse (6)
Offentlig ledelse og organisering
Offentlig organisering
Offentlig politik og reform
Offentlig privat partnerskab
Offentlig ret
Offentlig revision
Offentlig værdiskabelse og ledelse
Offentlige-private partnerskaber (OPP)
Offentlige finanser (2)
Offentlige organisationer
Offshoring (3)
Omstilling og økonomisk udvikling i Central- og Østeuropa samt Rusland
Omstilling til bæredygtighed
Online adfærd
Online arbejdsplatforme
Online eksperimentering
Online freelancing og færdigheder
Online fællesskaber
Online gambling
Online læring
Online markedsføring
Online markedspladser
Online reklamer
Online sociale netværk i en virksomhed
Online undervisning
Open Data, Open Access og Open Design
Open banking
Open source software
Operativ fiktion
Oplevelsesøkonomi
Oplysninger i årsrapporten
Opsparingsbeslutninger
Opstartsvirksomheder
Organisation (2)
Organisation og ledelse
Organisationer i multinationale virksomheder
Organisationer og organisationsteori
Organisationsfilosofi (3)
Organisationsidentitet
Organisationsinnovation (2)
Organisationskommunikation (2)
Organisationskreativitet (2)
Organisationskultur (3)
Organisationskultur i globale virksomheder
Organisationskultur og identitet
Organisationslæring
Organisationspsykologi
Organisationsstudier (3)
Organisationsteori (5)
Organisationsteoriens historie
Organisationsterori
Organisationsudvikling
Organisationsændringer (2)
Organisationsæstetik
Organisationsøkonomi
Organisatorisk atmosfære
Organisatorisk design og performance
Organisatorisk læring og tilpasning
Organisatorisk meningsdannelse
Organisatoriske beslutningsprocesser
Organisatoriske perspektiver på digitalisering
Organisering
Organisering af innovation
Outsourcing (2)
Outsourcing og hjemtagelse af produktion
Overgang til bæredygtighed
Overturisme
Overvågning

P:

Parkering
Partnering
Partnerskaber
Patenter og innovation
Pendling
Penge
Pengepolitik
Pensionsøkonomi (3)
Pensumdesign på de videregående uddannelser
Performance-målingssystemer
Performanceledelse (2)
Personale- og talentudvikling - med fokus på Japan
Personalisering (2)
Persondatabeskyttelse
Personligt salg
Platforme (2)
Platformsdisruption
Platformskonkurrence
Platformsstrategier og moduliseringsstrategier
Politik (2)
Politik og økonomi i Afrika
Politik og økonomi i Sydafrika
Politisk adfærd (2)
Politisk kommunikation
Politisk kommunikation og magtlogik
Politisk ledelse
Politisk og økonomisk historie
Politisk og økonomisk tænkning
Politisk teologi
Politisk udviklingsøkonomi
Politisk økonomi
Politisk økonomi og international beskatning
Politisk økonomi og international finans
Politiske ideers historie
Politiske og etiske forbrugere
Politiske risici i international business
Politiske systemer i Danmark, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Polen
Populistisk politik
Populær musikvidenskab
Porteføljeinvesteringer
Porteføljeledelse
Porteføljestyring
Porteføljeteori (2)
Praksisbaseret teori
Prisfastsættelse
Prisstrategier (2)
Prisstyring
Prissætning
Prissætning og prisstrategier
Privacy Concerns
Private Equity (3)
Privatøkonomi
Proces for regnskabsstandardisering
Procesfilosofi (2)
Proceskonsultation (2)
Process-mining
Procesteorier
Produktivitet (2)
Produktivitet og konkurrenceevne
Produktivitet og virksomhedsperformance
Produktmærker
Produktudvikling (2)
Professionelle servicevirksomheder
Professioner (2)
Projekt- og porteføljeledelse
Projektbaserede organisationer (2)
Projektledelse (2)
Projektorganisation
Projektorganisering
Projektstudier
Præfigurativ politik
Præstationsmålinger
Præstationsstyring
Psykografisk forbrugersegmentering
Publikumssikkerhed
Pædagogisk udvikling

R:

Rationalitetsforestillinger
Realkreditmarkeder
Recessionens økonomisk politik
Reduktion og visualisering af Big Data-omgivelser
Reformer i den offentlige sektor
Reformering af offentlig ledelse
Regionale handelsaftaler
Regnskab (2)
Regnskab- og økonomistyring
Regnskabers kvalitet
Regnskabsanalyse
Regnskabskommunikation
Regulering (2)
Regulering af digitale platforme
Regulering af energisektoren
Regulering af finansielle institutioner
Regulering af naturlige monopoler (netselskaber inden for el, varme, vand)
Regulering af teknologi
Relationer mellem Europa og Indien
Relationsledelse
Relationsmarketing
Religionsfilosofi
Repræsentation
Restrukturering af organisationer
Resultatstyring og præstationsmålinger
Ret i verdenshandelsorganisationen WTO
Retfærdig handel
Rets- og kontraktøkonomi
Retsfilosofi
Retsforbeholdet i EU og tilvalgsordningen
Retsøkonomi
Revers innovation
Revision (3)
Risiko-baseret due diligence/nødvendig omhu
Risikofinansiering af naturkatastrofer (2)
Risikopræmier
Risikostyring (3)
Risikostyring af globale forsyningskæder
Risikostyring på projekter
Risikovillig kapital
Robotter i virksomheden
Robuste forsyningskæder
Roskilde Festival, grænseoverskridende adfærd og frivilligfællesskaber
Rum i læring
Rusland og den sovjetiske union

S:

SMV'ers sociale ansvar i ulande
Salg og salgsledelse
Salgsetik
Salgsledelse (2)
Samarbejde (2)
Samarbejde med virksomheder
Sameksistensen af motivation, kreativitet og management-kontrol
Samfundsmæssig og menneskeretlig konsekvensvurdering
Samfundsøkonomi
Sammenlignelige institutionelle analyser af samfund
Samtidens ideer og ideologier
Sandsynlighedsregning
Segmentbaseret forbrugeranalyse
Segmentering
Selskaber
Selskabers strategiudvikling
Selskabsledelse
Selskabsret
Selvledelse
Selvudvikling
Semantiske analyser
Semiotik
Service recovery
Servicebrands
Servicedesign
Serviceledelse (4)
Servicemarkedsføring
Servitization (2)
Servitization og produktservicesystemer
Skat
Skatteadministration
Skatteret, især dansk og international selskabsskatteret
Skatteunddragelse
Skibsfart
Skjult curriculum
Smart byggeri
Smart grids
Smarte byer
Smarte kontrakter
Små og mellemstore virksomheder
Social- og miljøregnskab
Social ansvarlighed inden for tekstilindustrien
Social ansvarlighed og etik
Social forsikring
Social kapital
Social media influencer
Social netværksanalyse
Social normativitet og det sociale bånd
Social sikkerhed
Sociale aspekter og risici ved den grønne omstilling
Sociale bevægelser
Sociale medier (7)
Sociale medier-analytik
Sociale medier i den offentlige sektor
Sociale medier inden for en organisation (2)
Sociale medier inden for organisationer
Sociale medier management
Sociale netværk
Sociale netværksanalyser
Sociale studier af el-infrastruktur
Sociale studier af finansiering
Sociale ændringer
Socialpolitik
Socialpolitik i EU
Socialt entreprenørskab
Socialt iværksætteri
Socio-økonomi
Sociologi (2)
Sociologisk teori
Software-procesforbedring
Sonisk fiktion
Sourcing, outsourcing og off-shoring
Spanien
Spansk politik og historie
Sparsommelig innovation
Specielle økonomiske zoner og industrielle parker
Spil
Spilteori
Sporbarhed på fødevarer
Sportsledelse
Sportsøkonomi
Sprog
Sprog og kultur
Sprogteknologi
Stat
Statistiske metoder (5)
Statistiske metoder i finansiering
Statskundskab
Statsopbygning
Store sociale udfordringer
Storytelling
Strategiprocesser
Strategisk HRM
Strategisk beslutningstagen
Strategisk brug af IT
Strategisk forudsigelse
Strategisk indkøb
Strategisk kommunikation
Strategisk kontrahering
Strategisk ledelse (2)
Strategisk marketing
Strategisk reaktionsevne (2)
Strategisk risikoledelse (2)
Strategisk salg
Strategiske medarbejderressourcers mobilitet
Strategiske skift
Stress
Stress og depression
Stress og skam
Stresshåndtering
Structural equation-modellering
Strukturelle ligningsmodeller (SEM) (2)
Studiepædagogik
Studier af kapitalismen
Styring
Styring af blockchain
Styring af globale forsyningskæder
Styring af vedvarende og bæredygtige ressourcer
Sundhed på nettet (e-konsultationer)
Sundhedsledelse og organisering
Sundhedspleje og kunstig intelligens
Sundhedssektoren
Sundhedsvæsen
Supplier Relationship Management
Supply Chain Management
Suverænitet (2)
Sydasien
Sydøstasien
Sydøstasien, Malaysia og Penang
Systemdynamik
Systemteori
Systemudvikling ved hjælp af prototyper
Systemudviklingsmetoder

T:

Talentledelse
Tax-governance
Teams
Tech-baserede forretningsmodeller og dataanalytik
Techmonopoler
Teknologi (2)
Teknologi, innovation og Big Data
Teknologi og innovation
Teknologi og trivsel på arbejdspladsen (håndtering af stress- og følelser)
Teknologifilosofi
Teknologiledelse
Teknologioverførsel
Teknologiunderstøttet læring (2)
Telekommunikationens historie
Temporalitet
Temporære organisationer
Teologi og ledelse
Teorier om imperiet
Territorial stigmatisering
Terrorismens indvirkning på virksomheder og civilsamfundet
Tid
Tid i organisationer
Tid og værdi
Tidsrækkeøkonometri og forudsigelser
Tillid
Tillid og sociale netværk
Toplederes indflydelse på regnskabsmæssige udfald
Transnational miljøregulering
Transnationale virksomheders kommunikation og værdisæt
Transparens
Transportøkonomi
Trumps præsidentperiode
Trusler om dødelighed og forbrugeradfærd
Trusler om social eksklusion og forbrugeradfærd
Turisme (3)
Turismeledelse
Turismeudvikling (2)
Tværfaglighed
Tværindustriel innovation / Analoge markedseffekter
Tværkulturel kognition
Tværkulturel ledelse
Tværkulturel psykologi
Tværkulturelt samarbejde
Tværvidenskabelige forskningsmetoder
Tysk besættelsespolitik 1939-45
Tysk kapitalisme
Tysk politik, ret og økonomi
Tysk sprog
Tyske samfundsforhold
Tyskland under nazismen og den 2. verdenskrig
Tøj, ædelsten og smykker

U:

USA
Ubevidste beslutningsprocesser
Udbyttepolitik
Uddannelse
Uddannelse i ansvarlig ledelse
Uddannelse og e-læring
Uddannelse og læring
Uddannelsesdataanalyser
Uddannelsesvalg
Uddannelsesøkonomi
Udenlandske direkte investeringer
Udflagning
Udføre arbejde i krisesituationer
Udlodningspolitik (aktietilbagekøb og aktieudbytte)
Udvikling af vedvarende energiindustri i Kina
Udvikling af virksomhedsstrategi
Udviklingseffekter af direkte udenlandske investeringer (FDI)
Udviklingslande (2)
Udviklingsmarkeder
Udviklingsmarkeder og udviklingslande
Udviklingspolitik og socialpolitik
Udviklingsøkonomi (3)
Ulighed (3)
Ulineær dynamik
Underbevidste motiver
Ungdomsbeskæftigelse i Afrika
Universitetspædagogik
Urbanisering
User modeling

V:

Valg af aktieportefølje
Valg af beliggenhed
Valg i USA og offentlig politisk planlægning
Valgdeltagelse
Valgfusk (køb af stemmer)
Valuering af teknologiske investeringer
Valutakurser
Vaner og forandring,
Vedvarende energi
Velfærd
Velfærd og velfærdsledelse
Velfærdsstaten
Venturefilantropi
Venturekapital
Verdensbanken
Verdenshandelsorganisationen WTO
Viden og læring
Videndeling
Videndeling og -overførsel i mulitinationale virksomheder
Videnledelse (4)
Vidensarbejde
Vidensdeling
Videnskab og demokrati
Videnskab og samfundet
Videnskab og teknologi
Videnskab og teknologi og innovationspolitik i Kina
Videnskabs- og teknologipolitik
Videnskabssociologi
Videnskabsteori
Videnskabsteori og filosofikum
Videnskabsteori og metode
Vidensskabsteori
Vidensstrømme
Vietnams erhvervsklima
Vietnams lovgivning og politik
Virkningsfulde strategiprocesser
Virksomhedens internationalisering
Virksomhedens likviditet
Virksomheder og bæredygtighed
Virksomheder og magt
Virksomheder og udvikling
Virksomheders bæredygtighed
Virksomheders identitet og image
Virksomheders internationalisering
Virksomheders menneskerettighedsansvar
Virksomheders omdømme
Virksomheders omdømme og sociale medier
Virksomheders risikokapital
Virksomheders samfundsansvar
Virksomheders sociale ansvar (CSR) (7)
Virksomheders sociale ansvar (CSR) og kommunikation
Virksomheders sociale ansvar i ulande
Virksomheds- og innovationsøkosystemer
Virksomhedsbrands
Virksomhedsfilantropi
Virksomhedshistorie (4)
Virksomhedsinnovation
Virksomhedsinteraktion
Virksomhedskommunikation
Virksomhedskommunikation og organisation
Virksomhedsledelse (4)
Virksomhedsnetværk
Virksomhedsobligationer
Virksomhedsstrategi (2)
Virksomhedsøkonomi
Virtuel kommunikation
Virtuel kommunikation og samarbejde
Visualisering og det visuelle i organisationer
Vækstøkonomier
Vælgeradfærd
Værdi(sam)skabelse
Værdiansættelse af aktieselskaber
Værdifastsættelse,
Værdiskabelse,

W:

WTO-relaterede emner
Walter Benjamin
Whistleblowing

Z:

Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET)

Å:

Åben innovation (2)
Åbne API'er
Åbne dokumentstandarder

Æ:

Ændrede syn på professioners arbejde
Æstetik (2)

Ø:

Økonometri (2)
Økonomi og ledelse inden for innovation
Økonomisk analyse af forskning og udvikling
Økonomisk diskrimination
Økonomisk geografi (2)
Økonomisk historie (2)
Økonomisk kontraktdesign - kontrakter som koordinerer og motiverer deltagerne
Økonomisk kriminalitet
Økonomisk og strategisk doktrinhistorie
Økonomisk organisationsteori
Økonomisk politik og budgetbeslutninger
Økonomisk politiks effekt på markedskonkurrencen
Økonomisk sociologi (2)
Økonomisk teologi
Økonomisk teori (2)
Økonomisk teori om erstatningsret
Økonomisk teori om kontraktret
Økonomisk teori om strafferet og beviskrav/bevisbyrde
Økonomisk udvikling (4)
Økonomisk udvikling i Vietnam
Økonomisk udvikling i de nye vækstlande, især BRIK-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina
Økonomisk videnskabsteori
Økonomisk vækst (2)
Økonomiske begrænsninger
Økonomiske kriser i historien
Økonomistyring (5)
Økonomistyring i værdikæder
Økonomistyring og regnskab
Økonomistyring og revision i den offentlige sektor