Emner A-Z

Her finder du en liste med alle de ekspertemner, som er i Experts@CBS.

Klik på et emne og få vist de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere antallet af viste emner ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

(:

(Global) branding

4:

4-dags arbejdsuge

A:

Adfærdsforskning
Adfærdsmæssig økonomistyring
Adfærdsstudier
Adfærdsændringer
Adfærdsændringer gennem teknologi
Adfærdsøkonomi (6)
Adgangsbaserede tjenester
Administration af viden
Afrikansk film
Aftaleret
Agglomeration
Agil softwareudvikling
Agilitet
Akademia, mangfoldighed, karriere
Akademisk arbejde
Aktiemarkeder
Aktiemarkedets organisering
Aktionsforskning
Aktionæraktivisme
Aktivisme
Aktivisme og sociale medier
Algoritmedrevet finans (2)
Algoritmer
Algoritmisk ledelse
Algoritmisk retfærdighed
Algoritmisk transparens
Allieret
Alternative fremtider
Alternative økonomier og sociale systemer
Ambitionstale
Analyse af big data
Analyse af store mængder data
Analyse og ændringer af virksomhedsprocesser
Anskaffelse og udbredelse af innovation
Ansvar og skyld i organisationer
Ansvarlig (og uansvarlig) virksomhed
Ansvarlig innovation
Ansvarlig ledelse
Ansvarlig og bæredygtig produktion og forbrug
Ansvarlig virksomhedsadfærd
Ansættelsesforhold uden for overenskomst
Anti-hvidvask
Antidumping
Antropologi (2)
Antropologi i asiatiske samfund
Anvendelse af benchmarkmetoder (skoler, hospitaler, netværksvirksomheder, kommuner)
Anvendelse af kunstig intelligens (AI)
Anvendt statistik
Anvendt økonometri (2)
Anvendt økonometri - analyse af produktivitet på data på virksomhedsniveau
Anvendt økonometri - uddannelseøkonomi med fokus på studenteradfærd på videregående uddannelser.
Anvendt økonometri - valutakursanalyser
Anvendt økonomi
Applied machine learning
Arbejde
Arbejdets digitale forandring (2)
Arbejds- og organisationspsykologi
Arbejdsdeling
Arbejdskraftens bevægelse inden for EU
Arbejdskvalitet
Arbejdsløshed (2)
Arbejdsmarkeder (2)
Arbejdsmarkedet
Arbejdsmarkedets integration af flygtninge
Arbejdsmarkedsforhold i udviklingslande
Arbejdsmarkedsøkonomi (4)
Arbejdsmobilitet
Arbejdspladsens teologi
Arbejdsrettigheder og menneskerettigheder i globale forsyningskæder
Arbejdssociologi
Arkitektur og arbejdsrum
Arktis
Arktisk shipping
Asien
Atmosfære og affect-teori
Autistiske personers oplevelser med fjernarbejde
Automatiseret beslutningsstøtte
Automatiseret sagsbehandling

B:

B2B-markedsføring
B2B-salg og salgsmodeller
B2B-salgsledelse og strategisk salg
BRIK-landene i den økonomiske verdensorden
Balance mellem arbejdsliv og familieliv
Bankledelse
Bankvirksomhed (3)
Baskerlandet
Bedømmelse og beslutningstagning
Benchmark og regulering af energinetværk
Benchmarkmetoder
Berømtheder
Beskatning
Beskæftigelsesøkonomi
Beslutningsbias og tilgange til debiasing
Beslutningsstøttesystemer
Beslutningssupport
Beslutningstagen
Beslutningstagning
Beslutningstagning i organisationer
Beslutningsteori
Bestyrelse
Bestyrelser (2)
Bestyrelser og deres sammensætning (køn mv.)
Bestyrelser og god selskabsledelse
Bestyrelsesdiversitet og kønskvotering
Bestyrelsesdynamikker
Bestyrelsesudnævnelser
Betalinger
Bias (2)
Bias i forfremmelse
Bias i rekruttering
Big data
Big data-analyser (2)
Big data-analytik
Bilindustriens forsyningskæder
Biodiversitetsbeskyttelse
Biotek og lægemiddelindustrien
Blockchain (3)
Blockchain-teknologi (3)
Blockchain og produktion
Blød, hård og ‘smart’ regulering af virksomheders indvirkning på samfundet
Boligpriser
Boligøkonomi
Bots, fake news og misonformation
Brancheudvikling
Brand aid (varemærkebistand)
Branderfaring
Branding
Brandkommunikation
Brands og branding (3)
Brandstrategi
Brexit (2)
Brexit og politik i Storbritannien
Britisk politik
Britisk politisk historie
Britiske samfundsforhold
Brug af informationsteknologi i forsyningskæder
Brugerdeltagelse
Brugerdrevet innovation
Brugergrænseflader og brug af digitale services og produkter
Brugerværdi
Bryggeribranchen
Budgettering
Bureaukrati
Business-to-business markedsføring
Business marketing
By- og landsplanlægning
Byer og byudvikling
Byers image
Byggeprojekter
Byggesektor
Bystudier & bæredygtighed
Byudvikling
Byøkonomi
Bæredygtig adfærd
Bæredygtig entreprenørskab
Bæredygtig finansiering
Bæredygtig innovation
Bæredygtig livsstil
Bæredygtig marketing
Bæredygtig produktion
Bæredygtig selskabsledelse
Bæredygtig skibsfart og havne
Bæredygtig strategi og innovation
Bæredygtig udvikling
Bæredygtige byer
Bæredygtige forretningsmodeller
Bæredygtige forsyningskæder (2)
Bæredygtige indkøb
Bæredygtige investeringer
Bæredygtige partnerskaber, mærker og certificeringer
Bæredygtige udviklingsmål (SDGs)og FN's Global Compact
Bæredygtighed (5)
Bæredygtighed inden for de højere uddannelsesinstitutioner
Bæredygtighed inden for erhvervslivet
Bæredygtighed og branding
Bæredygtighed og cirkulær økonomi
Bæredygtighed og iværksætteri
Bæredygtighedsledelse
Bæredygtighedsregnskab og ansvarlighed
Bæredygtighedsstandarder
Bæredygtigt forbrug (2)
Bæredygtigt indkøb
Bæredygtigt iværksætteri

C:

CHatGPT og store sprogmodeller
CSR-kommunikation
CSR-overtrædelser i den globale værdikæde
CSR-rapportering/ikke-finansiel rapportering
CSR i forsyningskæder
CSR og klimaforandringer
CSR og pro-social adfærd
Capability Maturity Models (CMM)
Catalonien
Centralbank digital valuta (CBDC)
Change Management og organisationsudvikling
Chat- og servicerobotter
ChatGPT
Cirkulær økonomi (4)
Cirkulære forretningsmodeller
Civilsamfundsorganisationer i Skandinavien
Civilsamfundsorganisationers historie
Civilsamfundsorganisationers politiske indflydelse
Co-creation
Co-creation af brands
Co-creation af innovation
Co-creation og samarbejdsdrevet innovation
Computational organisationsteori
Computermedieret kommunikation
Computersimulation
Computersystemer
Corporate Compliance
Corporate Digital Responsibility (CDR
Corporate Social (Ir)Responsibility
Corporate Social Responsibility (CSR)
Corporate Social Responsibility (CSR) i udviklingslandende
Corporate branding
Covid19-undervisning
Crowdfunding (2)
Crowdfunding og crowdsourcing
Crowdsourcing
Crowdsourcing og Crowd Science
Crowdsourcing og crowdfunding-platforme
Crowdwork-platforme
Cybersikkerhed, cybertrusler og cyberangreb

D:

DAO'er (Decentralized Autonomous Organization)
Dagligdags menneskekærlighed (vist af berømtheder, virksomheder og almindelige mennesker)
Dansk-kinesiske relationer
Dansk erhvervshistorie
Dansk handelshistorie
Dansk industrihistorie
Dansk industris etableringer i Afrika
Dansk ledelse i Kina
Dansk og international kommunisme
Dansk og international voldgift
Dansk økonomi i global og europæisk sammenhæng
Danske virksomheder i Japan
Danske virksomheder i vækstøkonomier (Kina, Indien)
Data
Data, privatliv og økonomi
Databeskyttelse
Datadrevet innovation
Datamarkeder
Dataøkonomi
De europæiske arbejdsmarkeder
De nye magter i verdenspolitikken
Decentraliseret organisering
Deleøkonomi
Demografi og aldring
Demografiske forskydninger (2)
Demokrati
Den Danske Model på det offentlige arbejdsmarked
Den danske arbejdsmarkedsmodel
Den danske velfærdsmodel
Den farmaceutiske industri
Den finansielle sektor
Den globale automobilindustri
Den globale energiindustri
Den grønne omstilling i energisektoren
Den gyldne svingdør
Den højteknologiske industri
Den kreative proces
Den offentlige mening (2)
Den offentlige mening om beskatning
Den private sektors involvering i humanitære aktioner
Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU)
Den økonomiske krise (især i Spanien)
Denazificering af Tyskland efter 2. verdenskrig
Deregulering af den finansielle sektor
Derivater (2)
Design
Design Thinking & Psykologi
Designforskning
Designtænkning (2)
Designvidenskab
Destinationsmarketing
Det danske civilsamfund
Det danske sundhedssystem
Det pengeløse samfund
Detail og indkøb
Detailhandel
Dialog
Digital commerce i Kina
Digital disruption
Digital entreprenørskab (2)
Digital entreprenørskab og innovation
Digital evner
Digital forbrugeradfærd (3)
Digital forvaltning (3)
Digital innovation (3)
Digital kunst (fx NFT)
Digital markedsføring
Digital nudging
Digital omstilling af arbejde
Digital organisering
Digital produktion
Digital servicedesign og innovation
Digital social hukommelse
Digital strategi
Digital teknologi og organisatoriske ændringer
Digital transformation (5)
Digital økologi
Digitale aktiver
Digitale forretningsmodeller
Digitale infrastrukturer
Digitale innovationer
Digitale markeder
Digitale og datadrevne forretningsmodeller
Digitale platforme (3)
Digitale platforme og disruption af industrier
Digitale platforme og markedskonkurrence
Digitale produktpas
Digitale samarbejdsmedier
Digitale transformationer (2)
Digitale virksomheder
Digitale værktøjer i fagforeningen/organisering af arbejde
Digitale økosystemer (2)
Digitalisering (4)
Digitalisering af offentlige organisationer (2)
Digitalisering af produktionen
Digitalisering af sport
Digitalisering i den offentlige sektor
Digitalisering og arbejdslivet
Digitalisering og bæredygtighed
Digitalisering og kultur
Digitalisering og oplevelsesøkonomi
Digitalt arbejde og interaktioner mellem arbejds- og familieliv
Digitalt efterliv
Direkte udenlandske investeringer (FDI) (7)
Direkte udenlandske investeringer (FDI) og valg af placering
Direkte udenlandske investeringer (FDI) og vækstlande
Discrete-Event Simulation (DES)
Diskrimination (2)
Diskursteori
Disruption
Disruptiv innovation
Distanceledelse
Diversitet (7)
Diversitet, især national diversitet
Diversitet i internationale offentlige administrationer
Diversitet og inklusion i organisationer
Donationer til politiske partier
Donationsadfærd
Driftsstyring
Driftsstyring og SCM
Driftsstyring og forsyningskædestyring (SCM)
Drive virksomhed i markeder i det centrale Østeuropa
Drivkræfter bag virksomheders performance

E:

E-Science (4)
E-government (2)
E-læring
ERP-systemer (2)
ESports
EU (2)
EU's internetpolitik
EU's sprogpolitik
EU-projekter
EU-regulering i selskabsledelse
EU-ret
Effektive strategiprocesser
Ejerskab og brug af bil
Ejerskabsstruktur
Eksperimentel økonomi (3)
Eksperter og ekspertise
Ekspertise (2)
Ekstreme former for organisering
El-, gas- og brintenergi
Elbilen i 1900-tallet
Elektricitetsmarkeder
Elektronisk og mobil handel
Elite
Eliter (3)
Embedsmænds og politikeres karrierer i det private
Emotionel intelligens
Emotionelle processer i fjerntarbejdende teams
Empiriske forskningsmetoder
Energi
Energi-/elmarkedsdesign
Energieffektivitet og rebound-effekt
Energifattigdom
Energimarkeder
Energipolitik (2)
Energisystemanalyse
Energiøkonomi
Entreprenørskab (9)
Entreprenørskab inden for højteknologi
Entreprenørskab og iværksætteri
Entreprenørskabshistorie
Environmental, Social and Corporate Governance (ESG)
Epistemology
Erhverv
Erhvervsdrivende fonde
Erhvervshistorie
Erhvervsledere
Erhvervsliv
Erhvervsliv og bæredygtighed
Erhvervsliv og det offentlige
Erhvervsliv og politik
Erhvervsliv og styring
Erhvervslivets indflydelse på politik
Erhvervsobligationer (2)
Erhvervsret
Erhvervsskoleuddannelsernes økonomi
Erhvervsøkonomi (4)
Erstatningsret
Etik (3)
Etisk forankring af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige principper
Etisk handel og forbrug, årsagsrelateret marketing
Etisk ledelse
Etiske brands
Etnografi (2)
Europe 2020
Europæisk beskæftigelsesstrategi
Europæisk energipolitik
Europæisk funding
Europæisk integration
Europæisk politik, ret og økonomi
Europæisk politik og økonomi
Europæiske Union (EU)
Eurozonen
Evaluering af det teknologiske område
Evaluering af kreativitet og innovation
Eventsikkerhed
Evolutionspsykologi
Eye-tracking

F:

FN's Global Compact
FN's verdensmål
FN-organisationer
Fagbevægelsen i Europa og USA
Fagøkonomers Politiske Rolle
Fair trade
Familieejede virksomheder
Familiepolitik
Family-office
Favoritisme inden for udviklingsmarkeder
Felteksperimenter
Feltforsøg inden for virksomheder
Filantropi og gavegivning
Filmindustrien (Danmark, Bollywood og Hollywood)
Filosofi (3)
Filosofien om begær og kærlighed
Filosofien om turisme og rejser
Filosofiundervisning på en business school
FinTech
Finance Business Partnering
Finans- og handelspolitik
Finansiel beslutningstagen
Finansiel compliance
Finansiel regulering
Finansiel svindel
Finansiel teknologi
Finansielle beslutninger på mikroniveau
Finansielle markeder (3)
Finansielle systemers dynamik
Finansiering (8)
Finansiering af dansk forskning
Finansiering af iværksætteri
Finansiering af valgkampe
Finansieringsteori
Finanskommunikation
Finanskriser (2)
Finansmarkedernes historie
Finansreform
Finanstransformation
Fintech-revolutionen
Finteknologi og crowdfunding
Firmaers internationalisering
Firmaers rolle i politik
Firmaetik
Fjernarbejde
Flygtningeorganisationer
Fodboldøkonomi
Fondsbørser
Forandringsagenter
Forandringsledelse (4)
Forandringsprocesser
Forbindelser mellem EU og Østasien
Forbrug og identitet
Forbrugeradfærd (7)
Forbrugerens viden om et brand
Forbrugeres livsovergange og deres brandforbrug
Forbrugerforskning
Forbrugerforsøg
Forbrugerkredit
Forbrugerkultur, moral og ukorrekt forbrugeradfærd
Forbrugerpsykologi (6)
Forbrugerret
Forbrugstransformationer
Fordomme og stereotyper
Forenede Nationer (FN)
Foreningsvirksomhed
Forholdet mellem indkøber og leverandør
Forholdet mellem industri og beskæftigelse
Forklarende kunstig intelligens
Forklarlighed
Forretningsetik
Forretningsmodeller (2)
Forretningsmodeller for servicevirksomheder
Forretningsudvikling (3)
Forretningsudvikling i Latinamerika
Forskning i mad
Forsknings- og innovationspolitik
Forskningsledelse
Forskningsmetoder (2)
Forskrifter
Forstyrrende innovation
Forståelse af markeder i Asien
Forsyningskædedesign
Forsyningskæder
Forsyningskædestrategier
Forventninger til lederen, herunder omsorg
Forældreorlov
Foucault, social analyse og affirmativ kritik
Fransk økonomi
Franske præsidentvalg
Franz Kafka
Frasalg
Fremstilling af kriminallitteratur
Fremstilling af rejseudbud
Fremstillinger af Afrika
Fremtidens arbejdsliv
Fremtidens færdigheder
Fremtidens uddannelse
Fremtidssikring
Frontline markedsføring
Fusioner og opkøb (M&A) (2)
Fødevaremarketing
Fødevarer
Følelser
Følelser og teknologi
Følelsesmæssigt arbejde
Følelsestilstande

G:

Gamification (3)
Gastronationalisme
Gazellevirksomheder
Genealogi
Generalforsamlinger
Generativt design og generativ organisering
Generøsitet
Genetisk Modificerede Fødevarer (GMO'er
Gennemsigtighed (2)
Geografisk balance
Geopolitik og virksomhedsstrategier
Georgio Agamben
Gig-økonomi
Global bankvirksomhed
Global innovation
Global sourcing
Global strategi (2)
Globale bankreguleringer og finansielle reformer
Globale byer
Globale finansielle markeder (2)
Globale forsyningskæder
Globale innovationsstrategier
Globale strategier
Globale teams og tværkulturelle kompetencer
Globale værdikæder (3)
Globale værdikæder og produktionsnetværk (3)
Globale økonomiske transformationer
Globalisering (2)
Globalisering, global ret og økonomi
Globalt lederskab
God myndighedsadfærd (god forvaltningsskik)
Governance
Governmentality
Greenwashing
Growth Hacking
Grøn omstilling (4)
Grøn vækst
Grønne investeringer i udviklingsmarkeder

H:

HRM (primært i forhold til den offentlig sektor)
Habilitet
Halvledere
Handelspolitik
Hate speech og bias på de sociale medier
Havne - investering og ledelse
Heuristik
High-tech entreprenørskab
High Performance Computing/Cloud/Fog
Hjemmearbejde
Hjælpeadfærd
Holocaust
Hospitality Management
Hovedkvarter/datterselskabs-relationer
Human Resource Management (HRM) (4)
Human kapital
Humaniora og socialvidenskab i management uddannelsen
Humanitær kommunikation
Humanitær ledelse og bistand
Humanitære civilsamfundsorganisationer
Humor
Humør og følelser
Husholdningers finansielle beslutninger (7)
Husholdningers økonomi
Hverdagsliv
Hvidvaskforebyggelse
Hvidvaskning af penge
Hybridarbejde (2)
Hykleri
Håndhævelse af patenter
Håndtering af fejl
Håndtering af videnskabelige opdagelser
Højrisikobeslutninger

I:

IMF
IT- og internetret
IT-implementering
IT-ledelse og organisation
IT-projektledelse (2)
IT-ret
IT-strategi
IT-strategi i offentlig og privat sektor
IT i sundhedsvæsenet
IT og Supply Chain Management
IT på de finansielle markeder
Identitet (3)
Identitetspolitik, pinkwashing, regnbuekapitalisme
Ikke-financiel rapportering (bæredygtighed, CSR)
Immaterialret
Immateriel rettighedsstrategi
Immigration
Impact-vurdering (sociale og økonomiske impact-målinger)
Impact investing
Implementering
Implementering af cirkulær økonomi inden for offentlige og private organisationer
Implementering af innovation
Implementering af reformer og ledelsesmodeller
Implementering og effekter af IT (2)
Implementering og socio-tekniske aspekter af nye teknologer
Incitamenter
Incitamenter i organisationer
Incitamentsaflønning
Incitamentssystemer inkl. aktieoptioner
Indisk virksomhed
Individuel afvigende adfærd
Individuel beslutningsteori
Indkøbsstyring
Indonesien
Industriel politik og industriel konkurrenceevne
Industrielle digitale platforme (B2B)
Industrielle klynger
Industrielle organisationer
Industriklynger og regionale innovationssystemer
Industriorganisationer
Industripolitik i udviklingslande
Industriøkonomi
Indvandring (3)
Influencer-markedsføring
Influencer Marketing
Influencere inden for kunstig intelligens
Informationsinfrastruktur
Informationssystemer
Informationsteknologi
Informationsteknologi på arbejdspladsen
Inkluderende ledelse
Inklusion (3)
Innovation (7)
Innovation af digitale forretningsmodeller
Innovation af digitale platform
Innovation af forretningsmodellen inden for logistik og forsyningskæder
Innovation i sundhedsvæsenet
Innovation inden for udviklingsøkonomier
Innovation og arbejdskraftsmobilitet
Innovation og digital transformation
Innovation og entreprenørskab
Innovation og forretningsudvikling inden for bioteknologi, pharma og sundhedsinstitutioner
Innovation og humankapital
Innovation og relationen mellem industri og videnskab
Innovations-sourcing
Innovationsbarrierer
Innovationsglobalisering
Innovationsledelse (7)
Innovationsnetværk
Innovationsperformance
Innovationspolitik
Innovationsprojekter og netværk
Innovationssamfundet
Innovationsskabelse
Innovationsstrategi (3)
Innovationssystemer og regional udvikling
Innovationsøkonomi (2)
Instagram
Institutionalisme
Institutionel og organisatorisk skifte
Institutionel teori
Institutionelle investorer
Institutioner og politiske processer i EU (såsom markedsintegration, EU-skepsis og Brexit)
Institutionsteori
Integration af marginaliserede grupper
Intellektuel ejendomsret og patentpolitik
Inter- og transdisciplinære forskningssamarbejder
Interkulturel Kommunikation
Interkulturel ledelse
Interkulturelt samarbejde
Intern kontrol
Intern kontrol og revision
Intern revision
Internatioal handels- og investeringspolitik
International Business
International Comparative Corporate Governance
International Financial Accounting Standards (IFRS) (2)
International R&D
International akkreditering
International erhvervspolitik
International finansiering
International handel (4)
International handelspolitik
International handelsteori
International kontraktsret
International korruption og anti-korruption
International ledelse (3)
International lobbyisme
International markedsføring (2)
International miljøregulering af skibsfarten
International outsourcing
International politisk teori
International politisk økonomi (2)
International privat- og procesret
International selskabsskatteret
International serviceledelse
International skat
International strategi
International virksomhedsstyring
International økonomi (2)
Internationale forhandlinger og konfliktløsning
Internationale joint ventures
Internationale kapitalmarkeder
Internationale organisationer (3)
Internationale regler om klima
Internationale virksomheder og bæredygtig udvikling
Internationale økonomiske magtforhold
Internationale økonomiske organisationer
Internationalisering af forskning og udvikling (R&D) og innovation
Internationalisering af innovation
Internationalisering af små og mellemstore virksomheder (SMEs)
Internationalisering af virksomheder (2)
Internationalisering og lokalisering
Internationalt politisk-økonomisk samarbejde
Internet
Internet of things (IoT) (3)
Investering
Investeringer
Investeringsaftaler
Investeringsbeslutninger
Investeringsforeninger
Investeringspolitik
Investeringsteori
Island
Italiensk politik
Iværksætteri (4)
Iværksætteri i Afrika
Iværksætteri og uddannelse
Iværksætterinkubatorer
Iøjnefaldende forbrug

J:

Japan (3)
Japansk forretningskultur og samfund
Japansk ledelse
Japansk politik
Japansk økonomisk reform - 'womenomics' - kvinder på arbejdsmarkedet
Japanske medier - public service og private stationer
Japanske virksomheder
Japanske virksomheder og Japans industripolitik
Jobskabelse og jobnedlæggelse
Jura og ledelse

K:

Kapitalisme i Tyskland
Kapitalisme og demokrati
Kapitalistisk realisme
Kapitalomkostninger
Kapitalstruktur
Kapitalstruktur (finansiering af selskaber)
Karteller
Katastrofeforskning
Kausal inferens
Kedsomhed
Key account management
Kina (6)
Kina's "one belt one road" relateret til handelsret
Kinesisk entreprenørskab
Kinesisk erhvervskultur
Kinesisk ledelse
Kinesisk politik
Kinesisk politisk økonomi
Kinesisk virksomhedshistorie
Kinesisk økonomi
Kinesisk økonomisk udvikling
Kinesiske internationale investeringer
Kinesiske statsejede selskaber
Klassisk indisk tænkning, indisk logik
Klimaforandringer og finansiering
Klimahandling og -mitigering
Klimakrisen
Klimaret
Klynger (2)
Kognition og perception
Kognitiv lingvistik
Kognitiv psykologi
Kollektiv identitetsdannelse
Kollektiv intelligens
Kollektive identiteter
Kollektive identitetskonflikter
Kommerciel udnyttelse af produkt- og serviceinnovation
Kommercielt samarbejde mellem en virksomhed og en velgørende organisation eller sag
Kommunikation (2)
Kommunikativ konstitution af organisationer
Kommunikative logikker
Komparativ arbejdsmarkedspolitik
Komparativ politisk økonomi
Kompetencer i forhold til social og bæredygtig innovation
Konfliktløsning i verdenshandelsorganisationen WTO
Konkurrence
Konkurrence om ressourcer
Konkurrencedynamikker
Konkurrenceevne
Konkurrencefordele (2)
Konkurrencepolitik
Konkurrenceret (2)
Konkurrencestrategi
Konkurrenceøkonomi
Kontantløse samfund
Kontinuerlig udvikling og indføring af IT
Kontraktteori
Kontrol af innovationsprocesser
Koordinering i centralregeringer
Koordinering i organisationer
Korruption (3)
Korruption og antikorruption
Kort- og langsigtede virkninger af finanspolitik
Kreativ arbejdskraft
Kreativ kognition
Kreative industrier (2)
Kreative og kulturelle brancher (2)
Kreativitet
Kreativitet og innovation
Kreditrisiko (4)
Krig og samfund
Kriseledelse
Kritisk sociologi
Kritisk teori
Kritiske turismestudier
Kropslige sansers indflydelse på forståelse
Kryptovalutaer
Kryptovalutaer og blockchain-teknologi
Kulinarisk Nationalisme
Kulinariske Identiteter
Kultur (3)
Kulturel globalisering
Kulturpsykologi
Kulturteori
Kulturtilgang til brugervenlighed og brugeroplevelser
Kundeengagement
Kundeindsigt
Kundeloyalitet
Kunderejse
Kunderejse og kundeberøringsflader
Kunderelationer
Kundeværdi
Kunst i det offentlige rum
Kunst og forretning
Kunst og ledelse
Kunst og økonomi
Kunstig intelligens (8)
Kunstig intelligens (AI) (2)
Kunstig intelligens (AI) og algoritmestyring
Kunstig intelligens (AI) og beslutningstagen
Kunstig intelligens (AI) og nye organisationsformer
Kunstig intelligens og færdigheder
Kunstig intelligens og generativ AI
Kunstig intelligens og professionelle
Kvalitativ metodologi
Kvalitative analyser
Kvalitative analysere
Kvalitative forskningsmetoder
Kvalitative metoder (3)
Kvalitative metoder i samfundsvidenskab
Kvanteberegning og kvanteinformationsbehandling
Kvantedatabehandling
Kvantitativ forskning
Kvantitative forskningsmetoder (2)
Kvantitative metoder
Kvindelige iværksættere i Afrika
Kvinder i bestyrelser (2)
Køn (4)
Køn, ligestilling og feminisme
Køn, race og sociale klasser
Køn og mangfoldighed inden for videregående uddannelser
Kønsøkonomi

L:

LGBTQ+ (bøsser, lesbiske biseksuelle, transkønnede, queer) ligestilling på arbejdspladsen og medarbejdernetværk
Laboratorieforsøg
Lager- og produktionsstyring
Landeekspertise - Malaysia
Ledelse (9)
Ledelse af R&D og teknologi
Ledelse af forsyningskæder
Ledelse af frivillige
Ledelse af innovation
Ledelse af iværksætteri
Ledelse af kreativitet og innovation
Ledelse af kunstig intelligens (AI)
Ledelse af logistikservices og logistikserviceudbydere
Ledelse af platforme
Ledelse af produktdesign og servicedesign
Ledelse af produktudvikling
Ledelse af projekter
Ledelse af selvledelse
Ledelse af serviceaktiviteter (2)
Ledelse af transportsystemer
Ledelse af viden og ignorans
Ledelse af økosystemer
Ledelse i den offentlige sektor
Ledelse i offentlige organisationer
Ledelse og organisationshistorie
Ledelse og organisering
Ledelses- og styringssystemer
Ledelsesfilosofi (2)
Ledelsesidentitet
Ledelsesinnovation
Ledelseskompensation
Ledelsesmæssig beslutningstagen
Ledelsespsykologi
Ledelsesstyringssystemer
Ledelsesteknologi
Ledelsesuddannelser
Ledelsesudvikling (2)
Ledelsesværtøjer
Lederens mindset
Lederskab (4)
Leg, styring og magt
Legeteorier
Leverandørinvolvering i produktudvikling
Leverandørstyring
Ligestilling
Lighed
Likviditet
Likviditetsrisiko (2)
Lingvistik
Litteratur og organisation
Lobbyisme (2)
Logistik i by-områder - city logistik
Logistikudfordringer ved e-handel og internetkøb
Lokal energiomstilling
Lokale valutaer
Lokalisering
Lokalsamfundsbaseret kunst og sociale forandringer
Lovgivningens, domstolenes og juristernes rolle i international politik
Luksusmarkedsføring (2)
Læring i multinationale virksomheder
Læring inden for business- og ledelsesuddannelse
Læring og færdigheder i forhold til platformsøkonomien
Læring på arbejdspladsen
Læringsanalyse
Læringsmiljøer og tværkulturelt samarbejde
Læringsteknologi
Løn og incitamenter, specielt ved CEO-lønninger
Løsrivelsesbevægelser

M:

MNE's engagement i humanitært arbejde
Madpolitik i Østasien
Magt
Magt og diskurser
Magtudredningen, magt i offentlig organisationer
Makroøkonomi (2)
Makroøkonomisk politik og strukturreformer i eurozonen
Makroøkonomiske og pensionspolitiske aspekter af demografiske ændringer
Management Accounting i moderne virksomheder
Mangfoldighed
Mangfoldighedsledelse
Marginaliseringsprocesser
Maritim digitalisering
Maritim historie
Maritim innovation
Maritim regulering
Maritim strategi
Maritim økonomi (2)
Maritime virksomhedsudfordringer
Markeder
Markedsanalyse
Markedsføring (2)
Markedsføring af service
Markedsføring og branding af byer
Markedsføring og branding af hovedstader
Markedsføring og branding af nationer
Markedsføring på sociale medier
Markedsføringsforskning
Markedsføringsret
Markedsføringsteori
Markedsorganisering
Markedsorientering
Markedsstrategi
Markedsstudier (2)
Marketing for bæredygtige produkter
Marketingsledelse
Marketingsstrategi
Maskinlæring (5)
Maskinlæring i finansverdenen
Maskinlæring i supply chain management
Maskinlæring og kunstig intelligens
Maskinlæringsalgoritmer
Masseteori
Massetilpasning og udsættelsesstrategier
Matchfixing
Matematisk finansiering
Medarbejderdeltagelse inden for beslutningsprocesser
Medarbejdereje
Medarbejderejerskab (2)
Medarbejderes reaktion på forandringer i globale virksomheders organisationskultur
Medarbejderinddragelse i forhold til arbejdsmiljøet
Medborgerskab og ansvarliggørelse
Medicinalindustrien
Mediebranchen
Medieledelse
Medier
Medier, demokrati og medborgerskab
Medier og sociologi
Melankoliens historie
Meningsdannelse (2)
Meningsskabelse (2)
Menneske-maskine interaktion (2)
Menneske-robot-interaktion
Menneske/maskine-interaktion i organisationer
Menneskelig branding
Menneskelig kapital
Menneskelige interaktioner med AI
Menneskerettigheder
Mental sundhed
Mental sundhed på arbejdspladsen
Mental sundhedspolitik
Metavers
Metoder i tværfaglighed
Michel Foucault
Migrant integrationspolitikker
Migration
Mikrofinans i Skandinavien
Mikroøkonomi (2)
Miljø-, Samfunds- og Ledelse (ESG) og bæredygtig finansiering
Miljøpolitik
Miljøpsykologi
Miljøstyring
Mobil e-handel (M-commerce)
Mobilbetaling
Mobilitet i byer
Mode- og kosmetikbranchen
Moralsk filosofi
Motivation
Motivationsteori
Multi-level-modellering
Multi-stakeholder brand co-creation
Multikulturelle og multinationale arbejdspladser
Multikulturelle teams - diversitet og dynamik
Multinationale selskaber
Multinationale selskabers direkte udenlandske investeringer i udviklingslande
Multinationale strategier
Multinationale virksomheder (4)
Multinationale virksomheder fra udviklingslande (EMNCs)
Multinationale virksomheders strategier i vækstmarkeder
Multinationale virksomheders økonomi
Musikindustrien
Måle betalingsvillighed

N:

National branding
Nationaløkonomi og pengepolitik
Natursprogsbehandling og tekstanalyse
Neoliberalisme (3)
Netværk
Netværker
Netværksanalyser
Netværksindustrier
Netværksvidenskab
Neuro Information Systems (NeuroIS)
Neurodivergente teams
Neuromarketing
Nomineringsudvalg
Non-profit i forhold til offentlig ledelse
Nordisk selskabsledelse
Normativ etik
Normativ legitimitet inden for Corporate Social Responsibility
Normdannelse i samfund og erhvervsliv
Normer, normkritik og organisationskultur
Nudging (2)
Nutidig kapitalisme og dens kriser
Ny strukturel økonomi
Ny teknologi og automatisering
Nye ledelsespraksisser
Nye organisationsformer
Nye technologier
Nystartede virksomheder
Nøglemedarbejdere

O:

Obligations- og rentemarkeder
Offentlig/privat
Offentlig digitalisering
Offentlig forvaltning
Offentlig forvaltning og reformer
Offentlig innovation
Offentlig ledelse (7)
Offentlig ledelse og forandring
Offentlig ledelse og organisering
Offentlig politik og reform
Offentlig revision
Offentlig samordning
Offentlig værdi
Offentlig værdiskabelse og ledelse
Offentlig økonomistyring
Offentlige-private partnerskaber (OPP)
Offentlige finanser (2)
Offentlige kontrakter
Offentlige organisationer
Offentlige værdier
Offshoring (3)
Omkostningsestimering, budgettering og budgetopfølgning
Omstilling og økonomisk udvikling i Central- og Østeuropa samt Rusland
Omstruktureringer
Online/digital forbrugeradfærd
Online arbejdsplatforme
Online freelancing og færdigheder
Online fællesskaber
Online markedspladser
Online undervisning (2)
Open Data, Open Access og Open Design
Open banking
Open source software
Operationel strategi
Operativ fiktion
Ophavsret
Oplevelsesøkonomi
Oplysninger i årsrapporten
Opsparingsbeslutninger
Opstartsvirksomheder
Organisation
Organisation og ledelse (2)
Organisationer og organisationsteori
Organisationsfilosofi (3)
Organisationsidentitet
Organisationsinnovation (2)
Organisationskommunikation (2)
Organisationskreativitet (2)
Organisationskultur (2)
Organisationskultur i globale virksomheder
Organisationsstruktur
Organisationsstudier
Organisationsteori (8)
Organisationsændringer (3)
Organisationsæstetik
Organisationsøkonomi (2)
Organisatorisk atmosfære
Organisatorisk design og performance
Organisatorisk identitet
Organisatorisk læring og tilpasning
Organisatorisk meningsdannelse
Organisatorisk uredelighed
Organisatoriske beslutningsprocesser
Organisatoriske bias
Organisatoriske perspektiver på digitalisering
Organisatoriske ændringer
Organisering
Organisering af arkitektkonkurrencer
Organisering af energimarkeder
Organisering og ledelse af innovation
Organisering og ledelse af videnskab
Outsourcing (2)
Outsourcing og hjemtagelse af produktion
Overgang til bæredygtighed
Overturisme
Overvågning

P:

Parkering
Partnerskaber
Partnerskaber mellem kommuner og frivillige organisationer
Partnerskaber på tværs af sektorer
Patenter og innovation
Pendling
Penge i politik
Penge i relation til politik
Penge og politik
Pengepolitik
Pension
Pensionsøkonomi (3)
Pensumdesign på de videregående uddannelser
Performance-målingssystemer
Performanceledelse (2)
Performancemåling
Personale- og talentudvikling - med fokus på Japan
Personaleledelse og -administration (HR)
Personalisering
Persondatabeskyttelse
Personlig branding
Personligt salg
Personligt salg og salgsledelse
Piratkopiering
Plastik
Platforme
Platformens økosystemer (B2B)
Platformsdisruption
Platformskonkurrence
Platformsregulering
Platformsstrategier og moduliseringsstrategier
Platformsvirksomhed
Platformsøkonomi og forbrugerfællesskaber
Politik (2)
Politik og økonomi i Africa
Politikker for finansielle systemer
Politisk adfærd
Politisk kommunikation (2)
Politisk kommunikation og magtlogik
Politisk og økonomisk historie
Politisk og økonomisk tænkning
Politisk risiko (3)
Politisk styring
Politisk teologi
Politisk udviklingsøkonomi
Politisk økonomi
Politisk økonomi i forhold til beskatning og skattekapacitet
Politisk økonomi og international beskatning
Politisk økonomi og international finans
Politiske forbindelser mellem virksomheder og politikere
Politiske ideers historie
Politiske og etiske forbrugere
Politiske partier
Politiske systemer i Danmark, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Polen
Populisme (2)
Populistisk politik
Populær musikvidenskab
Porteføljeinvesteringer
Porteføljeledelse
Porteføljeteori (2)
Positiv organisationsvidenskab
Practice Theory
Pride, virksomhedssamarbejder, sponsorater og partnerskaber
Prisfastsættelse (3)
Prisfastsættelse - processer og fairness
Prisfastsættelse og optimering
Prisstrategier
Prisstyring (2)
Prissætning
Prissætning og prisstrategier
Private Equity (2)
Privatliv
Privatøkonomi
Proces for regnskabsstandardisering
Procesfilosofi (2)
Process-mining
Procesteorier
Produkt take-back
Produktivitet (3)
Produktivitet og konkurrenceevne
Produktivitet og virksomhedsperformance
Produktmærker
Produktudvikling
Professionalisme i offentlige organisationer
Professionel salg og salgsledelse
Professionelle servicevirksomheder (2)
Professioner (3)
Proffesioner
Projekt- og porteføljeledelse
Projektbaserede organisationer (2)
Projektledelse (2)
Projektorganisation
Projektstudier
Projektstyring
Præferencemåling
Præfigurativ politik
Præstationsmålinger
Præstationsstyring
Psykisk arbejdsmiljø
Psykologi i relation til økonomi
Psykologi som designvidenskab
Publikumssikkerhed
Pædagogisk udvikling

R:

Raceholdninger
Rationalitet
Rationalitetsforestillinger
Realkredit- og kreditmarkeder
Reduktion og visualisering af Big Data-omgivelser
Reformer i den offentlige sektor
Reformering af offentlig ledelse
Regionale handelsaftaler
Regler og bureaukrati
Regnskab (2)
Regnskab- og økonomistyring
Regnskab og rapportering
Regnskabers kvalitet
Regnskabsanalyse
Regnskabskommunikation
Regnskabsmanipulation
Regnskabsskift
Regulering (2)
Regulering af digitale platforme
Regulering af energisektoren
Regulering af finansielle institutioner
Regulering af finansielle systemer
Regulering af naturlige monopoler (netselskaber inden for el, varme, vand)
Regulering af netvirksomheder
Reklame
Reklamering
Relationer mellem staten og markedet
Relationsledelse i forhold til leverandører
Relationsmarketing
Repræsentativt bureaukrati
Responsible Management Education
Restrukturering af organisationer
Resultatstyring
Resultatstyring og præstationsmålinger
Ret i verdenshandelsorganisationen WTO
Retfærdig handel
Retorik
Retsfilosofi
Retsforbeholdet i EU og tilvalgsordningen
Retsteori og metode
Retsøkonomi
Revers innovation
Revision (3)
Risiko-baseret due diligence/nødvendig omhu
Risikobaseret compliance
Risikofinansiering af naturkatastrofer (2)
Risikoledelse
Risikopræmier
Risikostyring (4)
Risikostyring af globale forsyningskæder
Risikostyring på projekter
Risikovillig kapital
Robotter i virksomheden
Robuste forsyningskæder
Roskilde Festival, grænseoverskridende adfærd, krænkelser
Rum i læring
Rumforskning
Rusland og den sovjetiske union

S:

SMV'ers sociale ansvar i ulande
Salgsetik
Salgsledelse (2)
Salgsstyring
Samarbejde (2)
Samarbejde med virksomheder
Samarbejde mellem virksomheder
Samarbejde mellem virksomheder og NGO'er
Samarbejdsinnovation
Samarbejdsredskaber
Samfundsmæssig og menneskeretlig konsekvensvurdering
Samfundsændringer og -transformation
Sammenhængen mellem organisatoriske forandringer og psykisk arbejdsmiljø
Sammenkoblinger
Sammenlignelige institutionelle analyser af samfund
Samtaler på arbejdspladsen
Samtidens ideer og ideologier
Sandsynlighedsregning
Sandsynlighedsteori
Scope 3-udledninger
Segmentering
Segregation
Sektorintegration
Selskaber
Selskabers strategiudvikling
Selskabsformål.
Selskabsledelse (2)
Selvledelse
Selvstændig beskæftigelse
Semiotik
Service Design
Service Operations Management
Service recovery
Servicebrands
Serviceledelse (4)
Servicemarkedsføring
Servitization
Servitization og produktservicesystemer (3)
Singapore
Skat
Skatteadministration
Skattely
Skibsfart
Skjult curriculum
Skyen (cloud computing)
Smart Cities
Smart grids
Små multinationale selskaber
Små og mellemstore virksomheder
Social- og miljøregnskab
Social ansvarlighed inden for tekstilindustrien
Social ansvarlighed og etik
Social entreprenørskab
Social kapital
Social media influencer
Social normativitet og det sociale bånd
Social og solidarisk økonomi
Social retfærdighed
Social sikkerhed
Social ulighed
Sociale aspekter og risici ved den grønne omstilling
Sociale bevægelser (3)
Sociale evalueringer
Sociale forandringer
Sociale identiteter
Sociale medieplatforme
Sociale medier (5)
Sociale medier-analytik
Sociale medier inden for en organisation
Sociale medier inden for organisationer
Sociale medier management
Sociale netværk
Sociale stereotyper
Sociale studier af el-infrastruktur
Sociale studier af finansiering
Sociale ændringer
Socialpolitik
Socialpolitik i EU
Socialpsykologi
Socialt entreprenørskab
Socialt iværksætteri
Sociologi
Sociologisk teori
Software-procesforbedring
Sonisk fiktion
Sortbørser og uformelle økonomier
Spanien
Spansk politik og historie
Sparekasse- og sparekassefondshistorie
Sparsommelig innovation
Specielle økonomiske zoner og industrielle parker
Spil
Spilteori (2)
Sporbarhed på fødevarer
Sportsledelse
Sportsøkonomi
Sprog
Sprog og kultur
Sprogteknologi
Start af virksomheder
Startup-virksomheder
Startupvirksomheder
Stat
Statens frivillighedspolitik
Statens rolle i grøn omstilling
Statistik (2)
Statistiske metoder (6)
Statistiske metoder i finansiering
Statsborgerskab
Statsejede virksomheder
Statsopbygning
Statsstøtteret
Stedsforbrug og turisme
Stemme og deltagelse
Stereotyper
Stereotyping and Immigrant Sales Force
Stigma
Stordriftsfordele
Store sociale udfordringer
Storytelling
Strategi (2)
Strategi relateret til store udfordringer
Strategieksekvering
Strategiprocesser
Strategisk beslutningstagen
Strategisk brug af IT
Strategisk compliance
Strategisk forudsigelse
Strategisk indkøb (2)
Strategisk kontrahering
Strategisk ledelse (4)
Strategisk menneskelig kapital
Strategisk profitabilitetsstyring
Strategisk reaktionsevne (2)
Strategisk risikoledelse (2)
Strategiske medarbejderressourcers mobilitet
Strategiske skift
Stress
Stress og depression
Stress og skam
Stresshåndtering
Structural equation-modellering
Strukturelle ligningsmodeller (SEM) (2)
Studier af kapitalismen
Studier af projekt
Styring
Styring af Big Data
Styring af bæredygtige forsyningskæder
Styring af forsyningskæder (2)
Styring af globale forsyningskæder
Styring af prisfastsættelse
Styring af vedvarende og bæredygtige ressourcer
Sundhed på nettet (e-konsultationer)
Sundhedsledelse
Sundhedspleje
Sundhedssektoren
Sundhedsvæsen
Sundhedsøkonomi
Supplier Relationship Management
Supply chain management
Suverænitet (2)
Svingdøren mellem politik og den private sektor
Sydafrika
Sydasien
Sydøstasien
Sydøstasien, Malaysia og Penang
Systemdynamik
Systemiske bias
Systemteori
Systemudviklingsmetoder
Søfart og miljø
Søgeordsauktion

T:

Taiwan
Take-back-modeller
Talentledelse
Tax-governance
Teams
Teamsamarbejde
Techmonopoler
Teknisk standardisering
Teknologi (2)
Teknologi, innovation og Big Data
Teknologi og finansielle services
Teknologi og innovation
Teknologihistorie
Teknologiledelse
Teknologilicensering
Teknologimarkeder
Teknologioverførsel
Teknologipolitik
Teknologisk økonomi
Teknologistrategi (2)
Teknologiunderstøttet læring (2)
Telekommunikationens historie
Temporalitet
Teologi og ledelse
Territorial stigmatisering
Terrorismens indvirkning på virksomheder og civilsamfundet
Tid
Tid i organisationer (2)
Tid og værdi
Tidsrækkeøkonometri og forudsigelser
TikTok
Tilbudskonsortier
Tillid
Tillid og sociale netværk
Tillidsbaseret ledelse
Token-økonomi og token-økosystemer
Topledere
Toplederes indflydelse på regnskabsmæssige udfald
Transaktionsmonitorering
Transfer pricing
Transmission- og distributionsnet
Transnational miljøregulering
Transnationale virksomheders kommunikation og værdisæt
Transportøkonomi
Trivselsmålinger og opfølgning på trivselsmålinger
Trumps præsidentperiode
Trusler om dødelighed og forbrugeradfærd
Trusler om social eksklusion og forbrugeradfærd
Turisme (4)
Turisme og digitalisering
Turismeledelse
Turismeudvikling
Tvungen migration
Tværfaglighed
Tværfunktionelt samarbejde og hybride arbejdsmåder
Tværkulturel ledelse
Tværvidenskabelige forskningsmetoder
Typer af medarbejdere og virksomhedskonsekvenser
Tysk besættelsespolitik 1939-45
Tysk historie
Tysk politik, ret og økonomi
Tysk sprog
Tyske samfundsforhold
Tyskland under nazismen og den 2. verdenskrig
Tøj, ædelsten og smykker

U:

USA
Ubevidst bias
Ubevidste beslutningsprocesser
Udbudsret (2)
Udbyttepolitik
Uddannelse
Uddannelse i ansvarlig ledelse
Uddannelse og læring
Uddannelsesdataanalyser
Uddannelsespolitik
Uddannelsesvalg
Uddannelsesøkonomi (2)
Udenlandske direkte investeringer
Udenlandske jordopkøb og konsekvenserne for fødevaresikkerhed og de miljømæssige spillover-effekter
Udflagning
Udføre arbejde i krisesituationer
Udlodningspolitik (aktietilbagekøb og aktieudbytte)
Udvikling af finansielle markeder
Udvikling af vedvarende energiindustri i Kina
Udvikling af virksomhedsstrategi
Udvikling implementering og evaluering af arbejdsmiljøindsatser
Udviklingseffekter af direkte udenlandske investeringer (FDI)
Udviklingslande (3)
Udviklingsmarkeder (3)
Udviklingsmarkeder og multinationale virksomheder
Udviklingspolitik og socialpolitik
Udviklingsøkonomi (3)
Ulighed (7)
Ulighed i sundhed
Ulighed på arbejdspladsen
Underbevidste motiver
Ungdomsbeskæftigelse i Afrika
Universitetsledelse
Universitetspædagogik
Universitetsuddanelsernes økonomi
Universitetsuddannelse/-pædagogik
Urbanisering og gentrificering
User modeling

V:

Valg af aktieportefølje
Valg af beliggenhed
Valg af boligens beliggenhed
Valg i USA og offentlig politisk planlægning
Valutakurser
Vaner og forandring
Vedvarende energi
Vedvarende energier
Velfærd
Velfærd og velfærdsledelse
Velfærdsinstitutioner
Velfærdsstaten
Velfærdsteknologier.
Venturefilantropi
Verdensbanken
Verdenshandelsorganisationen WTO
Viden og læring
Videndeling (3)
Videndeling og -overførsel i mulitinationale virksomheder
Videnledelse (3)
Vidensarbejde (2)
Videnskab og samfund
Videnskab og teknologi
Videnskabssociologi
Videnskabsteori (2)
Videnskabsteori og filosofikum
Videnskabsteori og metode
Vidensskabsteori
Vidensstrømme
Videokonferencers effekt på kreativitet
Vinbranchen
Virkningsfulde strategiprocesser
Virksomhedens internationalisering
Virksomhedens internationaliseringsproces
Virksomhedens miljømæssige og sociale ansvar
Virksomheder og bæredygtighed
Virksomheder og magt
Virksomheder og sociale konflikter
Virksomheder og udvikling
Virksomheders bæredygtighed
Virksomheders internationalisering (2)
Virksomheders investeringsstrategier
Virksomheders menneskerettighedsansvar
Virksomheders omdømme
Virksomheders omdømme og sociale medier
Virksomheders politiske forbindelser
Virksomheders påvirkning af ansattes politiske holdninger
Virksomheders risikokapital
Virksomheders rolle i politik (2)
Virksomheders samfundsansvar
Virksomheders sociale ansvar (CSR) (8)
Virksomheders sociale ansvar (CSR) og kommunikation
Virksomheders sociale ansvar i ulande
Virksomheders spillover-effekter
Virksomheds- og innovationsøkosystemer
Virksomhedsbrands
Virksomhedsetik
Virksomhedsfilantropi
Virksomhedsfinansiering
Virksomhedshistorie (4)
Virksomhedsinkubation
Virksomhedsinnovation (2)
Virksomhedsinteraktion
Virksomhedskommunikation
Virksomhedskommunikation og organisation
Virksomhedskorruption og anti-korruption
Virksomhedsledelse i Kina
Virksomhedsnetværk
Virksomhedsobligationer
Virksomhedsstrategi (6)
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsstruktur, incitamenter og motivation
Virksomhedsstyring (8)
Virksomhedsøkonomi
Virtuel kommunikation og samarbejde
Virtuelle influencere (2)
VÆrdi i samskabelse
Vækstøkonomier
Vælgeradfærd
Værdi(sam)skabelse
Værdiansættelse
Værdiansættelse af aktieselskaber
Værdibaseret prisfastsættelse
Værdien af gratis tjenester
Værdier i ledelse
Værdifastsættelse
Værdiskabelse,

W:

WTO-relaterede emner
Work-life-balance

Z:

Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET)

Å:

Åben innovation (5)
Åben innovation inden for videnskaben
Åben og kollaborativ vidensproduktion
Åbne API'er
Åbne dokumentstandarder

Æ:

Æstetik (2)

Ø:

Økonometri (3)
Økonomi
Økonomi og ledelse inden for innovation
Økonomisk diskrimination
Økonomisk geografi (2)
Økonomisk historie (3)
Økonomisk kontraktdesign - kontrakter som koordinerer og motiverer deltagerne
Økonomisk kriminalitet
Økonomisk og politisk udvikling
Økonomisk og strategisk teorihistorie
Økonomisk organisationsteori
Økonomisk politik og budgetbeslutninger
Økonomisk sociologi (5)
Økonomisk teologi
Økonomisk teori (2)
Økonomisk teori om erstatningsret
Økonomisk teori om kontraktret
Økonomisk teori om strafferet og beviskrav/bevisbyrde
Økonomisk udvikling (2)
Økonomisk udvikling i Vietnam
Økonomisk udvikling i de nye vækstlande, især BRIK-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina
Økonomisk ulighed (2)
Økonomisk videnskabsteori
Økonomisk vækst (2)
Økonomiske begrænsninger
Økonomiske eksperimenter
Økonomiske idéer og politik
Økonomiske kriser i historien
Økonomiske og finansielle kriser
Økonomiske rationalitetsmodeller
Økonomistyring (9)
Økonomistyring af og på universiteter
Økonomistyring i den offentlige sektor (2)
Økonomistyring i projekter
Økonomistyring og regnskab
Økonomistyring og revision i den offentlige sektor