Emner A-Z

Her finder du en liste med alle de ekspertemner, som er i Experts@CBS.

Klik på et emne og få vist de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere antallet af viste emner ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

(:

(Global) branding

4:

4-dags arbejdsuge

A:

Adfærdsmæssig økonomistyring
Adfærdsstudier
Adfærdsændringer gennem teknologi
Adfærdsøkonomi (7)
Adgangsbaserede tjenester
Afrikansk film
Aftaleret
Afvikling af udenlandske virksomheder
Agil softwareudvikling
Agilitet
Akademisk arbejde
Aktiemarkeder
Aktiemarkedets organisering
Aktieselskaber
Aktionsforskning
Aktionæraktivisme
Aktivisme
Aktivisme og sociale medier
Algoritmedrevet finans (2)
Alternative fremtider
Alternative økonomier og sociale systemer
Analyse af big data
Analyse af store mængder data
Analyse og ændringer af virksomhedsprocesser
Anpartsselskaber
Anskaffelse og udbredelse af innovation
Ansvarlig innovation
Ansvarlig ledelse
Ansvarlig og bæredygtig produktion og forbrug
Ansvarlig og bæredygtig tekstil- og tøjproduktion
Ansvarlig virksomhedsadfærd
Ansættelsesforhold uden for overenskomst
Antidumping
Antropologi
Antropologi i asiatiske samfund
Anvendelse af benchmarkmetoder (skoler, hospitaler, netværksvirksomheder, kommuner)
Anvendelse af maskinlæring
Anvendt statistik
Anvendt økonometri (2)
Anvendt økonometri - analyse af produktivitet på data på virksomhedsniveau
Anvendt økonometri - uddannelseøkonomi med fokus på studenteradfærd på videregående uddannelser.
Anvendt økonometri - valutakursanalyser
Anvendt økonomi
Applied machine learning
Arbejdets digitale forandring (2)
Arbejdets digitale forvandling
Arbejds- og organisationspsykologi
Arbejdsdeling
Arbejdskraftens bevægelse inden for EU
Arbejdskvalitet
Arbejdsløshed (2)
Arbejdsmarked
Arbejdsmarkeder (2)
Arbejdsmarkedet (2)
Arbejdsmarkedsforhold i udviklingslande
Arbejdsmarkedsøkonomi (3)
Arbejdsmobilitet
Arbejdspladsens teologi
Arbejdsrettigheder og menneskerettigheder i globale forsyningskæder
Arbejdstid
Arkitektur og arbejdsrum
Arkiver
Arktis
Arktisk shipping
Asien
Atmosfære og affect-teori
Autocommunication

B:

B2B-markedsføring
B2B-salg og salgsmodeller
B2B-salgsledelse og strategisk salg
BRIK-landene i den økonomiske verdensorden
Balance mellem arbejdsliv og familieliv
Bankledelse
Bankregulering
Bankvirksomhed (4)
Baskerlandet
Bedømmelse og beslutningstagning
Benchmark og regulering af energinetværk
Benchmarkmetoder
Berømtheder
Beskatning
Beskæftigelsesøkonomi
Beslutningsbias og tilgange til debiasing
Beslutningsstøttesystemer
Beslutningssupport
Beslutningstagen i organisationer
Beslutningstagning
Beslutningstagning i organisationer
Beslutningsteori
Bestyrelser (2)
Bestyrelsesdiversitet og kønskvotering
Bestyrelsesdynamikker
Betalinger
Betyrelsesarbejde
Big data (2)
Big data-analyser (2)
Big data-analytik
Bilbeskatning
Bilejerskab og brug
Bilindustriens forsyningskæder
Biotek og lægemiddelindustrien
Blended og online undervisning
Blockchain (3)
Blockchain-teknologi (2)
Blockchain og produktion
Blød, hård og ‘smart’ regulering af virksomheders indvirkning på samfundet
Boligpriser
Boligøkonomi
Borgerens møde med velfærdsstaten
Bosætningsmønstre
Brancheudvikling
Brand aid (varemærkebistand)
Branderfaring
Branding
Brandkommunikation
Brands og branding (3)
Brandstrategi
Brexit (2)
Brexit og politik i Storbritannien
Britisk politik
Britisk politisk historie
Britiske samfundsforhold
Brug af informationsteknologi i forsyningskæder
Brugercentreret design
Brugerdeltagelse
Brugerdrevet innovation
Brugeroplevelse
Bryggeribranchen
Budgettering
Bureaukrati (2)
Bureaukratisk repræsentation / repræsentativt bureaukrati
Business marketing
By- og landsplanlægning
Byer og byudvikling
Byers image
Byggesektor
Bystudier & bæredygtighed
Byudvikling
Byøkonomi
Bæredygtig adfærd
Bæredygtig entreprenørskab
Bæredygtig finans
Bæredygtig finansiering
Bæredygtig innovation (2)
Bæredygtig innovation og strategi
Bæredygtig livsstil
Bæredygtig marketing
Bæredygtig mode
Bæredygtig produktion
Bæredygtig skibsfart og havne
Bæredygtig styring af forsyningskæderne
Bæredygtig udvikling
Bæredygtige byer
Bæredygtige forretningsmodeller
Bæredygtige forsyningskæder
Bæredygtige investeringer
Bæredygtige og cirkulære forretningsmodeller
Bæredygtige partnerskaber, mærker og certificeringer
Bæredygtige udviklingsmål (SDGs)og FN's Global Compact
Bæredygtighed (3)
Bæredygtighed i globale forsyningskæder
Bæredygtighed inden for de højere uddannelsesinstitutioner
Bæredygtighed inden for erhvervslivet
Bæredygtighed og ansvarlig ledelse
Bæredygtighed og cirkulær økonomi
Bæredygtighed og iværksætteri
Bæredygtighedsledelse
Bæredygtighedsregnskab og ansvarlighed
Bæredygtighedsstandarder
Bæredygtigt forbrug (2)
Bæredygtigt indkøb
Bæredygtigt iværksætteri

C:

CSR-kommunikation
CSR-rapportering/ikke-finansiel rapportering
CSR i forsyningskæder
CSR og klimaforandringer
CSR og pro-social adfærd
Catalonien
Centralbank digital valuta (CBDC)
Change Management og organisationsudvikling
Cirkulær økonomi (3)
Cirkulære forsyningskæder
Cloudcomputing
Co-creation
Co-creation af brands
Co-creation af innovation
Co-creation og samarbejdsdrevet innovation
Computational organisationsteori
Computermedieret kommunikation
Computersimulation
Computersystemer
Corporate Compliance
Corporate Digital Responsibility (CDR
Corporate Social (Ir)Responsibility
Corporate Social Responsibility (CSR) (3)
Corporate branding
Covid19-undervisning
Crowdfunding (2)
Crowdfunding og crowdsourcing
Crowdsourcing
Crowdsourcing og crowdfunding-platforme
Crowdwork-platforme
Cykling

D:

DAO'er (Decentralized Autonomous Organization)
Dagligdags menneskekærlighed (vist af berømtheder, virksomheder og almindelige mennesker)
Dansk-kinesiske relationer
Dansk erhvervshistorie
Dansk handelshistorie
Dansk industrihistorie
Dansk industris etableringer i Afrika
Dansk ledelse i Kina
Dansk og international kommunisme
Dansk og international voldgift
Danske virksomheder i Japan
Danske virksomheder i vækstøkonomier (Kina, Indien)
Data
Data, privatliv og økonomi
Data mining
Dataaffald
Dataanalyse
Databeskyttelse
Datadrevet innovation
Dataficering
Datamarkeder
Dataøkonomi
De europæiske arbejdsmarkeder
De nye magter i verdenspolitikken
Decentraliseret organisering
Deleøkonomi
Demografi og aldring
Demografiske forskydninger (2)
Demokrati
Demokrati og demokratisering
Den Danske Model på det offentlige arbejdsmarked
Den danske arbejdsmarkedsmodel
Den danske velfærdsmodel
Den globale automobilindustri
Den kreative proces
Den offentlige mening (2)
Den offentlige mening om beskatning
Den private sektors involvering i humanitære aktioner
Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU)
Den økonomiske krise (især i Spanien)
Deregulering af den finansielle sektor
Derivater (2)
Design
Design Thinking & Psykologi
Designforskning
Designtænkning (2)
Designvidenskab
Destinationsmarketing
Det danske civilsamfund
Det danske sundhedssystem
Det pengeløse samfund
Detail og indkøb
Detailhandel
Detailhandel gennem mere end en kanal
Digital commerce
Digital disruption
Digital entreprenørskab (2)
Digital entreprenørskab og innovation
Digital evner
Digital forbrugeradfærd
Digital forvaltning
Digital hukommelse
Digital infrastruktur
Digital innovation (4)
Digital kultur (2)
Digital nudging
Digital omstilling af arbejde
Digital organisering
Digital produktion
Digital servicedesign og innovation
Digital social hukommelse
Digital strategi
Digital teknologi og organisatoriske ændringer
Digital transformation (5)
Digital underholdning
Digital økologi
Digitale aktiver
Digitale forretningsmodeller
Digitale infrastrukturer
Digitale markeder
Digitale og datadrevne forretningsmodeller
Digitale platforme (3)
Digitale platforme og disruption af industrier
Digitale platforme og markedskonkurrence
Digitale samarbejdsmedier
Digitale services
Digitale transformationer (2)
Digitale virksomheder
Digitale økosystemer (2)
Digitalisering (3)
Digitalisering af offentlige organisationer (2)
Digitalisering af produktionen
Digitalisering af sport
Digitalt arbejde og interaktioner mellem arbejds- og familieliv
Digitalt design
Digitalt efterliv
Direkte udenlandske investeringer (FDI) (5)
Direkte udenlandske investeringer (FDI) og valg af placering
Direkte udenlandske investeringer (FDI) og vækstlande
Discrete-Event Simulation (DES)
Diskrimination
Diskursteori
Disruptiv innovation
Distanceledelse
Diversitet (5)
Diversitet, især national diversitet
Diversitet inden for offentlige administrationer
Diversitet og inklusion i organisationer
Diversitet og ledelse
Diversitet på arbejdsmarkedet
Domsanalyse
Donationer til politiske partier
Driftsstyring
Driftsstyring og SCM
Driftsstyring og forsyningskædestyring (SCM)
Drive virksomhed i markeder i det centrale Østeuropa
Drivkræfter bag virksomheders performance

E:

E-Science (4)
E-demokrati
E-government (3)
E-handel
E-læring
ERP-systemer
ESports
EU (2)
EU's internetpolitik
EU-projekter
EU-regulering i selskabsledelse
EU-ret (2)
Effektive strategiprocesser
Effektivitet
Ejerskabsstruktur
Eksperimentel økonomi (2)
Eksperter og ekspertise
Ekspertise
Ekspertise og vidensarbejde
Ekstreme former for organisering
Elektricitetsmarkeder
Elektronisk og mobil handel
Elite
Eliter (2)
Embedsmænds og politikeres karrierer i det private
Emotionel intelligens
Empirisk regnskabs- og/eller revisionsforskning, paneldata
Empiriske forskningsmetoder
Energi
Energi-/elmarkedsdesign
Energieffektivitet og rebound-effekt
Energifattigdom
Energipolitik (3)
Energisystemanalyse
Energiøkonomi
Enterprise Risk Management (ERM)
Entreprenørskab (7)
Entreprenørskab inden for højteknologi
Entreprenørskab og iværksætteri
Entreprenørskabshistorie
Environmental, Social and Corporate Governance (ESG)
Erhverv
Erhvervshistorie
Erhvervsliv
Erhvervsliv og bæredygtighed
Erhvervsliv og det offentlige
Erhvervsliv og politik
Erhvervsliv og styring
Erhvervsobligationer (2)
Erhvervsret
Erhvervsskoleuddannelsernes økonomi
Erhvervsøkonomi (5)
Erstatningsret
Etik (2)
Etisk forankring af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige principper
Etisk handel og forbrug, årsagsrelateret marketing
Etiske brands
Etnografi (2)
Europe 2020
Europæisk beskæftigelsesstrategi
Europæisk funding
Europæisk integration
Europæisk politik, ret og økonomi
Europæiske Union (EU)
Eurozonen
Evaluering af kreativitet og innovation
Eventsikkerhed
Evolutionspsykologi
Eye-tracking

F:

FN's Global Compact
Fagøkonomers Politiske Rolle
Fair trade
Familieejede virksomheder
Familieplanlægning
Familiepolitik
Family-office
Fasemodeller
Favoritisme inden for udviklingsmarkeder
Felteksperimenter
Feltforsøg inden for virksomheder
Filantropi og gavegivning
Filmindustrien (Danmark, Bollywood og Hollywood)
Filosofi (2)
Filosofiundervisning på en business school
FinTech
Finansiel beslutningstagen
Finansiel regulering (2)
Finansiel risikostyring
Finansiel teknologi
Finansielle beslutninger på mikroniveau
Finansielle markeder (3)
Finansielle systemers dynamik
Finansielle tjenester
Finansiering (9)
Finansiering af dansk forskning
Finansiering af iværksætteri
Finansiering og teknologiske virksomheder
Finansieringsteori
Finanskommunikation
Finanskriser (2)
Finansmarkedernes historie
Finansreform
Finteknologi og crowdfunding
Firmaers indflydelse på politik
Firmaers internationalisering
Firmaers rolle i politik
Fodboldøkonomi
Fondsbørser
Forandringsledelse (4)
Forandringsprocesser
Forbindelser mellem EU og Østasien
Forbrug og identitet
Forbrugeradfærd (6)
Forbrugeradfærd i Asien
Forbrugerens viden om et brand
Forbrugeres livsovergange og deres brandforbrug
Forbrugerforskning (2)
Forbrugerforsøg
Forbrugerkredit
Forbrugerkultur, moral og ukorrekt forbrugeradfærd
Forbrugerpsykologi (5)
Forbrugerret
Forbrugstransformationer
Fordomme og stereotyper
Forenede Nationer (FN)
Foreningsvirksomhed
Forholdet mellem indkøber og leverandør
Forholdet mellem industri og beskæftigelse
Forretningsetik
Forretningsmodeller (3)
Forretningsmodeller for servicevirksomheder
Forretningsudvikling (2)
Forretningsudvikling i Latinamerika
Forskning i mad
Forsknings- og innovationspolitik
Forskningsmetoder
Forskningspolitik
Forstyrrende innovation
Forståelse af markeder i Asien
Forsyningskædedesign
Forsyningskæder
Forsyningskædestrategier
Forældreorlov
Foucault, social analyse og affirmativ kritik
Fransk politik
Fransk økonomi
Frasalg
Fremstilling af kriminallitteratur
Fremstilling af rejseudbud
Fremstillinger af Afrika
Fremtidens arbejdsliv
Fremtidens færdigheder
Fremtidens uddannelse
Fremtidssikring
Frihandelsaftaler (FTA) - specielt EU's og Vietnams frihandelsaftale (EVFTA)
Frontline markedsføring
Fusioner og opkøb (M&A) (2)
Fødevareforsyningskæder
Fødevaremarkedsføringsforskning
Fødevaremarketing
Fødevarer
Følelser
Følelser og IT
Følelsestilstande

G:

Gamification (3)
Gastronationalisme
Gazellevirksomheder
Genealogi
Generalforsamlinger
Generativt design og generativ organisering
Genetisk Modificerede Fødevarer (GMO'er
Gennemsigtighed
Georgio Agamben
Global bankvirksomhed
Global innovation
Global sourcing
Global strategi (2)
Globale bankreguleringer og finansielle reformer
Globale byer
Globale finansielle markeder (2)
Globale forsyningskæder
Globale innovationsstrategier
Globale teams og tværkulturelle kompetencer
Globale værdikæder (3)
Globale værdikæder og produktionsnetværk (2)
Globalisering
Globalisering, global ret og økonomi
Globalt lederskab
Governance
Governmentality
Greenwashing
Growth Hacking
Grøn omstilling (2)
Grøn vækst

H:

HRM (primært i forhold til den offentlig sektor)
Halvledere
Havne - investering og ledelse
High Performance Computing/Cloud/Fog
Hjemmearbejde
Holocaust
Hospitality Management
Hovedkvarter/datterselskabs-relationer
Human Resource Management (HRM) (6)
Human kapital
Humaniora og socialvidenskab i management uddannelsen
Humanitær kommunikation
Humanitær ledelse og bistand
Humor
Humør og følelser
Husholdningers finansielle beslutninger (7)
Husholdningers økonomi
Hverdagsliv
Hvidvaskforebyggelse
Hvidvaskning af penge
Hybridarbejde
Hykleri

I:

IMF
IT- og internetret
IT-implementering
IT-ledelse og organisation
IT-projektledelse (2)
IT-ret
IT-strategi
IT-strategi i offentlig og privat sektor
IT i sundhedsvæsenet
IT og Supply Chain Management
IT på de finansielle markeder
Identitet (4)
Identitetspolitik, pinkwashing, regnbuekapitalisme
Ikke-financiel rapportering (bæredygtighed, CSR)
Immateriel rettighedsstrategi
Impact-vurdering (sociale og økonomiske impact-målinger)
Impact investing
Implementering af cirkulær økonomi inden for offentlige og private organisationer
Implementering af innovation
Implementering af reformer og ledelsesmodeller
Implementering af strategier
Implementering og effekter af IT (2)
Implementering og socio-tekniske aspekter af nye teknologer
Incitamenter
Incitamenter i organisationer
Incitamentsaflønning
Incitamentssystemer inkl. aktieoptioner
Indisk virksomhed
Individuel afvigende adfærd
Individuel beslutningsteori
Indkøbsstyring
Indonesien
Indtægtsstyring
Industriel politik og industriel konkurrenceevne
Industrielle digitale platforme (B2B)
Industrielle klynger
Industrielle organisationer
Industriklynger og regionale innovationssystemer
Industriorganisationer
Industripolitik i udviklingslande
Industriøkonomi
Indvandring (3)
Influencer-markedsføring
Influencer marketing
Influencere inden for kunstig intelligens
Informationsteknologi
Informationsteknologi på arbejdspladsen (2)
Inklusion
Innovation (5)
Innovation af digitale forretningsmodeller
Innovation af digitale platform
Innovation af forretningsmodellen inden for logistik og forsyningskæder
Innovation i sundhedsvæsenet
Innovation inden for udviklingsøkonomier
Innovation og arbejdskraftsmobilitet
Innovation og digital transformation
Innovation og entreprenørskab
Innovation og humankapital
Innovation og innovationsledelse
Innovation og relationen mellem industri og videnskab
Innovations-sourcing
Innovationsbarrierer
Innovationsglobalisering
Innovationsledelse (6)
Innovationsnetværk
Innovationsperformance
Innovationsprojekter og netværk
Innovationssamfundet
Innovationsskabelse
Innovationsstrategi (2)
Innovationssystemer og regional udvikling
Innovationsøkonomi
Insolvens- og rekonstruktionsret
Instagram
Institutionalisme
Institutionel og organisatorisk skifte
Institutionelle analyser af teknologiske forandringer
Institutionelle investorer
Institutioner og politiske processer i EU (såsom markedsintegration, EU-skepsis og Brexit)
Institutionsteori
Integration af marginaliserede grupper
Intellektuel ejendomsret og patentpolitik
Interessekonflikter
Interessentskaber
Interkulturel kommunikation
Interkulturel ledelse
Interkulturelt samarbejde
Intern kontrol
Intern kontrol og revision
Intern revision
Internatioal handels- og investeringspolitik
International Business
International Financial Accounting Standards (IFRS) (2)
International R&D
International akkreditering
International business og økonomisk udvikling
International erhvervsmarkedsføring
International finansiering
International handel (4)
International handelsteori
International kontraktsret
International korruption og anti-korruption
International ledelse (3)
International lobbyisme
International markedsføring
International miljøregulering af skibsfarten
International outsourcing
International politisk teori
International privat- og procesret
International selskabsskatteret
International skat
International strategi og ledelse
International virksomhedsstyring
International økonomi (2)
Internationale forhandlinger og konfliktløsning
Internationale organisationer (2)
Internationale økonomiske magtforhold
Internationale økonomiske organisationer
Internationalforskning og udvikling (R&D)
Internationalisering af forskning og udvikling (R&D) og innovation
Internationalisering af innovation
Internationalisering af små og mellemstore virksomheder (SMEs)
Internationalisering af virksomheder
Internationalisering og lokalisering
Internationalt entrepreneurship
Internationalt politisk-økonomisk samarbejde
Internet
Internet of things (IoT) (2)
Investering
Investering,
Investeringer
Investeringsbeslutninger
Investeringsforeninger
Investeringsteori
Island
Italiensk politik
Iværksætteri (5)
Iværksætteri i Afrika
Iværksætteri og uddannelse
Iværksætterinkubatorer
Iværksætterselskaber
Iøjnefaldende forbrug

J:

Japan (3)
Japansk forretningskultur og samfund
Japansk ledelse
Japansk politik
Japansk økonomisk reform - 'womenomics' - kvinder på arbejdsmarkedet
Japanske medier - public service og private stationer
Jobskabelse og -nedlægning
Jura og ledelse
Juridisk metode

K:

Kapacitetsopbygning i udviklingslande
Kapitalisme i Tyskland
Kapitalistisk realisme
Kapitalomkostninger
Kapitalstruktur (2)
Kapitalstruktur (finansiering af selskaber)
Karteller
Katastrofeforskning
Kausal inferens
Kedsomhed
Key account management
Kina (6)
Kina's "one belt one road" relateret til handelsret
Kinesisk entreprenørskab
Kinesisk erhvervskultur
Kinesisk ledelse
Kinesisk politik
Kinesisk politisk økonomi
Kinesisk virksomhedshistorie
Kinesisk økonomi
Kinesisk økonomisk udvikling
Kinesiske internationale investeringer
Kinesiske statsejede selskaber
Klassisk indisk tænkning, indisk logik
Klimaforandringer og finansiering
Klimakrisen
Klimapolitik
Klimaret
Klynger (2)
Kognition og beslutningstagen
Kognition og perception
Kollektiv identitetsdannelse
Kollektiv intelligens
Kollektive identiteter
Kollektive identitetskonflikter
Kommanditselskaber
Kommercialisering af ideer
Kommerciel udnyttelse af produkt- og serviceinnovation
Kommercielt samarbejde mellem en virksomhed og en velgørende organisation eller sag
Kommunikation (3)
Kommunikativ konstitution af organisationer
Kommunikative logikker
Komparativ arbejdsmarkedspolitik
Komparativ politisk økonomi
Kompetencer i forhold til social og bæredygtig innovation
Konceptlæring
Konfliktløsning i verdenshandelsorganisationen WTO
Konkurrence
Konkurrence om ressourcer
Konkurrencedynamikker
Konkurrenceevne
Konkurrencefordele (2)
Konkurrencepolitik
Konkurrenceret
Konkurrencestrategi
Kontinuerlig udvikling og indføring af IT
Kontraktteori
Kontrol af innovationsprocesser
Koordinering i centralregeringer
Koordinering i organisationer
Korruption (2)
Korruption og antikorruption
Kort- og langsigtede virkninger af finanspolitik
Kreativ arbejdskraft
Kreativ kognition
Kreative industrier (3)
Kreative og kulturelle brancher (2)
Kreativitet
Kreditrisiko (6)
Krig og samfund
Kriseledelse
Kritisk sociologi
Kritisk teori
Kropslige sansers indflydelse på forståelse
Kryptovalutaer
Kulinarisk Nationalisme
Kulinariske Identiteter
Kultur (2)
Kulturel globalisering
Kulturteori
Kulturtilgang til brugervenlighed og brugeroplevelser
Kundeengagement
Kundeindsigt
Kunderejse
Kunderejse og kundeberøringsflader
Kunderelationer
Kundestyring (2)
Kundeværdi
Kunst i det offentlige rum
Kunst og forretning
Kunst og ledelse
Kunst og økonomi
Kunstig intelligens (5)
Kunstig intelligens (AI) og algoritmestyring
Kunstig intelligens (AI) og beslutningstagen
Kunstig intelligens (AI) og nye organisationsformer
Kunstig intelligens og færdigheder
Kvalitativ metodologi
Kvalitative analyser
Kvalitative analysere
Kvalitative forskningsmetoder
Kvalitative metoder (2)
Kvantedatabehandling
Kvantitativ forskning
Kvantitative forskningsmetoder (2)
Kvindelige iværksættere i Afrika
Kvinder i bestyrelser (2)
Køn (5)
Køn, race og sociale klasser
Kønsforskelle i indtægt
Kønsnormer og stereotyper
Kønsøkonomi

L:

LGBTQ+ (bøsser, lesbiske biseksuelle, transkønnede, queer) ligestilling på arbejdspladsen og medarbejdernetværk
Laboratorieforsøg
Lager- og produktionsstyring
Landeekspertise - Malaysia
Ledelse (10)
Ledelse af forsyningskæder (2)
Ledelse af frivillige
Ledelse af integration efter fusionering
Ledelse af iværksætteri
Ledelse af kreativitet og innovation
Ledelse af kunstig intelligens (AI)
Ledelse af logistikservices og logistikserviceudbydere
Ledelse af platforme
Ledelse af produktdesign og servicedesign
Ledelse af produktudvikling
Ledelse af professionelle
Ledelse af projekter
Ledelse af selvledelse
Ledelse af serviceaktiviteter (2)
Ledelse af transportsystemer
Ledelse af viden og ignorans
Ledelse af økosystemer
Ledelse i den offentlige sektor
Ledelse i offentlige organisationer
Ledelse og organisationshistorie
Ledelse og organisering
Ledelse og regulering af CSR og bæredygtighed
Ledelses- og styringssystemer
Ledelsesdilemmaer
Ledelsesfilosofi (2)
Ledelsesinnovation
Ledelseskompensation
Ledelsesmæssig beslutningstagen
Ledelsespsykologi
Ledelsesstyringssystemer
Ledelsesteknologi
Ledelsesuddannelser
Ledelsesudvikling (3)
Lederens mindset
Lederskab (3)
Leg, styring og magt
Legeteorier
Leverandørinvolvering i produktudvikling
Ligestilling
Ligestillings- og barselspolitik
Likviditet
Likviditetsrisiko (2)
Lingvistik
Litteratur og organisation
Lobbyisme
Logistik i by-områder - city logistik
Logistikudfordringer ved e-handel og internetkøb
Lokal energiomstilling
Lokal tekstil- og tøjproduktion
Lokale valutaer
Lokalisering
Lokalsamfundsbaseret kunst og sociale forandringer
Lokationsvalg inden for international virksomhedsstrategi
Lovgivningens, domstolenes og juristernes rolle i international politik
Luksusmarkedsføring (2)
Læring i multinationale virksomheder
Læring inden for business- og ledelsesuddannelse
Læring og færdigheder i forhold til platformsøkonomien
Læring på arbejdspladsen
Læringsanalyse
Læringsmiljøer og tværkulturelt samarbejde
Læringsteknologi
Løn og incitamenter
Løsrivelsesbevægelser

M:

MNE's engagement i humanitært arbejde
Madpolitik i Østasien
Magt
Magt og diskurser
Magtmekanismer i offentlige organisationer
Makroøkonomi (2)
Makroøkonomi og arbejdsmarkedet
Makroøkonomisk politik og strukturreformer i eurozonen
Makroøkonomiske og pensionspolitiske aspekter af demografiske ændringer
Mangfoldighed
Mangfoldighedsledelse
Marginaliseringsprocesser på arbejdspladsen
Maritim digitalisering
Maritim historie
Maritim innovation
Maritim strategi
Maritim økonomi (2)
Maritime virksomhedsudfordringer
Markeder
Markedsanalyse
Markedsføring (2)
Markedsføring og branding af byer
Markedsføring og branding af hovedstader
Markedsføring og branding af nationer
Markedsføring på sociale medier
Markedsføringsforskning
Markedsføringsret
Markedsføringsteori
Markedsorganisering
Markedsstrategi
Markedsstudier
Marketing for bæredygtige produkter
Marketingsanalyser
Marketingsledelse
Marketingsstrategi
Maskinlæring (5)
Maskinlæring i finansverdenen
Maskinlæring i supply chain management
Maskinlæring og kunstig intelligens
Masseteori
Massetilpasning og udsættelsesstrategier
Massive Open Online Course (MOOC)-produktion
Matchfixing
Matematisk finansiering
Matematisk modellering
Medarbejderdeltagelse inden for beslutningsprocesser
Medarbejdereje
Medarbejderejerskab (2)
Medarbejderes reaktion på forandringer i globale virksomheders organisationskultur
Medarbejderinddragelse i forhold til arbejdsmiljøet
Medborgerskab og ansvarliggørelse
Mediebranchen
Medieledelse
Medier
Medier, demokrati og medborgerskab
Medier og sociologi
Melankoliens historie
Meningsdannelse (2)
Meningsskabelse
Menneske-maskine interaktion (2)
Menneske-maskine interaktion (HCI)
Menneske/maskine-interaktion i organisationer
Menneskelig kapital
Mental sundhed på arbejdspladsen
Mental sundhedspolitik
Metavers
Metoder i tværfaglighed
Michel Foucault
Mikrofinans i Skandinavien
Mikroøkonomi (2)
Miljø-, Samfunds- og Ledelse (ESG) og bæredygtig finansiering
Miljøpolitik
Miljøstyring
Mobil e-handel (M-commerce)
Mobilbetaling
Mobile digital interaktion
Moderskabsstraffen
Moralsk filosofi
Motivation
Motivationsteori
Multi-level-modellering
Multi-stakeholder brand co-creation
Multikulturelle og multinationale arbejdspladser
Multikulturelle teams - diversitet og dynamik
Multinationale virksomheder (4)
Multinationale virksomheder fra udviklingsmarkeder (EMNCs)
Multinationale virksomheders strategier i vækstmarkeder
Multinationale virksomheders økonomi
Musikindustrien
Måle betalingsvillighed
Måling og styring af kunders lønsomhed

N:

National branding
Nationaløkonomi og pengepolitik
Natural Language Processing (NLP)
Neoliberalisme (3)
Netværk
Netværker
Netværksanalyser
Netværksindustrier
Neuro Information Systems (NeuroIS)
Neuromarketing
Nomineringsudvalg
Non-profit-marketing
Non-profit i forhold til offentlig ledelse
Nordisk selskabsledelse
Normativ etik
Normativ legitimitet inden for Corporate Social Responsibility
Normdannelse i samfund og erhvervsliv
Normer, normkritik og organisationskultur
Nudging (2)
Nutidig kapitalisme og dens kriser
Ny strukturel økonomi
Ny teknologi og automatisering
Nye ledelsespraksisser
Nye organisationsformer
Nystartede virksomheder

O:

Obligations- og rentemarkeder
Offentlig/privat
Offentlig digitalisering
Offentlig forvaltning og reformer
Offentlig innovation
Offentlig ledelse (6)
Offentlig ledelse og forandring
Offentlig ledelse og organisering
Offentlig politik og reform
Offentlig privat partnerskab
Offentlig ret
Offentlig revision
Offentlig værdiskabelse og ledelse
Offentlige-private partnerskaber (OPP)
Offentlige finanser (2)
Offentlige organisationer
Offshoring (3)
Omkostningsestimering, budgettering og budgetopfølgning
Omstilling og økonomisk udvikling i Central- og Østeuropa samt Rusland
Online/digital forbrugeradfærd
Online arbejdsplatforme
Online freelancing og færdigheder
Online fællesskaber
Online læring
Online markedsføring
Online markedspladser
Online reklamer
Online undervisning
Open Data, Open Access og Open Design
Open Science
Open banking
Open source software
Operativ fiktion
Opgaver og ansvar
Ophavsret
Oplevelsesøkonomi
Oplysninger i årsrapporten
Opsparingsbeslutninger
Opstartsvirksomheder
Organisation (2)
Organisation og ledelse
Organisationer, beskæftigelse og arbejde
Organisationer i multinationale virksomheder
Organisationer og organisationsteori
Organisationsfilosofi (3)
Organisationsidentitet
Organisationsinnovation (2)
Organisationskommunikation (2)
Organisationskreativitet (2)
Organisationskultur (2)
Organisationskultur i globale virksomheder
Organisationspsykologi
Organisationsstruktur
Organisationsstudier
Organisationsteori (6)
Organisationsteoriens historie
Organisationsudvikling
Organisationsændringer (2)
Organisationsæstetik
Organisationsøkonomi (2)
Organisatorisk atmosfære
Organisatorisk design
Organisatorisk design og performance
Organisatorisk læring og tilpasning
Organisatorisk meningsdannelse
Organisatorisk uredelighed
Organisatoriske beslutningsprocesser
Organisatoriske perspektiver på digitalisering
Organisering
Outsourcing (2)
Outsourcing og hjemtagelse af produktion
Overgang til bæredygtighed
Overturisme
Overvågning

P:

Parkering
Partnering
Partnerskaber
Partnerskaber mellem kommuner og frivillige organisationer
Partnerskaber på tværs af sektorer
Patenter og innovation
Pendling
Penge i relation til politik
Pengepolitik
Pension
Pensionsøkonomi (3)
Pensumdesign på de videregående uddannelser
Performance-målingssystemer
Performanceledelse (2)
Personale- og talentudvikling - med fokus på Japan
Personalisering
Persondatabeskyttelse
Personligt salg
Personligt salg og salgsledelse
Piratkopiering
Plastik
Platforme
Platformens økosystemer (B2B)
Platformsdisruption
Platformskonkurrence
Platformsregulering
Platformsstrategier og moduliseringsstrategier
Platformsvirksomhed
Platformsøkonomi og forbrugerfællesskaber
Politik (2)
Politik og økonomi i Afrika
Politik og økonomi i Sydafrika
Politikker for finansielle systemer
Politisk adfærd (2)
Politisk kommunikation (2)
Politisk kommunikation og magtlogik
Politisk ledelse
Politisk og økonomisk historie
Politisk og økonomisk tænkning
Politisk styring
Politisk teologi
Politisk udviklingsøkonomi
Politisk økonomi i forhold til beskatning og skattekapacitet
Politisk økonomi og international beskatning
Politisk økonomi og international finans
Politiske forbindelser mellem virksomheder og politikere
Politiske ideers historie
Politiske og etiske forbrugere
Politiske partier
Politiske systemer i Danmark, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Polen
Populisme
Populistisk politik
Populær musikvidenskab
Porteføljeinvesteringer
Porteføljeledelse
Porteføljestyring
Porteføljeteori (2)
Positiv organisationsvidenskab
Praksisbaseret teori
Pride, virksomhedssamarbejder, sponsorater og partnerskaber
Prisfastsættelse (2)
Prisstrategier
Prisstyring (2)
Prissætning (2)
Prissætning og prisstrategier
Private Equity (2)
Privatliv
Privatøkonomi
Proces for regnskabsstandardisering
Procesfilosofi (2)
Proceskonsultation
Process-mining
Procesteorier
Produktivitet (2)
Produktivitet og konkurrenceevne
Produktivitet og virksomhedsperformance
Produktmærker
Produktudvikling
Professionelle servicevirksomheder (2)
Professioner (3)
Projekt- og porteføljeledelse
Projektbaserede organisationer (2)
Projektledelse (2)
Projektorganisation
Projektorganisering
Projektstudier
Præferencemåling
Præfigurativ politik
Præstationsmålinger
Præstationsstyring
Psykisk arbejdsmiljø
Psykografisk forbrugersegmentering
Psykologi som designvidenskab
Publikumssikkerhed
Pædagogisk udvikling

R:

Raceholdninger
Rationalitetsforestillinger
Realkredit- og kreditmarkeder
Recessionens økonomisk politik
Reduktion og visualisering af Big Data-omgivelser
Reformer i den offentlige sektor
Reformering af offentlig ledelse
Regionale handelsaftaler
Regnskab (2)
Regnskab- og økonomistyring
Regnskab og rapportering
Regnskabers kvalitet
Regnskabsanalyse
Regnskabskommunikation
Regnskabsmanipulation
Regnskabsskift
Regulering (2)
Regulering af digitale platforme
Regulering af energisektoren
Regulering af finansielle institutioner
Regulering af finansielle systemer
Regulering af naturlige monopoler (netselskaber inden for el, varme, vand)
Reklame
Reklameforskning
Reklamering
Relationer mellem staten og markedet
Relationsledelse i forhold til leverandører
Relationsmarketing
Repræsentation
Responsible Management Education
Restrukturering af organisationer
Resultatstyring
Resultatstyring og præstationsmålinger
Ret i verdenshandelsorganisationen WTO
Retfærdig handel
Retorik
Rets- og kontraktøkonomi
Retsfilosofi
Retsforbeholdet i EU og tilvalgsordningen
Retsøkonomi
Revers innovation
Revision (3)
Risiko-baseret due diligence/nødvendig omhu
Risikofinansiering af naturkatastrofer (2)
Risikopræmier
Risikostyring (4)
Risikostyring af globale forsyningskæder
Risikostyring på projekter
Risikovillig kapital
Robotter i virksomheden
Robuste forsyningskæder
Roskilde Festival, grænseoverskridende adfærd, krænkelser
Rum i læring
Rumforskning
Rusland og den sovjetiske union

S:

SMV'ers sociale ansvar i ulande
Salgsetik
Salgsledelse (2)
Salgsstyring
Samarbejde (2)
Samarbejde med virksomheder
Samarbejde på tværs af vidensdomæner
Samfundsmæssig og menneskeretlig konsekvensvurdering
Sammenhængen mellem organisatoriske forandringer og psykisk arbejdsmiljø
Sammenlignelige institutionelle analyser af samfund
Samtaler på arbejdspladsen
Samtidens ideer og ideologier
Sandsynlighedsregning
Sandsynlighedsteori
Segmentbaseret forbrugeranalyse
Segmentering
Sektorintegration
Selskaber
Selskabers strategiudvikling
Selskabsret
Selvledelse
Semantiske analyser
Semiotik
Service Design
Service Operations Management
Service recovery
Servicebrands
Servicedesign
Serviceledelse (4)
Servicemarkedsføring
Servitization
Servitization og produktservicesystemer (3)
Singapore
Skat
Skatteadministration
Skattely
Skibsfart
Skjult curriculum
Smart Cities
Smart grids
Små og mellemstore virksomheder
Social- og miljøregnskab
Social ansvarlighed inden for tekstilindustrien
Social ansvarlighed og etik
Social entreprenørskab
Social kapital
Social media influencer
Social normativitet og det sociale bånd
Social og solidarisk økonomi
Social retfærdighed
Social sikkerhed
Social ulighed
Sociale Netværk
Sociale aspekter og risici ved den grønne omstilling
Sociale bevægelser (2)
Sociale identiteter
Sociale medier (4)
Sociale medier-analytik
Sociale medier i den offentlige sektor
Sociale medier inden for en organisation
Sociale medier inden for organisationer
Sociale medier management
Sociale netværksanalyser
Sociale stereotyper
Sociale studier af el-infrastruktur
Sociale studier af finansiering
Sociale ændringer
Socialpolitik
Socialpolitik i EU
Socialt entreprenørskab
Socialt iværksætteri
Socio-økonomi
Sociologi (2)
Sociologisk teori
Software-procesforbedring
Sonisk fiktion
Sortbørser og uformelle økonomier
Spanien
Spansk politik og historie
Sparekasse- og sparekassefondshistorie
Sparsommelig innovation
Specielle økonomiske zoner og industrielle parker
Spil
Spilteori (2)
Sporbarhed på fødevarer
Sportsledelse
Sportsøkonomi
Sprog
Sprog og kultur
Sprogteknologi
Startupvirksomheder
Stat
Statens frivillighedspolitik
Statistik (2)
Statistiske metoder (6)
Statistiske metoder i finansiering
Statsejede virksomheder
Statskundskab
Statsopbygning
Statsstøtteret
Stedsforbrug og turisme
Stordriftsfordele
Store sociale udfordringer
Storytelling
Strategi
Strategier inden for tech-industrien
Strategiprocesser
Strategisk beslutningstagen
Strategisk brug af IT
Strategisk forudsigelse
Strategisk indkøb (2)
Strategisk kontrahering
Strategisk ledelse (3)
Strategisk reaktionsevne (2)
Strategisk risikoledelse (2)
Strategisk udvikling
Strategiske medarbejderressourcers mobilitet
Strategiske skift
Stress
Stress og depression
Stress og skam
Stresshåndtering
Structural equation-modellering
Strukturelle ligningsmodeller (SEM) (2)
Studier af kapitalismen
Studier af projekt
Styring
Styring af Big Data
Styring af bæredygtigs-performance
Styring af forsyningskæder
Styring af globale forsyningskæder
Styring af vedvarende og bæredygtige ressourcer
Sundhed på nettet (e-konsultationer)
Sundhedsledelse
Sundhedssektoren
Sundhedsvæsen
Sundhedsøkonomi
Supplier Relationship Management
Supply chain management
Suverænitet (2)
Svingdøren mellem politik og den private sektor
Sydasien
Sydøstasien
Sydøstasien, Malaysia og Penang
Systemdynamik
Systemteori
Systemudviklingsmetoder

T:

Taiwan
Tale-Handling
Tax-governance
Teams
Techmonopoler
Teknologi (2)
Teknologi, innovation og Big Data
Teknologi og innovation
Teknologi og trivsel på arbejdspladsen (håndtering af stress- og følelser)
Teknologihistorie
Teknologiledelse
Teknologioverførsel
Teknologipolitik
Teknologistrategi (2)
Teknologiunderstøttet læring (2)
Teknologiøkonomi
Telekommunikationens historie
Temporalitet
Temporære organisationer
Teologi og ledelse
Teorier om imperiet
Territorial stigmatisering
Terrorismens indvirkning på virksomheder og civilsamfundet
Tid
Tid i organisationer
Tid og værdi
Tidsrækkeøkonometri og forudsigelser
TikTok
Tillid
Tillid og sociale netværk
Tillidsbaseret ledelse
Token-økonomi og token-økosystemer
Toplederes indflydelse på regnskabsmæssige udfald
Transfer pricing
Transnational miljøregulering
Transnationale virksomheders kommunikation og værdisæt
Transparens
Transportøkonomi
Trivselsmålinger og opfølgning på trivselsmålinger
Trumps præsidentperiode
Trusler om dødelighed og forbrugeradfærd
Trusler om social eksklusion og forbrugeradfærd
Turisme (3)
Turisme og design
Turismeledelse
Turismeudvikling
Tværfaglighed
Tværfunktionelt samarbejde og hybride arbejdsmåder
Tværkulturel kognition
Tværkulturel ledelse
Tværkulturel psykologi
Tværvidenskabelige forskningsmetoder
Typer af medarbejdere og virksomhedskonsekvenser
Tysk besættelsespolitik 1939-45
Tysk historie
Tysk politik, ret og økonomi
Tysk sprog
Tyske samfundsforhold
Tyskland under nazismen og den 2. verdenskrig
Tøj, ædelsten og smykker

U:

USA
Ubevidst bias
Ubevidste beslutningsprocesser
Udbudsret
Udbyttepolitik
Uddannelse
Uddannelse i ansvarlig ledelse
Uddannelse og e-læring
Uddannelse og læring
Uddannelsesdataanalyser
Uddannelsespolitik
Uddannelsesvalg
Uddannelsesøkonomi
Udenlandske direkte investeringer
Udflagning
Udføre arbejde i krisesituationer
Udlodningspolitik (aktietilbagekøb og aktieudbytte)
Udvikling af vedvarende energiindustri i Kina
Udvikling af virksomhedsstrategi
Udvikling implementering og evaluering af arbejdsmiljøindsatser
Udviklingseffekter af direkte udenlandske investeringer (FDI)
Udviklingslande (2)
Udviklingsmarkeder (3)
Udviklingsmarkeder og multinationale virksomheder
Udviklingsmarkeder og udviklingslande
Udviklingspolitik og socialpolitik
Udviklingsøkonomi (3)
Ulighed (7)
Ulighed i organisationer
Ulighed i sundhed
Ulineær dynamik
Underbevidste motiver
Ungdomsbeskæftigelse i Afrika
Universitetspædagogik
Universitetsuddanelsernes økonomi
Universitetsuddannelse/-pædagogik
Urbanisering
User modeling

V:

Valg af aktieportefølje
Valg af beliggenhed
Valg i USA og offentlig politisk planlægning
Valgdeltagelse
Valutakurser
Vaner og forandring
Varereturnering
Vedvarende energi
Velfærd
Velfærd og velfærdsledelse
Velfærdsinstitutioner
Velfærdsstaten
Velfærdsteknologier.
Venturefilantropi
Verdensbanken
Verdenshandelsorganisationen WTO
Viden og læring
Videndeling (3)
Videndeling og -overførsel i mulitinationale virksomheder
Videnledelse (4)
Vidensarbejde
Videnskab og demokrati
Videnskab og samfundet
Videnskab og teknologi
Videnskabelig produktivitet
Videnskabs- og teknologipolitik
Videnskabssociologi
Videnskabsteori
Videnskabsteori og filosofikum
Videnskabsteori og metode
Videnskabsøkonomi
Vidensskabsteori
Vidensstrømme
Vietnams erhvervsklima
Vietnams lovgivning og politik
Virkningsfulde strategiprocesser
Virksomhedens internationalisering
Virksomhedens likviditet
Virksomheder og bæredygtighed
Virksomheder og magt
Virksomheder og udvikling
Virksomheders bæredygtighed
Virksomheders internationalisering (2)
Virksomheders investeringsstrategier
Virksomheders menneskerettighedsansvar
Virksomheders omdømme
Virksomheders omdømme og sociale medier
Virksomheders risikokapital
Virksomheders rolle i politik
Virksomheders samfundsansvar
Virksomheders sociale ansvar (CSR) (8)
Virksomheders sociale ansvar (CSR) og kommunikation
Virksomheders sociale ansvar i ulande
Virksomheders strategiske svar på store udfordringer
Virksomheds- og innovationsøkosystemer
Virksomhedsbrands
Virksomhedsetik
Virksomhedsfilantropi
Virksomhedsfinansiering
Virksomhedshistorie (4)
Virksomhedsinnovation
Virksomhedsinteraktion
Virksomhedskommunikation
Virksomhedskommunikation og organisation
Virksomhedskorruption og anti-korruption
Virksomhedsledelse i Kina
Virksomhedsnetværk
Virksomhedsobligationer
Virksomhedsstrategi (4)
Virksomhedsstruktur, incitamenter og motivation
Virksomhedsstyring (10)
Virksomhedsøkonomi
Virtuel kommunikation og samarbejde
Virtuelle influencere (2)
Visualisering og det visuelle i organisationer
Vurdering og beslutningstagen
Vækstøkonomier
Vælgeradfærd
Værdi(sam)skabelse
Værdiansættelse
Værdiansættelse af aktieselskaber
Værdien af gratis tjenester
Værdifastsættelse,
Værdiskabelse,

W:

WTO-relaterede emner
Wearables
Work-life-balance

Z:

Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET)

Å:

Åben innovation (2)
Åbne API'er
Åbne dokumentstandarder

Æ:

Ændrede syn på professioners arbejde
Æstetik (2)

Ø:

Økologisk tænkning
Økonometri (3)
Økonomi
Økonomi og ledelse inden for innovation
Økonomisk analyse af forskning og udvikling
Økonomisk diskrimination
Økonomisk geografi (2)
Økonomisk historie (3)
Økonomisk kontraktdesign - kontrakter som koordinerer og motiverer deltagerne
Økonomisk kriminalitet
Økonomisk og strategisk doktrinhistorie
Økonomisk organisationsteori
Økonomisk politik og budgetbeslutninger
Økonomisk sociologi (3)
Økonomisk teologi
Økonomisk teori (2)
Økonomisk teori om erstatningsret
Økonomisk teori om kontraktret
Økonomisk teori om strafferet og beviskrav/bevisbyrde
Økonomisk udvikling (3)
Økonomisk udvikling i Vietnam
Økonomisk udvikling i de nye vækstlande, især BRIK-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina
Økonomisk videnskabsteori
Økonomisk vækst (2)
Økonomiske begrænsninger
Økonomiske eksperimenter
Økonomiske kriser i historien
Økonomistyring (8)
Økonomistyring i den offentlige sektor
Økonomistyring i projekter
Økonomistyring i værdikæder
Økonomistyring og regnskab
Økonomistyring og revision i den offentlige sektor