Eksperter A-Z

Her finder du en liste med alle eksperter i Experts@CBS.

Både navne og emner er klikbare. Klik på et navn og se ekspertens profil. Klik på et emne og se de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere i antallet af viste eksperter ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Aggarwal, Aradhna

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Globale værdikæder, Industriel politik og industriel konkurrenceevne, International handel, Ny strukturel økonomi, Regionale handelsaftaler, Specielle økonomiske zoner og industrielle parker, Teknologi og innovation, Udviklingsøkonomi, WTO-relaterede emner

Alacovska, Ana

Fremstilling af kriminallitteratur, Fremstilling af rejseudbud, Kreativ arbejdskraft, Kreative industrier, Mediebranchen

Andersen, Torben Juul

Globale finansielle markeder, International ledelse, Risikofinansiering af naturkatastrofer, Selskabers strategiudvikling, Strategisk reaktionsevne, Strategisk risikoledelse, Virkningsfulde strategiprocesser

Andersen, Steffen

Adfærdsøkonomi, E-Science, Eksperimentel økonomi, Husholdningers finansielle beslutninger

Andersen, Kim Normann

Digital forvaltning, Implementering og effekter af IT, Robotter i virksomheden, Sundhed på nettet (e-konsultationer), Åbne dokumentstandarder

Andersen, Henrik

Antidumping, Brexit, Kina's "one belt one road" relateret til handelsret, Konfliktløsning i verdenshandelsorganisationen WTO, Ret i verdenshandelsorganisationen WTO

Ashbee, Edward

Brexit og politik i Storbritannien, Populistisk politik, Samtidens ideer og ideologier, Trumps præsidentperiode, Valg i USA og offentlig politisk planlægning, Økonomisk politik og budgetbeslutninger

Asmussen, Christian Geisler

Drivkræfter bag virksomheders performance, Globale byer, Globalisering, Internationalisering af virksomheder, Konkurrencefordele, Spilteori

Asplund, Marcus

Industriøkonomi, Konkurrenceret, Konkurrencestrategi, Mikroøkonomi, Prisstrategier, Virksomhedsøkonomi

Avital, Michel

Anerkendende undersøgelse og positiv organisationslæring, Blockchain-teknologi, Change Management og organisationsudvikling, Creativity Support Systems (CSSs), Crowd-baseret virksomhed, crowdfunding, and crowdsourcing, Decentraliseret organisation, Deleøkonomi og samarbejdsøkonomi, Designtænkning og designdrevet innovation, Digital entreprenørskab, IT-ledelse, Innovation og digital virksomhed, Open Data, Open Access og Open Design, Studiepædagogik

Baiyere, Abayomi

Deleøkonomi, Design Science Research, Digital disruption, Digital innovation, Digital strategi, Digital transformering, Digitalt arbejde og work-life grænseflade, Disruptiv innovation, IT-agilitet, IT-modenhed, Internet of things

Barinaga, Ester

Lokale valutaer, Lokalsamfundsbaseret kunst og sociale forandringer, Mikrofinans i Skandinavien, Socialt iværksætteri, Territorial stigmatisering

Bechmann, Ken L.

Finansiering, Incitamentsaflønning, Kapitalstruktur, Udbyttepolitik, Virksomhedsledelse

Bévort, Frans

Human Resource Management (HRM), Ledelse, Ledelse af professionelle, Organisationsterori

Bjerg, Ole

Banker, Bæredygtighed, Gæld, Krise, Penge, Økonomisk vækst

Bjerre, Mogens

Brands og branding, Business model canvas, Detailhandel, Franchising, Generel marketing, Key account management, Kunderejse og kundeberøringsflader (Customer Journey and Touchpoints), Relationsmarketing, Salg og salgsledelse, Serviceledelse, Strategisk marketing, Strategisk salg

Bogetoft, Peter

Anvendelse af benchmarkmetoder (skoler, hospitaler, netværksvirksomheder, kommuner), Benchmarkmetoder, E-Science, Regulering af naturlige monopoler (netselskaber inden for el, varme, vand), Økonomisk kontraktdesign - kontrakter som koordinerer og motiverer deltagerne

Borch, Christian

Arkitektur, Finansielle markeder, Masseadfærd

Brier, Søren

Trans- og tværfaglig videnskabsteori og metodologi i kommmunikationsfagene

Brincker, Benedikte

Brugerinddragelse i digitalisering i den offentlige sektor, Digitalisering i den offentlige sektor, Grønlandsk politik og samfund, Nation-branding, National kunst, Nationale bevægelser, Selvstændighedsbevægelser, Studier i nationalisme, Velfærdsstat

Brok, Peter

Finansiering

Buch-Hansen, Hubert

Europæisk konkurrenceregulering, Karteller, Konkurrence

Buhmann, Karin

CSR-rapportering, FN's Global Compact, Offentlig blød og hård regulering af CSR (national og international), Virksomheders menneskerettighedsansvar, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Bødker, Mads

Design af services, Interaktionsdesign, Internet of things, Menneske-maskine interaktion, Mobile computere, Oplevelsesdesign, Sensorer og iBeacons, Turisme og IT

Carstensen, Martin Bæk

Den danske finanskrise 2007-2009, Ideers betydning i politik og deres udvikling over tid

Christensen, Lars Thøger

Ambitionssnak, Autokommunikation, Branding, Integreret kommunikation, Markedskommunikation, Organisatorisk identitet/image, Strategisk kommunikation, Tale-Handling, Transparens, Virksomhedskommunikation

Christensen, Nis Høyrup

Handelsrelationer mellem EU og Kina, Kinesisk statskapitalisme, Markedspolitikker og statsstøtte i Kina, Politik og økonomi i Kina, Udenlandske virksomheder i Kina, Vedvarende energi i Kina

Christensen, Leslie

Uddannelse og e-læring

Christensen, Bo

Den kreative proces, Designtænkning, Evaluering af kreativitet og innovation, Kreativ kognition, Kreativitet

Christensen, Leif

Intern kontrol, Regnskab, Revision

Christensen, Jannick Friis

Alternativ organisering, Diversitet og inklusion, Identitetspolitik, Intersektionalitet, LGBT+ (bøsser, lesbiske, biseksuelle og transkønnede), queer og feministiske perspektiver, Ligestilling, Mangfoldighedsledelse, Minoritetsstudier, Normkritik, Organisation, magt og kultur

Christiansen, John

Beslutningstagning i organisationer, Implementering og socio-tekniske aspekter af nye teknologer, Ledelse af produktudvikling, Ledelse af projekter, Porteføljeledelse

Christoffersen, Jeppe

Regnskabsanalyse

Citi, Manuele

Beslutningstagen inden for EU, EU-politik, Integration og regulering af det indre marked i EU

Clausen, Lisbeth

Danske virksomheder i Japan, Japansk forretningskultur og samfund, Japansk ledelse, Japansk økonomisk reform - 'womenomics' - kvinder på arbejdsmarkedet, Japanske medier - public service og private stationer, Kulturel globalisering, Multikulturelle teams - diversitet og dynamik, Personale- og talentudvikling - med fokus på Japan, Transnationale virksomheders kommunikation og værdisæt, Virksomhedskommunikation og organisation

Clement, Jesper

Eye-tracking, Neuromarketing, Ubevidste beslutningsprocesser

Constantiou, Ioanna

Big Data-strategier, E-Science, Forbrugeradfærd og digitale services/platforme, Organisatorisk beslutningstagen og forretningsintelligens mht. Big Data, Økonomiske effekter af deleøkonomi

Dahlgaard, Jens Olav

Politisk adfærd, Politisk ledelse, Repræsentation, Statskundskab, Valgdeltagelse

Dalgaard, Peter

E-Science, Statistiske metoder

Damsgaard, Jan

Digitale forretningsmodeller, Digitalisering, Finans og IT, Forretningsmodeller for Internet of Things, IT og innovation, IT-ledelse, Mobilbetaling og NFC-betaling, Mobiltelefoner og smartphone

de Jong, Ad

B2B-markedsføring, Frontline markedsføring, Gamification ('spilificering'), Innovationsskabelse, Kundeengagement, Kunderejse, Kundeværdi, Markedsanalyse, Personligt salg, Servicemarkedsføring, Spil, Værdi(sam)skabelse

de la Porte, Caroline

De europæiske arbejdsmarkeder, Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), Socialpolitik i EU

Dean, Mitchell

Georgio Agamben, Governmentality, Michel Foucault, Neoliberalisme, Offentlig ledelse, Politisk teologi, Suverænitet, Økonomisk teologi

Dick-Nielsen, Jens

Kreditrisiko, Likviditetsrisiko, Virksomhedsobligationer

Duus, Henrik Johannsen

Innovation og innovationsledelse, International erhvervsmarkedsføring, Online læring, Strategisk forudsigelse, Virksomhedsstrategi, Økonomisk og strategisk doktrinhistorie, Økonomisk teori

Eger, Claudia

Bæredygtighed, Køn, Turisme, Turismeudvikling, Virksomhedsfilantropi

Egholm, Liv

Det danske civilsamfund, Filantropi og gavegivning, Globale teams og tværkulturelle kompetencer, Læring i multinationale virksomheder, Vidensskabsteori

Ellersgaard, Christoph Houman

Diversitet, Eliter, Magt, Netværk, Sociologi

Erz, Antonia

Blogging, Brands og branding, Forbrugeradfærd, Forbrugerpsykologi, Sociale medier

Feldhues, Melanie Lucia

Performance-målingssystemer, Toplederes indflydelse på regnskabsmæssige udfald, Økonomistyring

Feldhütter, Peter

Erhvervsobligationer, Kreditrisiko, Likviditetsrisiko

Fischer, Marcel

Valg af aktieportefølje

Florentsen, Bjarne Brænder

Finansielle beslutninger på mikroniveau, Finansiering, Pensionsøkonomi

Flyverbom, Mikkel

Digitale platforme, Digitale teknologier, Digitale virksomheder, Digitalisering, Internetteknologier, Internettet, Kommunikation, Kommunikation og organisering, Kommunikationsteknologier, Medier og sociologi, Medier, demokrati og medborgerskab, Teknologi og innovation, Teknologi og organisationer

Foss, Kirsten

Teori om virksomheders eksistens og størrelse

Friis, Ivar

Performanceledelse, Økonomistyring

Gammelgaard, Jens

Bryggeribranchen, Hovedkvarter/datterselskabs-relationer

Gammelgaard, Britta

Forsyningskædestrategier, Logistik i by-områder - city logistik, Strategisk indkøb, Styring af globale forsyningskæder

Gammeltoft, Peter

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Indonesien, Internationalisering af innovation, Kina, Multinationale virksomheder, Udviklingslande, Vækstøkonomier, Økonomisk udvikling

Garofalo, Orsola

Adfærdsøkonomi, Eksperimentel økonomi, Organisationsøkonomi

Geersbro, Jens

B2B-markedsføring, Forretningsrelationer og -netværk, Markedsledelse, Markedsstrategi, Salg

Glückstad, Fumiko Kano

Forbrugeradfærd i Japan, Forretningsforhandling i Japan, Interkulturel markedskommunikation, Interkulturelle forbrugsværdier og forbrugeradfærd, Japansk forbrugsindustri, Tværkulturel psykologi, Undersøgelser af forbrugsværdi, Værdianalyse

Grasten, Maj

Humanitær ledelse og bistand, Internationale organisationer, Lovgivningens, domstolenes og juristernes rolle i international politik, Statsopbygning

Gravier, Magali

Bureaukratisk repræsentation / repræsentativt bureaukrati, EU, Fransk politik, Teorier om imperiet

Gregersen, Mikkel Godt

Sameksistensen af motivation, kreativitet og management-kontrol

Greve, Carsten

Offentlig ledelse, Offentlige-private partnerskaber (OPP), Reformer i den offentlige sektor

Grimpe, Christoph

Fusioner og opkøb (M&A), Innovationsstrategi

Groes, Fane Naja

E-Science, Mobilitet inden for stillinger/erhverv

Grønholdt, Lars

Forbrugeradfærd, Kundeadfærd, Kundeloyalitet, Kundeoplevelse, Kunderelationer, Kundetilfredshed, Kvantitative metoder, Markedsanalyse

Guerra, Alice

Eksperimentel økonomi, Erstatningsansvar, Forsikring, Hemmelige afstemninger, Lederskab, Mikroøkonomi, Samfundsøkonomi, Skatteunddragelse, Valgfusk (køb af stemmer)

Haakonsson, Stine

Biotek og lægemiddelindustrien, Danske virksomheder i vækstøkonomier (Kina, Indien), Globale værdikæder, Innovationsglobalisering, Innovationsnetværk, Teknologioverførsel, Vedvarende energi, Økonomisk geografi

Hald, Kim Sundtoft

Blockchain og produktion, Bæredygtig produktion, Driftsstyring, Indkøbsstyring, Lager- og produktionsstyring, Outsourcing og hjemtagelse af produktion, Produktivitet og konkurrenceevne, Resultatstyring og præstationsmålinger, Supplier Relationship Management, Supply Chain Management

Hallin, Carina Antonia

Adfærdsøkonomi, Crowd-forudsigelser, Crowdsourcing, International management, Kognition, Kollektiv intelligens, Prediction Markets

Hansen, Torben

Anvendt statistik, Forbrugeradfærd

Hansen, Carsten Ørts

Arktisk shipping, Erhvervsøkonomi, Finansiering, Forretningsmodeller, Kommerciel udnyttelse af produkt- og serviceinnovation, Maritime virksomhedsudfordringer, Opstartsvirksomheder, Prissætning og prisstrategier, Præstationsmålinger, Servitization, Sociologi, Økonomistyring og regnskab

Hardt, Daniel

Big Data, E-Science, Kunstig intelligens, Lingvistik, Sociale medier, Sprogteknologi

Hatani, Faith

Direkte udenlandske investeringer (FDI) i vækstøkonomier/udviklingslande, Forholdet mellem regering og virksomhed, Globale værdikæder, International business og økonomisk udvikling, Multinationale selskabers strategier

Hedman, Jonas

Bankvirksomhed, Betalinger, Centralbank digital valuta (CBDC), Det pengeløse samfund, Mobilbetaling, Online markedspladser, Open banking, ESports, Åbne API'er

Helmersen, Ole

Britisk politik, Britisk politisk historie, Britiske samfundsforhold

Hendriksen, Christian

Firmaers rolle i politik, International lobbyisme, International miljøregulering af skibsfarten

Henningsson, Stefan

Digitale virksomheder, Fusioner og opkøb (M&A), IT-strategi, International handel, Retfærdig handel, Sporbarhed på fødevarer

Henriksen, Helle Zinner

Anskaffelse og udbredelse af innovation, E-government, IT-strategi i offentlig og privat sektor, Offentlig digitalisering

Henriksen, Lasse Folke

Bæredygtighedsstandarder, Eliter, Fagøkonomers Politiske Rolle, Professioner, Sociale Netværk

Hernes, Tor

Organisationsteori, Organisatorisk sensemaking, Organisering, Procesfilosofi, Procesteori, Tid

Hjorth, Daniel

Iværksætteri, Iværksætterinkubatorer, Kunst og forretning, Ledelse af iværksætteri, Ledelsesfilosofi, Organisationskreativitet, Procesfilosofi

Hjulmand, Lise-Lotte

Engelsk morfologi og syntax

Hockerts, Kai

Family-office, Impact investing, Socialt entreprenørskab, Uddannelse i ansvarlig ledelse, Venturefilantropi, Virksomheders samfundsansvar

Hoisl, Karin

Immateriel rettighedsstrategi, Organisationsinnovation, Videnledelse

Holle, Marie-Louise

Erstatningsret

Holm, Morten

Måling og styring af kunders lønsomhed

Hotho, Jasper

Institutionelle analyser af samfund, International ledelse, Læring inden for organisationer

Hsuan, Juliana

Driftsstyring og SCM, Innovationsledelse, Ledelse af produktdesign og servicedesign, Ledelse af serviceaktiviteter, Massetilpasning og udsættelsesstrategier, Platformsstrategier og moduliseringsstrategier, Servitization og produktservicesystemer

Håkanson, Lars

International strategi og ledelse, Internationalforskning og udvikling (R&D), Internationalt entrepreneurship, Ledelse af integration efter fusionering, Organisationer i multinationale virksomheder, Videnledelse

Højbjerg, Erik Caparros

Finansiel forståelse og uddannelse, Højere uddannelse, uddannelsespolitik, Offentlig/privat ledelse, Politisk kommunikation, Politisk markedsdannelse (EU's indre marked), Virksomheders politiske kommunikation, Økonomisk og finansiel sociologi

Irwin, Alan

Forskningspolitik, Videnskab og demokrati, Videnskab og samfundet, Videnskabs- og teknologipolitik

Jacobsen, Kurt

Dansk handelshistorie, Dansk og international kommunisme, Den danske arbejdsmarkedsmodel, Den danske velfærdsmodel, Det danske sundhedssystem, Rusland og den sovjetiske union, Telekommunikationens historie

Jakobsen, Michael

Antropologi i asiatiske samfund, Firmaers internationalisering, Forståelse af markeder i Asien, Sydøstasien, Malaysia og Penang

Jaroszek, Lena

Husholdningers finansielle beslutninger

Jensen, Svend Erik Hougaard

Kort- og langsigtede virkninger af finanspolitik, Makroøkonomisk politik og strukturreformer i eurozonen, Makroøkonomiske og pensionspolitiske aspekter af demografiske ændringer

Jensen, Peter Ørberg

Global sourcing, International outsourcing, Offshoring, Virksomhedens internationalisering

Jensen, Tina Blegind

Arbejdets digitale forandring, Forandringsledelse, IT i sundhedsvæsenet, Implementering og effekter af IT, Informationsteknologi på arbejdspladsen, Meningsdannelse, Organisatorisk meningsdannelse, Sociale medier inden for en organisation, Sundhedsvæsen

Jeppesen, Kim Klarskov

Intern revision, Offentlig revision, Revision, Økonomisk kriminalitet

Jessen, Mathias Hein

Civilsamfund, Flygtninge, Neoliberalisme, Organisationer, Politisk tænkning, Sammenslutninger, Selskaber, Stat, Suverænitet

Jiang, Qiqi

Kollektiv intelligens, Mobil e-handel (M-commerce), Open source software

Jindra, Bjørn

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Direkte udenlandske investeringer (FDI) og valg af placering, Direkte udenlandske investeringer (FDI) og vækstlande, International handelsteori, Internationalisering af forskning og udvikling (R&D) og innovation, Multinationale virksomheders økonomi

Jinkins, David

International handel, Vidensdeling

Johansen, Thomas Riise

Oplysninger i årsrapporten, Revision

Johnsen, Rasmus

Filosofiundervisning på en business school, Humaniora og socialvidenskab i management uddannelsen, Kedsomhed, Melankoliens historie, Mental sundhed på arbejdspladsen, Stress og depression

Johnsen, Christian Garmann

Bæredygtig entreprenørskab, Ledelse af kreativitet og innovation, Organisationsfilosofi, Organisationsstudier

Josiassen, Alexander

Co-creation, Forbrugeradfærd, Forbrugerpsykologi, Hospitality Management, International markedsføring, Kvantitativ forskning, Markedsføringsteori, Serviceledelse, Turismeledelse, Virksomhedsstrategi

Junghagen, Sven

Sportsledelse, Strategisk ledelse

Justesen, Mogens Kamp

Demokrati og demokratisering, Ejendomsrettigheder og økonomisk vækst, Politiske regimer og institutioner, Samfundsvidenskabelige metoder, Økonomisk udvikling

Kaiser, Ulrich

Effektive strategiprocesser, Globale finansielle markeder, International ledelse, Risikofinansiering af naturkatastrofer, Strategisk reaktionsevne, Strategisk risikoledelse, Udvikling af virksomhedsstrategi

Kampmann, Christian Erik

Bæredygtig innovation og strategi, Energipolitik, Klimapolitik, Matematisk modellering, Systemdynamik, Ulineær dynamik

Karlsen, Mads Peter

Religionsfilosofi

Karlsson, Christer

Bilindustrien, Elektronikindustrien, Industrielle netværk, Innovationsledelse, Interkulturel kommunikation, Konkurrenceevne, Ledelse af operationsstrategi, Ledelse af produktudvikling, Luftfartsindustrien, Organisationskultur, Servitization, Sourcing, outsourcing og off-shoring

Khorunzhina, Natalia

Husholdningers finansielle beslutninger, Husholdningers økonomi

Kjær, Poul Fritz

EU, Global governance, Korporatisme, Politisk økonomi, Retssociologi, Samfundsteori

Kjærgaard, Annemette

Forandringsledelse, Identitet, Læringsteknologi, Meningsdannelse, Online undervisning, Uddannelse og læring, Universitetspædagogik

Kock, Florian

Brands og branding, Destinationsmarketing, Evolutionspsykologi, Forbrugerpsykologi, Fremmedfrygt, Fødevaremarketing, Følelsestilstande, Kvantitative forskningsmetoder, Luksusmarketing, Nudging, Turisme

Kokko, Ari

Internationalisering af små og mellemstore virksomheder (SMEs), Udvikling af vedvarende energiindustri i Kina, Udviklingseffekter af direkte udenlandske investeringer (FDI), Økonomisk udvikling i Vietnam

Kongsted, H.C.

Finansiering af dansk forskning, Innovation og arbejdskraftsmobilitet, Innovation og humankapital, Økonometri

Kronborg, Dorte

Statistiske metoder

La Cour, Lisbeth

Anvendt økonometri - analyse af produktivitet på data på virksomhedsniveau, Anvendt økonometri - uddannelseøkonomi med fokus på studenteradfærd på videregående uddannelser., Anvendt økonometri - valutakursanalyser, Tidsrækkeøkonometri og forudsigelser

Lando, David

Derivater, Erhvervsobligationer, Finansiel regulering, Finansielle markeder, Finansieringsteori, Kreditrisiko, Matematisk finansiering, Risikostyring, Statistiske metoder i finansiering

Lando, Henrik

Kontraktteori, Retsøkonomi, Økonomisk teori om erstatningsret, Økonomisk teori om kontraktret, Økonomisk teori om strafferet og beviskrav/bevisbyrde

Langevang, Thilde

Iværksætteri i Afrika, Kvindelige iværksættere i Afrika, Ungdomsbeskæftigelse i Afrika

Larsen, Birthe

Arbejdsløshed

Larsen, Marcus Møller

International business, Multinationale virksomheder, Offshoring, Outsourcing, Udviklingsøkonomi

Larsen, Linda Sandris

Husholdningers finansielle beslutninger, Porteføljeteori

Larsson, Magnus

Ledelse, Ledelsesudvikling, Organisationspsykologi, Organisationsudvikling, Proceskonsultation

Lau, Morten

Individuel beslutningsteori, Opsparingsbeslutninger, Risikostyring

Leschke, Janine

Ansættelsesforhold uden for overenskomst, Arbejdskraftens bevægelse inden for EU, Arbejdskvalitet, Balance mellem arbejdsliv og familieliv, Europe 2020, Europæisk beskæftigelsesstrategi, Komparativ arbejdsmarkedspolitik, Ligestilling, Segmentering, Socialpolitik

Li, Xin

International business, Kina-studier, Strategisk ledelse

Lilja, Troels Michael

Aktieselskaber, Anpartsselskaber, Domsanalyse, Insolvens- og rekonstruktionsret, Interessentskaber, Iværksætteri, Iværksætterselskaber, Juridisk netode, Kommanditselskaber, Selskabsret

Lindskoug, Patrik

Formueret, International og komparativ formueret, Tingsret

Lopdrup-Hjorth, Thomas

Organisationsteori

Lorenzen, Mark

Byer og byudvikling, Filmindustrien (Danmark, Bollywood og Hollywood), Innovationsprojekter og netværk, Innovationssystemer og regional udvikling, Klynger, Kreative og kulturelle brancher, Musikindustrien, Oplevelsesøkonomi, Social kapital, Tillid og sociale netværk

Lorenzo, Francesco Di

Innovationsperformance, Strategiske medarbejderressourcers mobilitet, Vidensstrømme, Virksomheders risikokapital

Lubinski, Christina

Familieejede virksomheder, Multinationale virksomheder, Politiske risici i international business, Relationer mellem Europa og Indien, Tysk kapitalisme, Virksomhedshistorie

Lund, Anker Brink

Civilsamfundsstudier, Valueringsteori

Lund, Joachim

Holocaust, Krig og samfund, Politisk og økonomisk historie, Politiske ideers historie, Tysk besættelsespolitik 1939-45, Tyskland under nazismen og den 2. verdenskrig, Virksomhedshistorie, Økonomisk teori, Økonomiske kriser i historien

Lund-Thomsen, Peter

Forsyningskæder, Industrielle klynger, Kina, Sydasien, Udviklingslande, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Madsen, Dorte

Faglig formidling, Informationskultur, Informationsmanagement, International akkreditering, Organisationskommunikation, Pædagogisk udvikling, Studieledelse, Tværvidenskabelighed, Videnskabelig kommunikation

Markovic, Stefan

Branderfaring, Co-creation af brands, Etiske brands, Servicebrands, Virksomhedsbrands

Martensen, Anne

Brandmanagement, Customer Experience Management (CEM), Forbrugeradfærd, Kundeloyalitet, Kunderelationsstyring, Kundetilfredshed, Kvantitative metoder og modeller, Markedsundersøgelser, Marketingsundersøgelser, Relationsmarkedsføring

Marton, Attila

Deleøkonomi, Digitale hukommelsesstudier og digital glemsel, IT og samfundet, Informationsledelse

Maskell, Peter

Arbejdsdeling, By- og landsplanlægning, Byggesektor, Havne - investering og ledelse, Klynger, Lokalisering, Virksomhedsinteraktion, Økonomisk geografi

Medaglia, Rony

E-demokrati, E-government, Sociale medier i den offentlige sektor

Meisiek, Stefan

Lederskab, Virksomhedsinnovation

Mogensen, Mette

Arbejdsorganisering, Medarbejdertrivsel, Psyko-socialt arbejdsmiljø, Udvikling af de menneskelige ressourcer

Mol, Michael

Global strategi, Ledelsesinnovation, Multinationale virksomheder, Nye ledelsespraksisser, Offshoring, Outsourcing, Strategisk ledelse, Strategiske skift, Åben innovation

Moon, Jeremy

Erhvervsliv og det offentlige, Erhvervsliv og politik, Erhvervsliv og styring, Virksomheder og bæredygtighed, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Morales, Dolores Romero

Big Data-analytik, Indtægtsstyring, Ledelse af forsyningskæder

Morin, Annaïg

Arbejdsmarkedsøkonomi, Makroøkonomi

Mors, Marie Louise

Global strategi, Konkurrence om ressourcer, Professionelle servicevirksomheder, Sociale netværk, Vidensdeling

Muhr, Sara Louise

Human Resource Management (HRM), Kultur, Køn, Ledelse, Mangfoldighed, Organisationsteori

Mulvad, Andreas Møller

Arbejderhistorie, Civilsamfund og ejendomsrelationer, Demokratisk politisk teori, Kapitalismens historiske udvikling, Kinas Kommunistiske Parti, Politik og økonomi i Kina, Politiske ideologier, Samfundets historiske udvikling i Danmark, Norge og Sverige, Xi Jinping

Munk, Claus

Husholdningers finansielle beslutninger, Investeringsteori, Porteføljeteori

Musacchio Adorisio, Anna Linda Musacchio

Bankledelse, Deregulering af den finansielle sektor, Finanskommunikation, Global bankvirksomhed, Ledelse og organisationshistorie, Organisationsidentitet, Organisationskultur, Regnskabskommunikation, Storytelling

Mygind, Niels

Medarbejdereje, Omstilling og økonomisk udvikling i Central- og Østeuropa samt Rusland, Økonomisk udvikling i de nye vækstlande, især BRIK-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina

Møller, Michael

Boligøkonomi, Incitamentssystemer inkl. aktieoptioner, Kunst og økonomi, Porteføljeinvesteringer, Privatøkonomi, Virksomhedsledelse

Nielsen, Peter Arnt

Dansk og international voldgift, EU-ret, Erhvervsret, International kontraktsret, International privat- og procesret, Retsforbeholdet i EU og tilvalgsordningen

Nielsen, Søren Feodor

Statistiske metoder

Nielsen, Bo Bernhard

Multilevel teori og metode, Strategiske alliancer og joint ventures, Topledelser og ledelse, Videnledelse

Nielsen, Niels Christian

Finansielle markeder, Incitamenter, Pensionsøkonomi

Nielsen, Mads Stenbo

Kreditderivater, Kreditrisiko, Likviditetsrisiko

Nielsson, Ulf

Aktiemarkedets organisering, Fondsbørser, Island

Olafsson, Arna

Adfærdsøkonomi, Beskæftigelsesøkonomi, Finansiel teknologi, Husholdningers finansielle beslutninger, Offentlige finanser, Pensionsøkonomi

Olaison, Lena

Bæredygtighed og iværksætteri, Iværksætteri, Iværksætteri og uddannelse, Kvalitativ metodologi, Organisationsfilosofi

Ougaard, Morten

BRIK-landene i den økonomiske verdensorden, De nye magter i verdenspolitikken, Internatioal handels- og investeringspolitik, Internationale økonomiske magtforhold, Internationalt politisk-økonomisk samarbejde, Verdenshandelsorganisationen WTO

Papazu, Irina

Bæredygtighed, Entreprenørskab og sociale forandringer, Etnografiske metoder, Klimaforandringer og klimapolitik, Lokalsamfundsbaserede vedvarende energiomstillinger, Organisering, Videnskab, teknologi og samfund

Parum, Claus

Aktiemarkeder, Ejerskabsstruktur, Finansiering, Investeringsbeslutninger, Kapitalomkostninger, Kapitalstruktur (finansiering af selskaber), Risikopræmier, Skat, Udlodningspolitik (aktietilbagekøb og aktieudbytte), Værdiansættelse af aktieselskaber

Paunova, Minna

Diversitet, især national diversitet, Globalt lederskab, Lederskab, Multikulturelle og multinationale arbejdspladser, Tværkulturel ledelse

Pedersen, Esben Rahbek Gjerdrum

Ansvarlig ledelse, Bæredygtige forretningsmodeller, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Pedersen, Mogens Kühn

Blockchain, Erhvervsøkonomisk informationsledelse, Informationspolitik, Ledelse, Ledelse af digitalisering

Pemsel, Sofia

Governance, Projektbaserede organisationer, Projektledelse, Projektorganisation, Viden og læring

Petersen, Bent

Forretningsmodeller for servicevirksomheder, Strategisk kontrahering, Udflagning, Virksomheders internationalisering

Pettersson, Kim

Empirisk regnskabs- og/eller revisionsforskning, panel data

Plesner, Ursula

Digitalisering af offentlige organisationer, Organisatoriske perspektiver på digitalisering

Poetz, Marion

Brugerinnovation, Crowdsourcing, Distribueret problemløsning, Ledelses- og organisationsinnovation, Organisationslæring, Produktudvikling, Tværindustriel innovation / Analoge markedseffekter, Åben innovation

Ponte, Stefano

Bæredygtige partnerskaber, mærker og certificeringer, Erhvervsliv og bæredygtighed, Etisk handel og forbrug, årsagsrelateret marketing, Globale værdikæder og produktionsnetværk, Politisk udviklingsøkonomi, Transnational miljøregulering

Poulsen, René Taudal

Maritim historie, Maritim økonomi

Pozzoli, Dario

Anvendt økonomi, Arbejdsmarkedsøkonomi, Erhverv, Produktivitet

Prado, Mauricio

Offentlige finanser

Presskorn-Thygesen, Thomas

Normdannelse i samfund og erhvervsliv, Rationalitetsforestillinger, Videnskabsteori og filosofikum, Økonomisk videnskabsteori

Prockl, Günter

Analyse og ændringer af virksomhedsprocesser, Brug af informationsteknologi i forsyningskæder, Forsyningskædedesign, Innovation af forretningsmodellen inden for logistik og forsyningskæder, Ledelse af forsyningskæder, Ledelse af logistikservices og logistikserviceudbydere, Ledelse af transportsystemer, Logistikudfordringer ved e-handel og internetkøb

Rabbiosi, Larissa

Organisatorisk design og performance, Videndeling og -overførsel i mulitinationale virksomheder

Raffnsøe, Sverre

Filosofi, Foucault, social analyse og affirmativ kritik, Ledelse, Motivationsteori, Organisationer og organisationsteori, Retsfilosofi, Social normativitet og det sociale bånd, Velfærd, Æstetik

Rai, Sudhanshu

Co-creation af innovation, Innovation inden for udviklingsøkonomier, Iværksætteri, Klassisk indisk tænkning, indisk logik, Videnledelse

Ramirez, Jacobo

Erhvervsudvikling i Latinamerika

Rangvid, Jesper

Eurozonen, Finansiering, Finanskriser, International finansiering, International økonomi, Investeringsforeninger, Pengepolitik, Valutakurser

Rasche, Andreas

Bæredygtighed, CSR-rapportering, FN, FN's Global Compact, Global governance, Korruption, Menneskerettigheder, Partnerskaber mellem virksomheder og NGO'ere, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Razmerita, Liana

Co-creation og samarbejdsdrevet innovation, Digital omstilling af arbejde, Kunstig intelligens, Læringsmiljøer og tværkulturelt samarbejde, Personalisering, Sociale medier inden for organisationer, User modeling, Videndeling, Videnledelse, Vidensarbejde, Virtuel kommunikation og samarbejde

Reckendrees, Alfred

Finanskriser, Industriorganisationer, Institutionel og organisatorisk skifte, Iværksætteri, Kapitalisme i Tyskland, Organisationsinnovation, Virksomhedshistorie, Virksomhedsledelse, Økonomisk historie, Økonomisk udvikling

Reisch, Lucia

Bæredygtigt forbrug, Forbrugeradfærd, Forbrugerpolitik, Nudging

Risberg, Annette

Kvalitative metoder, Mangfoldighedsledelse, Organisatoriske aspekter af fusioner og opkøb (M&A)

Ritter, Thomas

Forretningsudvikling, Konkurrenceevne, Kundeindsigt, Kunderelationer, Markedsstrategi, Værdiskabelse,

Rocha, Vera

Dynamisk entreprenørskab og iværksætteri, Nystartede virksomheder

Rønde, Thomas

Økonomisk analyse af forskning og udvikling

Savin, Andrej

E-business, EU og EU-ret, Informationsteknologi, International voldgift, Internationale handelstvister, Internetret, Jura og retsvidenskab, Kommunikation

Schmidt, Peter Koerver

Skatteret, især dansk og international selskabsskatteret

Schneider, Cédric

Fransk økonomi, Innovation og relationen mellem industri og videnskab, Intellektuel ejendomsret og patentpolitik, Produktivitet og virksomhedsperformance

Schoeneborn, Dennis

CSR-kommunikation, Computermedieret kommunikation, Ekstreme former for organisering, Organisationskommunikation, Virksomheders sociale ansvar (CSR), Virksomhedskommunikation

Schultz, Majken

Corporate branding, Kultur, Organisation og ledelse, Samarbejde med virksomheder

Schäfers, Tobias

Adgangsbaserede services, B2B-markedsføring, Prisfastsættelse

Seabrooke, Leonard

Beskatning, Demografiske forskydninger, Finansreform, Internationale organisationer, Professioner

Severgnini, Battista

Italiensk historie, Italiensk politik, Matchfixing, Produktivitet, Sportsøkonomi, Økonomisk historie, Økonomisk udvikling, Økonomisk vækst

Shehu, Edlira

Håndtering af returvarer, Innovationsledelse, Marketingsanalyser, Non-profit-marketing, Reklameforskning

Shollo, Arisa

IT og Supply Chain Management, IT-implementering, IT-ledelse og organisation, IT-projektledelse, Informationsteknologi, Ledelsesteknologi, Organisatoriske beslutningsprocesser, Projekt- og porteføljeledelse, Strategisk brug af IT

Sløk-Andersen, Beate

Forsvar, Militær

Sofka, Wolfgang

Afvikling af udenlandske virksomheder, Innovation, International business, Kommercialisering af ideer, Samarbejde

Stein, Mari-Klara

Arbejdets digitale forvandling, Informationsteknologi på arbejdspladsen, Teknologi og trivsel på arbejdspladsen (håndtering af stress- og følelser)

Steingrimsdottir, Herdis

Arbejdsmarkedsøkonomi, Familiepolitik, Forældreorlov, Uddannelse, Uddannelsesvalg

Sørensen, Morten

Finansiering af iværksætteri, Private Equity, Venturekapital

Sørensen, Jan Anders

Kriminalitet og økonomi (incitamentstrukturer)

Tackney, Charles

Arbejdspladsens teologi, Forholdet mellem industri og beskæftigelse, Pensumdesign på de videregående uddannelser, Tværvidenskabelige forskningsmetoder

Tan, Chee-Wee

Crowdsourcing og crowdfunding-platforme, Digital servicedesign og innovation, E-government, Elektronisk og mobil handel, Forstyrrende innovation, Gamification, Menneske-maskine interaktion, Reduktion og visualisering af Big Data-omgivelser, Sociale medier

Themsen, Tim Neerup

Adfærdsmæssige perspektiver på økonomistyring, Risikostyring, Risikostyring på projekter

Thomsen, Steen

Selskabsledelse

Thomsen, Thyra Uth

Forbrug og identitet, Forbrugstransformationer

Thrane, Sof

Enterprise Risk Management (ERM), Kontrol af innovationsprocesser, Prissætning, Økonomistyring, Økonomistyring i værdikæder

Thygesen, Niels Thyge

Offentlig ledelse, Tid og teknologier, Tillid

Tollin, Karin

Bæredygtig marketing, Marketingsledelse, Marketingsstrategi

Trier, Matthias

Online sociale netværk i en virksomhed, Social netværksanalyse, Sociale medier inden for en organisation, Virtuel kommunikation

Trzaskowski, Jan

Forbrugerret, IT- og internetret, Markedsføringsret, Persondatabeskyttelse

Tsingou, Eleni

Demografiske forskydninger, Globale bankreguleringer og finansielle reformer, Hvidvaskning af penge

Tvarnø, Christina D.

Aftaleret, EU-ret, Offentlig privat partnerskab, Offentlig ret, Partnering

Uldam, Julie

Aktivisme og sociale medier, CSR og klimaforandringer, Medier, demokrati og medborgerskab, Virksomheders omdømme og sociale medier, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Vámosi, Tamás

Erhvervsøkonomi, Incitamenter i organisationer, Præstationsstyring, Økonomisk organisationsteori, Økonomistyring

van der Borgh, Michel

Big Data-analyser, Innovationsledelse, Kvalitative analysere, Ledelse af økosystemer, Markedsføring, Multi-level-modellering, Process-mining, Salgsledelse, Serviceledelse, Structural equation-modellering

Varnes, Claus

Beslutningstagning, Effektivitet, Fasemodeller, Forretningsmodeller, Porteføljestyring, Produktudvikling, Projektledelse

Vatrapu, Ravi

Big Data-analytik, E-Science, E-læring, Interkulturelt samarbejde, Sociale medier management, Sociale medier-analytik, Teknologiunderstøttet læring

Vendelø, Morten Thanning

Eventsikkerhed, Innovationsledelse, Katastrofeforskning, Kriseledelse, Organisatorisk læring og tilpasning, Publikumssikkerhed, Virksomheders omdømme

Venter, Gyuri

Begrænsninger i valutahandel, Information i det finansielle marked, Likviditet og friktion, Markedssammenbrud

Vestergaard, Anne

Humanitær kommunikation, Magt og diskurser, Medier og sociologi, Virksomheders sociale ansvar (CSR) og kommunikation

Vetterlein, Antje

IMF, Udviklingspolitik og socialpolitik, Verdensbanken

Vikkelsø, Signe

Arbejdsorganisering, Elektroniske patientjournaler, Forandringsledelse, Informationsteknologi, Kræft, Organisation, Organisationsanalyse, Organisationsændringer, Psykologi, Sundhedsvæsen

Villesèche, Florenche

Diskursanalyse, Identitet, Kvinder i bestyrelser og den øverste ledelse, Køn, Mangfoldighedsledelse, Netværk

von Wallpach, Sylvia

Brands og branding, Brandstrategi, Forbrugerens viden om et brand, Forbrugeres livsovergange og deres brandforbrug, Kvalitative forskningsmetoder, Multi-stakeholder brand co-creation

Wad, Peter

Arbejdsmarkedsforhold i udviklingslande, Den globale automobilindustri, Industripolitik i udviklingslande, Landeekspertise - Malaysia, Videnskabsteori og metode, Virksomhedsinnovation

Werther, Charlotte

Britiske identiteter, Engelsk som undervisningssprog

Westergaard-Nielsen, Niels

Arbejdsmarkedet, Human Resource Management (HRM), Human kapital, Jobskabelse og -nedlægning, Løn og incitamenter, Makroøkonomi og arbejdsmarkedet, Recessionens økonomisk politik, Små og mellemstore virksomheder

Wieland, Andreas

Bilindustriens forsyningskæder, Bæredygtige forsyningskæder, CSR i forsyningskæder, Fair trade, Maskinlæring i supply chain management, Risikostyring af globale forsyningskæder, Robuste forsyningskæder, Social ansvarlighed inden for tekstilindustrien, Supply chain management

Wigan, Duncan

Politisk økonomi og international beskatning, Politisk økonomi og international finans

Wilke, Ralf Andreas

Arbejdsløshed, Arbejdsmarkedet, Social sikkerhed, Statistiske metoder, Økonometri

Willert, Jeanette

ERP-systemer, Erhvervsøkonomi, Ledelses- og styringssystemer, Regnskab, Økonomistyring

Worm, Verner

Dansk ledelse i Kina, Dansk-kinesiske relationer, Interkulturel ledelse, International ledelse, Internationale forhandlinger og konfliktløsning, Kinesisk erhvervskultur, Kinesisk ledelse, Kinesiske internationale investeringer

Xiao, Xiao

Digitale platforme, E-handel i Kina, Skyen (cloud computing)

Zenker, Sebastian

Byers image, Markedsføring og branding af byer, Markedsføring og branding af hovedstader, Markedsføring og branding af nationer, Overturisme, Turisme

Zhang, Yanlei

Intern kontrol og revision, Regnskabers kvalitet, Social ansvarlighed og etik, Social- og miljøregnskab

Zichella, Giulio

Erhvervsøkonomi, Innovation og entreprenørskab, Prisstyring

Zølner, Mette

Fransk politik og samfundsforhold, Interkulturel kommunikation og ledelse, Kollektive identiter og sprog, Organisationskultur og identitet

Ørsnes, Bjarne

Interkulturel kommunikation, Lingvistik, Tysk sprog, Tyske samfundsforhold