Eksperter A-Z

Her finder du en liste med alle eksperter i Experts@CBS.

Både navne og emner er klikbare. Klik på et navn og se ekspertens profil. Klik på et emne og se de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere i antallet af viste eksperter ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Abi, Gülen Sarial

Brandkommunikation, Forbrugerpsykologi, Trusler om dødelighed og forbrugeradfærd, Trusler om social eksklusion og forbrugeradfærd, Økonomiske begrænsninger

Abildgaard, Johan Simonsen

Forandringsledelse, Psykisk arbejdsmiljø, Sammenhængen mellem organisatoriske forandringer og psykisk arbejdsmiljø, Trivselsmålinger og opfølgning på trivselsmålinger, Udvikling implementering og evaluering af arbejdsmiljøindsatser

Aggarwal, Aradhna

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Globale værdikæder, Industriel politik og industriel konkurrenceevne, International handel, Ny strukturel økonomi, Regionale handelsaftaler, Specielle økonomiske zoner og industrielle parker, Teknologi og innovation, Udviklingsøkonomi, WTO-relaterede emner

Alacovska, Ana

Fremstilling af kriminallitteratur, Fremstilling af rejseudbud, Kreativ arbejdskraft, Kreative industrier, Mediebranchen

Albu, Oana Brindusa

Gig-økonomi, Menneskerettigheder, Sociale bevægelser, Sociale medieplatforme, Sociale medier

Altsitsiadis, Efthymios

Adfærdsøkonomi, Beslutningsstøttesystemer, Cirkulær økonomi, Discrete-Event Simulation (DES), EU-projekter

Andersen, Torben Juul

Globale finansielle markeder, International ledelse, Risikofinansiering af naturkatastrofer, Selskabers strategiudvikling, Strategisk reaktionsevne, Strategisk risikoledelse, Virkningsfulde strategiprocesser

Andersen, Niels Åkerstrøm

HRM (primært i forhold til den offentlig sektor), Kommunikative logikker, Leg, styring og magt, Medborgerskab og ansvarliggørelse, Offentlig forvaltning og reformer, Offentlig ledelse, Offentlig/privat, Politisk kommunikation og magtlogik, Velfærd og velfærdsledelse

Andersen, Steffen

Adfærdsøkonomi, E-Science, Eksperimentel økonomi, Husholdningers finansielle beslutninger

Andersen, Kim Normann

Digital forvaltning, Implementering og effekter af IT, Robotter i virksomheden, Sundhed på nettet (e-konsultationer), Åbne dokumentstandarder

Andersen, Henrik

Antidumping, Brexit, Kina's "one belt one road" relateret til handelsret, Konfliktløsning i verdenshandelsorganisationen WTO, Ret i verdenshandelsorganisationen WTO

Ashbee, Edward

Brexit og politik i Storbritannien, Populistisk politik, Samtidens ideer og ideologier, Trumps præsidentperiode, Valg i USA og offentlig politisk planlægning, Økonomisk politik og budgetbeslutninger

Asmussen, Christian Geisler

Drivkræfter bag virksomheders performance, Globale byer, Globalisering, Internationalisering af virksomheder, Konkurrencefordele, Spilteori

Asplund, Marcus

Industriøkonomi, Konkurrenceret, Konkurrencestrategi, Mikroøkonomi, Prisstrategier, Virksomhedsøkonomi

Avital, Michel

Blockchain-teknologi, Change Management og organisationsudvikling, DAO'er (Decentralized Autonomous Organization), Decentraliseret organisering, Designtænkning, Digital entreprenørskab, Digitale aktiver, Fremtidssikring, Generativt design og generativ organisering, Innovation og digital transformation, Kryptovalutaer, Kvantedatabehandling, Metavers, Open Data, Open Access og Open Design, Positiv organisationsvidenskab, Token-økonomi og token-økosystemer

Baiyere, Abayomi

Agilitet, Designforskning, Digital disruption, Digital evner, Digital innovation, Digital strategi, Digital transformation, Digitalt arbejde og interaktioner mellem arbejds- og familieliv, Disruptiv innovation, Internet of things (IoT)

Ban, Cornel

Internationale økonomiske organisationer, Klimaforandringer og finansiering, Komparativ politisk økonomi

Barinaga, Ester

Lokale valutaer, Lokalsamfundsbaseret kunst og sociale forandringer, Mikrofinans i Skandinavien, Socialt iværksætteri, Territorial stigmatisering

Bauer, Jan Michael

Adfærdsstudier, Bæredygtig adfærd, Forbrugerforskning, Mikroøkonomi

Bechmann, Ken L.

Finansiering, Incitamentsaflønning, Kapitalstruktur, Udbyttepolitik, Virksomhedsstyring

Beck, Kasper Ingeman

Kinesisk politisk økonomi, Kinesisk økonomi, Kinesiske statsejede selskaber, Relationer mellem staten og markedet, Virksomhedsledelse i Kina

Becker, Kirstin

International Financial Accounting Standards (IFRS), Proces for regnskabsstandardisering, Regnskab

Bedi, Joshua

Entreprenørskab, Økonomi

Bengtsson, Elias

Finansielle systemers dynamik, Politikker for finansielle systemer, Regulering af finansielle systemer

Beske-Janssen, Philip

Bæredygtige forsyningskæder, Bæredygtighedsledelse, Cirkulær økonomi, Styring af forsyningskæder

Bévort, Frans

Institutionel teori, Kunstig intelligens og professionelle, Ledelsesidentitet, Meningsskabelse, Organisationsteori, Personaleledelse og -administration (HR)

Bjerre, Mogens

B2B-salg og salgsmodeller, B2B-salgsledelse og strategisk salg, Brands og branding, Detailhandel, Key account management, Kunderejse og kundeberøringsflader, Relationsmarketing, Salgsstyring, Serviceledelse

Blaschke, Steffen

Computational organisationsteori, Computersimulation, Kommunikativ konstitution af organisationer, Netværksanalyser, Organisationskommunikation, Organisationsteori

Blasco, Maribel

Interkulturel Kommunikation, Læring inden for business- og ledelsesuddannelse, Rum i læring, Skjult curriculum

Bogetoft, Peter

Anvendelse af benchmarkmetoder (skoler, hospitaler, netværksvirksomheder, kommuner), Benchmarkmetoder, E-Science, Regulering af naturlige monopoler (netselskaber inden for el, varme, vand), Økonomisk kontraktdesign - kontrakter som koordinerer og motiverer deltagerne

Boll, Karen

Kvalitative analyser, Ledelse, Offentlige organisationer, Performanceledelse, Reformering af offentlig ledelse, Samarbejde, Skatteadministration, Tax-governance

Boom, Anette

Elektricitetsmarkeder, Industrielle organisationer, Konkurrencepolitik, Netværksindustrier, Regulering

Borowczyk-Martins, Daniel

Arbejdsmarkeder, Økonomisk diskrimination

Boxenbaum, Eva

Disruption, Forandringsagenter, Organisatoriske ændringer, Samfundsændringer og -transformation, Sociale forandringer

Brenner, Steffen

Diversitet, Ledelseskompensation, Medier, Virksomhedsstyring

Brok, Peter

Finansiering

Brødsgaard, Kjeld Erik

Asien, Japan, Kina, Kinesisk politik, Kinesisk økonomisk udvikling, Politisk styring, Singapore, Statsejede virksomheder

Buch-Hansen, Hubert

Karteller, Klimakrisen, Virksomhedsnetværk

Buhl-Wiggers, Julie

Uddannelsesøkonomi, Udviklingsøkonomi

Buhmann, Karin

Ansvarlig virksomhedsadfærd, Arktis, Blød, hård og ‘smart’ regulering af virksomheders indvirkning på samfundet, CSR-rapportering/ikke-finansiel rapportering, FN's Global Compact, Risiko-baseret due diligence/nødvendig omhu, Samfundsmæssig og menneskeretlig konsekvensvurdering, Sociale aspekter og risici ved den grønne omstilling, Virksomheders menneskerettighedsansvar, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Butera, Luigi

Adfærdsøkonomi, CSR og pro-social adfærd, Feltforsøg inden for virksomheder, Finansiel beslutningstagen, Forbrugeradfærd

Bødker, Mads

Algoritmisk ledelse, Brugergrænseflader og brug af digitale services og produkter, Digital kunst (fx NFT), Digitale værktøjer i fagforeningen/organisering af arbejde, Digitalisering og arbejdslivet, Digitalisering og kultur, Digitalisering og oplevelsesøkonomi, Følelser og teknologi, Menneske-robot-interaktion, Turisme og digitalisering

Cennamo, Carmelo

Digitale markeder, Digitale transformationer, Konkurrencedynamikker, Konkurrencefordele, Ledelse af platforme, Platformsdisruption, Platformskonkurrence, Virksomheds- og innovationsøkosystemer

Christensen, Lars Thøger

Ambitionstale, Dialog, Greenwashing, Hykleri, Organisatorisk identitet, Stemme og deltagelse

Christensen, Rasmus Corlin

Ekspertise, International skat, Professioner, Skattely, Transfer pricing

Christensen, Peter Holdt

Distanceledelse, Hjemmearbejde, Hybridarbejde, Motivation, Rumforskning, Videndeling

Christensen, Bo

Den kreative proces, Designtænkning, Evaluering af kreativitet og innovation, Kreativ kognition, Kreativitet

Christensen, Anna-Bertha Heeris

Digital forbrugeradfærd, Følelsesmæssigt arbejde, Influencer Marketing, Menneskelig branding, Personlig branding, Practice Theory

Christensen, Leif

Intern kontrol, Regnskab- og økonomistyring, Revision

Christensen, Jannick Friis

Diversitet og inklusion i organisationer, Identitetspolitik, pinkwashing, regnbuekapitalisme, LGBTQ+ (bøsser, lesbiske biseksuelle, transkønnede, queer) ligestilling på arbejdspladsen og medarbejdernetværk, Mangfoldighedsledelse, Normer, normkritik og organisationskultur, Pride, virksomhedssamarbejder, sponsorater og partnerskaber, Roskilde Festival, grænseoverskridende adfærd, krænkelser, Ubevidst bias

Christiansen, John

Beslutningstagning i organisationer, Implementering og socio-tekniske aspekter af nye teknologer, Ledelse af produktudvikling, Ledelse af projekter, Porteføljeledelse

Christoffersen, Jeppe

Regnskabsanalyse

Clausen, Lisbeth

Danske virksomheder i Japan, Japansk forretningskultur og samfund, Japansk ledelse, Japansk økonomisk reform - 'womenomics' - kvinder på arbejdsmarkedet, Japanske medier - public service og private stationer, Kulturel globalisering, Multikulturelle teams - diversitet og dynamik, Personale- og talentudvikling - med fokus på Japan, Transnationale virksomheders kommunikation og værdisæt, Virksomhedskommunikation og organisation

Clement, Jesper

Eye-tracking, Neuromarketing, Ubevidste beslutningsprocesser

Clemmensen, Torkil

Kulturtilgang til brugervenlighed og brugeroplevelser, Menneske/maskine-interaktion i organisationer, Psykologi som designvidenskab

Constantiou, Ioanna

Big data-analyser, Digital transformation, Digitale platforme og disruption af industrier, Digitale platforme og markedskonkurrence, Kunstig intelligens (AI) og algoritmestyring, Kunstig intelligens (AI) og beslutningstagen, Kunstig intelligens (AI) og nye organisationsformer

Dalgaard, Peter

E-Science, Statistiske metoder

Damsgaard, Jan

Blockchain, Digital transformation, FinTech, Internet of things (IoT), Kunstig intelligens (AI)

De Cock, Christian

Litteratur og organisation, Organisationskreativitet

de Jong, Ad

B2B-markedsføring, Frontline markedsføring, Gamification, Innovationsskabelse, Kundeengagement, Kunderejse, Kundeværdi, Markedsanalyse, Personligt salg, Servicemarkedsføring, Spil, Værdi(sam)skabelse

de la Porte, Caroline

De europæiske arbejdsmarkeder, Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), Socialpolitik i EU

Dean, Mitchell

Georgio Agamben, Governmentality, Michel Foucault, Neoliberalisme, Offentlig ledelse, Politisk teologi, Suverænitet, Økonomisk teologi

Demeyére, Caroline

Diversitet, Køn, Non-profit i forhold til offentlig ledelse, Partnerskaber på tværs af sektorer, Social og solidarisk økonomi

Dick-Nielsen, Jens

Kreditrisiko, Likviditetsrisiko, Virksomhedsobligationer

Durst-Andersen, Per

Kognition og perception, Kommunikation, Semiotik, Sprog, Sprog og kultur, Videnskabsteori

Duus, Henrik Johannsen

Business-to-business markedsføring, Innovation, Innovationsledelse, International markedsføring, Markedsorientering, Online undervisning, Strategisk forudsigelse, Virksomhedsstrategi, Økonomisk og strategisk teorihistorie, Økonomisk teori

Eaton, Ben

Digital innovation, Digitale forretningsmodeller, Digitale infrastrukturer, Digitale økosystemer, Innovation af digitale platform, Internet of Things (IoT)

Eger, Claudia

Bæredygtighed, Køn, Turisme, Turismeudvikling, Virksomhedsfilantropi

Egerod, Benjamin Carl Krag

Donationer til politiske partier, Embedsmænds og politikeres karrierer i det private, Lobbyisme, Politiske forbindelser mellem virksomheder og politikere, Svingdøren mellem politik og den private sektor, Virksomheders rolle i politik

Eggers, Felix

Corporate Digital Responsibility (CDR, Markedsføringsforskning, Måle betalingsvillighed, Privatliv, Præferencemåling, Værdien af gratis tjenester

Egholm, Liv

Det danske civilsamfund, Filantropi og gavegivning, Globale teams og tværkulturelle kompetencer, Læring i multinationale virksomheder, Vidensskabsteori

Ellersgaard, Christoph Houman

Den gyldne svingdør, Eliter, Erhvervsledere, Habilitet, Korruption, Magt, Netværk

Erz, Antonia

Branding, Digital forbrugeradfærd, Forbrugeradfærd, Influencer marketing, Reklame, Universitetsuddannelse/-pædagogik, Virtuelle influencere

Fazekas, Zoltan

Den offentlige mening, Politisk adfærd, Politisk kommunikation, Sociale medier

Feauls, Miriam

Bæredygtighed, Grøn omstilling, Kreativitet og innovation, Organisationsændringer, Temporalitet, Tid i organisationer

Feldhues, Melanie Lucia

Performance-målingssystemer, Toplederes indflydelse på regnskabsmæssige udfald, Økonomistyring

Feldhütter, Peter

Erhvervsobligationer, Kreditrisiko, Likviditetsrisiko

Ferry, Nicole

Diversitet, Køn, Ledelse, Neoliberalisme, Social retfærdighed

Fischer, Marcel

Valg af aktieportefølje

Florentsen, Bjarne

Finansielle beslutninger på mikroniveau, Finansiering, Pensionsøkonomi

Flyverbom, Mikkel

Data, Digitalisering, Etik, Internet, Kommunikation, Ledelse, Organisation, Platforme, Politik, Regulering, Sociale medier

Frandsen, Thomas

Digital produktion, Driftsstyring og forsyningskædestyring (SCM), Innovationsledelse, Ledelse af serviceaktiviteter, Prissætning, Servitization og produktservicesystemer

Frankel, Christian

Markedsstudier, Offentlig samordning, Organisationsteori, Teknisk standardisering, Økonomisk sociologi

Friis, Ivar

Performanceledelse, Økonomistyring

Froes, Isabel

Bystudier & bæredygtighed, Design Thinking & Psykologi, Legeteorier, Service Design, Smart Cities

Frost, Adam

Kinesisk entreprenørskab, Kinesisk virksomhedshistorie, Sortbørser og uformelle økonomier, Udviklingsmarkeder

Fuller, Douglas

Halvledere, Kina, Taiwan, Teknologipolitik, Teknologistrategi

Gammelgaard, Jens

Bryggeribranchen, Hovedkvarter/datterselskabs-relationer

Gammelgaard, Britta

Forsyningskædestrategier, Logistik i by-områder - city logistik, Strategisk indkøb, Styring af globale forsyningskæder

Gammeltoft, Peter

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Indonesien, Internationalisering af innovation, Kina, Multinationale virksomheder, Udviklingslande, Vækstøkonomier, Økonomisk udvikling

Garofalo, Orsola

Adfærdsøkonomi, Eksperimentel økonomi, Entreprenørskab, Organisationsøkonomi

Geraldi, Joana

Beslutningstagen, Grøn omstilling, Heuristik, Projektbaserede organisationer, Projektledelse, Projektstudier, Projektstyring

Gerlings, Julie

Anti-hvidvask, Automatiseret beslutningsstøtte, Finansiel svindel, Forklarende kunstig intelligens, Forklarlighed, Gennemsigtighed, Højrisikobeslutninger, Kunstig intelligens, Maskinlæring, Transaktionsmonitorering

Gleasure, Rob

Crowdfunding, Crowdsourcing, Designvidenskab, Digitale samarbejdsmedier, Humør og følelser, Neuro Information Systems (NeuroIS), Online fællesskaber

Glückstad, Fumiko Kano

Anvendelse af kunstig intelligens (AI), Forbrugeradfærd, Forbrugerpsykologi, Japanske virksomheder, Kognitiv lingvistik, Kognitiv psykologi, Kulturpsykologi, Mode- og kosmetikbranchen, Socialpsykologi, Turisme

Grasten, Maj

Humanitær ledelse og bistand, Internationale organisationer, Lovgivningens, domstolenes og juristernes rolle i international politik, Statsopbygning

Gravier, Magali

Diversitet i internationale offentlige administrationer, EU, EU's sprogpolitik, Franske præsidentvalg, Geografisk balance, Kvalitative metoder i samfundsvidenskab, Repræsentativt bureaukrati

Gregersen, Mikkel Godt

Virksomhedsstruktur, incitamenter og motivation

Gregoric, Aleksandra

Anvendt økonometri, Institutionsteori, Kønsøkonomi, Medarbejderdeltagelse inden for beslutningsprocesser, Medarbejderejerskab, Virksomhedsstyring

Greve, Carsten

Offentlig ledelse, Offentlige-private partnerskaber (OPP), Reformer i den offentlige sektor

Grimpe, Christoph

Fusioner og opkøb (M&A), Innovationsstrategi

Groes, Fane Naja

Erhvervsskoleuddannelsernes økonomi, Universitetsuddanelsernes økonomi

Gyimóthy Mørup-Petersen, Szilvia

Forbrugerkultur, moral og ukorrekt forbrugeradfærd, Platformsøkonomi og forbrugerfællesskaber, Stedsforbrug og turisme

Haakonsson, Stine

Biotek og lægemiddelindustrien, Danske virksomheder i vækstøkonomier (Kina, Indien), Globale værdikæder, Innovationsglobalisering, Innovationsnetværk, Teknologioverførsel, Vedvarende energi, Økonomisk geografi

Hald, Kim Sundtoft

Blockchain og produktion, Bæredygtig produktion, Driftsstyring, Indkøbsstyring, Lager- og produktionsstyring, Outsourcing og hjemtagelse af produktion, Produktivitet og konkurrenceevne, Resultatstyring og præstationsmålinger, Supplier Relationship Management, Supply Chain Management

Halkias, Georgios

(Global) branding, Bedømmelse og beslutningstagning, Forbrugerpsykologi, Fordomme og stereotyper, Reklamering, Social ulighed

Hansen, Kristian Bondo

Algoritmedrevet finans, Finansmarkedernes historie, Maskinlæring i finansverdenen, Masseteori

Hansen, Michael Wendelboe

Dansk industris etableringer i Afrika, Multinationale virksomheders strategier i vækstmarkeder, Udenlandske direkte investeringer, Virksomheder og udvikling

Hansen, Hans Krause

Gennemsigtighed, International korruption og anti-korruption, Overvågning, Virksomheder og magt

Hansen, Torben

Anvendt statistik, Forbrugeradfærd

Hansen, Carsten Ørts

Arktisk shipping, Erhvervsøkonomi, Finansiering, Forretningsmodeller, Kommerciel udnyttelse af produkt- og serviceinnovation, Maritime virksomhedsudfordringer, Opstartsvirksomheder, Prissætning og prisstrategier, Præstationsmålinger, Servitization, Sociologi, Økonomistyring og regnskab

Hardt, Daniel

Big data, Kunstig intelligens, Lingvistik, Maskinlæring, Sprogteknologi

Hasselbalch, Jacob

Cirkulær økonomi, Eksperter og ekspertise, Europæiske Union (EU), Grøn omstilling, Innovation, Miljøpolitik, Miljøstyring, Plastik

Hatani, Faith

Bæredygtighed og ansvarlig ledelse, Direkte udenlandske investeringer (FDI), Globale værdikæder, Institutionelle analyser af teknologiske forandringer, International business og økonomisk udvikling, Udviklingsmarkeder og udviklingslande

Hattula, Johannes

Beslutningsbias og tilgange til debiasing, Forbrugeradfærd, Forbrugerpsykologi, Growth Hacking, Kunstig intelligens, Kvantitative forskningsmetoder, Ledelsesmæssig beslutningstagen, Ledelsespsykologi

Hedman, Jonas

Bankvirksomhed, Betalinger, Centralbank digital valuta (CBDC), Det pengeløse samfund, Mobilbetaling, Online markedspladser, Open banking, ESports, Åbne API'er

Helmersen, Ole

Britisk politik, Britisk politisk historie, Britiske samfundsforhold

Hendriksen, Christian

ChatGPT, Firmaers rolle i politik, International lobbyisme, International miljøregulering af skibsfarten, Kunstig intelligens, Styring af forsyningskæder

Henningsson, Stefan

Digitale virksomheder, Fusioner og opkøb (M&A), IT-strategi, International handel, Retfærdig handel, Sporbarhed på fødevarer

Henriksen, Helle Zinner

Anskaffelse og udbredelse af innovation, E-government, IT-strategi i offentlig og privat sektor, Offentlig digitalisering

Henriksen, Lasse Folke

Bæredygtighedsstandarder, Eliter, Fagøkonomers Politiske Rolle, Professioner, Sociale Netværk

Hernes, Tor

Meningsskabelse, Organisationsændringer, Procesfilosofi, Procesteorier, Tid i organisationer

Hjorth, Daniel

Iværksætteri, Iværksætterinkubatorer, Kunst og forretning, Ledelse af iværksætteri, Ledelsesfilosofi, Organisationskreativitet, Procesfilosofi

Hobdari, Bersant

Bæredygtige investeringer, International business, International økonomi, Udviklingsmarkeder, Virksomhedsstyring

Hockerts, Kai

Family-office, Impact investing, Socialt entreprenørskab, Uddannelse i ansvarlig ledelse, Venturefilantropi, Virksomheders samfundsansvar

Hoisl, Karin

Immateriel rettighedsstrategi, Organisationsinnovation, Videnledelse

Holle, Marie-Louise

Erstatningsret

Hollenbach, Florian

Den offentlige mening om beskatning, Korruption, Penge i relation til politik, Politisk økonomi i forhold til beskatning og skattekapacitet

Holm, Ditte Vilstrup

Kunst i det offentlige rum

Holm, Morten

Måling og styring af kunders lønsomhed

Holt, Macon

Kapitalistisk realisme, Kritisk teori, Kulturteori, Operativ fiktion, Populær musikvidenskab, Sonisk fiktion, Æstetik

Hotho, Jasper

Den private sektors involvering i humanitære aktioner, Favoritisme inden for udviklingsmarkeder, Sammenlignelige institutionelle analyser af samfund

Hsuan, Juliana

Driftsstyring og SCM, Innovationsledelse, Ledelse af produktdesign og servicedesign, Ledelse af serviceaktiviteter, Massetilpasning og udsættelsesstrategier, Platformsstrategier og moduliseringsstrategier, Servitization og produktservicesystemer

Huber, Christian

Etisk ledelse, Franz Kafka, Offentlig ledelse, Performancemåling, Risikoledelse, Sundhedspleje, Økonomistyring, Økonomistyring i den offentlige sektor

Hukal, Philipp

Digital innovation, Digitale platforme

Humlebæk, Carsten Jakob

Baskerlandet, Catalonien, Den økonomiske krise (især i Spanien), Kollektiv identitetsdannelse, Kollektive identiteter, Kollektive identitetskonflikter, Løsrivelsesbevægelser, National branding, Spanien, Spansk politik og historie

Husted, Emil

Aktivisme, Digital organisering, Politisk kommunikation, Politiske partier, Populisme, Retorik, Sociale bevægelser

Hünermund, Paul

Innovationsøkonomi, Kausal inferens

Hüske, Anne-Karen

Bæredygtighed inden for de højere uddannelsesinstitutioner, Bæredygtighed inden for erhvervslivet, Implementering af innovation, Innovationsbarrierer, Kompetencer i forhold til social og bæredygtig innovation, Responsible Management Education, Social entreprenørskab

Håkanson, Lars

International strategi og ledelse, Internationalforskning og udvikling (R&D), Internationalt entrepreneurship, Ledelse af integration efter fusionering, Organisationer i multinationale virksomheder, Videnledelse

Im, Zhen

Den offentlige mening, Politik, Velfærdsstaten, Vælgeradfærd

Irwin, Alan

Forsknings- og innovationspolitik, Forskningsledelse, Videnskab og samfund

Iversen, Martin Jes

Dansk erhvervshistorie, Maritim digitalisering, Maritim innovation, Maritim strategi, Økonomisk historie

Jacobsen, Kurt

Dansk handelshistorie, Dansk og international kommunisme, Den danske arbejdsmarkedsmodel, Den danske velfærdsmodel, Det danske sundhedssystem, Rusland og den sovjetiske union, Telekommunikationens historie

Jacobsen, Peter Holm

Arbejdssociologi, Byggeprojekter, Kvalitative metoder, Organisationsteori, Organisering af arkitektkonkurrencer, Organisering af energimarkeder, Smart Grids, Statens rolle i grøn omstilling, Økonomisk sociologi

Jain, Tanusree

Bestyrelser og god selskabsledelse, Corporate Social Responsibility (CSR) i udviklingslandende, Hybridarbejde, Kvinder i bestyrelser

Jakobsen, Michael

Antropologi i asiatiske samfund, Firmaers internationalisering, Forståelse af markeder i Asien, Sydøstasien, Malaysia og Penang

Jamasb, Tooraj

Energi, Energipolitik, Forretningsmodeller, Grøn omstilling, Grøn vækst, Markeder, Regulering af energisektoren

Janssen, Meike

Bæredygtigt forbrug, Fødevarer, Marketing for bæredygtige produkter, Produktmærker

Jaroszek, Lena

Husholdningers finansielle beslutninger

Jensen, Mads Dagnis

Institutioner og politiske processer i EU (såsom markedsintegration, EU-skepsis og Brexit), Koordinering i centralregeringer, Politiske systemer i Danmark, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Polen

Jensen, Svend Erik Hougaard

Kort- og langsigtede virkninger af finanspolitik, Makroøkonomisk politik og strukturreformer i eurozonen, Makroøkonomiske og pensionspolitiske aspekter af demografiske ændringer

Jensen, Peter Ørberg

Global sourcing, International outsourcing, Offshoring, Virksomhedens internationalisering

Jensen, Tina Blegind

Arbejdets digitale forandring, Forandringsledelse, IT i sundhedsvæsenet, Implementering og effekter af IT, Informationsteknologi på arbejdspladsen, Meningsdannelse, Organisatorisk meningsdannelse, Sociale medier inden for en organisation, Sundhedsvæsen

Jensen, Thomas

Blockchain-teknologi, Digitale innovationer, Digitale platforme, Digitale produktpas, Digitalisering, ERP-systemer, Informationsinfrastruktur, Internet of things (IoT)

Jeppesen, Kim Klarskov

Intern revision, Offentlig revision, Revision, Økonomisk kriminalitet

Jeppesen, Søren

SMV'ers sociale ansvar i ulande, Virksomheders sociale ansvar i ulande

Jessen, Mathias Hein

Demokrati, Erhvervsliv, Neoliberalisme, Politisk og økonomisk tænkning, Selskaber, Stat, Suverænitet

Jiang, Qiqi

Kollektiv intelligens, Mobil e-handel (M-commerce), Open source software

Jindra, Bjørn

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Direkte udenlandske investeringer (FDI) og valg af placering, Direkte udenlandske investeringer (FDI) og vækstlande, International handelsteori, Internationalisering af forskning og udvikling (R&D) og innovation, Multinationale virksomheders økonomi

Jinkins, David

International handel, Iøjnefaldende forbrug

Johansen, Thomas Riise

Oplysninger i årsrapporten, Revision

Johnsen, Rasmus

Filosofiundervisning på en business school, Humaniora og socialvidenskab i management uddannelsen, Kedsomhed, Melankoliens historie, Mental sundhed på arbejdspladsen, Stress og depression

Johnsen, Thomas Erik

Bæredygtigt indkøb, Innovations-sourcing, Leverandørinvolvering i produktudvikling, Relationsledelse i forhold til leverandører, Strategisk indkøb

Johnsen, Christian Garmann

Bæredygtig entreprenørskab, Ledelse af kreativitet og innovation, Organisationsfilosofi, Organisationsstudier

Josiassen, Alexander

Co-creation, Forbrugeradfærd, Forbrugerpsykologi, Hospitality Management, International markedsføring, Kvantitativ forskning, Markedsføringsteori, Serviceledelse, Turismeledelse, Virksomhedsstrategi

Jovanovic, Marin

Digitalisering af produktionen, Industrielle digitale platforme (B2B), Innovation af digitale forretningsmodeller, Platformens økosystemer (B2B)

Junghagen, Sven

Sportsledelse, Strategisk ledelse

Justesen, Lise

Digitalisering af offentlige organisationer, Ledelse og organisering, Organisationsteori

Justesen, Mogens Kamp

Demokrati og demokratisering, Firmaers indflydelse på politik, Korruption, Politik og økonomi i Afrika, Politik og økonomi i Sydafrika, Ulighed, Økonomisk udvikling

Jørgensen, Lydia

Arkitektur og arbejdsrum, Atmosfære og affect-teori, Organisatorisk atmosfære

Kadic-Maglajlic, Selma

Drive virksomhed i markeder i det centrale Østeuropa, Emotionel intelligens, Salgsetik, Salgsledelse, Strukturelle ligningsmodeller (SEM)

Kaiser, Ulrich

Effektive strategiprocesser, Globale finansielle markeder, International ledelse, Risikofinansiering af naturkatastrofer, Strategisk reaktionsevne, Strategisk risikoledelse, Udvikling af virksomhedsstrategi

Kampmann, Christian Erik

Bæredygtig innovation og strategi, Energipolitik, Klimapolitik, Matematisk modellering, Systemdynamik, Ulineær dynamik

Kaspersen, Mia

Ikke-financiel rapportering (bæredygtighed, CSR)

Kauffman, Robert

Digitalisering, Fintech-revolutionen, Informationssystemer, Kontantløse samfund, Kunstig intelligens, Maskinlæring, Nye technologier, Skyen (cloud computing), Teknologi og finansielle services, Teknologisk økonomi, Teknologistrategi

Kavadis, Nikolaos

International Comparative Corporate Governance, International strategi, Lederskab, Selskabsledelse, Strategisk ledelse, Virksomhedens miljømæssige og sociale ansvar, Virksomhedsstrategi

Keremis, Anestis

Corporate Compliance, Risikostyring, Virksomhedsetik, Virksomhedskorruption og anti-korruption, Virksomhedsstyring

Khorunzhina, Natalia

Husholdningers finansielle beslutninger, Husholdningers økonomi

Kjær, Poul Fritz

Brexit, EU, Europæisk integration, Europæisk politik, ret og økonomi, Globale forsyningskæder, Globalisering, global ret og økonomi, Tysk politik, ret og økonomi

Kjærgaard, Annemette

Forandringsledelse, Identitet, Læringsteknologi, Meningsdannelse, Online undervisning, Uddannelse og læring, Universitetspædagogik

Kleinhempel, Johannes

Entreprenørskab

Knudsen, Morten

Beslutningsteori, Ledelse af viden og ignorans, Ledelsesudvikling, Offentlig ledelse og organisering

Kock, Florian

Brands og branding, Destinationsmarketing, Evolutionspsykologi, Forbrugerpsykologi, Fødevaremarketing, Følelsestilstande, Kunstig intelligens, Kvantitative forskningsmetoder, Luksusmarkedsføring, Maskinlæring, Nudging, Turisme

Kokko, Ari

Internationalisering af små og mellemstore virksomheder (SMEs), Udvikling af vedvarende energiindustri i Kina, Udviklingseffekter af direkte udenlandske investeringer (FDI), Økonomisk udvikling i Vietnam

Kongsted, H.C.

Finansiering af dansk forskning, Innovation og arbejdskraftsmobilitet, Innovation og humankapital, Økonometri

Kronborg, Dorte

Statistiske metoder

Kunkel, Tessa

International Financial Accounting Standards (IFRS), Regnskab og rapportering, Regnskabsskift

Kuzgun, Ebru

Chat- og servicerobotter, Digital forbrugeradfærd, Digital markedsføring, Markedsføring af service, Menneskelige interaktioner med AI, VÆrdi i samskabelse

La Cour, Lisbeth

Anvendt økonometri - analyse af produktivitet på data på virksomhedsniveau, Anvendt økonometri - uddannelseøkonomi med fokus på studenteradfærd på videregående uddannelser., Anvendt økonometri - valutakursanalyser, Tidsrækkeøkonometri og forudsigelser

La Cour, Anders

Ledelse af frivillige, Partnerskaber mellem kommuner og frivillige organisationer, Statens frivillighedspolitik, Velfærdsteknologier.

Lando, David

Derivater, Erhvervsobligationer, Finansiel regulering, Finansielle markeder, Finansieringsteori, Kreditrisiko, Matematisk finansiering, Risikostyring, Statistiske metoder i finansiering

Lando, Henrik

Kontraktteori, Retsøkonomi, Økonomisk teori om erstatningsret, Økonomisk teori om kontraktret, Økonomisk teori om strafferet og beviskrav/bevisbyrde

Langevang, Thilde

Iværksætteri i Afrika, Kvindelige iværksættere i Afrika, Ungdomsbeskæftigelse i Afrika

Larsen, Birthe

Arbejdsløshed, Indvandring, Ulighed

Larsen, Marcus Møller

International business, Multinationale virksomheder, Offshoring, Outsourcing, Udviklingsøkonomi

Larsen, Linda Sandris

Husholdningers finansielle beslutninger, Porteføljeteori

Lau, Morten

Individuel beslutningsteori, Opsparingsbeslutninger, Risikostyring

Leban, Marina

Berømtheder, Digitalt efterliv, Influencer-markedsføring, Influencere inden for kunstig intelligens, Instagram, Luksusmarkedsføring, Markedsføring på sociale medier, Online/digital forbrugeradfærd, Social media influencer, TikTok, Virtuelle influencere

Lehrer, Christiane

Adfærdsændringer gennem teknologi, Big data-analytik, Databeskyttelse, Datadrevet innovation, Digital nudging, Menneske-maskine interaktion

Leschke, Janine

Ansættelsesforhold uden for overenskomst, Arbejdskraftens bevægelse inden for EU, Arbejdskvalitet, Balance mellem arbejdsliv og familieliv, Europe 2020, Europæisk beskæftigelsesstrategi, Komparativ arbejdsmarkedspolitik, Ligestilling, Segmentering, Socialpolitik

Lindgreen, Adam

Business marketing, Genealogi, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Llorca, Manuel

Benchmark og regulering af energinetværk, Energieffektivitet og rebound-effekt, Energifattigdom, Energipolitik

Lorenzen, Mark

Byer og byudvikling, Filmindustrien (Danmark, Bollywood og Hollywood), Innovationsprojekter og netværk, Innovationssystemer og regional udvikling, Klynger, Kreative og kulturelle brancher, Musikindustrien, Oplevelsesøkonomi, Social kapital, Tillid og sociale netværk

Lorenzo, Francesco Di

Innovationsperformance, Strategiske medarbejderressourcers mobilitet, Vidensstrømme, Virksomheders risikokapital

Lotz, Peter

Brancheudvikling, Byudvikling, Innovation, Konkurrence, Stordriftsfordele, Uddannelsespolitik

Lubinski, Christina

Entreprenørskab, Entreprenørskabshistorie, Indisk virksomhed, International business, Platformsvirksomhed, Startupvirksomheder, Tysk historie, Virksomhedshistorie

Lund, Anker Brink

Foreningsvirksomhed, Medieledelse

Lund, Joachim

Holocaust, Krig og samfund, Politisk og økonomisk historie, Politiske ideers historie, Tysk besættelsespolitik 1939-45, Tyskland under nazismen og den 2. verdenskrig, Virksomhedshistorie, Økonomisk teori, Økonomiske kriser i historien

Lund-Thomsen, Peter

Forsyningskæder, Industrielle klynger, Kina, Sydasien, Udviklingslande, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Luthra, Poornima

Allieret, Bias, Diversitet, Inkluderende ledelse, Inklusion, Lighed

Madsen, Dorte

Diskursteori, International akkreditering, Metoder i tværfaglighed, Pædagogisk udvikling, Tværfaglighed, Videnskabssociologi

Mann, Katja

Demografi og aldring, Makroøkonomi, Ny teknologi og automatisering, Pension, Ulighed, Økonomisk vækst

Margaryan, Anoush

Crowdwork-platforme, Fremtidens arbejdsliv, Fremtidens færdigheder, Fremtidens uddannelse, Kunstig intelligens og færdigheder, Læring og færdigheder i forhold til platformsøkonomien, Læring på arbejdspladsen, Online arbejdsplatforme, Online freelancing og færdigheder, Teknologiunderstøttet læring

Markovic, Stefan

Branderfaring, Co-creation af brands, Etiske brands, Servicebrands, Virksomhedsbrands

Márton, Attila

Digital social hukommelse, Digital økologi, Digitale økosystemer, Systemteori

Maskell, Peter

Arbejdsdeling, By- og landsplanlægning, Byggesektor, Havne - investering og ledelse, Klynger, Lokalisering, Virksomhedsinteraktion, Økonomisk geografi

Mata, José

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Entreprenørskab, Frasalg, Indvandring, Innovation, International business, Multinationale virksomheder, Prisfastsættelse, Strategisk ledelse

Mazumdar, Somnath

Blockchain-teknologi, Computersystemer, High Performance Computing/Cloud/Fog, Maskinlæring, Styring af Big Data

Medaglia, Rony

Digital forvaltning, Digitalisering i den offentlige sektor, Digitalisering og bæredygtighed, Kunstig intelligens (AI)

Meier, Frank

Digital transformation, Ledelse af kunstig intelligens (AI), Ledelse i den offentlige sektor, Ledelsesuddannelser, Ledelsesudvikling, Lederskab

Micevski, Milena

Bæredygtighed og branding, Corporate Social (Ir)Responsibility, Personligt salg og salgsledelse, Professionel salg og salgsledelse, Sociale identiteter, Sociale stereotyper, Stereotyping and Immigrant Sales Force, Tværfunktionelt samarbejde og hybride arbejdsmåder

Mik-Meyer, Nanna

Akademia, mangfoldighed, karriere, Magtudredningen, magt i offentlig organisationer, Marginaliseringsprocesser, Professionalisme i offentlige organisationer

Min, Bo Hee

Algoritmedrevet finans, Arbejdets digitale forandring, Digital teknologi og organisatoriske ændringer, Finansielle markeder, Kunstig intelligens, Regulering af finansielle institutioner

Mohammadi, Ali

Entreprenørskab inden for højteknologi, Finteknologi og crowdfunding, Patenter og innovation, Private Equity, Risikovillig kapital

Mol, Michael

Global strategi, Ledelsesinnovation, Multinationale virksomheder, Nye ledelsespraksisser, Offshoring, Outsourcing, Strategisk ledelse, Strategiske skift, Åben innovation

Monteiro, Pedro

Administration af viden, Arbejde, Bureaukrati, Ekspertise, Etnografi, Koordinering i organisationer, Kvalitative metoder, Organisationsteori, Samarbejde, Vidensarbejde

Monticelli, Lara

Alternative fremtider, Alternative økonomier og sociale systemer, Bæredygtig livsstil, Bæredygtige byer, Kritisk sociologi, Nutidig kapitalisme og dens kriser, Overgang til bæredygtighed, Politiske og etiske forbrugere, Præfigurativ politik, Sociale bevægelser, Sociale ændringer, Studier af kapitalismen

Moon, Jeremy

Erhvervsliv og det offentlige, Erhvervsliv og politik, Erhvervsliv og styring, Virksomheder og bæredygtighed, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Morales, Dolores Romero

Big Data-analytik, Indtægtsstyring, Ledelse af forsyningskæder

Morin, Annaïg

Arbejdsmarkedsøkonomi, Makroøkonomi

Mors, Marie Louise

Bestyrelser, Bestyrelsesdynamikker, Global strategi, Konkurrence om ressourcer, Kvinder i bestyrelser, Professionelle servicevirksomheder, Sociale netværk, Strategi, Videndeling

Mueller, Michael

Indvandring, International virksomhedsstyring, Organisatorisk uredelighed, Ulighed, Virksomhedsstrategi

Muhr, Sara Louise

Diversitet, Human Resource Management (HRM), Identitet, Inklusion, Lederskab, Organisationskultur, Work-life-balance

Mukkamala, Raghava Rao

Bots, fake news og misonformation, CHatGPT og store sprogmodeller, Cybersikkerhed, cybertrusler og cyberangreb, Hate speech og bias på de sociale medier, Kryptovalutaer og blockchain-teknologi, Kunstig intelligens og generativ AI, Kvanteberegning og kvanteinformationsbehandling, Maskinlæringsalgoritmer, Natursprogsbehandling og tekstanalyse

Mulalic, Ismir

Bilbeskatning, Bilejerskab og brug, Boligpriser, Bosætningsmønstre, Byøkonomi, Cykling, Parkering, Pendling, Transportøkonomi, Urbanisering

Munk, Claus

Husholdningers finansielle beslutninger, Investeringsteori, Porteføljeteori

Musacchio Adorisio, Anna Linda

Bankledelse, Deregulering af den finansielle sektor, Finanskommunikation, Global bankvirksomhed, Ledelse og organisationshistorie, Organisationsidentitet, Organisationskultur, Regnskabskommunikation, Storytelling

Mygind, Niels

Medarbejdereje, Omstilling og økonomisk udvikling i Central- og Østeuropa samt Rusland, Økonomisk udvikling i de nye vækstlande, især BRIK-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina

Møller, Michael

Boligøkonomi, Incitamentssystemer inkl. aktieoptioner, Kunst og økonomi, Porteføljeinvesteringer, Privatøkonomi, Virksomhedsstyring

Neely, Megan Tobias

Finansiering og teknologiske virksomheder, Kvalitative metoder, Køn, race og sociale klasser, Organisationer, beskæftigelse og arbejde, Ulighed, Økonomisk sociologi

Nielsen, Peter Arnt

Dansk og international voldgift, EU-ret, Erhvervsret, International kontraktsret, International privat- og procesret, Retsforbeholdet i EU og tilvalgsordningen

Nielsen, Søren Feodor

Statistiske metoder

Nielsen, Kristian Roed

Brugerdrevet innovation, Bæredygtig innovation, Bæredygtigt forbrug, Bæredygtigt iværksætteri, Crowdfunding, Forbrugeradfærd, Nudging

Nielsen, Niels Christian

Finansielle markeder, Incitamenter, Pensionsøkonomi

Nielsen, Kristian Steensen

Adfærdsforskning, Adfærdsændringer, Biodiversitetsbeskyttelse, Klimahandling og -mitigering, Miljøpsykologi

Nielsen, Mads Stenbo

Investeringer, Kreditrisiko, Statistik

Nielsson, Ulf

Aktiemarkedets organisering, Fondsbørser, Island

Nørbjerg, Jacob

Agil softwareudvikling, Aktionsforskning, Brugerdeltagelse, IT-projektledelse, Kontinuerlig udvikling og indføring af IT, Software-procesforbedring, Systemudviklingsmetoder

Olafsson, Arna

Adfærdsøkonomi, Beskæftigelsesøkonomi, Finansiel teknologi, Husholdningers finansielle beslutninger, Offentlige finanser, Pensionsøkonomi

Olaison, Lena

Bæredygtighed og iværksætteri, Iværksætteri, Iværksætteri og uddannelse, Kvalitativ metodologi, Organisationsfilosofi

Ossandón, José

Forbrugerkredit, Markedsorganisering, Sociale studier af finansiering, Sociologisk teori, Økonomisk sociologi

Ougaard, Morten

BRIK-landene i den økonomiske verdensorden, De nye magter i verdenspolitikken, Internatioal handels- og investeringspolitik, Internationale økonomiske magtforhold, Internationalt politisk-økonomisk samarbejde, Verdenshandelsorganisationen WTO

Pallesen, Trine

Markedsstudier, Smart grids, Sociale studier af el-infrastruktur, Videnskab og teknologi, Økonomisk sociologi

Parisi, Cristiana

Bæredygtighed og cirkulær økonomi, Bæredygtighedsregnskab og ansvarlighed, Europæisk funding, Impact-vurdering (sociale og økonomiske impact-målinger), Implementering af cirkulær økonomi inden for offentlige og private organisationer, Resultatstyring

Park, Yumi

Finans- og handelspolitik, International politisk økonomi, Kvantitative metoder, Netværksvidenskab, Penge og politik, Udvikling af finansielle markeder

Parra-Moyano, José

Blockchain, Data, privatliv og økonomi, Datamarkeder, Dataøkonomi

Parum, Claus

Aktiemarkeder, Ejerskabsstruktur, Finansiering, Investeringsbeslutninger, Kapitalomkostninger, Kapitalstruktur (finansiering af selskaber), Risikopræmier, Skat, Udlodningspolitik (aktietilbagekøb og aktieudbytte), Værdiansættelse af aktieselskaber

Paunova, Minna

Diversitet, især national diversitet, Globalt lederskab, Lederskab, Multikulturelle og multinationale arbejdspladser, Tværkulturel ledelse

Pedersen, Lasse Heje

Investering, Likviditet, Værdifastsættelse

Pedersen, Anne Reff

Innovation i sundhedsvæsenet, Ledelse i offentlige organisationer, Offentlig innovation, Offentlig ledelse og forandring, Sundhedsledelse

Pedersen, Dorthe

Den Danske Model på det offentlige arbejdsmarked, Offentlig politik og reform, Offentlig værdiskabelse og ledelse

Pedersen, Pernille Steen

Ledelse, Stress, Stress og skam

Pedersen, Michael

4-dags arbejdsuge, Ledelse af selvledelse, Selvledelse, Stresshåndtering, Vaner og forandring

Pedersen, Esben Rahbek Gjerdrum

Ansvarlig ledelse, Bæredygtige forretningsmodeller, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Pedersen, Cecilie Fanøe

Statsstøtteret, Udbudsret

Pemsel, Sofia

Governance, Projektbaserede organisationer, Projektledelse, Projektorganisation, Studier af projekt, Viden og læring

Petersen, Bent

Forretningsmodeller for servicevirksomheder, Strategisk kontrahering, Udflagning, Virksomheders internationalisering

Plesner, Ursula

Digitalisering af offentlige organisationer, Organisatoriske perspektiver på digitalisering

Poetz, Marion

Innovationsledelse, Innovationsstrategi, Open Science, Organisatorisk design, Videnskabsøkonomi, Åben innovation

Ponte, Stefano

Bæredygtige partnerskaber, mærker og certificeringer, Erhvervsliv og bæredygtighed, Etisk handel og forbrug, årsagsrelateret marketing, Globale værdikæder og produktionsnetværk, Politisk udviklingsøkonomi, Transnational miljøregulering

Popp, Andrew

Entreprenørskab, Familieejede virksomheder, Følelser, Hverdagsliv, Virksomhedshistorie

Poulsen, René Taudal

Maritim historie, Maritim økonomi

Pozzoli, Dario

Anvendt økonomi, Arbejdsmarkedsøkonomi, Erhverv, Produktivitet

Prado, Mauricio

Offentlige finanser

Prehn, Michael

Internationale organisationer, Internationale regler om klima, Maritim regulering, Søfart og miljø

Presskorn-Thygesen, Thomas

Normdannelse i samfund og erhvervsliv, Rationalitetsforestillinger, Videnskabsteori og filosofikum, Økonomisk videnskabsteori

Prockl, Günter

Analyse og ændringer af virksomhedsprocesser, Brug af informationsteknologi i forsyningskæder, Forsyningskædedesign, Innovation af forretningsmodellen inden for logistik og forsyningskæder, Ledelse af forsyningskæder, Ledelse af logistikservices og logistikserviceudbydere, Ledelse af transportsystemer, Logistikudfordringer ved e-handel og internetkøb

Qi, Yingjie

Bankvirksomhed, Finansiering

Rabbiosi, Larissa

Organisatorisk design og performance, Videndeling og -overførsel i mulitinationale virksomheder

Raffnsøe, Sverre

Filosofi, Foucault, social analyse og affirmativ kritik, Ledelse, Motivationsteori, Organisationer og organisationsteori, Retsfilosofi, Social normativitet og det sociale bånd, Velfærd, Æstetik

Rai, Sudhanshu

Co-creation af innovation, Innovation inden for udviklingsøkonomier, Iværksætteri, Klassisk indisk tænkning, indisk logik, Videnledelse

Ramirez, Jacobo

Forretningsudvikling i Latinamerika, Human Resource Management (HRM), Ledelse, Terrorismens indvirkning på virksomheder og civilsamfundet

Rangvid, Jesper

Eurozonen, Finansiering, Finanskriser, International finansiering, International økonomi, Investeringsforeninger, Pengepolitik, Valutakurser

Rasche, Andreas

Arbejdsrettigheder og menneskerettigheder i globale forsyningskæder, Bæredygtige udviklingsmål (SDGs)og FN's Global Compact, Korruption og antikorruption, Miljø-, Samfunds- og Ledelse (ESG) og bæredygtig finansiering, Partnerskaber, Virksomheders bæredygtighed, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Rauch, Madeleine

Ansvarlig innovation, Forenede Nationer (FN), Store sociale udfordringer, Strategiprocesser, Strategisk beslutningstagen, Udføre arbejde i krisesituationer

Razmerita, Liana

Co-creation og samarbejdsdrevet innovation, Digital omstilling af arbejde, Kunstig intelligens, Læringsmiljøer og tværkulturelt samarbejde, Personalisering, Sociale medier inden for organisationer, User modeling, Videndeling, Videnledelse, Vidensarbejde, Virtuel kommunikation og samarbejde

Reckendrees, Alfred

Finanskriser, Industriorganisationer, Institutionel og organisatorisk skifte, Iværksætteri, Kapitalisme i Tyskland, Organisationsinnovation, Virksomhedshistorie, Virksomhedsstyring, Økonomisk historie, Økonomisk udvikling

Richey, Lisa Ann

Brand aid (varemærkebistand), Dagligdags menneskekærlighed (vist af berømtheder, virksomheder og almindelige mennesker), Fremstillinger af Afrika, Kommercielt samarbejde mellem en virksomhed og en velgørende organisation eller sag

Ringberg, Torsten

Kropslige sansers indflydelse på forståelse, Lederens mindset, Teknologi, innovation og Big Data, Underbevidste motiver, Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET)

Ritter, Thomas

Forretningsudvikling, Konkurrenceevne, Kundeindsigt, Kunderelationer, Markedsstrategi, Værdiskabelse,

Rocha, Vera

Arbejdsmobilitet, Entreprenørskab og iværksætteri, Individuel afvigende adfærd, Integration af marginaliserede grupper, Menneskelig kapital, Nystartede virksomheder, Ulighed

Rohde, Carsten

Budgettering, Ledelsesstyringssystemer, Økonomistyring

Rose, Kalle Johannes

Bæredygtig finans, Finansiel regulering, Hvidvaskforebyggelse, Rets- og kontraktøkonomi

Ruamps, Chin

Etisk forankring af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige principper, International politisk teori, MNE's engagement i humanitært arbejde, Moralsk filosofi, Normativ etik, Normativ legitimitet inden for Corporate Social Responsibility

Røhl, Ulrik Bisgaard Ulsrod

Automatiseret sagsbehandling, Digital forvaltning, God myndighedsadfærd (god forvaltningsskik), Offentlig forvaltning, Offentlig ledelse, Offentlige værdier

Rønde, Thomas

Økonomisk analyse af forskning og udvikling

Rønn-Nielsen, Anders

Sandsynlighedsregning, Statistiske metoder

Saigot, Maylis

Autistiske personers oplevelser med fjernarbejde, Emotionelle processer i fjerntarbejdende teams, Fjernarbejde, Mental sundhed, Neurodivergente teams, Samarbejdsredskaber, Teamsamarbejde, Videokonferencers effekt på kreativitet

Santangelo, Grazia

Globale innovationsstrategier, International business, Virksomheders strategiske svar på store udfordringer

Santiago, Leonardo

Beslutningssupport, Innovationsledelse, Styring af vedvarende og bæredygtige ressourcer, Teknologiledelse

Savin, Andrej

EU's internetpolitik, IT-ret, Jura og ledelse, Platformsregulering

Schjødt, Jacob

Donationsadfærd, Generøsitet, Hjælpeadfærd, Kundeloyalitet

Schlafmann, Kathrin

Husholdningers finansielle beslutninger

Schmidt, Peter Koerver

International selskabsskatteret

Schneider, Cédric

Fransk økonomi, Innovation og relationen mellem industri og videnskab, Intellektuel ejendomsret og patentpolitik, Produktivitet og virksomhedsperformance

Schoeneborn, Dennis

CSR-kommunikation, Computermedieret kommunikation, Ekstreme former for organisering, Organisationskommunikation, Virksomheders sociale ansvar (CSR), Virksomhedskommunikation

Schultz, Majken

Corporate branding, Kultur, Organisation og ledelse, Samarbejde med virksomheder

Schütze, Carolin

Diskrimination, Raceholdninger, Velfærdsinstitutioner

Schäfers, Tobias

Adgangsbaserede tjenester, Analyse af big data, Deleøkonomi, Felteksperimenter, Forbrugerforsøg, Laboratorieforsøg, Markedsføring, Prisfastsættelse, Service recovery, Serviceledelse, Sociale medier, Strukturelle ligningsmodeller (SEM)

Seabrooke, Leonard

Beskatning, Demografiske forskydninger, Finansreform, Internationale organisationer, Professioner

Sebald, Alexander Christoffer

Adfærdsøkonomi, Arbejdsmarkeder, Organisationsøkonomi, Økonomiske eksperimenter

Seitz, Morten

Gazellevirksomheder, Regnskabsmanipulation, Typer af medarbejdere og virksomhedskonsekvenser

Serena, Benjamin Ly

Mental sundhedspolitik, Sundhedsøkonomi, Ulighed i sundhed

Seth, Rama

Bankvirksomhed, Bæredygtig finansiering, Finansiering af iværksætteri, Virksomhedsfinansiering, Økonomistyring

Severgnini, Battista

Fodboldøkonomi, Italiensk politik, Matchfixing, Produktivitet, Sportsøkonomi, Økonomisk historie, Økonomisk vækst

Shollo, Arisa

IT og Supply Chain Management, IT-implementering, IT-ledelse og organisation, IT-projektledelse, Informationsteknologi, Ledelsesteknologi, Organisatoriske beslutningsprocesser, Projekt- og porteføljeledelse, Strategisk brug af IT

Sigurjonsson, Olaf

Forretningsetik, Virksomhedsstrategi, Virksomhedsstyring

Simeth, Markus

Økonomi og ledelse inden for innovation

Sinani, Evis

Anvendt økonometri, Institutionalisme, International Business, Udviklingsmarkeder og multinationale virksomheder, Virksomheders internationalisering, Virksomheders investeringsstrategier

Singh, Rajani

Blockchain, Spilteori

Skinnerup, Thomas Holde

Offentlig økonomistyring, Universitetsledelse, Økonomistyring af og på universiteter

Skyggebjerg, Louise Karlskov

Dansk industrihistorie, Sparekasse- og sparekassefondshistorie, Teknologihistorie

Skærbæk, Peter

Økonomistyring og revision i den offentlige sektor

Sløk, Camilla

Ansvar og skyld i organisationer, Etik, Forventninger til lederen, herunder omsorg, Ledelse, Værdier i ledelse

Smith, Robin

Antropologi, Etnografi, Forskningsmetoder, Kultur, Vinbranchen

Sofka, Wolfgang

Afvikling af udenlandske virksomheder, Innovation, International business, Kommercialisering af ideer, Samarbejde

Sornn-Friese, Henrik

Bæredygtig skibsfart og havne, Erhvervshistorie, Forretningsudvikling, Industriklynger og regionale innovationssystemer, Internationalisering og lokalisering, Maritim økonomi, Skibsfart

Souleles, Daniel

Antropologi, Finansiering, Forskningsmetoder, Humor, Kultur, Medarbejderejerskab, Private Equity, Tid og værdi, USA, Ulighed

Spoelstra, Sverre

Akademisk arbejde, Gamification, Ledelsesfilosofi

Stahl, Rune Møller

Dansk økonomi i global og europæisk sammenhæng, Europæisk politik og økonomi, Globale økonomiske transformationer, International politisk økonomi, Kapitalisme og demokrati, Økonomisk ulighed, Økonomiske idéer og politik, Økonomiske og finansielle kriser

Steedman, Robin

Afrikansk film, Kreative og kulturelle brancher

Stehr, Mads

Sandsynlighedsteori, Statistiske metoder

Steingrimsdottir, Herdis

Arbejdsmarkedsøkonomi, Familiepolitik, Forældreorlov, Uddannelse, Uddannelsesvalg

Storm, Kai Inga Liehr

Prisstyring, Professionelle servicevirksomheder, Service Operations Management, Servitization og produktservicesystemer

Strand, Therese

Aktionæraktivisme, Bestyrelser, Bestyrelsesdiversitet og kønskvotering, Bæredygtighed, EU-regulering i selskabsledelse, Generalforsamlinger, Institutionelle investorer, Nomineringsudvalg, Nordisk selskabsledelse

Sørensen, Bent Meier

Digitale transformationer, Entreprenørskab, Filosofi, Kunst og ledelse, Ledelse, Organisationsfilosofi, Organisationsteori, Organisationsæstetik, Techmonopoler, Teknologi, Teologi og ledelse

Tackney, Charles

Arbejdspladsens teologi, Forholdet mellem industri og beskæftigelse, Pensumdesign på de videregående uddannelser, Tværvidenskabelige forskningsmetoder

Tan, Chee-Wee

Crowdsourcing og crowdfunding-platforme, Digital servicedesign og innovation, E-government, Elektronisk og mobil handel, Forstyrrende innovation, Gamification, Menneske-maskine interaktion, Reduktion og visualisering af Big Data-omgivelser, Sociale medier

Teilmann-Lock, Stina

Design, Digitalisering, Kreative industrier, Ophavsret, Piratkopiering

Themsen, Tim Neerup

Adfærdsmæssig økonomistyring, Innovationssamfundet, Omkostningsestimering, budgettering og budgetopfølgning, Risikostyring, Risikostyring på projekter, Økonomistyring, Økonomistyring i den offentlige sektor, Økonomistyring i projekter

Thomsen, Lotte

Ansvarlig og bæredygtig produktion og forbrug, Detail og indkøb, Globale værdikæder og produktionsnetværk, Sydøstasien, Tøj, ædelsten og smykker

Thomsen, Steen

Bæredygtig selskabsledelse, Erhvervsdrivende fonde, Selskabsformål., Selskabsledelse

Thomsen, Thyra Uth

Forbrug og identitet, Forbrugstransformationer

Thrane, Sof

Kontrol af innovationsprocesser, Prisfastsættelse, Prisfastsættelse - processer og fairness, Prisfastsættelse og optimering, Styring af prisfastsættelse, Værdibaseret prisfastsættelse, Økonomistyring

Thygesen, Niels Thyge

Offentlig ledelse, Socio-økonomi, Teknologi, Tid, Tillid

Tollin, Karin

Bæredygtig marketing, Marketingsledelse, Marketingsstrategi

Tourre, Fabrice

Nationaløkonomi og pengepolitik, Obligations- og rentemarkeder, Realkredit- og kreditmarkeder

Trzaskowski, Jan

Forbrugerret, IT- og internetret, Markedsføringsret, Persondatabeskyttelse

Tsingou, Eleni

Demografiske forskydninger, Globale bankreguleringer og finansielle reformer, Hvidvaskning af penge

Tvarnø, Christina D.

Aftaleret, EU-ret, Klimaret, Offentlig privat partnerskab, Offentlig ret, Partnering

Ueta, Toshimitsu

Forholdet mellem indkøber og leverandør, International business, International handel, Restrukturering af organisationer, Valg af beliggenhed

Uldam, Julie

Aktivisme og sociale medier, CSR og klimaforandringer, Medier, demokrati og medborgerskab, Virksomheders omdømme og sociale medier, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Vallentin, Steen

Bæredygtig udvikling, Bæredygtighed, Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental, Social and Corporate Governance (ESG), Tillidsbaseret ledelse

Vámosi, Tamás

Erhvervsøkonomi, Incitamenter i organisationer, Præstationsstyring, Økonomisk organisationsteori, Økonomistyring

van der Borgh, Michel

Big data-analyser, Innovationsledelse, Kvalitative analysere, Ledelse af økosystemer, Markedsføring, Multi-level-modellering, Process-mining, Salgsledelse, Serviceledelse, Structural equation-modellering

Varnes, Claus

Beslutningstagning, Brugerværdi, Elbilen i 1900-tallet, Forretningsudvikling, Implementering, Innovation, Ledelsesværtøjer, Regler og bureaukrati

Varneskov, Rasmus Tangsgaard

Derivater, Statistik, Værdiansættelse, Økonometri

Vatrapu, Ravi

Big Data-analytik, E-Science, E-læring, Interkulturelt samarbejde, Sociale medier management, Sociale medier-analytik, Teknologiunderstøttet læring

Vendelø, Morten Thanning

Eventsikkerhed, Innovationsledelse, Katastrofeforskning, Kriseledelse, Organisatorisk læring og tilpasning, Publikumssikkerhed, Virksomheders omdømme

Vestergaard, Anne

Humanitær kommunikation, Magt og diskurser, Medier og sociologi, Virksomheders sociale ansvar (CSR) og kommunikation

Vetterlein, Antje

IMF, Udviklingspolitik og socialpolitik, Verdensbanken

Vikkelsø, Signe

Forandringsledelse, Nye organisationsformer, Omstruktureringer, Organisation og ledelse, Organisationsstruktur, Organisationsændringer, Virksomhedsstruktur

Villesèche, Florence

Elite, Identitet, Køn, Ledelse, Mangfoldighed, Netværker, Teams

von Wallpach, Sylvia

Brands og branding, Brandstrategi, Forbrugerens viden om et brand, Forbrugeres livsovergange og deres brandforbrug, Kvalitative forskningsmetoder, Multi-stakeholder brand co-creation

von Zedtwitz, Max

Global innovation, Innovation, International R&D, Japan, Kina, Multinationale virksomheder fra udviklingsmarkeder (EMNCs), Revers innovation, Sparsommelig innovation, Udviklingsmarkeder

Wad, Peter

Arbejdsmarkedsforhold i udviklingslande, Den globale automobilindustri, Industripolitik i udviklingslande, Landeekspertise - Malaysia, Videnskabsteori og metode, Virksomhedsinnovation

Waldorff, Susanne Boch

Forandringsprocesser, Implementering af reformer og ledelsesmodeller, Offentlig ledelse, Organisering, Styring, Sundhedssektoren

Walravens, Tine

Forbindelser mellem EU og Østasien, Forskning i mad, Gastronationalisme, Genetisk Modificerede Fødevarer (GMO'er, Japan, Japansk politik, Kina, Kulinarisk Nationalisme, Kulinariske Identiteter, Madpolitik i Østasien

Weibezahn, Jens

Energi-/elmarkedsdesign, Energisystemanalyse, Energiøkonomi, Lokal energiomstilling, Sektorintegration

Wengler, Marie

Bias, Bias i forfremmelse, Bias i rekruttering, Diversitet, Human Resource Management (HRM), Inklusion, Organisatoriske bias, Stereotyper, Systemiske bias, Talentledelse

Wessel, Michael

Applied machine learning, Crowdfunding og crowdsourcing, Digital entreprenørskab og innovation, Digital transformation, Digitale og datadrevne forretningsmodeller, Empiriske forskningsmetoder, Regulering af digitale platforme

Westergaard-Nielsen, Niels

Arbejdsmarkedsøkonomi, Bestyrelser og deres sammensætning (køn mv.), Human Resource Management (HRM), Jobskabelse og jobnedlæggelse, Løn og incitamenter, specielt ved CEO-lønninger, Små og mellemstore virksomheder, Start af virksomheder, Uddannelsesøkonomi

Wieland, Andreas

Bilindustriens forsyningskæder, Bæredygtige forsyningskæder, CSR i forsyningskæder, Fair trade, Maskinlæring i supply chain management, Risikostyring af globale forsyningskæder, Robuste forsyningskæder, Social ansvarlighed inden for tekstilindustrien, Supply chain management

Wigan, Duncan

Politisk økonomi og international beskatning, Politisk økonomi og international finans

Wiik, Sofia

Bæredygtige indkøb, Leverandørstyring, Scope 3-udledninger, Styring af bæredygtige forsyningskæder

Wilke, Ralf Andreas

Arbejdsløshed, Arbejdsmarkedet, Social sikkerhed, Statistiske metoder, Økonometri

Willert, Jeanette

ERP-systemer, Erhvervsøkonomi, Ledelses- og styringssystemer, Regnskab, Økonomistyring

Worm, Verner

Dansk ledelse i Kina, Dansk-kinesiske relationer, Interkulturel ledelse, International ledelse, Internationale forhandlinger og konfliktløsning, Kinesisk erhvervskultur, Kinesisk ledelse, Kinesiske internationale investeringer, Medarbejderes reaktion på forandringer i globale virksomheders organisationskultur, Organisationskultur i globale virksomheder

Wu, Weifang

Big Data-analyser, IT på de finansielle markeder, Søgeordsauktion, Virksomhedsinnovation

Wåhlin-Jacobsen, Christian Dyrlund

Arbejds- og organisationspsykologi, Medarbejderinddragelse i forhold til arbejdsmiljøet, Samtaler på arbejdspladsen

Xiao, Xiao

Digital commerce i Kina, Digital entreprenørskab, Digitale platforme, Digitalisering af sport

Zambach, Sine

Analyse af store mængder data, Covid19-undervisning, Læringsanalyse, Maskinlæring og kunstig intelligens, Uddannelsesdataanalyser

Zenker, Sebastian

Byers image, Markedsføring og branding af byer, Markedsføring og branding af hovedstader, Markedsføring og branding af nationer, Overturisme, Turisme

Zhang, Yanlei

Intern kontrol og revision, Regnskabers kvalitet, Social ansvarlighed og etik, Social- og miljøregnskab

Zichella, Giulio

Erhvervsøkonomi, Innovation og entreprenørskab, Prisstyring

Ørsnes, Bjarne

Interkulturel kommunikation, Tysk sprog, Tyske samfundsforhold