Eksperter A-Z

Her finder du en liste med alle eksperter i Experts@CBS.

Både navne og emner er klikbare. Klik på et navn og se ekspertens profil. Klik på et emne og se de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere i antallet af viste eksperter ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Abi, Gülen Sarial

Brandkommunikation, Forbrugerpsykologi, Trusler om dødelighed og forbrugeradfærd, Trusler om social eksklusion og forbrugeradfærd, Økonomiske begrænsninger

Aggarwal, Aradhna

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Globale værdikæder, Industriel politik og industriel konkurrenceevne, International handel, Ny strukturel økonomi, Regionale handelsaftaler, Specielle økonomiske zoner og industrielle parker, Teknologi og innovation, Udviklingsøkonomi, WTO-relaterede emner

Alacovska, Ana

Fremstilling af kriminallitteratur, Fremstilling af rejseudbud, Kreativ arbejdskraft, Kreative industrier, Mediebranchen

Andersen, Torben Juul

Globale finansielle markeder, International ledelse, Risikofinansiering af naturkatastrofer, Selskabers strategiudvikling, Strategisk reaktionsevne, Strategisk risikoledelse, Virkningsfulde strategiprocesser

Andersen, Niels Åkerstrøm

HRM (primært i forhold til den offentlig sektor), Kommunikative logikker, Leg, styring og magt, Medborgerskab og ansvarliggørelse, Offentlig forvaltning og reformer, Offentlig ledelse, Offentlig/privat, Politisk kommunikation og magtlogik, Velfærd og velfærdsledelse

Andersen, Steffen

Adfærdsøkonomi, E-Science, Eksperimentel økonomi, Husholdningers finansielle beslutninger

Andersen, Kim Normann

Digital forvaltning, Implementering og effekter af IT, Robotter i virksomheden, Sundhed på nettet (e-konsultationer), Åbne dokumentstandarder

Andersen, Henrik

Antidumping, Brexit, Kina's "one belt one road" relateret til handelsret, Konfliktløsning i verdenshandelsorganisationen WTO, Ret i verdenshandelsorganisationen WTO

Ashbee, Edward

Brexit og politik i Storbritannien, Populistisk politik, Samtidens ideer og ideologier, Trumps præsidentperiode, Valg i USA og offentlig politisk planlægning, Økonomisk politik og budgetbeslutninger

Asmussen, Christian Geisler

Drivkræfter bag virksomheders performance, Globale byer, Globalisering, Internationalisering af virksomheder, Konkurrencefordele, Spilteori

Asplund, Marcus

Industriøkonomi, Konkurrenceret, Konkurrencestrategi, Mikroøkonomi, Prisstrategier, Virksomhedsøkonomi

Avital, Michel

Anerkendende undersøgelse og positiv organisationslæring, Blockchain-teknologi, Change Management og organisationsudvikling, Creativity Support Systems (CSSs), Crowd-baseret virksomhed, crowdfunding, and crowdsourcing, Decentraliseret organisation, Deleøkonomi og samarbejdsøkonomi, Designtænkning og designdrevet innovation, Digital entreprenørskab, IT-ledelse, Innovation og digital virksomhed, Open Data, Open Access og Open Design, Studiepædagogik

Baiyere, Abayomi

Agilitet, Designforskning, Digital disruption, Digital evner, Digital innovation, Digital strategi, Digital transformation, Digitalt arbejde og interaktioner mellem arbejds- og familieliv, Disruptiv innovation, Internet of things (IoT)

Ban, Cornel

Internationale økonomiske organisationer, Klimaforandringer og finansiering, Komparativ politisk økonomi

Barinaga, Ester

Lokale valutaer, Lokalsamfundsbaseret kunst og sociale forandringer, Mikrofinans i Skandinavien, Socialt iværksætteri, Territorial stigmatisering

Bauer, Jan Michael

Adfærdsstudier, Bæredygtig adfærd, Forbrugerforskning, Mikroøkonomi

Bechmann, Ken L.

Finansiering, Incitamentsaflønning, Kapitalstruktur, Udbyttepolitik, Virksomhedsledelse

Becker, Kirstin

International Financial Accounting Standards (IFRS), Proces for regnskabsstandardisering, Regnskab

Bévort, Frans

Human Resource Management (HRM), Ledelse, Ledelse af professionelle, Organisationsterori

Bjerg, Ole

Banker, Bæredygtighed, Gæld, Krise, Penge, Økonomisk vækst

Bjerre, Mogens

Brands og branding, Business model canvas, Detailhandel, Franchising, Generel marketing, Key account management, Kunderejse og kundeberøringsflader (Customer Journey and Touchpoints), Relationsmarketing, Salg og salgsledelse, Serviceledelse, Strategisk marketing, Strategisk salg

Blasberg, Lara Anne

Bæredygtigt byggeri, FN's bæredygtige udviklingsmål, Frivillige bygningsstandarder, Smart byggeri, Smarte byer

Blaschke, Steffen

Computational organisationsteori, Computersimulation, Kommunikativ konstitution af organisationer, Netværksanalyser, Organisationskommunikation, Organisationsteori

Blasco, Maribel

Interkulturel Kommunikation, Læring inden for business- og ledelsesuddannelse, Rum i læring, Skjult curriculum

Bogetoft, Peter

Anvendelse af benchmarkmetoder (skoler, hospitaler, netværksvirksomheder, kommuner), Benchmarkmetoder, E-Science, Regulering af naturlige monopoler (netselskaber inden for el, varme, vand), Økonomisk kontraktdesign - kontrakter som koordinerer og motiverer deltagerne

Boll, Karen

Kvalitative analyser, Ledelse, Offentlige organisationer, Performanceledelse, Reformering af offentlig ledelse, Samarbejde, Skatteadministration, Tax-governance

Boom, Anette

Elektricitetsmarkeder, Industrielle organisationer, Konkurrencepolitik, Netværksindustrier, Regulering

Borch, Christian

Algoritmisk aktiehandel, Arkitektur, Masseadfærd

Borowczyk-Martins, Daniel

Arbejdsmarkeder, Økonomisk diskrimination

Brok, Peter

Finansiering

Buch-Hansen, Hubert

Karteller, Klimakrisen, Virksomhedsnetværk

Buhl-Wiggers, Julie

Uddannelsesøkonomi, Udviklingsøkonomi

Buhmann, Karin

Arktis, Blød, hård og ‘smart’ regulering af virksomheders indvirkning på samfundet, CSR-rapportering/ikke-finansiel rapportering, FN's Global Compact, Risiko-baseret due diligence/nødvendig omhu, Samfundsmæssig og menneskeretlig konsekvensvurdering, Sociale aspekter og risici ved den grønne omstilling, Virksomheders menneskerettighedsansvar, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Bødker, Mads

Allestedsnærværende informationsteknologi, Antropologi, Brugeroplevelse, Designmetoder, Følelser, emotioner og informationsteknologi, Kunstbaseret forskning, Menneske-maskine interaktion, Servicedesign, Systemudvikling ved hjælp af prototyper, Teknologifilosofi

Cennamo, Carmelo

Digitale markeder, Digitale transformationer, Konkurrencedynamikker, Konkurrencefordele, Ledelse af platforme, Platformsdisruption, Platformskonkurrence, Virksomheds- og innovationsøkosystemer

Christensen, Lars Thøger

Ambitionssnak, Autokommunikation, Forholdet mellem tale og handling, Hykleri, Integreret kommunikation, Strategisk kommunikation, Transparens, Virksomheders identitet og image

Christensen, Leslie

Uddannelse og e-læring

Christensen, Bo

Den kreative proces, Designtænkning, Evaluering af kreativitet og innovation, Kreativ kognition, Kreativitet

Christensen, Leif

Intern kontrol, Regnskab- og økonomistyring, Revision

Christensen, Jannick Friis

Diversitet og inklusion, Feminisme, Identitetspolitik, LGBTQ+ (bøsser, lesbiske, biseksuelle, transkønnede og queer) og pride, Ligestilling, Mangfoldighedsledelse, Normkritik, Organisationskultur, Roskilde Festival, grænseoverskridende adfærd og frivilligfællesskaber

Christiansen, John

Beslutningstagning i organisationer, Implementering og socio-tekniske aspekter af nye teknologer, Ledelse af produktudvikling, Ledelse af projekter, Porteføljeledelse

Christoffersen, Jeppe

Regnskabsanalyse

Citi, Manuele

Beslutningstagen inden for EU, EU-politik, Integration og regulering af det indre marked i EU

Clausen, Lisbeth

Danske virksomheder i Japan, Japansk forretningskultur og samfund, Japansk ledelse, Japansk økonomisk reform - 'womenomics' - kvinder på arbejdsmarkedet, Japanske medier - public service og private stationer, Kulturel globalisering, Multikulturelle teams - diversitet og dynamik, Personale- og talentudvikling - med fokus på Japan, Transnationale virksomheders kommunikation og værdisæt, Virksomhedskommunikation og organisation

Clement, Jesper

Eye-tracking, Neuromarketing, Ubevidste beslutningsprocesser

Constantiou, Ioanna

Big data-analyser, Digital transformation, Digitale platforme og disruption af industrier, Digitale platforme og markedskonkurrence, Kunstig intelligens (AI) og algoritmestyring, Kunstig intelligens (AI) og beslutningstagen, Kunstig intelligens (AI) og nye organisationsformer

Dahlgaard, Jens Olav

Politisk adfærd, Politisk ledelse, Repræsentation, Statskundskab, Valgdeltagelse

Dalgaard, Peter

E-Science, Statistiske metoder

Damsgaard, Jan

Blockchain, Digital transformation, FinTech, Internet of things (IoT)

De Cock, Christian

Litteratur og organisation, Organisationskreativitet, Organisationsstudier, Walter Benjamin

de Jong, Ad

B2B-markedsføring, Frontline markedsføring, Gamification ('spilificering'), Innovationsskabelse, Kundeengagement, Kunderejse, Kundeværdi, Markedsanalyse, Personligt salg, Servicemarkedsføring, Spil, Værdi(sam)skabelse

de la Porte, Caroline

De europæiske arbejdsmarkeder, Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), Socialpolitik i EU

Dean, Mitchell

Georgio Agamben, Governmentality, Michel Foucault, Neoliberalisme, Offentlig ledelse, Politisk teologi, Suverænitet, Økonomisk teologi

Dick-Nielsen, Jens

Kreditrisiko, Likviditetsrisiko, Virksomhedsobligationer

du Plessis, Erik Mygind

Kritik og modstand i organisationer, Selvudvikling, Whistleblowing

Durst-Andersen, Per

Kognition og perception, Kommunikation, Semiotik, Sprog, Sprog og kultur, Videnskabsteori

Duus, Henrik Johannsen

Innovation og innovationsledelse, International erhvervsmarkedsføring, Online læring, Strategisk forudsigelse, Virksomhedsstrategi, Økonomisk og strategisk doktrinhistorie, Økonomisk teori

Eaton, Ben

Digital innovation, Digitale forretningsmodeller, Digitale infrastrukturer, Digitale økosystemer, Innovation af digitale platform, Internet of Things (IoT)

Eger, Claudia

Bæredygtighed, Køn, Turisme, Turismeudvikling, Virksomhedsfilantropi

Egholm, Liv

Det danske civilsamfund, Filantropi og gavegivning, Globale teams og tværkulturelle kompetencer, Læring i multinationale virksomheder, Vidensskabsteori

Ellersgaard, Christoph Houman

Diversitet, Eliter, Magt, Netværk, Sociologi

Erz, Antonia

Blogging, Brands og branding, Forbrugeradfærd, Forbrugerpsykologi, Sociale medier

Fazekas, Zoltan

Den offentlige mening, Politisk adfærd, Politisk kommunikation, Sociale medier

Feldhues, Melanie Lucia

Performance-målingssystemer, Toplederes indflydelse på regnskabsmæssige udfald, Økonomistyring

Feldhütter, Peter

Erhvervsobligationer, Kreditrisiko, Likviditetsrisiko

Fischer, Marcel

Valg af aktieportefølje

Florentsen, Bjarne Brænder

Finansielle beslutninger på mikroniveau, Finansiering, Pensionsøkonomi

Flyverbom, Mikkel

Data, Digitalisering, Etik, Internet, Kommunikation, Ledelse, Organisation, Platforme, Politik, Regulering, Sociale medier

Frick, Thomas

Annonceplatforme, Datas økonomisk værdi, Digitale platformes økonomiske værdi, Digitale reklamer, E-handel, Online adfærd, Online eksperimentering, Personalisering, Privacy Concerns, Sociale medier

Friis, Ivar

Performanceledelse, Økonomistyring

Fürstenau, Daniel

Digital sundhed, Digital transformation, Digitale platforme, Digitale sundhedsplatforme og økosystemer, It-ledelse, Kunstig intelligens inden for sundhedspleje

Gammelgaard, Jens

Bryggeribranchen, Hovedkvarter/datterselskabs-relationer

Gammelgaard, Britta

Forsyningskædestrategier, Logistik i by-områder - city logistik, Strategisk indkøb, Styring af globale forsyningskæder

Gammeltoft, Peter

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Indonesien, Internationalisering af innovation, Kina, Multinationale virksomheder, Udviklingslande, Vækstøkonomier, Økonomisk udvikling

Garofalo, Orsola

Adfærdsøkonomi, Eksperimentel økonomi, Organisationsøkonomi

Geraldi, Joana

Beslutningstagen i organisationer, Kognition og beslutningstagen, Projektbaserede organisationer, Projektorganisering, Projektstudier, Visualisering og det visuelle i organisationer

Gleasure, Rob

Crowdfunding, Crowdsourcing, Designvidenskab, Digitale samarbejdsmedier, Humør og følelser, Neuro Information Systems (NeuroIS), Online fællesskaber

Glückstad, Fumiko Kano

Anvendelse af maskinlæring, Forbrugeradfærd i Asien, Konceptlæring, Psykografisk forbrugersegmentering, Segmentbaseret forbrugeranalyse, Semantiske analyser, Sociale netværksanalyser, Tværkulturel kognition, Tværkulturel psykologi

Grasten, Maj

Humanitær ledelse og bistand, Internationale organisationer, Lovgivningens, domstolenes og juristernes rolle i international politik, Statsopbygning

Gravier, Magali

Bureaukratisk repræsentation / repræsentativt bureaukrati, Diversitet inden for offentlige administrationer, EU, Fransk politik, Teorier om imperiet

Gregersen, Mikkel Godt

Sameksistensen af motivation, kreativitet og management-kontrol

Gregoric, Aleksandra

Anvendt økonometri, Institutionsteori, Kønsøkonomi, Medarbejderdeltagelse inden for beslutningsprocesser, Medarbejderejerskab, Virksomhedsledelse

Greve, Carsten

Offentlig ledelse, Offentlige-private partnerskaber (OPP), Reformer i den offentlige sektor

Grimpe, Christoph

Fusioner og opkøb (M&A), Innovationsstrategi

Groes, Fane Naja

E-Science, Mobilitet inden for stillinger/erhverv

Guerra, Alice

Eksperimentel økonomi, Erstatningsansvar, Forsikring, Hemmelige afstemninger, Lederskab, Mikroøkonomi, Samfundsøkonomi, Skatteunddragelse, Valgfusk (køb af stemmer)

Haakonsson, Stine

Biotek og lægemiddelindustrien, Danske virksomheder i vækstøkonomier (Kina, Indien), Globale værdikæder, Innovationsglobalisering, Innovationsnetværk, Teknologioverførsel, Vedvarende energi, Økonomisk geografi

Hald, Kim Sundtoft

Blockchain og produktion, Bæredygtig produktion, Driftsstyring, Indkøbsstyring, Lager- og produktionsstyring, Outsourcing og hjemtagelse af produktion, Produktivitet og konkurrenceevne, Resultatstyring og præstationsmålinger, Supplier Relationship Management, Supply Chain Management

Hansen, Kristian Bondo

Algoritmedrevet finans, Finansmarkedernes historie, Maskinlæring i finansverdenen, Masseteori

Hansen, Michael Wendelboe

Dansk industris etableringer i Afrika, Multinationale virksomheders strategier i vækstmarkeder, Udenlandske direkte investeringer, Virksomheder og udvikling

Hansen, Hans Krause

Gennemsigtighed, International korruption og anti-korruption, Overvågning, Virksomheder og magt

Hansen, Torben

Anvendt statistik, Forbrugeradfærd

Hansen, Carsten Ørts

Arktisk shipping, Erhvervsøkonomi, Finansiering, Forretningsmodeller, Kommerciel udnyttelse af produkt- og serviceinnovation, Maritime virksomhedsudfordringer, Opstartsvirksomheder, Prissætning og prisstrategier, Præstationsmålinger, Servitization, Sociologi, Økonomistyring og regnskab

Hardt, Daniel

Big data, E-Science, Kunstig intelligens, Lingvistik, Sociale medier, Sprogteknologi

Hasselbalch, Jacob

Miljøstyring, Omstilling til bæredygtighed, Politisk økonomi

Hatani, Faith

Bæredygtighed og ansvarlig ledelse, Direkte udenlandske investeringer (FDI), Globale værdikæder, Institutionelle analyser af teknologiske forandringer, International business og økonomisk udvikling, Udviklingsmarkeder og udviklingslande

Hedman, Jonas

Bankvirksomhed, Betalinger, Centralbank digital valuta (CBDC), Det pengeløse samfund, Mobilbetaling, Online markedspladser, Open banking, ESports, Åbne API'er

Helmersen, Ole

Britisk politik, Britisk politisk historie, Britiske samfundsforhold

Hendriksen, Christian

Firmaers rolle i politik, International lobbyisme, International miljøregulering af skibsfarten

Henningsson, Stefan

Digitale virksomheder, Fusioner og opkøb (M&A), IT-strategi, International handel, Retfærdig handel, Sporbarhed på fødevarer

Henriksen, Helle Zinner

Anskaffelse og udbredelse af innovation, E-government, IT-strategi i offentlig og privat sektor, Offentlig digitalisering

Henriksen, Lasse Folke

Bæredygtighedsstandarder, Eliter, Fagøkonomers Politiske Rolle, Professioner, Sociale Netværk

Hernes, Tor

Meningsskabelse, Organisationsændringer, Procesfilosofi, Procesteorier, Tid i organisationer

Hjorth, Daniel

Iværksætteri, Iværksætterinkubatorer, Kunst og forretning, Ledelse af iværksætteri, Ledelsesfilosofi, Organisationskreativitet, Procesfilosofi

Hockerts, Kai

Family-office, Impact investing, Socialt entreprenørskab, Uddannelse i ansvarlig ledelse, Venturefilantropi, Virksomheders samfundsansvar

Hoisl, Karin

Immateriel rettighedsstrategi, Organisationsinnovation, Videnledelse

Holle, Marie-Louise

Erstatningsret

Holm, Ditte Vilstrup

Kunst i det offentlige rum

Holm, Morten

Måling og styring af kunders lønsomhed

Holt, Macon

Kapitalistisk realisme, Kritisk teori, Kulturteori, Operativ fiktion, Populær musikvidenskab, Sonisk fiktion, Æstetik

Hotho, Jasper

Den private sektors involvering i humanitære aktioner, Favoritisme inden for udviklingsmarkeder, Sammenlignelige institutionelle analyser af samfund

Hsuan, Juliana

Driftsstyring og SCM, Innovationsledelse, Ledelse af produktdesign og servicedesign, Ledelse af serviceaktiviteter, Massetilpasning og udsættelsesstrategier, Platformsstrategier og moduliseringsstrategier, Servitization og produktservicesystemer

Hukal, Philipp

Digital innovation, Digitale platforme

Humlebæk, Carsten Jakob

Baskerlandet, Catalonien, Den økonomiske krise (især i Spanien), Kollektiv identitetsdannelse, Kollektive identiteter, Kollektive identitetskonflikter, Løsrivelsesbevægelser, National branding, Spanien, Spansk politik og historie

Håkanson, Lars

International strategi og ledelse, Internationalforskning og udvikling (R&D), Internationalt entrepreneurship, Ledelse af integration efter fusionering, Organisationer i multinationale virksomheder, Videnledelse

Im, Zhen

Den offentlige mening, Politik, Velfærdsstaten, Vælgeradfærd

Irwin, Alan

Forskningspolitik, Videnskab og demokrati, Videnskab og samfundet, Videnskabs- og teknologipolitik

Jacobsen, Kurt

Dansk handelshistorie, Dansk og international kommunisme, Den danske arbejdsmarkedsmodel, Den danske velfærdsmodel, Det danske sundhedssystem, Rusland og den sovjetiske union, Telekommunikationens historie

Jakobsen, Michael

Antropologi i asiatiske samfund, Firmaers internationalisering, Forståelse af markeder i Asien, Sydøstasien, Malaysia og Penang

Jamasb, Tooraj

Energi, Energipolitik, Forretningsmodeller, Grøn omstilling, Grøn vækst, Markeder, Regulering af energisektoren

Janssen, Meike

Bæredygtigt forbrug, Fødevarer, Marketing for bæredygtige produkter, Produktmærker

Jaroszek, Lena

Husholdningers finansielle beslutninger

Jensen, Mads Dagnis

Institutioner og politiske processer i EU (såsom markedsintegration, EU-skepsis og Brexit), Koordinering i centralregeringer, Politiske systemer i Danmark, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Polen

Jensen, Svend Erik Hougaard

Kort- og langsigtede virkninger af finanspolitik, Makroøkonomisk politik og strukturreformer i eurozonen, Makroøkonomiske og pensionspolitiske aspekter af demografiske ændringer

Jensen, Peter Ørberg

Global sourcing, International outsourcing, Offshoring, Virksomhedens internationalisering

Jensen, Tina Blegind

Arbejdets digitale forandring, Forandringsledelse, IT i sundhedsvæsenet, Implementering og effekter af IT, Informationsteknologi på arbejdspladsen, Meningsdannelse, Organisatorisk meningsdannelse, Sociale medier inden for en organisation, Sundhedsvæsen

Jeppesen, Kim Klarskov

Intern revision, Offentlig revision, Revision, Økonomisk kriminalitet

Jeppesen, Søren

SMV'ers sociale ansvar i ulande, Virksomheders sociale ansvar i ulande

Jessen, Mathias Hein

Demokrati, Erhvervsliv, Neoliberalisme, Politisk og økonomisk tænkning, Selskaber, Stat, Suverænitet

Jiang, Qiqi

Kollektiv intelligens, Mobil e-handel (M-commerce), Open source software

Jindra, Bjørn

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Direkte udenlandske investeringer (FDI) og valg af placering, Direkte udenlandske investeringer (FDI) og vækstlande, International handelsteori, Internationalisering af forskning og udvikling (R&D) og innovation, Multinationale virksomheders økonomi

Jinkins, David

International handel, Iøjnefaldende forbrug

Johansen, Thomas Riise

Oplysninger i årsrapporten, Revision

Johnsen, Rasmus

Filosofiundervisning på en business school, Humaniora og socialvidenskab i management uddannelsen, Kedsomhed, Melankoliens historie, Mental sundhed på arbejdspladsen, Stress og depression

Johnsen, Christian Garmann

Bæredygtig entreprenørskab, Ledelse af kreativitet og innovation, Organisationsfilosofi, Organisationsstudier

Josiassen, Alexander

Co-creation, Forbrugeradfærd, Forbrugerpsykologi, Hospitality Management, International markedsføring, Kvantitativ forskning, Markedsføringsteori, Serviceledelse, Turismeledelse, Virksomhedsstrategi

Junghagen, Sven

Sportsledelse, Strategisk ledelse

Justesen, Mogens Kamp

Demokrati og demokratisering, Firmaers indflydelse på politik, Korruption, Politik og økonomi i Afrika, Politik og økonomi i Sydafrika, Ulighed, Økonomisk udvikling

Jørgensen, Ida Lunde

Billedkunst, Identity, Kunstfonde, Kunststøtte, Museer, Nationalisme

Jørgensen, Lydia

Arkitektur og arbejdsrum, Atmosfære og affect-teori, Organisatorisk atmosfære

Kadic-Maglajlic, Selma

Drive virksomhed i markeder i det centrale Østeuropa, Emotionel intelligens, Salgsetik, Salgsledelse, Strukturelle ligningsmodeller (SEM)

Kaiser, Ulrich

Effektive strategiprocesser, Globale finansielle markeder, International ledelse, Risikofinansiering af naturkatastrofer, Strategisk reaktionsevne, Strategisk risikoledelse, Udvikling af virksomhedsstrategi

Kampmann, Christian Erik

Bæredygtig innovation og strategi, Energipolitik, Klimapolitik, Matematisk modellering, Systemdynamik, Ulineær dynamik

Karlsen, Mads Peter

Religionsfilosofi

Karlsson, Christer

Bilindustrien, Elektronikindustrien, Industrielle netværk, Innovationsledelse, Interkulturel kommunikation, Konkurrenceevne, Ledelse af operationsstrategi, Ledelse af produktudvikling, Luftfartsindustrien, Organisationskultur, Servitization, Sourcing, outsourcing og off-shoring

Kaspersen, Mia

Ikke-financiel rapportering (bæredygtighed, CSR)

Kauffman, Robert

Bæredygtighed, energi og farligt affald, Elektroniske markeder, Empiriske forskningsmetoder, feltforskning og logiske slutninger, Finansielle markedssystemer, Finansielle services, Tech-baserede forretningsmodeller og dataanalytik, Valuering af teknologiske investeringer

Khorunzhina, Natalia

Husholdningers finansielle beslutninger, Husholdningers økonomi

Kjær, Poul Fritz

Brexit, Europæisk politik, ret og økonomi, Globalisering, global ret og økonomi, Tysk politik, ret og økonomi

Kjærgaard, Annemette

Forandringsledelse, Identitet, Læringsteknologi, Meningsdannelse, Online undervisning, Uddannelse og læring, Universitetspædagogik

Klynge, Alice Heegaard

Betydningen af forskellige evner og kompetencer på arbejdsmarkedet

Knudsen, Morten

Beslutningsteori, Ledelse af viden og ignorans, Ledelsesudvikling, Offentlig ledelse og organisering

Kock, Florian

Brands og branding, Destinationsmarketing, Evolutionspsykologi, Forbrugerpsykologi, Fødevaremarketing, Følelsestilstande, Kunstig intelligens, Kvantitative forskningsmetoder, Luksusmarkedsføring, Maskinlæring, Nudging, Turisme

Kokko, Ari

Internationalisering af små og mellemstore virksomheder (SMEs), Udvikling af vedvarende energiindustri i Kina, Udviklingseffekter af direkte udenlandske investeringer (FDI), Økonomisk udvikling i Vietnam

Kongsted, H.C.

Finansiering af dansk forskning, Innovation og arbejdskraftsmobilitet, Innovation og humankapital, Økonometri

Kronborg, Dorte

Statistiske metoder

La Cour, Lisbeth

Anvendt økonometri - analyse af produktivitet på data på virksomhedsniveau, Anvendt økonometri - uddannelseøkonomi med fokus på studenteradfærd på videregående uddannelser., Anvendt økonometri - valutakursanalyser, Tidsrækkeøkonometri og forudsigelser

Lando, David

Derivater, Erhvervsobligationer, Finansiel regulering, Finansielle markeder, Finansieringsteori, Kreditrisiko, Matematisk finansiering, Risikostyring, Statistiske metoder i finansiering

Lando, Henrik

Kontraktteori, Retsøkonomi, Økonomisk teori om erstatningsret, Økonomisk teori om kontraktret, Økonomisk teori om strafferet og beviskrav/bevisbyrde

Langevang, Thilde

Iværksætteri i Afrika, Kvindelige iværksættere i Afrika, Ungdomsbeskæftigelse i Afrika

Larsen, Birthe

Arbejdsløshed, Indvandring, Ulighed

Larsen, Marcus Møller

International business, Multinationale virksomheder, Offshoring, Outsourcing, Udviklingsøkonomi

Larsen, Linda Sandris

Husholdningers finansielle beslutninger, Porteføljeteori

Larsson, Magnus

Ledelse, Ledelsesudvikling, Organisationspsykologi, Organisationsudvikling, Proceskonsultation

Lau, Morten

Individuel beslutningsteori, Opsparingsbeslutninger, Risikostyring

Leban, Marina

Berømtheder, Influencer-markedsføring, Instagram, Luksusmarkedsføring, Markedsføring på sociale medier, Social media influencer

Lehrer, Christiane

Adfærdsændringer gennem teknologi, Big data-analytik, Databeskyttelse, Datadrevet innovation, Digital nudging, Menneske-maskine interaktion

Leitheiser, Erin

Bæredygtig mode, Bæredygtighed i globale forsyningskæder, Ledelse og regulering af CSR og bæredygtighed

Leschke, Janine

Ansættelsesforhold uden for overenskomst, Arbejdskraftens bevægelse inden for EU, Arbejdskvalitet, Balance mellem arbejdsliv og familieliv, Europe 2020, Europæisk beskæftigelsesstrategi, Komparativ arbejdsmarkedspolitik, Ligestilling, Segmentering, Socialpolitik

Lilja, Troels Michael

Aktieselskaber, Anpartsselskaber, Domsanalyse, Insolvens- og rekonstruktionsret, Interessentskaber, Iværksætteri, Iværksætterselskaber, Juridisk metode, Kommanditselskaber, Selskabsret

Lind, Yvette

Finansiel statsstøtte, Grundloven, International skatteret, Social forsikring

Lopdrup-Hjorth, Thomas

Bureaukrati, Offentlig ledelse, Organisation, Organisationsteori, Organisationsteoriens historie

Lorenzen, Mark

Byer og byudvikling, Filmindustrien (Danmark, Bollywood og Hollywood), Innovationsprojekter og netværk, Innovationssystemer og regional udvikling, Klynger, Kreative og kulturelle brancher, Musikindustrien, Oplevelsesøkonomi, Social kapital, Tillid og sociale netværk

Lorenzo, Francesco Di

Innovationsperformance, Strategiske medarbejderressourcers mobilitet, Vidensstrømme, Virksomheders risikokapital

Lubinski, Christina

Familieejede virksomheder, Multinationale virksomheder, Politiske risici i international business, Relationer mellem Europa og Indien, Tysk kapitalisme, Virksomhedshistorie

Lund, Anker Brink

Foreningsvirksomhed, Medieledelse

Lund, Joachim

Holocaust, Krig og samfund, Politisk og økonomisk historie, Politiske ideers historie, Tysk besættelsespolitik 1939-45, Tyskland under nazismen og den 2. verdenskrig, Virksomhedshistorie, Økonomisk teori, Økonomiske kriser i historien

Lund-Thomsen, Peter

Forsyningskæder, Industrielle klynger, Kina, Sydasien, Udviklingslande, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Madsen, Dorte

Diskursteori, International akkreditering, Metoder i tværfaglighed, Pædagogisk udvikling, Tværfaglighed, Videnskabssociologi

Margaryan, Anoush

Crowdwork-platforme, Fremtidens arbejdsliv, Fremtidens færdigheder, Fremtidens uddannelse, Kunstig intelligens og færdigheder, Læring og færdigheder i forhold til platformsøkonomien, Læring på arbejdspladsen, Online arbejdsplatforme, Online freelancing og færdigheder, Teknologiunderstøttet læring

Markovic, Stefan

Branderfaring, Co-creation af brands, Etiske brands, Servicebrands, Virksomhedsbrands

Marton, Attila

Digital social hukommelse, Digital økologi, Digitale økosystemer, Systemteori

Maskell, Peter

Arbejdsdeling, By- og landsplanlægning, Byggesektor, Havne - investering og ledelse, Klynger, Lokalisering, Virksomhedsinteraktion, Økonomisk geografi

Medaglia, Rony

E-demokrati, E-government, Sociale medier i den offentlige sektor

Mik-Meyer, Nanna

Borgerens møde med velfærdsstaten, Diversitet og ledelse, Magtmekanismer i offentlige organisationer, Marginaliseringsprocesser på arbejdspladsen, Ændrede syn på professioners arbejde

Min, Bo Hee

Algoritmedrevet finans, Arbejdets digitale forandring, Digital teknologi og organisatoriske ændringer, Finansielle markeder, Kunstig intelligens, Regulering af finansielle institutioner

Minbaeva, Dana

Evidensbaseret ledelse, HR-analyser, Strategisk HRM, Talentledelse

Mohammadi, Ali

Entreprenørskab inden for højteknologi, Finteknologi og crowdfunding, Patenter og innovation, Private Equity, Risikovillig kapital

Mol, Michael

Global strategi, Ledelsesinnovation, Multinationale virksomheder, Nye ledelsespraksisser, Offshoring, Outsourcing, Strategisk ledelse, Strategiske skift, Åben innovation

Molin, Jan

Det personlige lederskab, Ledelses- og organisationsudvikling, Proceskonsultation, Relationsledelse

Monticelli, Lara

Alternative fremtider, Alternative økonomier og sociale systemer, Bæredygtig livsstil, Bæredygtige byer, Kritisk sociologi, Nutidig kapitalisme og dens kriser, Overgang til bæredygtighed, Politiske og etiske forbrugere, Præfigurativ politik, Sociale bevægelser, Sociale ændringer, Studier af kapitalismen

Moon, Jeremy

Erhvervsliv og det offentlige, Erhvervsliv og politik, Erhvervsliv og styring, Virksomheder og bæredygtighed, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Morales, Dolores Romero

Big Data-analytik, Indtægtsstyring, Ledelse af forsyningskæder

Morin, Annaïg

Arbejdsmarkedsøkonomi, Makroøkonomi

Mors, Marie Louise

Global strategi, Konkurrence om ressourcer, Professionelle servicevirksomheder, Sociale netværk, Vidensdeling

Muhr, Sara Louise

Human Resource Management (HRM), Kultur, Køn, Ledelse, Mangfoldighed, Organisationsteori

Mulalic, Ismir

Bilbeskatning, Bilejerskab og brug, Boligpriser, Bosætningsmønstre, Byøkonomi, Cykling, Parkering, Pendling, Transportøkonomi, Urbanisering

Munk, Claus

Husholdningers finansielle beslutninger, Investeringsteori, Porteføljeteori

Musacchio Adorisio, Anna Linda

Bankledelse, Deregulering af den finansielle sektor, Finanskommunikation, Global bankvirksomhed, Ledelse og organisationshistorie, Organisationsidentitet, Organisationskultur, Regnskabskommunikation, Storytelling

Mygind, Niels

Medarbejdereje, Omstilling og økonomisk udvikling i Central- og Østeuropa samt Rusland, Økonomisk udvikling i de nye vækstlande, især BRIK-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina

Møller, Michael

Boligøkonomi, Incitamentssystemer inkl. aktieoptioner, Kunst og økonomi, Porteføljeinvesteringer, Privatøkonomi, Virksomhedsledelse

Mørup-Pedersen, Szilvia Gyimothy

Branding og markedsføring af steder, Deleøkonomi i turisme, Krydstogtsturisme, Turismeudvikling

Nguyen, Tam Thanh

Frihandelsaftaler (FTA) - specielt EU's og Vietnams frihandelsaftale (EVFTA), Kapacitetsopbygning i udviklingslande, Vietnams erhvervsklima, Vietnams lovgivning og politik

Nielsen, Peter Arnt

Dansk og international voldgift, EU-ret, Erhvervsret, International kontraktsret, International privat- og procesret, Retsforbeholdet i EU og tilvalgsordningen

Nielsen, Søren Feodor

Statistiske metoder

Nielsen, Caren Yinxia

Bankregulering, Bankvirksomhed, Finansiel risikostyring, Kreditrisiko

Nielsen, Kristian Roed

Brugerdrevet innovation, Bæredygtig innovation, Bæredygtigt forbrug, Bæredygtigt iværksætteri, Crowdfunding, Forbrugeradfærd, Nudging

Nielsen, Niels Christian

Finansielle markeder, Incitamenter, Pensionsøkonomi

Nielsen, Mads Stenbo

Kreditderivater, Kreditrisiko, Likviditetsrisiko

Nielsson, Ulf

Aktiemarkedets organisering, Fondsbørser, Island

Nørbjerg, Jacob

Agil softwareudvikling, Aktionsforskning, Brugerdeltagelse, IT-projektledelse, Kontinuerlig udvikling og indføring af IT, Software-procesforbedring, Systemudviklingsmetoder

Olafsson, Arna

Adfærdsøkonomi, Beskæftigelsesøkonomi, Finansiel teknologi, Husholdningers finansielle beslutninger, Offentlige finanser, Pensionsøkonomi

Olaison, Lena

Bæredygtighed og iværksætteri, Iværksætteri, Iværksætteri og uddannelse, Kvalitativ metodologi, Organisationsfilosofi

Ossandón, José

Forbrugerkredit, Markedsorganisering, Sociale studier af finansiering, Sociologisk teori, Økonomisk sociologi

Ougaard, Morten

BRIK-landene i den økonomiske verdensorden, De nye magter i verdenspolitikken, Internatioal handels- og investeringspolitik, Internationale økonomiske magtforhold, Internationalt politisk-økonomisk samarbejde, Verdenshandelsorganisationen WTO

Pallesen, Trine

Markedsstudier, Smart grids, Sociale studier af el-infrastruktur, Videnskab og teknologi, Økonomisk sociologi

Parra-Moyano, José

Blockchain, Data, privatliv og økonomi, Datamarkeder, Dataøkonomi

Parum, Claus

Aktiemarkeder, Ejerskabsstruktur, Finansiering, Investeringsbeslutninger, Kapitalomkostninger, Kapitalstruktur (finansiering af selskaber), Risikopræmier, Skat, Udlodningspolitik (aktietilbagekøb og aktieudbytte), Værdiansættelse af aktieselskaber

Paunova, Minna

Diversitet, især national diversitet, Globalt lederskab, Lederskab, Multikulturelle og multinationale arbejdspladser, Tværkulturel ledelse

Pedersen, Lasse Heje

Investering,, Likviditet, Værdifastsættelse,

Pedersen, Anne Reff

Offentlig innovation, Offentlig organisering, Sundhedsledelse og organisering

Pedersen, Dorthe

Den Danske Model på det offentlige arbejdsmarked, Offentlig politik og reform, Offentlig værdiskabelse og ledelse

Pedersen, Pernille Steen

Ledelse, Stress, Stress og skam

Pedersen, Michael

4-dags arbejdsuge, Ledelse af selvledelse, Selvledelse, Stresshåndtering, Vaner og forandring,

Pedersen, Esben Rahbek Gjerdrum

Ansvarlig ledelse, Bæredygtige forretningsmodeller, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Pemsel, Sofia

Governance, Projektbaserede organisationer, Projektledelse, Projektorganisation, Viden og læring

Petersen, Bent

Forretningsmodeller for servicevirksomheder, Strategisk kontrahering, Udflagning, Virksomheders internationalisering

Pettersson, Kim

Empirisk regnskabs- og/eller revisionsforskning, paneldata

Plesner, Ursula

Digitalisering af offentlige organisationer, Organisatoriske perspektiver på digitalisering

Poetz, Marion

Brugerinnovation, Crowdsourcing, Distribueret problemløsning, Ledelses- og organisationsinnovation, Organisationslæring, Produktudvikling, Tværindustriel innovation / Analoge markedseffekter, Åben innovation

Ponte, Stefano

Bæredygtige partnerskaber, mærker og certificeringer, Erhvervsliv og bæredygtighed, Etisk handel og forbrug, årsagsrelateret marketing, Globale værdikæder og produktionsnetværk, Politisk udviklingsøkonomi, Transnational miljøregulering

Popp, Andrew

Entreprenørskab, Familieejede virksomheder, Følelser, Hverdagsliv, Virksomhedshistorie

Poulsen, René Taudal

Maritim historie, Maritim økonomi

Pozzoli, Dario

Anvendt økonomi, Arbejdsmarkedsøkonomi, Erhverv, Produktivitet

Prado, Mauricio

Offentlige finanser

Presskorn-Thygesen, Thomas

Normdannelse i samfund og erhvervsliv, Rationalitetsforestillinger, Videnskabsteori og filosofikum, Økonomisk videnskabsteori

Prockl, Günter

Analyse og ændringer af virksomhedsprocesser, Brug af informationsteknologi i forsyningskæder, Forsyningskædedesign, Innovation af forretningsmodellen inden for logistik og forsyningskæder, Ledelse af forsyningskæder, Ledelse af logistikservices og logistikserviceudbydere, Ledelse af transportsystemer, Logistikudfordringer ved e-handel og internetkøb

Rabbiosi, Larissa

Organisatorisk design og performance, Videndeling og -overførsel i mulitinationale virksomheder

Raffnsøe, Sverre

Filosofi, Foucault, social analyse og affirmativ kritik, Ledelse, Motivationsteori, Organisationer og organisationsteori, Retsfilosofi, Social normativitet og det sociale bånd, Velfærd, Æstetik

Rai, Sudhanshu

Co-creation af innovation, Innovation inden for udviklingsøkonomier, Iværksætteri, Klassisk indisk tænkning, indisk logik, Videnledelse

Ramirez, Jacobo

Forretningsudvikling i Latinamerika, Human Resource Management (HRM), Ledelse, Terrorismens indvirkning på virksomheder og civilsamfundet

Rangvid, Jesper

Eurozonen, Finansiering, Finanskriser, International finansiering, International økonomi, Investeringsforeninger, Pengepolitik, Valutakurser

Rasche, Andreas

Arbejdsrettigheder og menneskerettigheder i globale forsyningskæder, Bæredygtige udviklingsmål (SDGs)og FN's Global Compact, Korruption og antikorruption, Miljø-, Samfunds- og Ledelse (ESG) og bæredygtig finansiering, Partnerskaber, Virksomheders bæredygtighed, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Rauch, Madeleine

Ansvarlig innovation, Forenede Nationer (FN), Store sociale udfordringer, Strategiprocesser, Strategisk beslutningstagen, Udføre arbejde i krisesituationer

Razmerita, Liana

Co-creation og samarbejdsdrevet innovation, Digital omstilling af arbejde, Kunstig intelligens, Læringsmiljøer og tværkulturelt samarbejde, Personalisering, Sociale medier inden for organisationer, User modeling, Videndeling, Videnledelse, Vidensarbejde, Virtuel kommunikation og samarbejde

Reckendrees, Alfred

Finanskriser, Industriorganisationer, Institutionel og organisatorisk skifte, Iværksætteri, Kapitalisme i Tyskland, Organisationsinnovation, Virksomhedshistorie, Virksomhedsledelse, Økonomisk historie, Økonomisk udvikling

Reisch, Lucia

Bæredygtigt forbrug, Forbrugeradfærd, Forbrugerpolitik, Nudging

Richey, Lisa Ann

Brand aid (varemærkebistand), Dagligdags menneskekærlighed (vist af berømtheder, virksomheder og almindelige mennesker), Fremstillinger af Afrika, Kommercielt samarbejde mellem en virksomhed og en velgørende organisation eller sag

Ringberg, Torsten

Kropslige sansers indflydelse på forståelse, Lederens mindset, Teknologi, innovation og Big Data, Underbevidste motiver, Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET)

Risberg, Annette

Kvalitative metoder, Mangfoldighed inden for organisationer, Mangfoldighedsledelse, Organisationsstudier

Ritter, Thomas

Forretningsudvikling, Konkurrenceevne, Kundeindsigt, Kunderelationer, Markedsstrategi, Værdiskabelse,

Rocha, Vera

Dynamisk entreprenørskab og iværksætteri, Nystartede virksomheder

Rose, Kalle Johannes

Bæredygtig finans, Finansiel regulering, Hvidvaskforebyggelse, Rets- og kontraktøkonomi

Rønde, Thomas

Økonomisk analyse af forskning og udvikling

Rønn-Nielsen, Anders

Sandsynlighedsregning, Statistiske metoder

Santiago, Leonardo

Beslutningssupport, Innovationsledelse, Styring af vedvarende og bæredygtige ressourcer, Teknologiledelse

Savin, Andrej

E-business, EU og EU-ret, Informationsteknologi, International voldgift, Internationale handelstvister, Internetret, Jura og retsvidenskab, Kommunikation

Schlafmann, Kathrin

Husholdningers finansielle beslutninger

Schmidt, Peter Koerver

Skatteret, især dansk og international selskabsskatteret

Schmidt-Kessen, Maria Jose

E-handel, EU-ret, IP-ret, Konkurrenceret, Love om teknologi, Online gambling, Platforme, Regulering af teknologi, Smarte kontrakter, Styring af blockchain

Schneider, Cédric

Fransk økonomi, Innovation og relationen mellem industri og videnskab, Intellektuel ejendomsret og patentpolitik, Produktivitet og virksomhedsperformance

Schoeneborn, Dennis

CSR-kommunikation, Computermedieret kommunikation, Ekstreme former for organisering, Organisationskommunikation, Virksomheders sociale ansvar (CSR), Virksomhedskommunikation

Schultz, Majken

Corporate branding, Kultur, Organisation og ledelse, Samarbejde med virksomheder

Schäfers, Tobias

Adgangsbaserede tjenester, Analyse af big data, Deleøkonomi, Felteksperimenter, Forbrugerforsøg, Laboratorieforsøg, Markedsføring, Prisfastsættelse, Service recovery, Serviceledelse, Sociale medier, Strukturelle ligningsmodeller (SEM)

Seabrooke, Leonard

Beskatning, Demografiske forskydninger, Finansreform, Internationale organisationer, Professioner

Severgnini, Battista

Italiensk historie, Italiensk politik, Matchfixing, Produktivitet, Sportsøkonomi, Økonomisk historie, Økonomisk udvikling, Økonomisk vækst

Shehu, Edlira

Digital markedsføring, Felteksperimenter, Kundestyring, Marketingmodellering, Marketingsanalyser, Non-profit-marketing, Online reklamer

Shollo, Arisa

IT og Supply Chain Management, IT-implementering, IT-ledelse og organisation, IT-projektledelse, Informationsteknologi, Ledelsesteknologi, Organisatoriske beslutningsprocesser, Projekt- og porteføljeledelse, Strategisk brug af IT

Simeth, Markus

Økonomi og ledelse inden for innovation

Skærbæk, Peter

Økonomistyring og revision i den offentlige sektor

Sløk-Andersen, Beate

Forsvar, Militær

Sofka, Wolfgang

Afvikling af udenlandske virksomheder, Innovation, International business, Kommercialisering af ideer, Samarbejde

Sornn-Friese, Henrik

Bæredygtig skibsfart og havne, Erhvervshistorie, Forretningsudvikling, Industriklynger og regionale innovationssystemer, Internationalisering og lokalisering, Maritim økonomi, Skibsfart

Souleles, Daniel

Antropologi, Finansiering, Forskningsmetoder, Humor, Kultur, Medarbejderejerskab, Private Equity, Tid og værdi, USA, Ulighed

Steedman, Robin

Afrikansk film, Kreative og kulturelle brancher

Stein, Mari-Klara

Arbejdets digitale forvandling, Informationsteknologi på arbejdspladsen, Teknologi og trivsel på arbejdspladsen (håndtering af stress- og følelser)

Steingrimsdottir, Herdis

Arbejdsmarkedsøkonomi, Familiepolitik, Forældreorlov, Uddannelse, Uddannelsesvalg

Stjerne, Iben Sandal

Human Resource Management (HRM), Kreative industrier, Praksisbaseret teori, Temporalitet, Temporære organisationer

Sun, Tara Qian

Blockchain og sporbarhed, Digital innovation, Innovationsledelse og social innovation, Sundhedspleje og kunstig intelligens, Videnskab og teknologi og innovationspolitik i Kina

Søderberg, Anne-Marie

Forandringskommunikation, Forandringsledelse, Globale teams, Historiefortælling, Tværkulturelt samarbejde

Sørensen, Bent Meier

Digitale transformationer, Entreprenørskab, Filosofi, Kunst og ledelse, Ledelse, Organisationsfilosofi, Organisationsteori, Organisationsæstetik, Techmonopoler, Teknologi, Teologi og ledelse

Sørensen, Morten

Finansiering af iværksætteri, Private Equity, Venturekapital

Tackney, Charles

Arbejdspladsens teologi, Forholdet mellem industri og beskæftigelse, Pensumdesign på de videregående uddannelser, Tværvidenskabelige forskningsmetoder

Tan, Chee-Wee

Crowdsourcing og crowdfunding-platforme, Digital servicedesign og innovation, E-government, Elektronisk og mobil handel, Forstyrrende innovation, Gamification, Menneske-maskine interaktion, Reduktion og visualisering af Big Data-omgivelser, Sociale medier

Themsen, Tim Neerup

Adfærdsmæssige perspektiver på økonomistyring, Risikostyring, Risikostyring på projekter

Thiel, Jurre

Finansieringsrådgivning, Industriel økonomi og organisation, Mikroøkonomi, Prisstrategier, Realkreditmarkeder, Økonomisk politiks effekt på markedskonkurrencen

Thomsen, Lotte

Ansvarlig og bæredygtig produktion og forbrug, Detail og indkøb, Globale værdikæder og produktionsnetværk, Sydøstasien, Tøj, ædelsten og smykker

Thomsen, Steen

Selskabsledelse

Thomsen, Thyra Uth

Forbrug og identitet, Forbrugstransformationer

Thrane, Sof

Enterprise Risk Management (ERM), Kontrol af innovationsprocesser, Prissætning, Økonomistyring, Økonomistyring i værdikæder

Thygesen, Niels Thyge

Offentlig ledelse, Socio-økonomi, Teknologi, Tid, Tillid

Thylstrup, Nanna Bonde

Arkiver, Big data, Dataaffald, Dataficering, Digital hukommelse, Digital infrastruktur, Digital kultur, Digitalisering, Køn

Tollin, Karin

Bæredygtig marketing, Marketingsledelse, Marketingsstrategi

Trier, Matthias

Online sociale netværk i en virksomhed, Social netværksanalyse, Sociale medier inden for en organisation, Virtuel kommunikation

Trzaskowski, Jan

Forbrugerret, IT- og internetret, Markedsføringsret, Persondatabeskyttelse

Tsingou, Eleni

Demografiske forskydninger, Globale bankreguleringer og finansielle reformer, Hvidvaskning af penge

Tvarnø, Christina D.

Aftaleret, EU-ret, Offentlig privat partnerskab, Offentlig ret, Partnering

Ueta, Toshimitsu

Forholdet mellem indkøber og leverandør, International business, International handel, Restrukturering af organisationer, Valg af beliggenhed

Uldam, Julie

Aktivisme og sociale medier, CSR og klimaforandringer, Medier, demokrati og medborgerskab, Virksomheders omdømme og sociale medier, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Vámosi, Tamás

Erhvervsøkonomi, Incitamenter i organisationer, Præstationsstyring, Økonomisk organisationsteori, Økonomistyring

van der Borgh, Michel

Big data-analyser, Innovationsledelse, Kvalitative analysere, Ledelse af økosystemer, Markedsføring, Multi-level-modellering, Process-mining, Salgsledelse, Serviceledelse, Structural equation-modellering

Varnes, Claus

Beslutningstagning, Effektivitet, Fasemodeller, Forretningsmodeller, Porteføljestyring, Produktudvikling, Projektledelse

Vatrapu, Ravi

Big Data-analytik, E-Science, E-læring, Interkulturelt samarbejde, Sociale medier management, Sociale medier-analytik, Teknologiunderstøttet læring

Vendelø, Morten Thanning

Eventsikkerhed, Innovationsledelse, Katastrofeforskning, Kriseledelse, Organisatorisk læring og tilpasning, Publikumssikkerhed, Virksomheders omdømme

Vestergaard, Anne

Humanitær kommunikation, Magt og diskurser, Medier og sociologi, Virksomheders sociale ansvar (CSR) og kommunikation

Vetterlein, Antje

IMF, Udviklingspolitik og socialpolitik, Verdensbanken

Vikkelsø, Signe

Forandringsledelse, Organisationsteori, Organisationsændringer, Organisering af innovation

Villesèche, Florence

Elite, Identitet, Køn, Ledelse, Mangfoldighed, Netværker, Teams

von Wallpach, Sylvia

Brands og branding, Brandstrategi, Forbrugerens viden om et brand, Forbrugeres livsovergange og deres brandforbrug, Kvalitative forskningsmetoder, Multi-stakeholder brand co-creation

von Zedtwitz, Max

Global innovation, Innovation, International R&D, Japan, Kina, Multinationale virksomheder fra udviklingsmarkeder (EMNCs), Revers innovation, Sparsommelig innovation, Udviklingsmarkeder

Wad, Peter

Arbejdsmarkedsforhold i udviklingslande, Den globale automobilindustri, Industripolitik i udviklingslande, Landeekspertise - Malaysia, Videnskabsteori og metode, Virksomhedsinnovation

Waldorff, Susanne Boch

Forandringsprocesser, Implementering af reformer og ledelsesmodeller, Offentlig ledelse, Organisering, Styring, Sundhedssektoren

Walravens, Tine

Forbindelser mellem EU og Østasien, Forskning i mad, Gastronationalisme, Genetisk Modificerede Fødevarer (GMO'er, Japan, Japansk politik, Kina, Kulinarisk Nationalisme, Kulinariske Identiteter, Madpolitik i Østasien

Wessel, Michael

Applied machine learning, Crowdfunding og crowdsourcing, Digital entreprenørskab og innovation, Digital transformation, Digitale og datadrevne forretningsmodeller, Empiriske forskningsmetoder, Regulering af digitale platforme

Westergaard-Nielsen, Niels

Arbejdsmarkedet, Human Resource Management (HRM), Human kapital, Jobskabelse og -nedlægning, Løn og incitamenter, Makroøkonomi og arbejdsmarkedet, Recessionens økonomisk politik, Små og mellemstore virksomheder

Westermann, Ramona

Finansiering, Interessekonflikter, Investering, Kapitalstruktur, Kreditrisiko, Virksomhedens likviditet

Wieland, Andreas

Bilindustriens forsyningskæder, Bæredygtige forsyningskæder, CSR i forsyningskæder, Fair trade, Maskinlæring i supply chain management, Risikostyring af globale forsyningskæder, Robuste forsyningskæder, Social ansvarlighed inden for tekstilindustrien, Supply chain management

Wigan, Duncan

Politisk økonomi og international beskatning, Politisk økonomi og international finans

Wilke, Ralf Andreas

Arbejdsløshed, Arbejdsmarkedet, Social sikkerhed, Statistiske metoder, Økonometri

Willert, Jeanette

ERP-systemer, Erhvervsøkonomi, Ledelses- og styringssystemer, Regnskab, Økonomistyring

Worm, Verner

Dansk ledelse i Kina, Dansk-kinesiske relationer, Interkulturel ledelse, International ledelse, Internationale forhandlinger og konfliktløsning, Kinesisk erhvervskultur, Kinesisk ledelse, Kinesiske internationale investeringer, Medarbejderes reaktion på forandringer i globale virksomheders organisationskultur, Organisationskultur i globale virksomheder

Wu, Weifang

Digital innovation, IT på de finansielle markeder, Online markedsføring

Xiao, Xiao

Digital commerce, Digital entreprenørskab, Digitale platforme, Digitale services, Digitalisering af sport

Zambach, Sine

Analyse af store mængder data, Covid19-undervisning, Læringsanalyse, Maskinlæring og kunstig intelligens, Uddannelsesdataanalyser

Zenker, Sebastian

Byers image, Markedsføring og branding af byer, Markedsføring og branding af hovedstader, Markedsføring og branding af nationer, Overturisme, Turisme

Zhang, Yanlei

Intern kontrol og revision, Regnskabers kvalitet, Social ansvarlighed og etik, Social- og miljøregnskab

Zichella, Giulio

Erhvervsøkonomi, Innovation og entreprenørskab, Prisstyring

Zølner, Mette

Fransk politik og samfundsforhold, Interkulturel kommunikation og ledelse, Kollektive identiter og sprog, Organisationskultur og identitet

Ørsnes, Bjarne

Interkulturel kommunikation, Tysk sprog, Tyske samfundsforhold