Eksperter i "Finteknologi og crowdfunding"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Mohammadi, Ali

Entreprenørskab inden for højteknologi, Finteknologi og crowdfunding, Patenter og innovation, Private Equity, Risikovillig kapital