Lars Thøger Christensen

Professor

CBS Sustainability og
Department of Management, Society and Communication

Kontor: DH.V.2.83
Tel: +45 3815 3299

E-mail: ltc.msc@cbs.dk
img_7198web.jpg



Sprog

  • Dansk
  • Engelsk


Link

Forskerens instituthjemmeside



© 2023 Copenhagen Business School: Redaktion - CBS Bibliotek