Peter Arnt Nielsen

Professor

CBS LAW og
Department of Business Humanities and Law

Kontor: POR/18.B-1.119
Tel: +45 3815 2644

E-mail: pan.bhl@cbs.dk
bm0108_nr10_peter_arnt_nielsen_18700_filter_0.jpgSprog

  • Engelsk
  • Tysk
  • Dansk


Link

Forskerens instituthjemmeside© 2024 Copenhagen Business School: Redaktion - CBS Bibliotek