Søren Feodor Nielsen

Professor

Center for Statistics og
Department of Finance

Kontor: SOL/A4.20
Tel: +45 3815 3509

E-mail: sfn.mes@cbs.dk
soren_feodor_nielsen_fi.jpg

EkspertområderSprog

  • Dansk
  • Engelsk


Link

Forskerens instituthjemmeside© 2024 Copenhagen Business School: Redaktion - CBS Bibliotek