Annette Risberg

Professor MSO

Department of Management, Society and Communication og
Diversity and Difference Platform

Kontor: DH.V.2.23
Tel: +45 3815 3207

E-mail: ari.msc@cbs.dk
bm0108_nr5_-annette_risber_12464_filter.jpg



Sprog

  • Dansk
  • Engelsk
  • Fransk


Link

Forskerens instituthjemmeside



© 2019 Copenhagen Business School: Redaktion - CBS Bibliotek