Steen Thomsen

Professor

Center for Corporate Governance og
Institut for Regnskab

Kontor: POR/24.A-2.78
Tel: +45 3815 2590

E-mail: st.ccg@cbs.dk
bm0108_nr6_steen_thomsen_14723_filter.jpg

EkspertområderSprog

  • Dansk
  • Engelsk


Link

Forskerens instituthjemmeside© 2019 Copenhagen Business School: Redaktion - CBS Bibliotek