Anne Vestergaard

Lektor

CBS Sustainability og
Department of Management, Society and Communication

Kontor: DAL/2Ø.044
Tel: +45 3815 5726

E-mail: av.msc@cbs.dk
bm0108_nr5_anne_vestergaard_joergensen_12608_filter.jpg



Sprog

  • Engelsk
  • Dansk


Link

Forskerens instituthjemmeside



© 2021 Copenhagen Business School: Redaktion - CBS Bibliotek