Henrik Lando

Professor

CBS LAW og
Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Kontor: POR/18.B-1.120
Tel: +45 3815 2397

E-mail: hl.law@cbs.dk
bm0108_nr10_henrik_lando_19780_filter_0.jpgSprog

  • Dansk
  • Engelsk
  • Fransk
  • Tysk


Link

Forskerens instituthjemmeside© 2022 Copenhagen Business School: Redaktion - CBS Bibliotek