Lotte Thomsen

Lektor

Centre for Business and Development Studies og
Department of Management, Society and Communication

Kontor: DH.Ø.2.111
Tel: +45 3815 3117

E-mail: lt.msc@cbs.dk
bm0108_nr6_lotte_thomsen_13803_filter.jpgSprog

  • Engelsk
  • Dansk


Link

Forskerens instituthjemmeside© 2024 Copenhagen Business School: Redaktion - CBS Bibliotek