Anne-Karen Hüske

Post.doc

CBS Sustainability og
Department of Management, Society and Communication

Kontor: DH.Ø.2.37
Tel: +45 3815 3278

E-mail: ahu.msc@cbs.dk
anne-karen_huske.jpg



Sprog

  • Engelsk
  • Tysk


Link

Forskerens instituthjemmeside



© 2023 Copenhagen Business School: Redaktion - CBS Bibliotek