"Pension Research Centre (PeRCent) "

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Marcel Fischer

Valg af aktieportefølje

Bjarne Brænder Florentsen

Finansielle beslutninger på mikroniveau, Finansiering, Pensionsøkonomi

Svend Erik Hougaard Jensen

Kort- og langsigtede virkninger af finanspolitik, Makroøkonomisk politik og strukturreformer i eurozonen, Makroøkonomiske og pensionspolitiske aspekter af demografiske ændringer

Natalia Khorunzhina

Husholdningers finansielle beslutninger, Husholdningers økonomi

Claus Munk

Husholdningers finansielle beslutninger, Investeringsteori, Porteføljeteori

Michael Møller

Boligøkonomi, Incitamentssystemer inkl. aktieoptioner, Kunst og økonomi, Porteføljeinvesteringer, Privatøkonomi, Virksomhedsledelse

Arna Olafsson

Adfærdsøkonomi, Beskæftigelsesøkonomi, Finansiel teknologi, Husholdningers finansielle beslutninger, Offentlige finanser, Pensionsøkonomi

Mauricio Prado

Offentlige finanser

Jesper Rangvid

Eurozonen, Finansiering, Finanskriser, International finansiering, International økonomi, Investeringsforeninger, Pengepolitik, Valutakurser

Battista Severgnini

Italiensk historie, Italiensk politik, Matchfixing, Produktivitet, Sportsøkonomi, Økonomisk historie, Økonomisk udvikling, Økonomisk vækst

Ralf Andreas Wilke

Arbejdsløshed, Arbejdsmarkedet, Social sikkerhed, Statistiske metoder, Økonometri