"Pension Research Centre (PeRCent) "

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Marcel Fischer

Valg af aktieportefølje

Bjarne Florentsen

Finansielle beslutninger på mikroniveau, Finansiering, Pensionsøkonomi

Svend Erik Hougaard Jensen

Kort- og langsigtede virkninger af finanspolitik, Makroøkonomisk politik og strukturreformer i eurozonen, Makroøkonomiske og pensionspolitiske aspekter af demografiske ændringer

Natalia Khorunzhina

Husholdningers finansielle beslutninger, Husholdningers økonomi

Katja Mann

Demografi og aldring, Makroøkonomi, Ny teknologi og automatisering, Pension, Ulighed, Økonomisk vækst

Claus Munk

Husholdningers finansielle beslutninger, Investeringsteori, Porteføljeteori

Arna Olafsson

Adfærdsøkonomi, Beskæftigelsesøkonomi, Finansiel teknologi, Husholdningers finansielle beslutninger, Offentlige finanser, Pensionsøkonomi

Lasse Heje Pedersen

Investering, Likviditet, Værdifastsættelse

Jesper Rangvid

Eurozonen, Finansiering, Finanskriser, International finansiering, International økonomi, Investeringsforeninger, Pengepolitik, Valutakurser

Ralf Andreas Wilke

Arbejdsløshed, Arbejdsmarkedet, Social sikkerhed, Statistiske metoder, Økonometri