"Pro&Con - Project Studies Group"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

John Christiansen

Beslutningstagning i organisationer, Implementering og socio-tekniske aspekter af nye teknologer, Ledelse af produktudvikling, Ledelse af projekter, Porteføljeledelse

Joana Geraldi

Beslutningstagen i organisationer, Kognition og beslutningstagen, Projektbaserede organisationer, Projektorganisering, Projektstudier, Visualisering og det visuelle i organisationer

Trine Pallesen

Markedsstudier, Smart grids, Sociale studier af el-infrastruktur, Videnskab og teknologi, Økonomisk sociologi

Cristiana Parisi

Bæredygtighed og cirkulær økonomi, Bæredygtighedsregnskab og ansvarlighed, Europæisk funding, Impact-vurdering (sociale og økonomiske impact-målinger), Implementering af cirkulær økonomi inden for offentlige og private organisationer, Resultatstyring

Sofia Pemsel

Governance, Projektbaserede organisationer, Projektledelse, Projektorganisation, Studier af projekt, Viden og læring

Iben Sandal Stjerne

Human Resource Management (HRM), Kreative industrier, Praksisbaseret teori, Temporalitet, Temporære organisationer

Tim Neerup Themsen

Adfærdsmæssig økonomistyring, Innovationssamfundet, Omkostningsestimering, budgettering og budgetopfølgning, Risikostyring, Risikostyring på projekter, Økonomistyring, Økonomistyring i den offentlige sektor, Økonomistyring i projekter