"Department of Innovation and Organizational Economics"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Asma Fattoum

Børsintroduktion, Fransk institutionel kontekst, Ledelse af familieejede virksomheder, Selskabsledelse, Strategisk ledelse

Orsola Garofalo

Adfærdsøkonomi, Eksperimentel økonomi, Organisationsøkonomi

Christoph Grimpe

Fusioner og opkøb (M&A), Innovationsstrategi

Karin Hoisl

Immateriel rettighedsstrategi, Organisationsinnovation, Videnledelse

Ulrich Kaiser

Effektive strategiprocesser, Globale finansielle markeder, International ledelse, Risikofinansiering af naturkatastrofer, Strategisk reaktionsevne, Strategisk risikoledelse, Udvikling af virksomhedsstrategi

Christian Erik Kampmann

Bæredygtig innovation og strategi, Energipolitik, Klimapolitik, Matematisk modellering, Systemdynamik, Ulineær dynamik

H.C. Kongsted

Finansiering af dansk forskning, Innovation og arbejdskraftsmobilitet, Innovation og humankapital, Økonometri

Mark Lorenzen

Byer og byudvikling, Filmindustrien (Danmark, Bollywood og Hollywood), Innovationsprojekter og netværk, Innovationssystemer og regional udvikling, Klynger, Kreative og kulturelle brancher, Musikindustrien, Oplevelsesøkonomi, Social kapital, Tillid og sociale netværk

Peter Maskell

Arbejdsdeling, By- og landsplanlægning, Byggesektor, Havne - investering og ledelse, Klynger, Lokalisering, Virksomhedsinteraktion, Økonomisk geografi

Marion Poetz

Brugerinnovation, Crowdsourcing, Distribueret problemløsning, Ledelses- og organisationsinnovation, Organisationslæring, Produktudvikling, Tværindustriel innovation / Analoge markedseffekter, Åben innovation

René Taudal Poulsen

Maritim historie, Maritim økonomi

Vera Rocha

Dynamisk entreprenørskab og iværksætteri, Nystartede virksomheder

Thomas Rønde

Økonomisk analyse af forskning og udvikling

Mirjam van Praag

Felteksperimenter i iværksætteri, Iværksætteri og medarbejderressourcer, Iværksætteri og teams, Iværksætteriøkonomi, Iværksætteruddannelse, Medarbejderøkonomi, Performancemåling og incitamenter