"Center for Financial Frictions "

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Jens Dick-Nielsen

Kreditrisiko, Likviditetsrisiko, Virksomhedsobligationer

David Lando

Derivater, Erhvervsobligationer, Finansiel regulering, Finansielle markeder, Finansieringsteori, Kreditrisiko, Matematisk finansiering, Risikostyring, Statistiske metoder i finansiering

Lasse Heje Pedersen

Investering,, Likviditet, Værdifastsættelse,

Yingjie Qi

Bankvirksomhed, Finansiering

Fabrice Tourre

Nationaløkonomi og pengepolitik, Obligations- og rentemarkeder, Realkredit- og kreditmarkeder

Ramona Westermann

Finansiering, Interessekonflikter, Investering, Kapitalstruktur, Kreditrisiko, Virksomhedens likviditet