Eksperter i "Big Data"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Constantiou, Ioanna

Big Data-strategier, E-Science, Forbrugeradfærd og digitale services/platforme, Organisatorisk beslutningstagen og forretningsintelligens mht. Big Data, Økonomiske effekter af deleøkonomi

Flyverbom, Mikkel

Big data, Digitale teknologier, E-Science, Organisationskommunikation, Transparens

Hardt, Daniel

Big Data, E-Science, Kunstig intelligens, Lingvistik, Sociale medier, Sprogteknologi