Eksperter i "Corporate Governance"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Bechmann, Ken L.

Incitamentsaflønning, Kapitalstruktur, Udbyttepolitik, Virksomhedsledelse, Virksomhedsøkonomi

Fattoum, Asma

Børsintroduktion, Fransk institutionel kontekst, Ledelse af familieejede virksomheder, Selskabsledelse, Strategisk ledelse

Moon, Jeremy

Erhvervsliv og det offentlige, Erhvervsliv og politik, Erhvervsliv og styring, Virksomheder og bæredygtighed, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Møller, Michael

Boligøkonomi, Incitamentssystemer inkl. aktieoptioner, Kunst og økonomi, Porteføljeinvesteringer, Privatøkonomi, Virksomhedsledelse

Poulfelt, Flemming

Corporate Governance, Forskningskommunikation og forskningsformidling, Fusioner og opkøb (M&A), Konsulenter og rådgivning, Ledelse af professionelle, Ledelse og lederskab, Strategi, Videnintensive virksomheder/professionelle virksomheder

Rasche, Andreas

Bæredygtighed, CSR-rapportering, FN, FN's Global Compact, Global governance, Korruption, Menneskerettigheder, Partnerskaber mellem virksomheder og NGO'ere, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Reckendrees, Alfred

Finanskriser, Industriorganisationer, Institutionel og organisatorisk skifte, Iværksætteri, Kapitalisme i Tyskland, Organisationsinnovation, Virksomhedshistorie, Virksomhedsledelse, Økonomisk historie, Økonomisk udvikling

Thomsen, Steen

Selskabsledelse