Eksperter i "E-Science"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Andersen, Steffen

Adfærdsøkonomi, E-Science, Eksperimentel økonomi, Husholdningers finansielle beslutninger

Bogetoft, Peter

Anvendelse af benchmarkmetoder (skoler, hospitaler, netværksvirksomheder, kommuner), Benchmarkmetoder, E-Science, Regulering af naturlige monopoler (netselskaber inden for el, varme, vand), Økonomisk kontraktdesign - kontrakter som koordinerer og motiverer deltagerne

Dalgaard, Peter

E-Science, Statistiske metoder

Vatrapu, Ravi

Big Data-analytik, E-Science, E-læring, Interkulturelt samarbejde, Sociale medier management, Sociale medier-analytik, Teknologiunderstøttet læring