Eksperter i "E-Science"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Andersen, Steffen

Adfærdsøkonomi, E-Science, Eksperimentel økonomi, Husholdningers finansielle beslutninger

Bogetoft, Peter

Anvendelse af benchmarkmetoder (skoler, hospitaler, netværksvirksomheder, kommuner), Benchmarkmetoder, E-Science, Regulering af naturlige monopoler (netselskaber inden for el, varme, vand), Økonomisk kontraktdesign - kontrakter som koordinerer og motiverer deltagerne

Constantiou, Ioanna

Big Data-strategier, E-Science, Forbrugeradfærd og digitale services/platforme, Organisatorisk beslutningstagen og forretningsintelligens mht. Big Data, Økonomiske effekter af deleøkonomi

Dalgaard, Peter

E-Science, Statistiske metoder

Groes, Fane Naja

E-Science, Mobilitet inden for stillinger/erhverv

Hardt, Daniel

Big Data, E-Science, Kunstig intelligens, Lingvistik, Sociale medier, Sprogteknologi

Madsen, Bodil Nistrup

Begrebsafklaring, Datamodellering, Digitalisering og offentlige selvbetjeningsløsninger, E-Science, Internationalt terminologisamarbejde, Ontologi, Terminologi, Terminologi- og videnshåndteringssystemer, Terminologiarbejde i virksomheder og hos myndigheder, Vidensmodellering

Thomsen, Hanne Erdman

Automatisk opbygning og validering af ontologier, Begrebsafklaring, Datamodellering, E-Science, Ontologi, Sprogpolitik, Studieledelse, Termbaser, Terminologi, Terminologiarbejde i organisationer, Videnstrukturering

Vatrapu, Ravi

Big Data-analytik, E-Science, E-læring, Interkulturelt samarbejde, Sociale medier management, Sociale medier-analytik, Teknologiunderstøttet læring