Eksperter i "Eye-tracking"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Clement, Jesper

Eye-tracking, Neuromarketing, Ubevidste beslutningsprocesser