Eksperter i "Responsible Management Education"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Hockerts, Kai

Family-office, Impact investing, Socialt entreprenørskab, Uddannelse i ansvarlig ledelse, Venturefilantropi, Virksomheders samfundsansvar

Hüske, Anne-Karen

Bæredygtighed inden for de højere uddannelsesinstitutioner, Bæredygtighed inden for erhvervslivet, Implementering af innovation, Innovationsbarrierer, Kompetencer i forhold til social og bæredygtig innovation, Responsible Management Education, Social entreprenørskab