Jens Dick-Nielsen

Lektor

Center for Big Data in Finance og
Department of Finance

Kontor: SOL/A4.03
Tel: +45 3815 3584

E-mail: jdn.fi@cbs.dk
jens_dick-nielsen_fi.jpgSprog

  • Dansk
  • Engelsk


Link

Forskerens instituthjemmeside© 2024 Copenhagen Business School: Redaktion - CBS Bibliotek