Eksperter i "Kreditrisiko"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Dick-Nielsen, Jens

Kreditrisiko, Likviditetsrisiko, Virksomhedsobligationer

Feldhütter, Peter

Erhvervsobligationer, Kreditrisiko, Likviditetsrisiko

Lando, David

Derivater, Erhvervsobligationer, Finansiel regulering, Finansielle markeder, Finansieringsteori, Kreditrisiko, Matematisk finansiering, Risikostyring, Statistiske metoder i finansiering

Nielsen, Caren Yinxia

Bankregulering, Bankvirksomhed, Finansiel risikostyring, Kreditrisiko

Nielsen, Mads Stenbo

Investeringer, Kreditrisiko, Statistik

Westermann, Ramona

Finansiering, Interessekonflikter, Investering, Kapitalstruktur, Kreditrisiko, Virksomhedens likviditet