Bent Meier Sørensen

Professor

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Kontor: POR/18.B-2.144a
Tel: +45 3815 3768
Mobil: +45 2621 8428

E-mail: bem.mpp@cbs.dk
bm0108_nr1_bent_meier_soerensen_0824.jpgSprog

  • Dansk


Link

Forskerens instituthjemmeside© 2022 Copenhagen Business School: Redaktion - CBS Bibliotek