"Institut for Strategi og Innovation"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Christian Geisler Asmussen

Drivkræfter bag virksomheders performance, Globale byer, Globalisering, Internationalisering af virksomheder, Konkurrencefordele, Spilteori

Asma Fattoum

Børsintroduktion, Fransk institutionel kontekst, Ledelse af familieejede virksomheder, Selskabsledelse, Strategisk ledelse

Kirsten Foss

Teori om virksomheders eksistens og størrelse

Orsola Garofalo

Adfærdsøkonomi, Eksperimentel økonomi, Organisationsøkonomi

Christoph Grimpe

Fusioner og opkøb (M&A), Innovationsstrategi

Karin Hoisl

Immateriel rettighedsstrategi, Organisationsinnovation, Videnledelse

Peter Ørberg Jensen

Global sourcing, International outsourcing, Offshoring, Virksomhedens internationalisering

Ulrich Kaiser

Effektive strategiprocesser, Globale finansielle markeder, International ledelse, Risikofinansiering af naturkatastrofer, Strategisk reaktionsevne, Strategisk risikoledelse, Udvikling af virksomhedsstrategi

Christian Erik Kampmann

Bæredygtig innovation og strategi, Energipolitik, Klimapolitik, Matematisk modellering, Systemdynamik, Ulineær dynamik

H.C. Kongsted

Finansiering af dansk forskning, Innovation og arbejdskraftsmobilitet, Innovation og humankapital, Økonometri

Marcus Møller Larsen

International business, Multinationale virksomheder, Offshoring, Outsourcing, Udviklingsøkonomi

Mark Lorenzen

Byer og byudvikling, Filmindustrien (Danmark, Bollywood og Hollywood), Innovationsprojekter og netværk, Innovationssystemer og regional udvikling, Klynger, Kreative og kulturelle brancher, Musikindustrien, Oplevelsesøkonomi, Social kapital, Tillid og sociale netværk

Francesco Di Lorenzo

Innovationsperformance, Strategiske medarbejderressourcers mobilitet, Vidensstrømme, Virksomheders risikokapital

Peter Maskell

Arbejdsdeling, By- og landsplanlægning, Byggesektor, Havne - investering og ledelse, Klynger, Lokalisering, Virksomhedsinteraktion, Økonomisk geografi

Michael Mol

Global strategi, Ledelsesinnovation, Multinationale virksomheder, Nye ledelsespraksisser, Offshoring, Outsourcing, Strategisk ledelse, Strategiske skift, Åben innovation

Marie Louise Mors

Global strategi, Konkurrence om ressourcer, Professionelle servicevirksomheder, Sociale netværk, Vidensdeling

Bo Bernhard Nielsen

Multilevel teori og metode, Strategiske alliancer og joint ventures, Topledelser og ledelse, Videnledelse

Marion Poetz

Brugerinnovation, Crowdsourcing, Distribueret problemløsning, Ledelses- og organisationsinnovation, Organisationslæring, Produktudvikling, Tværindustriel innovation / Analoge markedseffekter, Åben innovation

René Taudal Poulsen

Maritim historie, Maritim økonomi

Larissa Rabbiosi

Organisatorisk design og performance, Videndeling og -overførsel i mulitinationale virksomheder

Thomas Ritter

Forretningsudvikling, Konkurrenceevne, Kundeindsigt, Kunderelationer, Markedsstrategi, Værdiskabelse,

Vera Rocha

Dynamisk entreprenørskab og iværksætteri, Nystartede virksomheder

Thomas Rønde

Økonomisk analyse af forskning og udvikling

Wolfgang Sofka

Afvikling af udenlandske virksomheder, Innovation, International business, Kommercialisering af ideer, Samarbejde