"Institut for Strategi og Innovation"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Christian Geisler Asmussen

Drivkræfter bag virksomheders performance, Globale byer, Globalisering, Internationalisering af virksomheder, Konkurrencefordele, Spilteori

Joshua Bedi

Entreprenørskab, Økonomi

Carmelo Cennamo

Digitale markeder, Digitale transformationer, Konkurrencedynamikker, Konkurrencefordele, Ledelse af platforme, Platformsdisruption, Platformskonkurrence, Virksomheds- og innovationsøkosystemer

Orsola Garofalo

Adfærdsøkonomi, Eksperimentel økonomi, Entreprenørskab, Organisationsøkonomi

Aleksandra Gregoric

Anvendt økonometri, Institutionsteori, Kønsøkonomi, Medarbejderdeltagelse inden for beslutningsprocesser, Medarbejderejerskab, Virksomhedsstyring

Christoph Grimpe

Fusioner og opkøb (M&A), Innovationspolitik, Innovationsstrategi

Karin Hoisl

Immateriel rettighedsstrategi, Organisationsinnovation, Videnledelse

Paul Hünermund

Innovationsøkonomi, Kausal inferens

Martin Jes Iversen

Dansk erhvervshistorie, Maritim digitalisering, Maritim innovation, Maritim strategi, Økonomisk historie

Palle Høy Jakobsen

Innovation og forretningsudvikling inden for bioteknologi, pharma og sundhedsinstitutioner

Peter Ørberg Jensen

Global sourcing, International outsourcing, Offshoring, Virksomhedens internationalisering

Rasmus Jørgensen

Bæredygtighed, Cirkulær økonomi, Cirkulære forretningsmodeller, Produkt take-back, Strategi, Take-back-modeller

Ulrich Kaiser

Effektive strategiprocesser, Globale finansielle markeder, International ledelse, Risikofinansiering af naturkatastrofer, Strategisk reaktionsevne, Strategisk risikoledelse, Udvikling af virksomhedsstrategi

Christian Erik Kampmann

Bæredygtig strategi og innovation, Den grønne omstilling i energisektoren, Mobilitet i byer, Systemdynamik

Johannes Kleinhempel

Entreprenørskab

H.C. Kongsted

Finansiering af dansk forskning, Innovation og arbejdskraftsmobilitet, Innovation og humankapital, Økonometri

Emma Lappi

Entreprenørskab, Forskrifter, Human kapital, Produktivitet, Selvstændig beskæftigelse

Marcus Møller Larsen

International business, Multinationale virksomheder, Offshoring, Outsourcing, Udviklingsøkonomi

Mark Lorenzen

Byer og byudvikling, Filmindustrien (Danmark, Bollywood og Hollywood), Innovationsprojekter og netværk, Innovationssystemer og regional udvikling, Klynger, Kreative og kulturelle brancher, Musikindustrien, Oplevelsesøkonomi, Social kapital, Tillid og sociale netværk

Francesco Di Lorenzo

Innovationsperformance, Strategiske medarbejderressourcers mobilitet, Vidensstrømme, Virksomheders risikokapital

Peter Lotz

Brancheudvikling, Byudvikling, Innovation, Konkurrence, Stordriftsfordele, Uddannelsespolitik

Giacomo Marchesini

Den farmaceutiske industri, Evaluering af det teknologiske område, Håndtering af fejl, Håndtering af videnskabelige opdagelser, Innovationsstrategi, Virksomhedsstrategi

Peter Maskell

Arbejdsdeling, By- og landsplanlægning, Byggesektor, Havne - investering og ledelse, Klynger, Lokalisering, Virksomhedsinteraktion, Økonomisk geografi

José Mata

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Entreprenørskab, Frasalg, Indvandring, Innovation, International business, Multinationale virksomheder, Prisfastsættelse, Strategisk ledelse

Ali Mohammadi

Entreprenørskab inden for højteknologi, Finteknologi og crowdfunding, Patenter og innovation, Private Equity, Risikovillig kapital

Michael Mol

Global strategi, Ledelsesinnovation, Multinationale virksomheder, Nye ledelsespraksisser, Offshoring, Outsourcing, Strategisk ledelse, Strategiske skift, Åben innovation

Marie Louise Mors

Bestyrelser, Bestyrelsesdynamikker, Global strategi, Konkurrence om ressourcer, Kvinder i bestyrelser, Professionelle servicevirksomheder, Sociale netværk, Strategi, Videndeling

Ilaria Orlandi

Bestyrelser, Bestyrelsesudnævnelser, Sociale evalueringer, Stigma, Topledere

Marion Poetz

Crowdsourcing og Crowd Science, Innovationsstrategi, Inter- og transdisciplinære forskningssamarbejder, Ledelse af innovation, Organisering og ledelse af innovation, Organisering og ledelse af videnskab, Åben innovation, Åben innovation inden for videnskaben, Åben og kollaborativ vidensproduktion

Larissa Rabbiosi

Organisatorisk design og performance, Videndeling og -overførsel i mulitinationale virksomheder

Madeleine Rauch

Ansvarlig innovation, Forenede Nationer (FN), Store sociale udfordringer, Strategiprocesser, Strategisk beslutningstagen, Udføre arbejde i krisesituationer

Toke Reichstein

Entreprenørskab, Innovation, Teknologilicensering, Teknologimarkeder, Åben innovation

Thomas Ritter

Forretningsudvikling, Konkurrenceevne, Kundeindsigt, Kunderelationer, Markedsstrategi, Værdiskabelse,

Vera Rocha

Arbejdsmobilitet, Entreprenørskab og iværksætteri, Individuel afvigende adfærd, Integration af marginaliserede grupper, Menneskelig kapital, Nystartede virksomheder, Ulighed

Thomas Rønde

High-tech entreprenørskab, Innovationsøkonomi, Konkurrenceøkonomi

Grazia Santangelo

CSR-overtrædelser i den globale værdikæde, Geopolitik og virksomhedsstrategier, Globale innovationsstrategier, Grønne investeringer i udviklingsmarkeder, Tvungen migration, Udenlandske jordopkøb og konsekvenserne for fødevaresikkerhed og de miljømæssige spillover-effekter

Paolo Santini

Arbejdsmarkedets integration af flygtninge, Fagbevægelsen i Europa og USA, Ulighed

Markus Simeth

Økonomi og ledelse inden for innovation

Wolfgang Sofka

Håndhævelse af patenter, Immaterialret, Nøglemedarbejdere, Samarbejde mellem virksomheder, Samarbejde mellem virksomheder og NGO'er, Samarbejdsinnovation, Strategi relateret til store udfordringer, Strategisk menneskelig kapital, Åben innovation

Henrik Sornn-Friese

Bæredygtig skibsfart og havne, Erhvervshistorie, Forretningsudvikling, Industriklynger og regionale innovationssystemer, Internationalisering og lokalisering, Maritim økonomi, Skibsfart