"Institut for Strategi og Innovation"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Christian Geisler Asmussen

Drivkræfter bag virksomheders performance, Globale byer, Globalisering, Internationalisering af virksomheder, Konkurrencefordele, Spilteori

Joshua Bedi

Entreprenørskab, Økonomi

Sofie Cairo

Adfærdsøkonomi, Arbejdsmarked, Arbejdstid, Familieplanlægning, Kønsforskelle i indtægt, Kønsnormer og stereotyper, Ligestillings- og barselspolitik, Moderskabsstraffen, Videnskabelig produktivitet

Carmelo Cennamo

Digitale markeder, Digitale transformationer, Konkurrencedynamikker, Konkurrencefordele, Ledelse af platforme, Platformsdisruption, Platformskonkurrence, Virksomheds- og innovationsøkosystemer

Orsola Garofalo

Adfærdsøkonomi, Eksperimentel økonomi, Entreprenørskab, Organisationsøkonomi

Aleksandra Gregoric

Anvendt økonometri, Institutionsteori, Kønsøkonomi, Medarbejderdeltagelse inden for beslutningsprocesser, Medarbejderejerskab, Virksomhedsstyring

Christoph Grimpe

Fusioner og opkøb (M&A), Innovationsstrategi

Karin Hoisl

Immateriel rettighedsstrategi, Organisationsinnovation, Videnledelse

Paul Hünermund

Innovationsøkonomi, Kausal inferens

Martin Jes Iversen

Dansk erhvervshistorie, Maritim digitalisering, Maritim innovation, Maritim strategi, Økonomisk historie

Peter Ørberg Jensen

Global sourcing, International outsourcing, Offshoring, Virksomhedens internationalisering

Ulrich Kaiser

Effektive strategiprocesser, Globale finansielle markeder, International ledelse, Risikofinansiering af naturkatastrofer, Strategisk reaktionsevne, Strategisk risikoledelse, Udvikling af virksomhedsstrategi

Christian Erik Kampmann

Bæredygtig innovation og strategi, Energipolitik, Klimapolitik, Matematisk modellering, Systemdynamik, Ulineær dynamik

Johannes Kleinhempel

Entreprenørskab

H.C. Kongsted

Finansiering af dansk forskning, Innovation og arbejdskraftsmobilitet, Innovation og humankapital, Økonometri

Marcus Møller Larsen

International business, Multinationale virksomheder, Offshoring, Outsourcing, Udviklingsøkonomi

Mark Lorenzen

Byer og byudvikling, Filmindustrien (Danmark, Bollywood og Hollywood), Innovationsprojekter og netværk, Innovationssystemer og regional udvikling, Klynger, Kreative og kulturelle brancher, Musikindustrien, Oplevelsesøkonomi, Social kapital, Tillid og sociale netværk

Francesco Di Lorenzo

Innovationsperformance, Strategiske medarbejderressourcers mobilitet, Vidensstrømme, Virksomheders risikokapital

Peter Lotz

Brancheudvikling, Byudvikling, Innovation, Konkurrence, Stordriftsfordele, Uddannelsespolitik

Peter Maskell

Arbejdsdeling, By- og landsplanlægning, Byggesektor, Havne - investering og ledelse, Klynger, Lokalisering, Virksomhedsinteraktion, Økonomisk geografi

José Mata

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Entreprenørskab, Frasalg, Indvandring, Innovation, International business, Multinationale virksomheder, Prisfastsættelse, Strategisk ledelse

Ali Mohammadi

Entreprenørskab inden for højteknologi, Finteknologi og crowdfunding, Patenter og innovation, Private Equity, Risikovillig kapital

Michael Mol

Global strategi, Ledelsesinnovation, Multinationale virksomheder, Nye ledelsespraksisser, Offshoring, Outsourcing, Strategisk ledelse, Strategiske skift, Åben innovation

Marie Louise Mors

Bestyrelser, Bestyrelsesdynamikker, Global strategi, Konkurrence om ressourcer, Kvinder i bestyrelser, Professionelle servicevirksomheder, Sociale netværk, Strategi, Videndeling

Marion Poetz

Innovationsledelse, Innovationsstrategi, Open Science, Organisatorisk design, Videnskabsøkonomi, Åben innovation

Larissa Rabbiosi

Organisatorisk design og performance, Videndeling og -overførsel i mulitinationale virksomheder

Madeleine Rauch

Ansvarlig innovation, Forenede Nationer (FN), Store sociale udfordringer, Strategiprocesser, Strategisk beslutningstagen, Udføre arbejde i krisesituationer

Thomas Ritter

Forretningsudvikling, Konkurrenceevne, Kundeindsigt, Kunderelationer, Markedsstrategi, Værdiskabelse,

Vera Rocha

Arbejdsmobilitet, Entreprenørskab og iværksætteri, Individuel afvigende adfærd, Integration af marginaliserede grupper, Menneskelig kapital, Nystartede virksomheder, Ulighed

Thomas Rønde

Økonomisk analyse af forskning og udvikling

Grazia Santangelo

Globale innovationsstrategier, International business, Virksomheders strategiske svar på store udfordringer

Markus Simeth

Økonomi og ledelse inden for innovation

Wolfgang Sofka

Afvikling af udenlandske virksomheder, Innovation, International business, Kommercialisering af ideer, Samarbejde

Henrik Sornn-Friese

Bæredygtig skibsfart og havne, Erhvervshistorie, Forretningsudvikling, Industriklynger og regionale innovationssystemer, Internationalisering og lokalisering, Maritim økonomi, Skibsfart