"Department of International Economics and Management"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Aradhna Aggarwal

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Globale værdikæder, Industriel politik og industriel konkurrenceevne, International handel, Ny strukturel økonomi, Regionale handelsaftaler, Specielle økonomiske zoner og industrielle parker, Teknologi og innovation, Udviklingsøkonomi, WTO-relaterede emner

Torben Juul Andersen

Globale finansielle markeder, International ledelse, Risikofinansiering af naturkatastrofer, Selskabers strategiudvikling, Strategisk reaktionsevne, Strategisk risikoledelse, Virkningsfulde strategiprocesser

Nis Høyrup Christensen

Handelsrelationer mellem EU og Kina, Kinesisk statskapitalisme, Markedspolitikker og statsstøtte i Kina, Politik og økonomi i Kina, Udenlandske virksomheder i Kina, Vedvarende energi i Kina

Jens Gammelgaard

Bryggeribranchen, Hovedkvarter/datterselskabs-relationer

Peter Gammeltoft

Direkte udenlandske investeringer (FDI), indadgående og udadgående, Indonesien, International business, Internationalisering af innovation, Kina, Udviklingslande, Økonomisk udvikling

Carina Antonia Hallin

Adfærdsøkonomi, Crowd-forudsigelser, Crowdsourcing, International management, Kognition, Kollektiv intelligens, Prediction Markets

Jasper Hotho

Institutionelle analyser af samfund, International ledelse, Læring inden for organisationer

Lars Håkanson

International strategi og ledelse, Internationalforskning og udvikling (R&D), Internationalt entrepreneurship, Ledelse af integration efter fusionering, Organisationer i multinationale virksomheder, Videnledelse

Bjørn Jindra

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Direkte udenlandske investeringer (FDI) og valg af placering, Direkte udenlandske investeringer (FDI) og vækstlande, International handelsteori, Internationalisering af forskning og udvikling (R&D) og innovation, Multinationale virksomheders økonomi

Ari Kokko

Internationalisering af små og mellemstore virksomheder (SMEs), Udvikling af vedvarende energiindustri i Kina, Udviklingseffekter af direkte udenlandske investeringer (FDI), Økonomisk udvikling i Vietnam

Xin Li

International business, Kina-studier, Strategisk ledelse

Niels Mygind

Medarbejdereje, Omstilling og økonomisk udvikling i Central- og Østeuropa samt Rusland, Økonomisk udvikling i de nye vækstlande, især BRIK-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina

Can-Seng Ooi

Branding af steder, byer og lande, Bæredygtig adfærd og praktis, Internationale kunstmarkeder, Kinesiske turister, Sammenlignende studier af bæredygtige byer, Sammenlignende studier af udvikling af kunst og kultur, Sammenlignende studier af udvikling af turisme, Singapores økonomi

Larissa Rabbiosi

Organisatorisk design og performance, Videndeling og -overførsel i mulitinationale virksomheder

Marc Steffen Rapp

Aktiemarkeder, Corporate Governance, Finansielle markeder, Ledelsesaflønning, Medbestemmelse, Virksomhedsbestyrelser

Ole Risager

Bestyrelsesarbejde, International makro og finansielle markeder, Internationale organisationer, Investeringer i teori og praksis, Valueinvestering

Caspar Rose

Aktiemarkeder, Finansielle markeder, Køb og salg af virksomheder, Risikostyring, Selskabsledelse

Steen Thomsen

Selskabsledelse

Carsten Boyer Thøgersen

Handel og økonomisk udvikling, Kinesisk business

Florenche Villesèche

Diskursanalyse, Identitet, Kvinder i bestyrelser og den øverste ledelse, Køn, Mangfoldighedsledelse, Netværk

Georg Wernicke

Selskabsledelse, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Niels Westergaard-Nielsen

Arbejdsmarkedet, Human Resource Management (HRM), Human kapital, Jobskabelse og -nedlægning, Løn og incitamenter, Makroøkonomi og arbejdsmarkedet, Recessionens økonomisk politik, Små og mellemstore virksomheder

Verner Worm

Dansk ledelse i Kina, Dansk-kinesiske relationer, Interkulturel ledelse, International ledelse, Internationale forhandlinger og konfliktløsning, Kinesisk erhvervskultur, Kinesisk ledelse, Kinesiske internationale investeringer