"Institut for International Økonomi, Politik og Business"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Aradhna Aggarwal

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Globale værdikæder, Industriel politik og industriel konkurrenceevne, International handel, Ny strukturel økonomi, Regionale handelsaftaler, Specielle økonomiske zoner og industrielle parker, Teknologi og innovation, Udviklingsøkonomi, WTO-relaterede emner

Torben Juul Andersen

Globale finansielle markeder, International ledelse, Risikofinansiering af naturkatastrofer, Selskabers strategiudvikling, Strategisk reaktionsevne, Strategisk risikoledelse, Virkningsfulde strategiprocesser

Edward Ashbee

Brexit og politik i Storbritannien, Populistisk politik, Samtidens ideer og ideologier, Trumps præsidentperiode, Valg i USA og offentlig politisk planlægning, Økonomisk politik og budgetbeslutninger

Manuele Citi

Beslutningstagen inden for EU, EU-politik, Integration og regulering af det indre marked i EU

Jens Olav Dahlgaard

Politisk adfærd, Politisk ledelse, Repræsentation, Statskundskab, Valgdeltagelse

Caroline de la Porte

De europæiske arbejdsmarkeder, Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), Socialpolitik i EU

Zoltan Fazekas

Den offentlige mening, Politisk adfærd, Politisk kommunikation, Sociale medier

Jonas Felbo-Kolding

Arbejdsmarked, Indvandring, Integration, Migration, Overenskomster, Prekarisering, Segmentering, Social dumping, Udlændinge på arbejdsmarkedet

Jens Gammelgaard

Bryggeribranchen, Hovedkvarter/datterselskabs-relationer

Peter Gammeltoft

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Indonesien, Internationalisering af innovation, Kina, Multinationale virksomheder, Udviklingslande, Vækstøkonomier, Økonomisk udvikling

Alice Guerra

Eksperimentel økonomi, Erstatningsansvar, Forsikring, Hemmelige afstemninger, Lederskab, Mikroøkonomi, Samfundsøkonomi, Skatteunddragelse, Valgfusk (køb af stemmer)

Faith Hatani

Bæredygtighed og ansvarlig ledelse, Direkte udenlandske investeringer (FDI), Globale værdikæder, Institutionelle analyser af teknologiske forandringer, International business og økonomisk udvikling, Udviklingsmarkeder og udviklingslande

Jasper Hotho

Den private sektors involvering i humanitære aktioner, Favoritisme inden for udviklingsmarkeder, Sammenlignelige institutionelle analyser af samfund

Lars Håkanson

International strategi og ledelse, Internationalforskning og udvikling (R&D), Internationalt entrepreneurship, Ledelse af integration efter fusionering, Organisationer i multinationale virksomheder, Videnledelse

Michael Jakobsen

Antropologi i asiatiske samfund, Firmaers internationalisering, Forståelse af markeder i Asien, Sydøstasien, Malaysia og Penang

Mads Dagnis Jensen

Institutioner og politiske processer i EU (såsom markedsintegration, EU-skepsis og Brexit), Koordinering i centralregeringer, Politiske systemer i Danmark, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Polen

Bjørn Jindra

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Direkte udenlandske investeringer (FDI) og valg af placering, Direkte udenlandske investeringer (FDI) og vækstlande, International handelsteori, Internationalisering af forskning og udvikling (R&D) og innovation, Multinationale virksomheders økonomi

Mogens Kamp Justesen

Demokrati og demokratisering, Firmaers indflydelse på politik, Korruption, Politik og økonomi i Afrika, Politik og økonomi i Sydafrika, Ulighed, Økonomisk udvikling

Ari Kokko

Internationalisering af små og mellemstore virksomheder (SMEs), Udvikling af vedvarende energiindustri i Kina, Udviklingseffekter af direkte udenlandske investeringer (FDI), Økonomisk udvikling i Vietnam

Janine Leschke

Ansættelsesforhold uden for overenskomst, Arbejdskraftens bevægelse inden for EU, Arbejdskvalitet, Balance mellem arbejdsliv og familieliv, Europe 2020, Europæisk beskæftigelsesstrategi, Komparativ arbejdsmarkedspolitik, Ligestilling, Segmentering, Socialpolitik

Niels Mygind

Medarbejdereje, Omstilling og økonomisk udvikling i Central- og Østeuropa samt Rusland, Økonomisk udvikling i de nye vækstlande, især BRIK-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina

Bent Petersen

Forretningsmodeller for servicevirksomheder, Strategisk kontrahering, Udflagning, Virksomheders internationalisering

Toshimitsu Ueta

Forholdet mellem indkøber og leverandør, International business, International handel, Restrukturering af organisationer, Valg af beliggenhed

Max von Zedtwitz

Global innovation, Innovation, International R&D, Japan, Kina, Multinationale virksomheder fra udviklingsmarkeder (EMNCs), Revers innovation, Sparsommelig innovation, Udviklingsmarkeder

Tine Walravens

Forbindelser mellem EU og Østasien, Forskning i mad, Gastronationalisme, Genetisk Modificerede Fødevarer (GMO'er, Japan, Japansk politik, Kina, Kulinarisk Nationalisme, Kulinariske Identiteter, Madpolitik i Østasien

Verner Worm

Dansk ledelse i Kina, Dansk-kinesiske relationer, Interkulturel ledelse, International ledelse, Internationale forhandlinger og konfliktløsning, Kinesisk erhvervskultur, Kinesisk ledelse, Kinesiske internationale investeringer, Medarbejderes reaktion på forandringer i globale virksomheders organisationskultur, Organisationskultur i globale virksomheder