"Institut for International Økonomi, Politik og Business"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Aradhna Aggarwal

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Globale værdikæder, Industriel politik og industriel konkurrenceevne, International handel, Ny strukturel økonomi, Regionale handelsaftaler, Specielle økonomiske zoner og industrielle parker, Teknologi og innovation, Udviklingsøkonomi, WTO-relaterede emner

Torben Juul Andersen

Globale finansielle markeder, International ledelse, Risikofinansiering af naturkatastrofer, Selskabers strategiudvikling, Strategisk reaktionsevne, Strategisk risikoledelse, Virkningsfulde strategiprocesser

Edward Ashbee

Brexit og politik i Storbritannien, Populistisk politik, Samtidens ideer og ideologier, Trumps præsidentperiode, Valg i USA og offentlig politisk planlægning, Økonomisk politik og budgetbeslutninger

Kasper Ingeman Beck

Kinesisk politisk økonomi, Kinesisk økonomi, Kinesiske statsejede selskaber, Relationer mellem staten og markedet, Virksomhedsledelse i Kina

Elias Bengtsson

Finansielle systemers dynamik, Politikker for finansielle systemer, Regulering af finansielle systemer

Steffen Brenner

Diversitet, Ledelseskompensation, Medier, Virksomhedsstyring

Kjeld Erik Brødsgaard

Asien, Japan, Kina, Kinesisk politik, Kinesisk økonomisk udvikling, Politisk styring, Singapore, Statsejede virksomheder

Jens Olav Dahlgaard

Politisk adfærd, Politisk ledelse, Repræsentation, Statskundskab, Valgdeltagelse

Caroline de la Porte

De europæiske arbejdsmarkeder, Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), Socialpolitik i EU

Benjamin Carl Krag Egerod

Donationer til politiske partier, Embedsmænds og politikeres karrierer i det private, Lobbyisme, Politiske forbindelser mellem virksomheder og politikere, Svingdøren mellem politik og den private sektor, Virksomheders rolle i politik

Zoltan Fazekas

Den offentlige mening, Politisk adfærd, Politisk kommunikation, Sociale medier

Douglas Fuller

Halvledere, Kina, Taiwan, Teknologipolitik, Teknologistrategi

Jens Gammelgaard

Bryggeribranchen, Hovedkvarter/datterselskabs-relationer

Peter Gammeltoft

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Indonesien, Internationalisering af innovation, Kina, Multinationale virksomheder, Udviklingslande, Vækstøkonomier, Økonomisk udvikling

Faith Hatani

Bæredygtighed og ansvarlig ledelse, Direkte udenlandske investeringer (FDI), Globale værdikæder, Institutionelle analyser af teknologiske forandringer, International business og økonomisk udvikling, Udviklingsmarkeder og udviklingslande

Bersant Hobdari

Bæredygtige investeringer, International business, International økonomi, Udviklingsmarkeder, Virksomhedsstyring

Florian Hollenbach

Den offentlige mening om beskatning, Korruption, Penge i relation til politik, Politisk økonomi i forhold til beskatning og skattekapacitet

Lars Håkanson

International strategi og ledelse, Internationalforskning og udvikling (R&D), Internationalt entrepreneurship, Ledelse af integration efter fusionering, Organisationer i multinationale virksomheder, Videnledelse

Zhen Im

Den offentlige mening, Politik, Velfærdsstaten, Vælgeradfærd

Michael Jakobsen

Antropologi i asiatiske samfund, Firmaers internationalisering, Forståelse af markeder i Asien, Sydøstasien, Malaysia og Penang

Mads Dagnis Jensen

Institutioner og politiske processer i EU (såsom markedsintegration, EU-skepsis og Brexit), Koordinering i centralregeringer, Politiske systemer i Danmark, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Polen

Bjørn Jindra

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Direkte udenlandske investeringer (FDI) og valg af placering, Direkte udenlandske investeringer (FDI) og vækstlande, International handelsteori, Internationalisering af forskning og udvikling (R&D) og innovation, Multinationale virksomheders økonomi

Mogens Kamp Justesen

Demokrati og demokratisering, Firmaers indflydelse på politik, Korruption, Politik og økonomi i Afrika, Politik og økonomi i Sydafrika, Ulighed, Økonomisk udvikling

Ari Kokko

Internationalisering af små og mellemstore virksomheder (SMEs), Udvikling af vedvarende energiindustri i Kina, Udviklingseffekter af direkte udenlandske investeringer (FDI), Økonomisk udvikling i Vietnam

Michael Mueller

Indvandring, International virksomhedsstyring, Organisatorisk uredelighed, Ulighed, Virksomhedsstrategi

Niels Mygind

Medarbejdereje, Omstilling og økonomisk udvikling i Central- og Østeuropa samt Rusland, Økonomisk udvikling i de nye vækstlande, især BRIK-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina

Tam Thanh Nguyen

Frihandelsaftaler (FTA) - specielt EU's og Vietnams frihandelsaftale (EVFTA), Kapacitetsopbygning i udviklingslande, Vietnams erhvervsklima, Vietnams lovgivning og politik

Thong Tien Nguyen

Data mining, Erhvervsøkonomi, Forbrugerforskning, Fødevaremarkedsføringsforskning, Maskinlæring

Bent Petersen

Forretningsmodeller for servicevirksomheder, Strategisk kontrahering, Udflagning, Virksomheders internationalisering

Nicolai Pogrebnyakov

Implementering af strategier, Lokationsvalg inden for international virksomhedsstrategi, Natural Language Processing (NLP), Strategier inden for tech-industrien

Carolin Schütze

Diskrimination, Raceholdninger, Velfærdsinstitutioner

Evis Sinani

Anvendt økonometri, Institutionalisme, International Business, Udviklingsmarkeder og multinationale virksomheder, Virksomheders internationalisering, Virksomheders investeringsstrategier

Toshimitsu Ueta

Forholdet mellem indkøber og leverandør, International business, International handel, Restrukturering af organisationer, Valg af beliggenhed

Max von Zedtwitz

Global innovation, Innovation, International R&D, Japan, Kina, Multinationale virksomheder fra udviklingsmarkeder (EMNCs), Revers innovation, Sparsommelig innovation, Udviklingsmarkeder

Tine Walravens

Forbindelser mellem EU og Østasien, Forskning i mad, Gastronationalisme, Genetisk Modificerede Fødevarer (GMO'er, Japan, Japansk politik, Kina, Kulinarisk Nationalisme, Kulinariske Identiteter, Madpolitik i Østasien

Verner Worm

Dansk ledelse i Kina, Dansk-kinesiske relationer, Interkulturel ledelse, International ledelse, Internationale forhandlinger og konfliktløsning, Kinesisk erhvervskultur, Kinesisk ledelse, Kinesiske internationale investeringer, Medarbejderes reaktion på forandringer i globale virksomheders organisationskultur, Organisationskultur i globale virksomheder