"Center for Corporate Governance "

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Aleksandra Gregoric

Anvendt økonometri, Institutionsteori, Kønsøkonomi, Medarbejderdeltagelse inden for beslutningsprocesser, Medarbejderejerskab, Virksomhedsledelse

Caren Yinxia Nielsen

Bankregulering, Bankvirksomhed, Finansiel risikostyring, Kreditrisiko

Kim Pettersson

Empirisk regnskabs- og/eller revisionsforskning, panel data

Larissa Rabbiosi

Organisatorisk design og performance, Videndeling og -overførsel i mulitinationale virksomheder

Steen Thomsen

Selskabsledelse