"Økonomisk Institut"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Marcus Asplund

Industriøkonomi, Konkurrenceret, Konkurrencestrategi, Mikroøkonomi, Prisstrategier, Virksomhedsøkonomi

Peter Bogetoft

Anvendelse af benchmarkmetoder (skoler, hospitaler, netværksvirksomheder, kommuner), Benchmarkmetoder, E-Science, Regulering af naturlige monopoler (netselskaber inden for el, varme, vand), Økonomisk kontraktdesign - kontrakter som koordinerer og motiverer deltagerne

Anette Boom

Elektricitetsmarkeder, Industrielle organisationer, Konkurrencepolitik, Netværksindustrier, Regulering

Daniel Borowczyk-Martins

Arbejdsmarkeder, Økonomisk diskrimination

Leslie Christensen

Uddannelse og e-læring

Germain Gaudin

Business-to-business (B2B)-aftaler, Detailhandel, Digitale platforme, EU-fusionsforordningen, Industriøkonomi, Konkurrencepolitik

Fane Naja Groes

E-Science, Mobilitet inden for stillinger/erhverv

Svend Erik Hougaard Jensen

Kort- og langsigtede virkninger af finanspolitik, Makroøkonomisk politik og strukturreformer i eurozonen, Makroøkonomiske og pensionspolitiske aspekter af demografiske ændringer

David Jinkins

International handel, Iøjnefaldende forbrug

Natalia Khorunzhina

Husholdningers finansielle beslutninger, Husholdningers økonomi

Alice Heegaard Klynge

Betydningen af forskellige evner og kompetencer på arbejdsmarkedet

Lisbeth La Cour

Anvendt økonometri - analyse af produktivitet på data på virksomhedsniveau, Anvendt økonometri - uddannelseøkonomi med fokus på studenteradfærd på videregående uddannelser., Anvendt økonometri - valutakursanalyser, Tidsrækkeøkonometri og forudsigelser

Birthe Larsen

Arbejdsløshed, Indvandring, Ulighed

Morten Lau

Individuel beslutningsteori, Opsparingsbeslutninger, Risikostyring

Dolores Romero Morales

Big Data-analytik, Indtægtsstyring, Ledelse af forsyningskæder

Annaïg Morin

Arbejdsmarkedsøkonomi, Makroøkonomi

Dario Pozzoli

Anvendt økonomi, Arbejdsmarkedsøkonomi, Erhverv, Produktivitet

Mauricio Prado

Offentlige finanser

Cédric Schneider

Fransk økonomi, Innovation og relationen mellem industri og videnskab, Intellektuel ejendomsret og patentpolitik, Produktivitet og virksomhedsperformance

Battista Severgnini

Italiensk historie, Italiensk politik, Matchfixing, Produktivitet, Sportsøkonomi, Økonomisk historie, Økonomisk udvikling, Økonomisk vækst

Herdis Steingrimsdottir

Arbejdsmarkedsøkonomi, Familiepolitik, Forældreorlov, Uddannelse, Uddannelsesvalg

Jurre Thiel

Finansieringsrådgivning, Industriel økonomi og organisation, Mikroøkonomi, Prisstrategier, Realkreditmarkeder, Økonomisk politiks effekt på markedskonkurrencen

Ralf Andreas Wilke

Arbejdsløshed, Arbejdsmarkedet, Social sikkerhed, Statistiske metoder, Økonometri