"Økonomisk Institut"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Marcus Asplund

Industriøkonomi, Konkurrenceret, Konkurrencestrategi, Mikroøkonomi, Prisstrategier, Virksomhedsøkonomi

Peter Bogetoft

Anvendelse af benchmarkmetoder (skoler, hospitaler, netværksvirksomheder, kommuner), Benchmarkmetoder, E-Science, Regulering af naturlige monopoler (netselskaber inden for el, varme, vand), Økonomisk kontraktdesign - kontrakter som koordinerer og motiverer deltagerne

Anette Boom

Elektricitetsmarkeder, Industrielle organisationer, Konkurrencepolitik, Netværksindustrier, Regulering

Daniel Borowczyk-Martins

Arbejdsmarkeder, Økonomisk diskrimination

Christine Brandstätt

El-, gas- og brintenergi, Energimarkeder, Europæisk energipolitik, Regulering af netvirksomheder, Sammenkoblinger, Transmission- og distributionsnet, Vedvarende energier

Luigi Butera

Adfærdsøkonomi, CSR og pro-social adfærd, Eksperimentel økonomi, Feltforsøg inden for virksomheder, Finansiel beslutningstagen, Forbrugeradfærd, Psykologi i relation til økonomi

Marek Giebel

Finansielle markeders indvirkning på virksomheder, Immaterialret, Innovationsøkonomi, Jura og erhvervsøkonomi, Konkurrencepolitik, Nye teknologier og automatisering, Organisering af brancher, Patentpolitik, Virksomhedsfinansiering

Yajna Govind

Diskrimination, Immigration, Migrant integrationspolitikker, Migration, Statsborgerskab, Ulighed

Fane Naja Groes

Erhvervsskoleuddannelsernes økonomi, Universitetsuddanelsernes økonomi

Tooraj Jamasb

Energi, Energipolitik, Forretningsmodeller, Grøn omstilling, Grøn vækst, Markeder, Regulering af energisektoren

Svend Erik Hougaard Jensen

Kort- og langsigtede virkninger af finanspolitik, Makroøkonomisk politik og strukturreformer i eurozonen, Makroøkonomiske og pensionspolitiske aspekter af demografiske ændringer

David Jinkins

International handel, Iøjnefaldende forbrug

Natalia Khorunzhina

Husholdningers finansielle beslutninger, Husholdningers økonomi

Lisbeth La Cour

Anvendt økonometri - analyse af produktivitet på data på virksomhedsniveau, Anvendt økonometri - uddannelseøkonomi med fokus på studenteradfærd på videregående uddannelser., Anvendt økonometri - valutakursanalyser, Tidsrækkeøkonometri og forudsigelser

Birthe Larsen

Arbejdsløshed, Indvandring, Ulighed

Morten Lau

Individuel beslutningsteori, Opsparingsbeslutninger, Risikostyring

Manuel Llorca

Benchmark og regulering af energinetværk, Energieffektivitet og rebound-effekt, Energifattigdom, Energipolitik

Katja Mann

Demografi og aldring, Makroøkonomi, Ny teknologi og automatisering, Pension, Ulighed, Økonomisk vækst

Dolores Romero Morales

Algoritmer, Algoritmisk retfærdighed, Algoritmisk transparens

Annaïg Morin

Arbejdsmarkedsøkonomi, Makroøkonomi

Ismir Mulalic

Agglomeration, Boligpriser, Byøkonomi, Ejerskab og brug af bil, Parkering, Pendling, Segregation, Transportøkonomi, Urbanisering og gentrificering, Valg af boligens beliggenhed

Dario Pozzoli

Anvendt økonomi, Arbejdsmarkedsøkonomi, Erhverv, Produktivitet

Mauricio Prado

Offentlige finanser

Cédric Schneider

Fransk økonomi, Innovation og relationen mellem industri og videnskab, Intellektuel ejendomsret og patentpolitik, Produktivitet og virksomhedsperformance

Alexander Christoffer Sebald

Adfærdsøkonomi, Arbejdsmarkeder, Organisationsøkonomi, Økonomiske eksperimenter

Benjamin Ly Serena

Mental sundhedspolitik, Sundhedsøkonomi, Ulighed i sundhed

Battista Severgnini

Fodboldøkonomi, Italiensk politik, Matchfixing, Produktivitet, Sportsøkonomi, Økonomisk historie, Økonomisk vækst

Herdis Steingrimsdottir

Arbejdsmarkedsøkonomi, Familiepolitik, Forældreorlov, Uddannelse, Uddannelsesvalg

Jens Weibezahn

Energi, Energipolitik, Energisystemanalyse, Energiøkonomi, Grøn omstilling, Hydrogen (brint), Lokal energiomstilling, Power-to-X (PtX), Sektorintegration, Vedvarende energi

Ralf Andreas Wilke

Arbejdsløshed, Arbejdsmarkedet, Social sikkerhed, Statistiske metoder, Økonometri