"Institut for Regnskab"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Kirstin Becker

International Financial Accounting Standards (IFRS), Proces for regnskabsstandardisering, Regnskab

Leif Christensen

Intern kontrol, Regnskab- og økonomistyring, Revision

Jeppe Christoffersen

Regnskabsanalyse

Melanie Lucia Feldhues

Performance-målingssystemer, Toplederes indflydelse på regnskabsmæssige udfald, Økonomistyring

Morten Holm

Finance Business Partnering, Finanstransformation, Management Accounting i moderne virksomheder, Strategisk profitabilitetsstyring

Kim Klarskov Jeppesen

Intern revision, Offentlig revision, Revision, Økonomisk kriminalitet

Thomas Riise Johansen

Oplysninger i årsrapporten, Revision

Mia Kaspersen

Ikke-financiel rapportering (bæredygtighed, CSR)

Nikolaos Kavadis

International Comparative Corporate Governance, International strategi, Lederskab, Selskabsledelse, Strategisk ledelse, Virksomhedens miljømæssige og sociale ansvar, Virksomhedsstrategi

Tessa Kunkel

International Financial Accounting Standards (IFRS), Regnskab og rapportering, Regnskabsskift

Cristiana Parisi

Bæredygtighed og cirkulær økonomi, Bæredygtighedsregnskab og ansvarlighed, Europæisk funding, Impact-vurdering (sociale og økonomiske impact-målinger), Implementering af cirkulær økonomi inden for offentlige og private organisationer, Resultatstyring

Carsten Rohde

Budgettering, Ledelsesstyringssystemer, Økonomistyring

Morten Seitz

Gazellevirksomheder, Regnskabsmanipulation, Typer af medarbejdere og virksomhedskonsekvenser

Olaf Sigurjonsson

Forretningsetik, Virksomhedsstrategi, Virksomhedsstyring

Thomas Holde Skinnerup

Offentlig økonomistyring, Universitetsledelse, Økonomistyring af og på universiteter

Peter Skærbæk

Økonomistyring og revision i den offentlige sektor

Therese Strand

Aktionæraktivisme, Bestyrelser, Bestyrelsesdiversitet og kønskvotering, Bæredygtighed, EU-regulering i selskabsledelse, Generalforsamlinger, Institutionelle investorer, Nomineringsudvalg, Nordisk selskabsledelse

Tim Neerup Themsen

Adfærdsmæssig økonomistyring, Innovationssamfundet, Omkostningsestimering, budgettering og budgetopfølgning, Risikostyring, Risikostyring på projekter, Økonomistyring, Økonomistyring i den offentlige sektor, Økonomistyring i projekter

Steen Thomsen

Bæredygtig selskabsledelse, Erhvervsdrivende fonde, Selskabsformål., Selskabsledelse

Niels Westergaard-Nielsen

Arbejdsmarkedsøkonomi, Bestyrelser og deres sammensætning (køn mv.), Human Resource Management (HRM), Jobskabelse og jobnedlæggelse, Løn og incitamenter, specielt ved CEO-lønninger, Små og mellemstore virksomheder, Start af virksomheder, Uddannelsesøkonomi

Jeanette Willert

ERP-systemer, Erhvervsøkonomi, Ledelses- og styringssystemer, Regnskab, Økonomistyring

Yanlei Zhang

Intern kontrol og revision, Regnskabers kvalitet, Social ansvarlighed og etik, Social- og miljøregnskab