"Institut for Regnskab"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Kirstin Becker

International Financial Accounting Standards (IFRS), Proces for regnskabsstandardisering, Regnskab

Leif Christensen

Intern kontrol, Regnskab- og økonomistyring, Revision

Jeppe Christoffersen

Regnskabsanalyse

Melanie Lucia Feldhues

Performance-målingssystemer, Toplederes indflydelse på regnskabsmæssige udfald, Økonomistyring

Morten Holm

Måling og styring af kunders lønsomhed

Kim Klarskov Jeppesen

Intern revision, Offentlig revision, Revision, Økonomisk kriminalitet

Thomas Riise Johansen

Oplysninger i årsrapporten, Revision

Mia Kaspersen

Ikke-financiel rapportering (bæredygtighed, CSR)

Tessa Kunkel

International Financial Accounting Standards (IFRS), Regnskab og rapportering, Regnskabsskift

Caren Yinxia Nielsen

Bankregulering, Bankvirksomhed, Finansiel risikostyring, Kreditrisiko

Kim Pettersson

Empirisk regnskabs- og/eller revisionsforskning, paneldata

Carsten Rohde

Budgettering, Ledelsesstyringssystemer, Økonomistyring

Morten Seitz

Gazellevirksomheder, Regnskabsmanipulation, Typer af medarbejdere og virksomhedskonsekvenser

Olaf Sigurjonsson

Forretningsetik, Virksomhedsstrategi, Virksomhedsstyring

Peter Skærbæk

Økonomistyring og revision i den offentlige sektor

Therese Strand

Aktionæraktivisme, Bestyrelser, Bestyrelsesdiversitet og kønskvotering, Bæredygtighed, EU-regulering i selskabsledelse, Generalforsamlinger, Institutionelle investorer, Nomineringsudvalg, Nordisk selskabsledelse

Tim Neerup Themsen

Adfærdsmæssig økonomistyring, Innovationssamfundet, Omkostningsestimering, budgettering og budgetopfølgning, Risikostyring, Risikostyring på projekter, Økonomistyring, Økonomistyring i den offentlige sektor, Økonomistyring i projekter

Steen Thomsen

Virksomhedsstyring

Niels Westergaard-Nielsen

Arbejdsmarkedet, Betyrelsesarbejde, Human Resource Management (HRM), Human kapital, Jobskabelse og -nedlægning, Løn og incitamenter, Makroøkonomi og arbejdsmarkedet, Recessionens økonomisk politik, Små og mellemstore virksomheder

Jeanette Willert

ERP-systemer, Erhvervsøkonomi, Ledelses- og styringssystemer, Regnskab, Økonomistyring

Yanlei Zhang

Intern kontrol og revision, Regnskabers kvalitet, Social ansvarlighed og etik, Social- og miljøregnskab