"Institut for Digitalisering "

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Kim Normann Andersen

Digital forvaltning, Implementering og effekter af IT, Robotter i virksomheden, Sundhed på nettet (e-konsultationer), Åbne dokumentstandarder

Michel Avital

Anerkendende undersøgelse og positiv organisationslæring, Blockchain-teknologi, Change Management og organisationsudvikling, Creativity Support Systems (CSSs), Crowd-baseret virksomhed, crowdfunding, and crowdsourcing, Decentraliseret organisation, Deleøkonomi og samarbejdsøkonomi, Designtænkning og designdrevet innovation, Digital entreprenørskab, IT-ledelse, Innovation og digital virksomhed, Open Data, Open Access og Open Design, Studiepædagogik

Abayomi Baiyere

Deleøkonomi, Design Science Research, Digital disruption, Digital innovation, Digital strategi, Digital transformering, Digitalt arbejde og work-life grænseflade, Disruptiv innovation, IT-agilitet, IT-modenhed, Internet of things

Mads Bødker

Design af services, Interaktionsdesign, Internet of things, Menneske-maskine interaktion, Mobile computere, Oplevelsesdesign, Sensorer og iBeacons, Turisme og IT

Ioanna Constantiou

Big data-analyer, Digital transformation, Digitale platforme og disruption af industrier, Digitale platforme og markedskonkurrence, Kunstig intelligens (AI) og algoritmestyring, Kunstig intelligens (AI) og beslutningstagen, Kunstig intelligens (AI) og nye organisationsformer

Jan Damsgaard

Digitale forretningsmodeller, Digitalisering, Finans og IT, Forretningsmodeller for Internet of Things, IT og innovation, IT-ledelse, Mobilbetaling og NFC-betaling, Mobiltelefoner og smartphone

Jonas Hedman

Bankvirksomhed, Betalinger, Centralbank digital valuta (CBDC), Det pengeløse samfund, Mobilbetaling, Online markedspladser, Open banking, eSports, Åbne API'er

Stefan Henningsson

Digitale virksomheder, Fusioner og opkøb (M&A), IT-strategi, International handel, Retfærdig handel, Sporbarhed på fødevarer

Helle Zinner Henriksen

Anskaffelse og udbredelse af innovation, E-government, IT-strategi i offentlig og privat sektor, Offentlig digitalisering

Tina Blegind Jensen

Arbejdets digitale forandring, Forandringsledelse, IT i sundhedsvæsenet, Implementering og effekter af IT, Informationsteknologi på arbejdspladsen, Meningsdannelse, Organisatorisk meningsdannelse, Sociale medier inden for en organisation, Sundhedsvæsen

Qiqi Jiang

Kollektiv intelligens, Mobil e-handel (M-commerce), Open source software

Attila Marton

Digital social hukommelse, Digital økologi, Digitale økosystemer, Systemteori

Rony Medaglia

E-demokrati, E-government, Sociale medier i den offentlige sektor

Günter Prockl

Analyse og ændringer af virksomhedsprocesser, Brug af informationsteknologi i forsyningskæder, Forsyningskædedesign, Innovation af forretningsmodellen inden for logistik og forsyningskæder, Ledelse af forsyningskæder, Ledelse af logistikservices og logistikserviceudbydere, Ledelse af transportsystemer, Logistikudfordringer ved e-handel og internetkøb

Arisa Shollo

IT og Supply Chain Management, IT-implementering, IT-ledelse og organisation, IT-projektledelse, Informationsteknologi, Ledelsesteknologi, Organisatoriske beslutningsprocesser, Projekt- og porteføljeledelse, Strategisk brug af IT

Mari-Klara Stein

Arbejdets digitale forvandling, Informationsteknologi på arbejdspladsen, Teknologi og trivsel på arbejdspladsen (håndtering af stress- og følelser)

Chee-Wee Tan

Crowdsourcing og crowdfunding-platforme, Digital servicedesign og innovation, E-government, Elektronisk og mobil handel, Forstyrrende innovation, Gamification, Menneske-maskine interaktion, Reduktion og visualisering af Big Data-omgivelser, Sociale medier

Matthias Trier

Online sociale netværk i en virksomhed, Social netværksanalyse, Sociale medier inden for en organisation, Virtuel kommunikation

Ravi Vatrapu

Big Data-analytik, E-Science, E-læring, Interkulturelt samarbejde, Sociale medier management, Sociale medier-analytik, Teknologiunderstøttet læring

Xiao Xiao

Digitale platforme, E-handel i Kina, Skyen (cloud computing)