Emner A-Z

Her finder du en liste med alle de ekspertemner, som er i Experts@CBS.

Klik på et emne og få vist de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere antallet af viste emner ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

D:

Dagligdags menneskekærlighed (vist af berømtheder, virksomheder og almindelige mennesker)
Dansk-kinesiske relationer
Dansk handelshistorie
Dansk industris etableringer i Afrika
Dansk ledelse i Kina
Dansk og international kommunisme
Dansk og international voldgift
Danske virksomheder i Japan
Danske virksomheder i vækstøkonomier (Kina, Indien)
Data
Data, privatliv og økonomi
Dataaffald
Databeskyttelse
Datadrevet innovation
Dataficering
Datamarkeder
Datas økonomisk værdi
Dataøkonomi
De europæiske arbejdsmarkeder
De nye magter i verdenspolitikken
Decentraliseret organisation
Deleøkonomi
Deleøkonomi i turisme
Deleøkonomi og samarbejdsøkonomi
Demografiske forskydninger (2)
Demokrati
Demokrati og demokratisering
Den Danske Model på det offentlige arbejdsmarked
Den danske arbejdsmarkedsmodel
Den danske velfærdsmodel
Den globale automobilindustri
Den kreative proces
Den offentlige mening (2)
Den private sektors involvering i humanitære aktioner
Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU)
Den økonomiske krise (især i Spanien)
Deregulering af den finansielle sektor
Derivater
Designforskning
Designmetoder
Designtænkning
Designtænkning og designdrevet innovation
Designvidenskab
Destinationsmarketing
Det danske civilsamfund
Det danske sundhedssystem
Det pengeløse samfund
Det personlige lederskab
Detail og indkøb
Detailhandel
Digital commerce
Digital disruption
Digital entreprenørskab (2)
Digital entreprenørskab og innovation
Digital evner
Digital forvaltning
Digital hukommelse
Digital infrastruktur
Digital innovation (5)
Digital kultur
Digital markedsføring
Digital nudging
Digital omstilling af arbejde
Digital servicedesign og innovation
Digital social hukommelse
Digital strategi
Digital sundhed
Digital teknologi og organisatoriske ændringer
Digital transformation (5)
Digital økologi
Digitale forretningsmodeller
Digitale infrastrukturer
Digitale markeder
Digitale og datadrevne forretningsmodeller
Digitale platforme (3)
Digitale platforme og disruption af industrier
Digitale platforme og markedskonkurrence
Digitale platformes økonomiske værdi
Digitale reklamer
Digitale samarbejdsmedier
Digitale services
Digitale sundhedsplatforme og økosystemer
Digitale transformationer (2)
Digitale virksomheder
Digitale økosystemer (2)
Digitalisering (2)
Digitalisering af offentlige organisationer
Digitalisering af sport
Digitalt arbejde og interaktioner mellem arbejds- og familieliv
Direkte udenlandske investeringer (FDI) (4)
Direkte udenlandske investeringer (FDI) og valg af placering
Direkte udenlandske investeringer (FDI) og vækstlande
Diskursteori
Disruptiv innovation
Distribueret problemløsning
Diversitet
Diversitet, især national diversitet
Diversitet inden for offentlige administrationer
Diversitet og inklusion
Diversitet og ledelse
Domsanalyse
Driftsstyring
Driftsstyring og SCM
Drive virksomhed i markeder i det centrale Østeuropa
Drivkræfter bag virksomheders performance
Dynamisk entreprenørskab og iværksætteri