Emner A-Z

Her finder du en liste med alle de ekspertemner, som er i Experts@CBS.

Klik på et emne og få vist de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere antallet af viste emner ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

V:

Valg af aktieportefølje
Valg af beliggenhed
Valg i USA og offentlig politisk planlægning
Valgdeltagelse
Valutakurser
Vaner og forandring
Varereturnering
Vedvarende energi
Velfærd
Velfærd og velfærdsledelse
Velfærdsinstitutioner
Velfærdsstaten
Velfærdsteknologier.
Venturefilantropi
Verdensbanken
Verdenshandelsorganisationen WTO
Viden og læring
Videndeling (3)
Videndeling og -overførsel i mulitinationale virksomheder
Videnledelse (4)
Vidensarbejde
Videnskab og demokrati
Videnskab og samfundet
Videnskab og teknologi
Videnskabelig produktivitet
Videnskabs- og teknologipolitik
Videnskabssociologi
Videnskabsteori
Videnskabsteori og filosofikum
Videnskabsteori og metode
Videnskabsøkonomi
Vidensskabsteori
Vidensstrømme
Vietnams erhvervsklima
Vietnams lovgivning og politik
Virkningsfulde strategiprocesser
Virksomhedens internationalisering
Virksomhedens likviditet
Virksomheder og bæredygtighed
Virksomheder og magt
Virksomheder og udvikling
Virksomheders bæredygtighed
Virksomheders internationalisering (2)
Virksomheders investeringsstrategier
Virksomheders menneskerettighedsansvar
Virksomheders omdømme
Virksomheders omdømme og sociale medier
Virksomheders risikokapital
Virksomheders rolle i politik
Virksomheders samfundsansvar
Virksomheders sociale ansvar (CSR) (8)
Virksomheders sociale ansvar (CSR) og kommunikation
Virksomheders sociale ansvar i ulande
Virksomheders strategiske svar på store udfordringer
Virksomheds- og innovationsøkosystemer
Virksomhedsbrands
Virksomhedsetik
Virksomhedsfilantropi
Virksomhedsfinansiering
Virksomhedshistorie (4)
Virksomhedsinnovation
Virksomhedsinteraktion
Virksomhedskommunikation
Virksomhedskommunikation og organisation
Virksomhedskorruption og anti-korruption
Virksomhedsledelse i Kina
Virksomhedsnetværk
Virksomhedsobligationer
Virksomhedsstrategi (4)
Virksomhedsstruktur, incitamenter og motivation
Virksomhedsstyring (10)
Virksomhedsøkonomi
Virtuel kommunikation og samarbejde
Virtuelle influencere (2)
Visualisering og det visuelle i organisationer
Vurdering og beslutningstagen
Vækstøkonomier
Vælgeradfærd
Værdi(sam)skabelse
Værdiansættelse
Værdiansættelse af aktieselskaber
Værdien af gratis tjenester
Værdifastsættelse,
Værdiskabelse,