Emner A-Z

Her finder du en liste med alle de ekspertemner, som er i Experts@CBS.

Klik på et emne og få vist de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere antallet af viste emner ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

I:

IMF
IP-ret
IT- og internetret
IT-implementering
IT-ledelse
IT-ledelse og organisation
IT-projektledelse (2)
IT-strategi
IT-strategi i offentlig og privat sektor
IT i sundhedsvæsenet
IT og Supply Chain Management
IT på de finansielle markeder
Identitet (2)
Identitetspolitik
Identity
Ikke-financiel rapportering (bæredygtighed, CSR)
Immateriel rettighedsstrategi
Impact investing
Implementering af reformer og ledelsesmodeller
Implementering og effekter af IT (2)
Implementering og socio-tekniske aspekter af nye teknologer
Incitamenter
Incitamenter i organisationer
Incitamentsaflønning
Incitamentssystemer inkl. aktieoptioner
Individuel beslutningsteori
Indkøbsstyring
Indonesien
Indtægtsstyring
Industriel politik og industriel konkurrenceevne
Industriel økonomi og organisation
Industrielle klynger
Industrielle netværk
Industrielle organisationer
Industriklynger og regionale innovationssystemer
Industriorganisationer
Industripolitik i udviklingslande
Industriøkonomi
Indvandring
Influencer-markedsføring
Informationsteknologi (2)
Informationsteknologi på arbejdspladsen (2)
Innovation (2)
Innovation af digitale platform
Innovation af forretningsmodellen inden for logistik og forsyningskæder
Innovation inden for udviklingsøkonomier
Innovation og arbejdskraftsmobilitet
Innovation og digital virksomhed
Innovation og entreprenørskab
Innovation og humankapital
Innovation og innovationsledelse
Innovation og relationen mellem industri og videnskab
Innovations-sourcing
Innovationsglobalisering
Innovationsledelse (5)
Innovationsledelse og social innovation
Innovationsnetværk
Innovationsperformance
Innovationsprojekter og netværk
Innovationsskabelse
Innovationsstrategi
Innovationssystemer og regional udvikling
Insolvens- og rekonstruktionsret
Instagram
Institutionel og organisatorisk skifte
Institutionelle analyser af teknologiske forandringer
Institutioner og politiske processer i EU (såsom markedsintegration, EU-skepsis og Brexit)
Institutionsteori
Integration og regulering af det indre marked i EU
Integreret kommunikation
Intellektuel ejendomsret og patentpolitik
Interessekonflikter
Interessentskaber
Interkulturel kommunikation (2)
Interkulturel kommunikation og ledelse
Interkulturel ledelse
Interkulturelt samarbejde
Intern kontrol
Intern kontrol og revision
Intern revision
Internatioal handels- og investeringspolitik
International Financial Accounting Standards (IFRS)
International R&D
International akkreditering
International business (3)
International business og økonomisk udvikling
International erhvervsmarkedsføring
International finansiering
International handel (4)
International handelsteori
International kontraktsret
International korruption og anti-korruption
International ledelse (3)
International lobbyisme
International markedsføring
International miljøregulering af skibsfarten
International outsourcing
International privat- og procesret
International skat
International skatteret
International strategi og ledelse
International voldgift
International økonomi
Internationale forhandlinger og konfliktløsning
Internationale handelstvister
Internationale organisationer (2)
Internationale økonomiske magtforhold
Internationale økonomiske organisationer
Internationalforskning og udvikling (R&D)
Internationalisering af forskning og udvikling (R&D) og innovation
Internationalisering af innovation
Internationalisering af små og mellemstore virksomheder (SMEs)
Internationalisering af virksomheder
Internationalisering og lokalisering
Internationalt entrepreneurship
Internationalt politisk-økonomisk samarbejde
Internet
Internet of Things (IoT)
Internetret
Investering
Investering,
Investeringsbeslutninger
Investeringsforeninger
Investeringsteori
Island
Italiensk historie
Italiensk politik
Iværksætteri (5)
Iværksætteri i Afrika
Iværksætteri og uddannelse
Iværksætterinkubatorer
Iværksætterselskaber
Iøjnefaldende forbrug