Emner A-Z

Her finder du en liste med alle de ekspertemner, som er i Experts@CBS.

Klik på et emne og få vist de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere antallet af viste emner ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

I:

IMF
IT- og internetret
IT-implementering
IT-ledelse og organisation
IT-projektledelse (2)
IT-ret
IT-strategi
IT-strategi i offentlig og privat sektor
IT i sundhedsvæsenet
IT og Supply Chain Management
IT på de finansielle markeder
Identitet (3)
Identitetspolitik, pinkwashing, regnbuekapitalisme
Ikke-financiel rapportering (bæredygtighed, CSR)
Immaterialret (2)
Immateriel rettighedsstrategi
Immigration
Impact-vurdering (sociale og økonomiske impact-målinger)
Impact investing
Implementering
Implementering af cirkulær økonomi inden for offentlige og private organisationer
Implementering af innovation
Implementering af reformer og ledelsesmodeller
Implementering og effekter af IT (2)
Implementering og socio-tekniske aspekter af nye teknologer
Incitamenter
Incitamenter i organisationer
Incitamentsaflønning
Incitamentssystemer inkl. aktieoptioner
Indisk virksomhed
Individuel afvigende adfærd
Individuel beslutningsteori
Indkøbsstyring
Indonesien
Industriel politik og industriel konkurrenceevne
Industrielle digitale platforme (B2B)
Industrielle klynger
Industrielle organisationer
Industriklynger og regionale innovationssystemer
Industriorganisationer
Industripolitik i udviklingslande
Industriøkonomi
Indvandring (3)
Influencer-markedsføring
Influencer Marketing
Influencere inden for kunstig intelligens
Informationsinfrastruktur
Informationssystemer
Informationsteknologi
Informationsteknologi på arbejdspladsen
Inkluderende ledelse
Inklusion (3)
Innovation (7)
Innovation af digitale forretningsmodeller
Innovation af digitale platform
Innovation af forretningsmodellen inden for logistik og forsyningskæder
Innovation i sundhedsvæsenet
Innovation inden for udviklingsøkonomier
Innovation og arbejdskraftsmobilitet
Innovation og digital transformation
Innovation og entreprenørskab
Innovation og forretningsudvikling inden for bioteknologi, pharma og sundhedsinstitutioner
Innovation og humankapital
Innovation og relationen mellem industri og videnskab
Innovations-sourcing
Innovationsbarrierer
Innovationsglobalisering
Innovationsledelse (7)
Innovationsnetværk
Innovationsperformance
Innovationspolitik
Innovationsprojekter og netværk
Innovationssamfundet
Innovationsskabelse
Innovationsstrategi (3)
Innovationssystemer og regional udvikling
Innovationsøkonomi (3)
Instagram
Institutionalisme
Institutionel og organisatorisk skifte
Institutionel teori
Institutionelle investorer
Institutioner og politiske processer i EU (såsom markedsintegration, EU-skepsis og Brexit)
Institutionsteori
Integration af marginaliserede grupper
Intellektuel ejendomsret og patentpolitik
Inter- og transdisciplinære forskningssamarbejder
Interkulturel kommunikation
Interkulturel ledelse
Interkulturelt samarbejde
Intern kontrol
Intern kontrol og revision
Intern revision
Internatioal handels- og investeringspolitik
International Comparative Corporate Governance
International Financial Accounting Standards (IFRS) (2)
International R&D
International akkreditering
International business (6)
International erhvervspolitik
International finansiering
International handel (4)
International handelspolitik
International handelsteori
International kontraktsret
International korruption og anti-korruption
International ledelse (3)
International lobbyisme
International markedsføring (2)
International marketing
International miljøregulering af skibsfarten
International outsourcing
International politisk teori
International politisk økonomi (2)
International privat- og procesret
International selskabsskatteret
International serviceledelse
International skat
International strategi
International virksomhedsstyring
International økonomi (2)
Internationale forhandlinger og konfliktløsning
Internationale joint ventures
Internationale kapitalmarkeder
Internationale organisationer (3)
Internationale regler om klima
Internationale virksomheder og bæredygtig udvikling
Internationale økonomiske magtforhold
Internationale økonomiske organisationer
Internationalisering af forskning og udvikling (R&D) og innovation
Internationalisering af innovation
Internationalisering af små og mellemstore virksomheder (SMEs)
Internationalisering af virksomheder (2)
Internationalisering og lokalisering
Internationalt politisk-økonomisk samarbejde
Internet
Internet of Things (IoT) (5)
Investering
Investeringer
Investeringsaftaler
Investeringsbeslutninger
Investeringsforeninger
Investeringspolitik
Investeringsteori
Island
Italiensk politik
Iværksætteri (4)
Iværksætteri i Afrika
Iværksætteri og uddannelse
Iværksætterinkubatorer
Iøjnefaldende forbrug