Emner A-Z

Her finder du en liste med alle de ekspertemner, som er i Experts@CBS.

Klik på et emne og få vist de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere antallet af viste emner ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

I:

IMF
IT- og internetret
IT-agilitet
IT-implementering
IT-ledelse (2)
IT-ledelse og organisation
IT-modenhed
IT-projektledelse
IT-strategi
IT-strategi i offentlig og privat sektor
IT i sundhedsvæsenet
IT og Supply Chain Management
IT og innovation
IT og samfundet
Ideers betydning i politik og deres udvikling over tid
Identitet (2)
Identitetspolitik
Immateriel rettighedsstrategi
Impact investing
Implementering og effekter af IT (2)
Implementering og socio-tekniske aspekter af nye teknologer
Incitamenter
Incitamenter i organisationer
Incitamentsaflønning
Incitamentssystemer inkl. aktieoptioner
Individuel beslutningsteori
Indkøbsstyring
Indonesien
Indtægtsstyring
Industriel politik og industriel konkurrenceevne
Industriel økonomi og organisation
Industrielle klynger
Industrielle netværk
Industrielle organisationer
Industriklynger og regionale innovationssystemer
Industriorganisationer
Industripolitik i udviklingslande
Industriøkonomi (2)
Information i det finansielle marked
Informationskultur
Informationsledelse
Informationsmanagement
Informationspolitik
Informationsteknologi (3)
Informationsteknologi på arbejdspladsen (2)
Innovation
Innovation af forretningsmodellen inden for logistik og forsyningskæder
Innovation inden for udviklingsøkonomier
Innovation og arbejdskraftsmobilitet
Innovation og digital virksomhed
Innovation og entreprenørskab
Innovation og humankapital
Innovation og innovationsledelse
Innovation og relationen mellem industri og videnskab
Innovationsglobalisering
Innovationsledelse (5)
Innovationsnetværk
Innovationsperformance
Innovationsprojekter og netværk
Innovationsskabelse
Innovationsstrategi
Innovationssystemer og regional udvikling
Insolvens- og rekonstruktionsret
Institutionel og organisatorisk skifte
Institutionelle analyser af samfund
Institutionsteori
Integration og regulering af det indre marked i EU
Integreret kommunikation
Intellektuel ejendomsret og patentpolitik
Interaktionsdesign
Interessekonflikter
Interessentskaber
Interkulturel kommunikation (2)
Interkulturel kommunikation og ledelse
Interkulturel ledelse
Interkulturelt samarbejde
Intern kontrol
Intern kontrol og revision
Intern revision
Internatioal handels- og investeringspolitik
International Financial Accounting Standards (IFRS)
International akkreditering
International business (3)
International business og økonomisk udvikling
International erhvervsmarkedsføring
International finansiering
International handel (3)
International handelsteori
International kontraktsret
International ledelse (4)
International lobbyisme
International management
International markedsføring
International miljøregulering af skibsfarten
International og komparativ formueret
International outsourcing
International privat- og procesret
International strategi og ledelse
International voldgift
International økonomi
Internationale forhandlinger og konfliktløsning
Internationale handelstvister
Internationale organisationer (2)
Internationale økonomiske magtforhold
Internationale økonomiske organisationer
Internationalforskning og udvikling (R&D)
Internationalisering af forskning og udvikling (R&D) og innovation
Internationalisering af innovation
Internationalisering af små og mellemstore virksomheder (SMEs)
Internationalisering af virksomheder
Internationalisering og lokalisering
Internationalt entrepreneurship
Internationalt politisk-økonomisk samarbejde
Internet of things (2)
Internetret
Internetteknologier
Internettet
Intersektionalitet
Investering
Investering,
Investeringsbeslutninger
Investeringsforeninger
Investeringsteori
Island
Italiensk historie
Italiensk politik
Iværksætteri (5)
Iværksætteri i Afrika
Iværksætteri og uddannelse
Iværksætterinkubatorer
Iværksætterselskaber
Iøjnefaldende forbrug