"CBS Sustainability"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Efthymios Altsitsiadis

Adfærdsøkonomi, Beslutningsstøttesystemer, Cirkulær økonomi, Discrete-Event Simulation (DES), EU-projekter

Kirsti Reitan Andersen

Ansvarlig og bæredygtig tekstil- og tøjproduktion, Blended og online undervisning, Bæredygtig innovation, Bæredygtige og cirkulære forretningsmodeller, Lokal tekstil- og tøjproduktion, Massive Open Online Course (MOOC)-produktion

Jan Michael Bauer

Adfærdsstudier, Bæredygtig adfærd, Forbrugerforskning, Mikroøkonomi

Karin Buhmann

Ansvarlig virksomhedsadfærd, Arktis, Blød, hård og ‘smart’ regulering af virksomheders indvirkning på samfundet, CSR-rapportering/ikke-finansiel rapportering, FN's Global Compact, Risiko-baseret due diligence/nødvendig omhu, Samfundsmæssig og menneskeretlig konsekvensvurdering, Sociale aspekter og risici ved den grønne omstilling, Virksomheders menneskerettighedsansvar, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Lars Thøger Christensen

Autocommunication, Corporate Social Responsibility (CSR), Greenwashing, Hykleri, Identitet, Kommunikation, Tale-Handling, Transparens

Isabel Froes

Bystudier & bæredygtighed, Design Thinking & Psykologi, Legeteorier, Service Design, Smart Cities

Fumiko Kano Glückstad

Anvendelse af maskinlæring, Forbrugeradfærd i Asien, Konceptlæring, Psykografisk forbrugersegmentering, Segmentbaseret forbrugeranalyse, Semantiske analyser, Sociale netværksanalyser, Tværkulturel kognition, Tværkulturel psykologi

Kai Hockerts

Family-office, Impact investing, Socialt entreprenørskab, Uddannelse i ansvarlig ledelse, Venturefilantropi, Virksomheders samfundsansvar

Anne-Karen Hüske

Bæredygtighed inden for de højere uddannelsesinstitutioner, Bæredygtighed inden for erhvervslivet, Implementering af innovation, Innovationsbarrierer, Kompetencer i forhold til social og bæredygtig innovation, Responsible Management Education, Social entreprenørskab

Tanusree Jain

Corporate Social Responsibility (CSR), Kvinder i bestyrelser, Virksomhedsstyring

Meike Janssen

Bæredygtigt forbrug, Fødevarer, Marketing for bæredygtige produkter, Produktmærker

Erin Leitheiser

Bæredygtig mode, Bæredygtighed i globale forsyningskæder, Ledelse og regulering af CSR og bæredygtighed

Peter Lund-Thomsen

Forsyningskæder, Industrielle klynger, Kina, Sydasien, Udviklingslande, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Jeremy Moon

Erhvervsliv og det offentlige, Erhvervsliv og politik, Erhvervsliv og styring, Virksomheder og bæredygtighed, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Kristian Roed Nielsen

Brugerdrevet innovation, Bæredygtig innovation, Bæredygtigt forbrug, Bæredygtigt iværksætteri, Crowdfunding, Forbrugeradfærd, Nudging

Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen

Ansvarlig ledelse, Bæredygtige forretningsmodeller, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Andreas Rasche

Arbejdsrettigheder og menneskerettigheder i globale forsyningskæder, Bæredygtige udviklingsmål (SDGs)og FN's Global Compact, Korruption og antikorruption, Miljø-, Samfunds- og Ledelse (ESG) og bæredygtig finansiering, Partnerskaber, Virksomheders bæredygtighed, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Dennis Schoeneborn

CSR-kommunikation, Computermedieret kommunikation, Ekstreme former for organisering, Organisationskommunikation, Virksomheders sociale ansvar (CSR), Virksomhedskommunikation

Steen Vallentin

Bæredygtig udvikling, Bæredygtighed, Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental, Social and Corporate Governance (ESG), Tillidsbaseret ledelse

Anne Vestergaard

Humanitær kommunikation, Magt og diskurser, Medier og sociologi, Virksomheders sociale ansvar (CSR) og kommunikation