"Department of Finance"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Steffen Andersen

Adfærdsøkonomi, E-Science, Eksperimentel økonomi, Husholdningers finansielle beslutninger

Ken L. Bechmann

Finansiering, Incitamentsaflønning, Kapitalstruktur, Udbyttepolitik, Virksomhedsledelse

Peter Brok

Finansiering

Peter Dalgaard

E-Science, Statistiske metoder

Jens Dick-Nielsen

Kreditrisiko, Likviditetsrisiko, Virksomhedsobligationer

Peter Feldhütter

Erhvervsobligationer, Kreditrisiko, Likviditetsrisiko

Marcel Fischer

Valg af aktieportefølje

Bjarne Brænder Florentsen

Finansielle beslutninger på mikroniveau, Finansiering, Pensionsøkonomi

Lena Jaroszek

Husholdningers finansielle beslutninger

Dorte Kronborg

Statistiske metoder

David Lando

Derivater, Erhvervsobligationer, Finansiel regulering, Finansielle markeder, Finansieringsteori, Kreditrisiko, Matematisk finansiering, Risikostyring, Statistiske metoder i finansiering

Linda Sandris Larsen

Husholdningers finansielle beslutninger, Porteføljeteori

Claus Munk

Husholdningers finansielle beslutninger, Investeringsteori, Porteføljeteori

Michael Møller

Boligøkonomi, Incitamentssystemer inkl. aktieoptioner, Kunst og økonomi, Porteføljeinvesteringer, Privatøkonomi, Virksomhedsledelse

Søren Feodor Nielsen

Statistiske metoder

Niels Christian Nielsen

Finansielle markeder, Incitamenter, Pensionsøkonomi

Mads Stenbo Nielsen

Kreditderivater, Kreditrisiko, Likviditetsrisiko

Ulf Nielsson

Aktiemarkedets organisering, Fondsbørser, Island

Arna Olafsson

Adfærdsøkonomi, Beskæftigelsesøkonomi, Finansiel teknologi, Husholdningers finansielle beslutninger, Offentlige finanser, Pensionsøkonomi

Claus Parum

Aktiemarkeder, Ejerskabsstruktur, Finansiering, Investeringsbeslutninger, Kapitalomkostninger, Kapitalstruktur (finansiering af selskaber), Risikopræmier, Skat, Udlodningspolitik (aktietilbagekøb og aktieudbytte), Værdiansættelse af aktieselskaber

Lasse Heje Pedersen

Investering,, Likviditet, Værdifastsættelse,

Jesper Rangvid

Eurozonen, Finansiering, Finanskriser, International finansiering, International økonomi, Investeringsforeninger, Pengepolitik, Valutakurser

Anders Rønn-Nielsen

Sandsynlighedsregning, Statistiske metoder

Kathrin Schlafmann

Husholdningers finansielle beslutninger

Morten Sørensen

Finansiering af iværksætteri, Private Equity, Venturekapital

Gyuri Venter

Begrænsninger i valutahandel, Information i det finansielle marked, Likviditet og friktion, Markedssammenbrud

Ramona Westermann

Finansiering, Interessekonflikter, Investering, Kapitalstruktur, Kreditrisiko, Virksomhedens likviditet