Emner A-Z

Her finder du en liste med alle de ekspertemner, som er i Experts@CBS.

Klik på et emne og få vist de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere antallet af viste emner ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

3:

3D print

A:

Adfærdsmæssige perspektiver på økonomistyring
Adfærdsøkonomi (4)
Adgangsbaserede services
Aftaleret
Afvikling af udenlandske virksomheder
Aktiemarkeder
Aktiemarkedets organisering
Aktieselskaber
Aktivisme og sociale medier
Ambitionssnak
Analyse og ændringer af virksomhedsprocesser
Anerkendende undersøgelse og positiv organisationslæring
Anpartsselskaber
Anskaffelse og udbredelse af innovation
Ansvarlig ledelse
Ansættelsesforhold uden for overenskomst
Antidumping
Anvendelse af benchmarkmetoder (skoler, hospitaler, netværksvirksomheder, kommuner)
Anvendt statistik
Anvendt økonometri - analyse af produktivitet på data på virksomhedsniveau
Anvendt økonometri - uddannelseøkonomi med fokus på studenteradfærd på videregående uddannelser.
Anvendt økonometri - valutakursanalyser
Anvendt økonomi
Arbejderhistorie
Arbejdets digitale forandring
Arbejdets digitale forvandling
Arbejdsdeling
Arbejdskraftens bevægelse inden for EU
Arbejdskvalitet
Arbejdsløshed (2)
Arbejdsmarkedet (2)
Arbejdsmarkedsforhold i udviklingslande
Arbejdsmarkedsøkonomi (3)
Arbejdsorganisering (2)
Arbejdspladsens teologi
Arkitektur
Autokommunikation
Automatisk opbygning og validering af ontologier

B:

B2B-markedsføring (3)
BRIK-landene i den økonomiske verdensorden
Balance mellem arbejdsliv og familieliv (2)
Banker
Bankledelse
Bankvirksomhed
Begrebsafklaring
Begrænsninger i valutahandel
Benchmarkmetoder
Beskatning (2)
Beskæftigelsesøkonomi
Beslutningstagen inden for EU
Beslutningstagning (2)
Bestyrelsesarbejde
Betalinger
Betalingsteknologier
Big Data
Big Data-analyser
Big Data-analytik (2)
Big Data-strategier
Bilindustrien
Bilindustriens forsyningskæder
Biotek og lægemiddelindustrien
Blockchain-teknologi
Blogging
Boligøkonomi
Branderfaring
Branding
Branding som intern organiseringspricip
Brandmanagement
Brands og branding (4)
Brandstrategi
Brexit
Brexit og politik i Storbritannien
Britisk politik
Britisk politisk historie
Britiske identiteter
Britiske samfundsforhold
Brug af ICT
Brug af informationsteknologi i forsyningskæder
Brugerinddragelse i digitalisering i den offentlige sektor
Brugerinnovation
Bryggeribranchen
Bureaukratisk repræsentation / repræsentativt bureaukrati
Business intelligence
Business model canvas
By- og landsplanlægning
Byer og byudvikling
Byers image
Byggesektor
Bæredygtig entreprenørskab
Bæredygtig innovation og strategi
Bæredygtig livsstil
Bæredygtig marketing
Bæredygtige forretningsmodeller
Bæredygtige forsyningskæder
Bæredygtige partnerskaber, mærker og certificeringer
Bæredygtighed (3)
Bæredygtighed og iværksætteri
Bæredygtighed og kommunikation
Bæredygtighedsstandarder
Bæredygtigt forbrug (2)
Børsintroduktion

C:

CSR-kommunikation
CSR-rapportering (2)
CSR i forsyningskæder
CSR og klimaforandringer
Change Management og organisationsudvikling
Civilsamfund
Civilsamfund og ejendomsrelationer
Civilsamfundsstudier
Co-creation
Co-creation af brands
Co-creation af innovation
Co-creation og samarbejdsdrevet innovation
Computermedieret kommunikation
Corporate Governance
Corporate branding
Creativity Support Systems (CSSs)
Crowd-baseret virksomhed, crowdfunding, and crowdsourcing
Crowd-forudsigelser
Crowdsourcing (2)
Crowdsourcing og crowdfunding-platforme
Customer Experience Management (CEM)

D:

Dansk-kinesiske relationer
Dansk handelshistorie
Dansk ledelse i Kina
Dansk og international kommunisme
Dansk og international voldgift
Danske virksomheder i Japan
Danske virksomheder i vækstøkonomier (Kina, Indien)
Datamodellering
De nye magter i verdenspolitikken
Decentraliseret organisation
Deleøkonomi
Deleøkonomi og samarbejdsøkonomi
Demografiske forskydninger (2)
Demokrati og demokratisering
Demokratisk politisk teori
Den danske arbejdsmarkedsmodel
Den danske finanskrise 2007-2009
Den danske velfærdsmodel
Den globale automobilindustri
Den kreative proces
Deregulering af den finansielle sektor
Derivater
Design af services
Designtænkning
Designtænkning og designdrevet innovation
Designvidenskab
Destinationsmarketing
Det danske civilsamfund
Det danske sundhedssystem
Detailhandel
Didaktik og læringsprocesser
Digital entreprenørskab
Digital forvaltning
Digital omstilling af arbejde
Digital servicedesign og innovation
Digital økonomi
Digitale forretningsmodeller (3)
Digitale hukommelsesstudier og digital glemsel
Digitale platforme (2)
Digitale teknologier
Digitale virksomheder (2)
Digitalisering (3)
Digitalisering i den offentlige sektor
Direkte udenlandske investeringer (FDI) (2)
Direkte udenlandske investeringer (FDI), indadgående og udadgående
Direkte udenlandske investeringer (FDI) og valg af placering
Direkte udenlandske investeringer (FDI) og vækstlande
Diskursanalyse
Distribuerede systemer
Distribueret problemløsning
Diversitet, især national diversitet
Domsanalyse
Driftsstyring og SCM
Drivkræfter bag virksomheders performance
Dynamisk entreprenørskab og iværksætteri

E:

E-Science (8)
E-business
E-demokrati
E-government (3)
E-handel i Kina
E-læring
E-læring i undervisningslokalet
ERP-systemer
ESports
EU (2)
EU-politik
EU-ret (2)
EU og EU-ret
Effektive strategiprocesser
Effektivitet
Ejendomsrettigheder og økonomisk vækst
Ejerskabsstruktur
Eksperimentel økonomi (2)
Ekstreme former for organisering
Elektronikindustrien
Elektronisk og mobil handel
Elektroniske patientjournaler
Eliter (2)
Empirisk regnskabs- og/eller revisionsforskning, panel data
Energipolitik
Engelsk i Danmark
Engelsk morfologi og syntax
Engelsk som koncernsprog
Engelsk som undervisningssprog
Enterprise Risk Management (ERM)
Entreprenørskab og sociale forandringer
Erhverv
Erhvervsliv og bæredygtighed
Erhvervsliv og det offentlige
Erhvervsliv og politik
Erhvervsliv og styring
Erhvervsobligationer
Erhvervsret
Erhvervsudvikling i Latinamerika
Erhvervsøkonomi (2)
Erstatningsret
Etisk handel og forbrug, årsagsrelateret marketing
Etiske brands
Etnografiske metoder
Europe 2020
Europæisk beskæftigelsesstrategi
Europæisk konkurrenceregulering
Eurozonen
Evaluering af kreativitet og innovation
Eventsikkerhed
Evolutionspsykologi
Eye-tracking

F:

FIWARE
FN
FN's Global Compact (2)
Faglig formidling
Fagøkonomers Politiske Rolle
Fair trade
Familieejede virksomheder
Familiepolitik
Family-office
Fasemodeller
Filantropi og gavegivning
Filmindustrien (Danmark, Bollywood og Hollywood)
Filosofi
Filosofiundervisning på en business school
Finans og IT
Finansiel formidling
Finansiel forståelse og uddannelse
Finansiel regulering
Finansiel teknologi
Finansielle beslutninger på mikroniveau
Finansielle markeder (3)
Finansiering
Finansiering af dansk forskning
Finansiering af iværksætteri
Finansieringsteori
Finanskommunikation
Finanskriser (2)
Finansreform
Fintech
Flersprogede arbejdspladser
Flygtninge
Fondsbørser
Forandringsledelse (3)
Forbrug og identitet
Forbrugeradfærd (6)
Forbrugeradfærd i Japan
Forbrugeradfærd og digitale services/platforme
Forbrugerens viden om et brand
Forbrugeres livsovergange og deres brandforbrug
Forbrugerpolitik
Forbrugerpsykologi (3)
Forbrugerret
Forbrugstransformationer
Forholdet mellem industri og beskæftigelse
Formueret
Forretningsforhandling i Japan
Forretningsmodeller (2)
Forretningsmodeller for Internet of Things
Forretningsmodeller for servicevirksomheder
Forretningsrelationer og -netværk
Forretningsudvikling
Forskningskommunikation
Forskningskommunikation og forskningsformidling
Forskningspolitik
Forstyrrende innovation
Forsyningskædedesign
Forsyningskæder
Forsyningskædestrategier
Forældreorlov
Foucault, social analyse og affirmativ kritik
Franchising
Fransk institutionel kontekst
Fransk politik
Fransk politik og samfundsforhold
Fransk økonomi
Fremmedfrygt
Fremstilling af kriminallitteratur
Fremstilling af rejseudbud
Frontline markedsføring
Fusioner og opkøb (M&A) (4)
Fødevaremarketing
Følelsestilstande

G:

Gamification
Gamification ('spilificering')
Generel marketing
Georgio Agamben
Global bankvirksomhed
Global governance (2)
Global sourcing
Global strategi (2)
Globale bankreguleringer og finansielle reformer
Globale byer
Globale finansielle markeder (2)
Globale teams og tværkulturelle kompetencer
Globale værdikæder (2)
Globale værdikæder og produktionsnetværk
Globalisering
Globalt lederskab
Governance
Governmentality
Grupper og organisationer
Grønlandsk politik og samfund
Gæld

H:

Handelsrelationer mellem EU og Kina
Havne - investering og ledelse
High Performance Cultures
Hold App
Holocaust
Hospitality Management
Hovedkvarter/datterselskabs-relationer
Human Resource Management (HRM) (3)
Human kapital
Humaniora og socialvidenskab i management uddannelsen
Humanitær kommunikation
Humanitær ledelse og bistand
Husholdningers finansielle beslutninger (5)
Husholdningers økonomi
Hvidvaskning af penge
Højere uddannelse, uddannelsespolitik

I:

IMF
IT- og internetret
IT-implementering
IT-ledelse (2)
IT-ledelse og organisation
IT-projektledelse
IT-strategi
IT-strategi i offentlig og privat sektor
IT i sundhedsvæsenet
IT og Supply Chain Management
IT og innovation
IT og samfundet
Ideers betydning i politik og deres udvikling over tid
Identitet (2)
Immateriel rettighedsstrategi
Impact investing
Implementering
Implementering af strategier
Implementering og effekter af IT (2)
Incitamenter
Incitamenter i organisationer
Incitamentsaflønning
Incitamentssystemer inkl. aktieoptioner
Individuel beslutningsteori
Indonesien
Indtægtsstyring
Industriel politik og industriel konkurrenceevne
Industrielle klynger
Industrielle netværk
Industriorganisationer
Industripolitik i udviklingslande
Industriøkonomi
Information i det finansielle marked
Informationsfilosofi
Informationskultur
Informationsledelse
Informationsmanagement
Informationsteknologi (3)
Informationsteknologi på arbejdspladsen (2)
Informationsøkonomi
Innovation
Innovation af forretningsmodellen inden for logistik og forsyningskæder
Innovation inden for udviklingsøkonomier
Innovation og arbejdskraftsmobilitet
Innovation og digital virksomhed
Innovation og humankapital
Innovation og innovationsledelse
Innovation og relationen mellem industri og videnskab
Innovationsglobalisering
Innovationskommunikation
Innovationsledelse (4)
Innovationsnetværk
Innovationsperformance
Innovationsprojekter og netværk
Innovationsskabelse
Innovationsstrategi
Innovationssystemer og regional udvikling
Insolvens- og rekonstruktionsret
Institutionel og organisatorisk skifte
Institutionelle analyser af samfund
Integration og regulering af det indre marked i EU
Integreret kommunikation
Intellektuel ejendomsret og patentpolitik
Interaktionsdesign
Interessentskaber
Interkulturel kommunikation
Interkulturel kommunikation og ledelse
Interkulturel ledelse
Interkulturel markedskommunikation
Interkulturelle forbrugsværdier og forbrugeradfærd
Interkulturelt samarbejde
Intern kontrol
Intern kontrol og revision
Intern revision
Internatioal handels- og investeringspolitik
International akkreditering
International business (4)
International erhvervsmarkedsføring
International finansiering
International handel (3)
International handelsteori
International kontraktsret
International ledelse (4)
International makro og finansielle markeder
International management
International markedsføring
International og komparativ formueret
International outsourcing
International privat- og procesret
International strategi og ledelse
International voldgift
International økonomi
Internationale forhandlinger og konfliktløsning
Internationale handelstvister
Internationale organisationer (3)
Internationale økonomiske magtforhold
Internationalforskning og udvikling (R&D)
Internationalisering af forskning og udvikling (R&D) og innovation
Internationalisering af innovation
Internationalisering af små og mellemstore virksomheder (SMEs)
Internationalisering af virksomheder
Internationalt entrepreneurship
Internationalt politisk-økonomisk samarbejde
Internet of things (2)
Internetret
Internetteknologier (2)
Internettet
Investeringer i teori og praksis
Investeringsbeslutninger
Investeringsforeninger
Investeringsteori
Island
Italiensk historie
Italiensk politik
Iværksætteri (5)
Iværksætteri i Afrika
Iværksætteri og uddannelse
Iværksætterinkubatorer
Iværksætterselskaber

J:

Japansk forbrugsindustri
Japansk forretningskultur og samfund
Japansk ledelse
Japansk økonomisk reform - 'womenomics' - kvinder på arbejdsmarkedet
Japanske medier - public service og private stationer
Jobskabelse og -nedlægning
Jura og retsvidenskab
Juridisk netode

K:

Kapitalisme i Tyskland
Kapitalismens historiske udvikling
Kapitalomkostninger
Kapitalstruktur
Kapitalstruktur (finansiering af selskaber)
Karteller
Katastrofeforskning
Kedsomhed
Key account management
Kina (2)
Kina's "one belt one road" relateret til handelsret
Kina-studier
Kinas Kommunistiske Parti
Kinesisk erhvervskultur
Kinesisk ledelse
Kinesisk statskapitalisme
Kinesiske internationale investeringer
Klassisk indisk tænkning, indisk logik
Klimaforandringer og klimapolitik
Klimapolitik
Klynger (2)
Kognition
Kollektiv intelligens
Kollektive identiter og sprog
Kommanditselskaber
Kommercialisering af ideer
Kommunikation (2)
Kommunikation og organisering (2)
Kommunikationsteknologier (2)
Komparativ arbejdsmarkedspolitik
Komparative/typologiske sprogstudier
Konfliktløsning i verdenshandelsorganisationen WTO
Konkurrence
Konkurrence om ressourcer
Konkurrenceevne (2)
Konkurrencefordele
Konkurrenceret
Konkurrencestrategi
Konsulenter og rådgivning
Kontantløse samfund
Kontraktteori
Kontrol af innovationsprocesser
Korporatisme
Korruption
Kort- og langsigtede virkninger af finanspolitik
Kreativ arbejdskraft
Kreativ kognition
Kreative industrier
Kreative og kulturelle brancher
Kreativitet
Kreditderivater
Kreditrisiko (3)
Krig og samfund
Krise
Kriseledelse
Kræft
Kultur
Kulturel globalisering
Kundeadfærd
Kundeengagement
Kundeindsigt
Kundeloyalitet (2)
Kundeoplevelse
Kunderejse
Kunderejse og kundeberøringsflader (Customer Journey and Touchpoints)
Kunderelationer (2)
Kunderelationsstyring
Kundetilfredshed (2)
Kundeværdi
Kunst og forretning
Kunst og økonomi
Kunstig intelligens (2)
Kvalitativ metodologi
Kvalitative analysere
Kvalitative forskningsmetoder
Kvalitetsmålinger
Kvantitativ forskning
Kvantitative forskningsmetoder
Kvantitative metoder
Kvantitative metoder og modeller
Kvindelige iværksættere i Afrika
Kvinder i bestyrelser og den øverste ledelse
Køn (2)

L:

Landeekspertise - Malaysia
Ledelse (3)
Ledelse af digitalisering
Ledelse af familieejede virksomheder
Ledelse af forsyningskæder (2)
Ledelse af integration efter fusionering
Ledelse af iværksætteri
Ledelse af kreativitet og innovation
Ledelse af logistikservices og logistikserviceudbydere
Ledelse af operationsstrategi
Ledelse af produktdesign og servicedesign
Ledelse af produktudvikling
Ledelse af professionelle (2)
Ledelse af projekter, produktudvikling og innovation
Ledelse af serviceaktiviteter
Ledelse af transportsystemer
Ledelse af økosystemer
Ledelse og lederskab
Ledelse og organisationshistorie
Ledelses- og organisationsinnovation
Ledelses- og styringssystemer
Ledelsesfilosofi
Ledelsesinnovation
Ledelsesteknologi
Ledelsesudvikling
Lederskab (2)
Ligestilling
Likviditet og friktion
Likviditetsrisiko (2)
Lingvistik (2)
Lingvistik med særligt henblik på spansk
Logistik i by-områder - city logistik
Logistikudfordringer ved e-handel og internetkøb
Lokale valutaer
Lokalisering
Lokalsamfundsbaserede vedvarende energiomstillinger
Lokalsamfundsbaseret kunst og sociale forandringer
Lovgivningens, domstolenes og juristernes rolle i international politik
Luftfartsindustrien
Luksusmarketing
Læring i multinationale virksomheder
Læring inden for organisationer
Læringsmiljøer og tværkulturelt samarbejde
Læringsteknologi
Løn og incitamenter

M:

Magt
Magt og diskurser
Makroøkonomi
Makroøkonomi og arbejdsmarkedet
Makroøkonomisk politik og strukturreformer i eurozonen
Makroøkonomiske og pensionspolitiske aspekter af demografiske ændringer
Management
Mangfoldighedsledelse (3)
Maritim historie
Maritim økonomi
Markeder
Markedsanalyse (2)
Markedsføring
Markedsføring og branding af byer
Markedsføring og branding af hovedstader
Markedsføring og branding af nationer
Markedsføringsret
Markedsføringsteori
Markedskommunikation
Markedsledelse
Markedspolitikker og statsstøtte i Kina
Markedssammenbrud
Markedsstrategi (2)
Markedsundersøgelser
Marketingsledelse
Marketingsstrategi
Marketingsundersøgelser
Maskinlæring i supply chain management
Masseadfærd
Massetilpasning og udsættelsesstrategier
Matchfixing
Matematisk finansiering
Matematisk modellering
Medarbejdereje
Medarbejderes identitetsforståelse
Medarbejdertrivsel
Mediebranchen
Medier, demokrati og medborgerskab (2)
Medier og sociologi (2)
Melankoliens historie
Meningsdannelse
Meningsdannelse,
Menneske-maskine interaktion (2)
Menneskerettigheder
Mental sundhed på arbejdspladsen
Michel Foucault
Mikrofinans i Skandinavien
Mikroøkonomi
Miljøpolitik
Mobilbetaling og NFC-betaling
Mobile computere
Mobilitet inden for stillinger/erhverv
Mobiltelefoner og smartphone
Modstand mod forandring
Motivation
Motivationsteori
Multi-level-modellering
Multi-stakeholder brand co-creation
Multikulturelle og multinationale arbejdspladser
Multikulturelle teams - diversitet og dynamik
Multilevel teori og metode
Multilingvale træbanker
Multinationale virksomheder (3)
Multinationale virksomheders økonomi
Musikindustrien
Måling og styring af kunders lønsomhed

N:

Nation-branding
National kunst
Nationale bevægelser
Neoliberalisme (2)
Netværk (2)
Neuromarketing
Normdannelse i samfund og erhvervsliv
Nudging (2)
Ny strukturel økonomi
Nye ledelsespraksisser
Nystartede virksomheder

O:

Offentlig/privat ledelse
Offentlig blød og hård regulering af CSR (national og international)
Offentlig digitalisering
Offentlig ledelse (3)
Offentlig privat partnerskab
Offentlig ret
Offentlig revision
Offentlige-private partnerskaber (OPP)
Offentlige finanser (2)
Offshore bankvirksomhed
Offshoring (3)
Omstilling og økonomisk udvikling i Central- og Østeuropa samt Rusland
Online læring
Online sociale netværk i en virksomhed
Online undervisning
Ontologi
Open Data, Open Access og Open Design
Open source
Oplevelsesdesign
Oplevelsesøkonomi
Oplysninger i årsrapporten
Opsparingsbeslutninger
Organisation
Organisation og ledelse
Organisationer
Organisationer i multinationale virksomheder
Organisationer og organisationsteori
Organisationsanalyse
Organisationsfilosofi (2)
Organisationsforandringer
Organisationsidentitet
Organisationsinnovation (2)
Organisationskommunikation (2)
Organisationskreativitet
Organisationskultur (3)
Organisationskultur og identitet
Organisationslæring
Organisationspsykologi
Organisationsstudier
Organisationsteori (2)
Organisationsterori
Organisationsudvikling
Organisationsændringer
Organisationsøkonomi
Organisatorisk beslutningstagen og forretningsintelligens mht. Big Data
Organisatorisk design og performance
Organisatorisk identitet/image
Organisatorisk læring og tilpasning
Organisatorisk meningsdannelse
Organisatorisk sensemaking
Organisatoriske beslutningsprocesser
Organisering (2)
Outsourcing (2)
Oversættelse
Oversættelser af ledelsesteknologier

P:

Partnering
Partnerskaber mellem virksomheder og NGO'ere
Penge
Pengepolitik
Pensionsøkonomi (3)
Pensumdesign på de videregående uddannelser
Performance-målingssystemer
Performanceledelse
Performanceledelse og ledelsesreformer
Personale- og talentudvikling - med fokus på Japan
Personalisering
Persondatabeskyttelse
Personligt salg
Perspektiver på organisationer
Platformsstrategier og moduliseringsstrategier
Politik og økonomi i Kina (2)
Politisk kommunikation
Politisk markedsdannelse (EU's indre marked)
Politisk og økonomisk historie
Politisk teologi
Politisk tænkning
Politisk udviklingsøkonomi
Politisk økonomi
Politisk økonomi og international beskatning
Politisk økonomi og international finans
Politiske ideers historie
Politiske ideologier
Politiske regimer og institutioner
Politiske risici i international business
Politiske studier
Populistisk politik
Porteføljeinvesteringer
Porteføljeledelse
Porteføljestyring
Porteføljeteori (2)
Prediction Markets
Prisfastsættelse
Prisstrategier
Prissætning
Private Equity
Privatøkonomi
Procesfilosofi (2)
Proceskonsultation
Process-mining
Procesteori
Produktivitet (2)
Produktivitet og virksomhedsperformance
Produktudvikling (2)
Professionel mundtlig samtale
Professionelle servicevirksomheder
Professioner (3)
Projekt- og porteføljeledelse
Projektbaserede organisationer
Projektledelse (2)
Projektorganisation
Præstationsstyring
Psyko-socialt arbejdsmiljø
Psykologi
Publikumssikkerhed
Pædagogisk udvikling

R:

Rationalitetsforestillinger
Recessionens økonomisk politik
Reduktion og visualisering af Big Data-omgivelser
Reformer i den offentlige sektor
Regionale handelsaftaler
Regnskab (2)
Regnskabers kvalitet
Regnskabsanalyse
Regnskabsføring i sundshedssektoren
Regnskabskommunikation
Regulering af naturlige monopoler (netselskaber inden for el, varme, vand)
Regulering og rapportering
Relationer mellem Europa og Indien
Relationsmarkedsføring
Relationsmarketing
Religionsfilosofi
Ret i verdenshandelsorganisationen WTO
Retfærdig handel
Retsfilosofi
Retsforbeholdet i EU og tilvalgsordningen
Retssociologi
Retsøkonomi
Revision (3)
Rigdom og eliten
Risikofinansiering af naturkatastrofer (2)
Risikopræmier
Risikostyring (3)
Risikostyring af globale forsyningskæder
Risikostyring på projekter
Robotics
Robotter i virksomheden
Robuste forsyningskæder
Rusland og den sovjetiske union

S:

Salg
Salg og salgsledelse
Salgsledelse
Samarbejde
Samarbejde med virksomheder
Samfundets historiske udvikling i Danmark, Norge og Sverige
Samfundsteori
Samfundsvidenskabelige metoder
Sammenslutninger
Samtidens ideer og ideologier
Segmentering
Selskaber
Selskabers strategiudvikling
Selskabsfinansiering
Selskabsledelse (2)
Selskabsret
Selvstændighedsbevægelser
Sensorer og iBeacons
Servicebrands
Serviceledelse (3)
Servicemarkedsføring
Servitization
Servitization og produktservicesystemer
Skat
Skatteret, især dansk og international selskabsskatteret
Skyen (cloud computing)
Smart Grid, Smart City
Små og mellemstore virksomheder
Social- og miljøregnskab
Social ansvarlighed inden for tekstilindustrien
Social ansvarlighed og etik
Social kapital
Social netværksanalyse
Social normativitet og det sociale bånd
Social sikkerhed
Social ulighed
Sociale medier (3)
Sociale medier-analytik
Sociale medier i den offentlige sektor
Sociale medier inden for en organisation (2)
Sociale medier inden for organisationer
Sociale medier management
Sociale netværk
Socialpolitik
Socialt entreprenørskab
Socialt iværksætteri
Sourcing, outsourcing og off-shoring
Spanske identiteter
Specielle økonomiske zoner og industrielle parker
Spil
Spilteori
Sporbarhed på fødevarer
Sportsledelse
Sportsøkonomi
Sprog på arbejdspladsen
Sprogpolitik (2)
Sprogteknologi
Stat
Statistiske metoder (4)
Statistiske metoder i finansiering
Statsopbygning
Storytelling
Strategi (2)
Strategisk brug af IT
Strategisk compliance
Strategisk forudsigelse
Strategisk indkøb
Strategisk kommunikation
Strategisk kontrahering
Strategisk ledelse (4)
Strategisk marketing
Strategisk reaktionsevne (2)
Strategisk risikoledelse (2)
Strategisk salg
Strategiske alliancer og joint ventures
Strategiske medarbejderressourcers mobilitet
Strategiske skift
Stress og depression
Structural equation-modellering
Studieledelse (2)
Studiepædagogik
Studier i nationalisme
Styring af globale forsyningskæder
Sundhed på nettet (e-konsultationer)
Sundhedsvæsen (2)
Supply chain management
Suverænitet (2)
Sydasien
Systemdynamik

T:

Tale-Handling
Teknologi og innovation (2)
Teknologi og organisationer (2)
Teknologi og trivsel på arbejdspladsen (håndtering af stress- og følelser)
Teknologioverførsel
Teknologiunderstøttet læring
Telekommunikationens historie
Teori om virksomheders eksistens og størrelse
Teorier om imperiet
Termbaser
Terminologi
Terminologiarbejde i organisationer
Territorial stigmatisering
Tid
Tid og teknologier
Tidsrækkeøkonometri og forudsigelser
Tillid
Tillid og sociale netværk
Tingsret
Topledelser og ledelse
Toplederes indflydelse på regnskabsmæssige udfald
Trans- og tværfaglig videnskabsteori og metodologi i kommmunikationsfagene
Transnational miljøregulering
Transnationale virksomheders kommunikation og værdisæt
Transparens
Trumps præsidentperiode
Turisme (2)
Turisme og IT
Turismeledelse
Tværindustriel innovation / Analoge markedseffekter
Tværkulturel ledelse
Tværkulturel psykologi
Tværvidenskabelige forskningsmetoder
Tværvidenskabelighed
Tysk besættelsespolitik 1939-45
Tysk kapitalisme
Tyske samfundsforhold
Tyskland under nazismen og den 2. verdenskrig

U:

Ubevidste beslutningsprocesser
Udbyttepolitik
Uddannelse
Uddannelse i ansvarlig ledelse
Uddannelse og e-læring
Uddannelse og læring
Uddannelsesvalg
Udenlandske virksomheder i Kina
Udflagning
Udlodningspolitik (aktietilbagekøb og aktieudbytte)
Udvikling af de menneskelige ressourcer
Udvikling af vedvarende energiindustri i Kina
Udvikling af virksomhedsstrategi
Udviklingseffekter af direkte udenlandske investeringer (FDI)
Udviklingslande (2)
Udviklingspolitik og socialpolitik
Udviklingsøkonomi (2)
Ulineær dynamik
Undersøgelser af forbrugsværdi
Ungdomsbeskæftigelse i Afrika
Universitetspædagogik
User modeling

V:

Valg af aktieportefølje
Valg i USA og offentlig politisk planlægning
Valueinvestering
Valueringsteori
Valutakurser
Vedvarende energi
Vedvarende energi i Kina
Velfærd
Velfærdsstat
Venturefilantropi
Venturekapital
Verdensbanken
Verdenshandelsorganisationen WTO
Viden og læring
Videndeling
Videndeling og -overførsel i mulitinationale virksomheder
Videnintensive virksomheder/professionelle virksomheder
Videnledelse (5)
Vidensarbejde
Vidensdeling (2)
Videnskab, teknologi og samfund
Videnskab og demokrati
Videnskab og samfundet
Videnskabelig kommunikation
Videnskabs- og teknologipolitik
Videnskabsteori og filosofikum
Videnskabsteori og metode
Vidensskabsteori
Vidensstrømme
Videnstrukturering
Virkningsfulde strategiprocesser
Virksomhedens internationalisering
Virksomheder med dårligt omdømme
Virksomheder og bæredygtighed
Virksomheders internationalisering
Virksomheders menneskerettighedsansvar
Virksomheders omdømme
Virksomheders omdømme og sociale medier
Virksomheders politiske kommunikation
Virksomheders risikokapital
Virksomheders samfundsansvar
Virksomheders sociale ansvar (CSR) (7)
Virksomheders sociale ansvar (CSR) og kommunikation
Virksomhedsbrands
Virksomhedshistorie (3)
Virksomhedsinnovation (2)
Virksomhedsinteraktion
Virksomhedskommunikation (3)
Virksomhedskommunikation og organisation
Virksomhedsledelse (3)
Virksomhedsobligationer
Virksomhedsstrategi (2)
Virksomhedsøkonomi (4)
Virtuel kommunikation
Virtuel kommunikation og samarbejde
Værdi(sam)skabelse
Værdianalyse
Værdiansættelse af aktieselskaber
Værdiskabelse,

W:

WTO-relaterede emner

X:

Xi Jinping

Å:

Åben innovation (2)
Åbne dokumentstandarder
Åbne standarder og standardisering

Æ:

Æstetik

Ø:

Økonometri (2)
Økonomisk analyse af forskning og udvikling
Økonomisk geografi (2)
Økonomisk historie (2)
Økonomisk kontraktdesign - kontrakter som koordinerer og motiverer deltagerne
Økonomisk kriminalitet
Økonomisk og finansiel sociologi
Økonomisk og strategisk doktrinhistorie
Økonomisk organisationsteori
Økonomisk politik og budgetbeslutninger
Økonomisk teologi
Økonomisk teori (2)
Økonomisk teori om erstatningsret
Økonomisk teori om kontraktret
Økonomisk teori om strafferet og beviskrav/bevisbyrde
Økonomisk udvikling (4)
Økonomisk udvikling i Vietnam
Økonomisk udvikling i de nye vækstlande, især BRIK-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina
Økonomisk videnskabsteori
Økonomisk vækst (2)
Økonomiske effekter af deleøkonomi
Økonomiske kriser i historien
Økonomiske og forretningsmæssige effekter af digitalisering
Økonomistyring (5)
Økonomistyring i værdikæder