"Institut for Organisation"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Frans Bévort

Human Resource Management (HRM), Ledelse, Ledelse af professionelle, Organisationsterori

Hubert Buch-Hansen

Europæisk konkurrenceregulering, Karteller, Konkurrence

Martin Bæk Carstensen

Den danske finanskrise 2007-2009, Ideers betydning i politik og deres udvikling over tid

Jannick Friis Christensen

Alternativ organisering, Diversitet og inklusion, Identitetspolitik, Intersektionalitet, LGBT+ (bøsser, lesbiske, biseksuelle og transkønnede), queer og feministiske perspektiver, Ligestilling, Mangfoldighedsledelse, Minoritetsstudier, Normkritik, Organisation, magt og kultur

Christoph Houman Ellersgaard

Diversitet, Eliter, Magt, Netværk, Sociologi

Carsten Greve

Offentlig ledelse, Offentlige-private partnerskaber (OPP), Reformer i den offentlige sektor

Stine Haakonsson

Biotek og lægemiddelindustrien, Danske virksomheder i vækstøkonomier (Kina, Indien), Globale værdikæder, Innovationsglobalisering, Innovationsnetværk, Teknologioverførsel, Vedvarende energi, Økonomisk geografi

Brooke Harrington

Beskatning, Grupper og organisationer, Markeder, Offshore bankvirksomhed, Professioner, Rigdom og eliten

Lasse Folke Henriksen

Bæredygtighedsstandarder, Eliter, Fagøkonomers Politiske Rolle, Professioner, Sociale Netværk

Tor Hernes

Organisationsteori, Organisatorisk sensemaking, Organisering, Procesfilosofi, Procesteori, Tid

Alan Irwin

Forskningspolitik, Videnskab og demokrati, Videnskab og samfundet, Videnskabs- og teknologipolitik

Magnus Larsson

Ledelse, Ledelsesudvikling, Organisationspsykologi, Organisationsudvikling, Proceskonsultation

Thomas Lopdrup-Hjorth

Organisationsteori

Mette Mogensen

Arbejdsorganisering, Medarbejdertrivsel, Psyko-socialt arbejdsmiljø, Udvikling af de menneskelige ressourcer

Sara Louise Muhr

Human Resource Management (HRM), Kultur, Køn, Ledelse, Mangfoldighed, Organisationsteori

Morten Ougaard

BRIK-landene i den økonomiske verdensorden, De nye magter i verdenspolitikken, Internatioal handels- og investeringspolitik, Internationale økonomiske magtforhold, Internationalt politisk-økonomisk samarbejde, Verdenshandelsorganisationen WTO

Sofia Pemsel

Governance, Projektbaserede organisationer, Projektledelse, Projektorganisation, Viden og læring

Ursula Plesner

Digitalisering af offentlige organisationer, Organisatoriske perspektiver på digitalisering

Majken Schultz

Corporate branding, Kultur, Organisation og ledelse, Samarbejde med virksomheder

Leonard Seabrooke

Beskatning, Demografiske forskydninger, Finansreform, Internationale organisationer, Professioner

Beate Sløk-Andersen

Forsvar, Militær

Eleni Tsingou

Demografiske forskydninger, Globale bankreguleringer og finansielle reformer, Hvidvaskning af penge

Morten Thanning Vendelø

Eventsikkerhed, Innovationsledelse, Katastrofeforskning, Kriseledelse, Organisatorisk læring og tilpasning, Publikumssikkerhed, Virksomheders omdømme

Antje Vetterlein

IMF, Udviklingspolitik og socialpolitik, Verdensbanken

Signe Vikkelsø

Arbejdsorganisering, Elektroniske patientjournaler, Forandringsledelse, Informationsteknologi, Kræft, Organisation, Organisationsanalyse, Organisationsændringer, Psykologi, Sundhedsvæsen

Duncan Wigan

Politisk økonomi og international beskatning, Politisk økonomi og international finans