"Institut for Organisation"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Cornel Ban

Internationale økonomiske organisationer, Klimaforandringer og finansiering, Komparativ politisk økonomi

Frans Bévort

Human Resource Management (HRM), Ledelse, Ledelse af professionelle, Organisationsterori

Karen Boll

Kvalitative analyser, Ledelse, Offentlige organisationer, Performanceledelse, Reformering af offentlig ledelse, Samarbejde, Skatteadministration, Tax-governance

Hubert Buch-Hansen

Karteller, Klimakrisen, Virksomhedsnetværk

Rasmus Corlin Christensen

Ekspertise, International skat, Professioner, Skattely, Transfer pricing

Christian De Cock

Litteratur og organisation, Organisationskreativitet, Organisationsstudier, Walter Benjamin

Christoph Houman Ellersgaard

Diversitet, Eliter, Magt, Netværk, Sociologi

Joana Geraldi

Beslutningstagen i organisationer, Kognition og beslutningstagen, Projektbaserede organisationer, Projektorganisering, Projektstudier, Visualisering og det visuelle i organisationer

Carsten Greve

Offentlig ledelse, Offentlige-private partnerskaber (OPP), Reformer i den offentlige sektor

Stine Haakonsson

Biotek og lægemiddelindustrien, Danske virksomheder i vækstøkonomier (Kina, Indien), Globale værdikæder, Innovationsglobalisering, Innovationsnetværk, Teknologioverførsel, Vedvarende energi, Økonomisk geografi

Jacob Hasselbalch

Miljøstyring, Omstilling til bæredygtighed, Politisk økonomi

Lasse Folke Henriksen

Bæredygtighedsstandarder, Eliter, Fagøkonomers Politiske Rolle, Professioner, Sociale Netværk

Tor Hernes

Meningsskabelse, Organisationsændringer, Procesfilosofi, Procesteorier, Tid i organisationer

Alan Irwin

Forskningspolitik, Videnskab og demokrati, Videnskab og samfundet, Videnskabs- og teknologipolitik

Morten Knudsen

Beslutningsteori, Ledelse af viden og ignorans, Ledelsesudvikling, Offentlig ledelse og organisering

Magnus Larsson

Ledelse, Ledelsesudvikling, Organisationspsykologi, Organisationsudvikling, Proceskonsultation

Thomas Lopdrup-Hjorth

Bureaukrati, Offentlig ledelse, Organisation, Organisationsteori, Organisationsteoriens historie

Nanna Mik-Meyer

Borgerens møde med velfærdsstaten, Diversitet og ledelse, Magtmekanismer i offentlige organisationer, Marginaliseringsprocesser på arbejdspladsen, Ændrede syn på professioners arbejde

Jan Molin

Det personlige lederskab, Ledelses- og organisationsudvikling, Proceskonsultation, Relationsledelse

José Ossandón

Forbrugerkredit, Markedsorganisering, Sociale studier af finansiering, Sociologisk teori, Økonomisk sociologi

Morten Ougaard

BRIK-landene i den økonomiske verdensorden, De nye magter i verdenspolitikken, Internatioal handels- og investeringspolitik, Internationale økonomiske magtforhold, Internationalt politisk-økonomisk samarbejde, Verdenshandelsorganisationen WTO

Trine Pallesen

Markedsstudier, Smart grids, Sociale studier af el-infrastruktur, Videnskab og teknologi, Økonomisk sociologi

Anne Reff Pedersen

Offentlig innovation, Offentlig organisering, Sundhedsledelse og organisering

Sofia Pemsel

Governance, Projektbaserede organisationer, Projektledelse, Projektorganisation, Viden og læring

Ursula Plesner

Digitalisering af offentlige organisationer, Organisatoriske perspektiver på digitalisering

Majken Schultz

Corporate branding, Kultur, Organisation og ledelse, Samarbejde med virksomheder

Leonard Seabrooke

Beskatning, Demografiske forskydninger, Finansreform, Internationale organisationer, Professioner

Beate Sløk-Andersen

Forsvar, Militær

Iben Sandal Stjerne

Human Resource Management (HRM), Kreative industrier, Praksisbaseret teori, Temporalitet, Temporære organisationer

Eleni Tsingou

Demografiske forskydninger, Globale bankreguleringer og finansielle reformer, Hvidvaskning af penge

Morten Thanning Vendelø

Eventsikkerhed, Innovationsledelse, Katastrofeforskning, Kriseledelse, Organisatorisk læring og tilpasning, Publikumssikkerhed, Virksomheders omdømme

Antje Vetterlein

IMF, Udviklingspolitik og socialpolitik, Verdensbanken

Signe Vikkelsø

Forandringsledelse, Organisationsteori, Organisationsændringer, Organisering af innovation

Susanne Boch Waldorff

Forandringsprocesser, Implementering af reformer og ledelsesmodeller, Offentlig ledelse, Organisering, Styring, Sundhedssektoren

Duncan Wigan

Politisk økonomi og international beskatning, Politisk økonomi og international finans