"Institut for Organisation"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Johan Simonsen Abildgaard

Forandringsledelse, Psykisk arbejdsmiljø, Sammenhængen mellem organisatoriske forandringer og psykisk arbejdsmiljø, Trivselsmålinger og opfølgning på trivselsmålinger, Udvikling implementering og evaluering af arbejdsmiljøindsatser

Cornel Ban

Internationale økonomiske organisationer, Klimaforandringer og finansiering, Komparativ politisk økonomi

Frans Bévort

Human Resource Management (HRM), Ledelse, Ledelse af professionelle, Organisationsteori

Karen Boll

Kvalitative analyser, Ledelse, Offentlige organisationer, Performanceledelse, Reformering af offentlig ledelse, Samarbejde, Skatteadministration, Tax-governance

Hubert Buch-Hansen

Karteller, Klimakrisen, Virksomhedsnetværk

Rasmus Corlin Christensen

Ekspertise, International skat, Professioner, Skattely, Transfer pricing

Christian De Cock

Litteratur og organisation, Organisationskreativitet

Christoph Houman Ellersgaard

Diversitet, Eliter, Magt, Netværk, Sociologi

Joana Geraldi

Beslutningstagen i organisationer, Kognition og beslutningstagen, Projektbaserede organisationer, Projektorganisering, Projektstudier, Visualisering og det visuelle i organisationer

Carsten Greve

Offentlig ledelse, Offentlige-private partnerskaber (OPP), Reformer i den offentlige sektor

Stine Haakonsson

Biotek og lægemiddelindustrien, Danske virksomheder i vækstøkonomier (Kina, Indien), Globale værdikæder, Innovationsglobalisering, Innovationsnetværk, Teknologioverførsel, Vedvarende energi, Økonomisk geografi

Jacob Hasselbalch

Cirkulær økonomi, Eksperter og ekspertise, Europæiske Union (EU), Grøn omstilling, Innovation, Miljøpolitik, Miljøstyring, Plastik

Lasse Folke Henriksen

Bæredygtighedsstandarder, Eliter, Fagøkonomers Politiske Rolle, Professioner, Sociale Netværk

Tor Hernes

Meningsskabelse, Organisationsændringer, Procesfilosofi, Procesteorier, Tid i organisationer

Lotte Holck

Diversitet på arbejdsmarkedet, Etnografi, Human Resource Management (HRM), Ulighed i organisationer

Emil Husted

Aktivisme, Digital organisering, Politisk kommunikation, Politiske partier, Populisme, Retorik, Sociale bevægelser

Alan Irwin

Forskningspolitik, Videnskab og demokrati, Videnskab og samfundet, Videnskabs- og teknologipolitik

Lise Justesen

Digitalisering af offentlige organisationer, Ledelse og organisering, Organisationsteori

Morten Knudsen

Beslutningsteori, Ledelse af viden og ignorans, Ledelsesudvikling, Offentlig ledelse og organisering

Magnus Larsson

Ledelse, Ledelsesudvikling, Organisationspsykologi, Organisationsudvikling, Proceskonsultation

Thomas Lopdrup-Hjorth

Bureaukrati, Offentlig ledelse, Organisation, Organisationsteori, Organisationsteoriens historie

Frank Meier

Digital transformation, Ledelse af kunstig intelligens (AI), Ledelse i den offentlige sektor, Ledelsesuddannelser, Ledelsesudvikling, Lederskab

Nanna Mik-Meyer

Borgerens møde med velfærdsstaten, Diversitet og ledelse, Magtmekanismer i offentlige organisationer, Marginaliseringsprocesser på arbejdspladsen, Ændrede syn på professioners arbejde

Pedro Monteiro

Bureaukrati, Ekspertise og vidensarbejde, Etnografi, Koordinering i organisationer, Kvalitative metoder, Organisationsteori, Samarbejde på tværs af vidensdomæner

Sara Louise Muhr

Diversitet, Human Resource Management (HRM), Identitet, Inklusion, Lederskab, Organisationskultur, Work-life-balance

Megan Tobias Neely

Finansiering og teknologiske virksomheder, Kvalitative metoder, Køn, race og sociale klasser, Organisationer, beskæftigelse og arbejde, Ulighed, Økonomisk sociologi

José Ossandón

Forbrugerkredit, Markedsorganisering, Sociale studier af finansiering, Sociologisk teori, Økonomisk sociologi

Morten Ougaard

BRIK-landene i den økonomiske verdensorden, De nye magter i verdenspolitikken, Internatioal handels- og investeringspolitik, Internationale økonomiske magtforhold, Internationalt politisk-økonomisk samarbejde, Verdenshandelsorganisationen WTO

Trine Pallesen

Markedsstudier, Smart grids, Sociale studier af el-infrastruktur, Videnskab og teknologi, Økonomisk sociologi

Anne Reff Pedersen

Innovation i sundhedsvæsenet, Ledelse i offentlige organisationer, Offentlig innovation, Offentlig ledelse og forandring, Sundhedsledelse

Sofia Pemsel

Governance, Projektbaserede organisationer, Projektledelse, Projektorganisation, Studier af projekt, Viden og læring

Ursula Plesner

Digitalisering af offentlige organisationer, Organisatoriske perspektiver på digitalisering

Majken Schultz

Corporate branding, Kultur, Organisation og ledelse, Samarbejde med virksomheder

Leonard Seabrooke

Beskatning, Demografiske forskydninger, Finansreform, Internationale organisationer, Professioner

Iben Sandal Stjerne

Human Resource Management (HRM), Kreative industrier, Praksisbaseret teori, Temporalitet, Temporære organisationer

Eleni Tsingou

Demografiske forskydninger, Globale bankreguleringer og finansielle reformer, Hvidvaskning af penge

Morten Thanning Vendelø

Eventsikkerhed, Innovationsledelse, Katastrofeforskning, Kriseledelse, Organisatorisk læring og tilpasning, Publikumssikkerhed, Virksomheders omdømme

Antje Vetterlein

IMF, Udviklingspolitik og socialpolitik, Verdensbanken

Signe Vikkelsø

Forandringsledelse, Forsknings- og innovationspolitik, Ledelsesdilemmaer, Nye organisationsformer, Opgaver og ansvar, Organisationsstruktur, Organisationsændringer

Susanne Boch Waldorff

Forandringsprocesser, Implementering af reformer og ledelsesmodeller, Offentlig ledelse, Organisering, Styring, Sundhedssektoren

Duncan Wigan

Politisk økonomi og international beskatning, Politisk økonomi og international finans

Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen

Arbejds- og organisationspsykologi, Medarbejderinddragelse i forhold til arbejdsmiljøet, Samtaler på arbejdspladsen