"Institut for Organisation"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Johan Simonsen Abildgaard

Forandringsledelse, Psykisk arbejdsmiljø, Sammenhængen mellem organisatoriske forandringer og psykisk arbejdsmiljø, Trivselsmålinger og opfølgning på trivselsmålinger, Udvikling implementering og evaluering af arbejdsmiljøindsatser

Cornel Ban

Internationale økonomiske organisationer, Klimaforandringer og finansiering, Komparativ politisk økonomi

Frans Bévort

Institutionel teori, Kunstig intelligens og professionelle, Ledelsesidentitet, Meningsskabelse, Organisationsteori, Personaleledelse og -administration (HR)

Karen Boll

Kvalitative analyser, Ledelse, Offentlige organisationer, Performanceledelse, Reformering af offentlig ledelse, Samarbejde, Skatteadministration, Tax-governance

Eva Boxenbaum

Disruption, Forandringsagenter, Organisatoriske ændringer, Samfundsændringer og -transformation, Sociale forandringer

Hubert Buch-Hansen

Karteller, Klimakrisen, Virksomhedsnetværk

Rasmus Corlin Christensen

Ekspertise, International skat, Professioner, Skattely, Transfer pricing

Christian De Cock

Litteratur og organisation, Organisationskreativitet

Christoph Houman Ellersgaard

Den gyldne svingdør, Eliter, Erhvervsledere, Habilitet, Korruption, Magt, Netværk

Miriam Feauls

Bæredygtighed, Grøn omstilling, Kreativitet og innovation, Organisationsændringer, Temporalitet, Tid i organisationer

Christian Frankel

Markedsstudier, Offentlig samordning, Organisationsteori, Teknisk standardisering, Økonomisk sociologi

Joana Geraldi

Beslutningstagen, Grøn omstilling, Heuristik, Projektbaserede organisationer, Projektledelse, Projektstudier, Projektstyring

Carsten Greve

Offentlig ledelse, Offentlige-private partnerskaber (OPP), Reformer i den offentlige sektor

Stine Haakonsson

Biotek og lægemiddelindustrien, Danske virksomheder i vækstøkonomier (Kina, Indien), Globale værdikæder, Innovationsglobalisering, Innovationsnetværk, Teknologioverførsel, Vedvarende energi, Økonomisk geografi

Jacob Hasselbalch

Cirkulær økonomi, Eksperter og ekspertise, Europæiske Union (EU), Grøn omstilling, Innovation, Miljøpolitik, Miljøstyring, Plastik

Lasse Folke Henriksen

Bæredygtighedsstandarder, Eliter, Fagøkonomers Politiske Rolle, Professioner, Sociale Netværk

Tor Hernes

Meningsskabelse, Organisationsændringer, Procesfilosofi, Procesteorier, Tid i organisationer

Emil Husted

Aktivisme, Digital organisering, Politisk kommunikation, Politiske partier, Populisme, Retorik, Sociale bevægelser

Alan Irwin

Forsknings- og innovationspolitik, Forskningsledelse, Videnskab og samfund

Peter Holm Jacobsen

Arbejdssociologi, Byggeprojekter, Kvalitative metoder, Organisationsteori, Organisering af arkitektkonkurrencer, Organisering af energimarkeder, Smart Grids, Statens rolle i grøn omstilling, Økonomisk sociologi

Lise Justesen

Digitalisering af offentlige organisationer, Ledelse og organisering, Organisationsteori

Morten Knudsen

Beslutningsteori, Ledelse af viden og ignorans, Ledelsesudvikling, Offentlig ledelse og organisering

Poornima Luthra

Allieret, Bias, Diversitet, Inkluderende ledelse, Inklusion, Lighed

Frank Meier

Digital transformation, Ledelse af kunstig intelligens (AI), Ledelse i den offentlige sektor, Ledelsesuddannelser, Ledelsesudvikling, Lederskab

Nanna Mik-Meyer

Akademia, mangfoldighed, karriere, Magtudredningen, magt i offentlig organisationer, Marginaliseringsprocesser, Professionalisme i offentlige organisationer

Pedro Monteiro

Administration af viden, Arbejde, Bureaukrati, Ekspertise, Etnografi, Koordinering i organisationer, Kvalitative metoder, Organisationsteori, Samarbejde, Vidensarbejde

Sara Louise Muhr

Diversitet, Human Resource Management (HRM), Identitet, Inklusion, Lederskab, Organisationskultur, Work-life-balance

Megan Tobias Neely

Den finansielle sektor, Den højteknologiske industri, Diversitet, Eliter, Kvalitative metoder, Køn, race og sociale klasser, Proffesioner, Startup-virksomheder, Ulighed på arbejdspladsen, Økonomisk sociologi, Økonomisk ulighed

José Ossandón

Forbrugerkredit, Markedsorganisering, Sociale studier af finansiering, Sociologisk teori, Økonomisk sociologi

Morten Ougaard

BRIK-landene i den økonomiske verdensorden, De nye magter i verdenspolitikken, Internatioal handels- og investeringspolitik, Internationale økonomiske magtforhold, Internationalt politisk-økonomisk samarbejde, Verdenshandelsorganisationen WTO

Trine Pallesen

Markedsstudier, Smart grids, Sociale studier af el-infrastruktur, Videnskab og teknologi, Økonomisk sociologi

Anne Reff Pedersen

Innovation i sundhedsvæsenet, Ledelse i offentlige organisationer, Offentlig innovation, Offentlig ledelse og forandring, Sundhedsledelse

Sofia Pemsel

Governance, Projektbaserede organisationer, Projektledelse, Projektorganisation, Studier af projekt, Viden og læring

Ursula Plesner

Digitalisering af offentlige organisationer, Organisatoriske perspektiver på digitalisering

Michael Prehn

Internationale organisationer, Internationale regler om klima, Maritim regulering, Søfart og miljø

Majken Schultz

Corporate branding, Kultur, Organisation og ledelse, Samarbejde med virksomheder

Leonard Seabrooke

Beskatning, Demografiske forskydninger, Finansreform, Internationale organisationer, Professioner

Camilla Sløk

Ansvar og skyld i organisationer, Etik, Forventninger til lederen, herunder omsorg, Ledelse, Værdier i ledelse

Robin Smith

Antropologi, Etnografi, Forskningsmetoder, Kultur, Vinbranchen

Eleni Tsingou

Demografiske forskydninger, Globale bankreguleringer og finansielle reformer, Hvidvaskning af penge

Morten Thanning Vendelø

Eventsikkerhed, Innovationsledelse, Katastrofeforskning, Kriseledelse, Organisatorisk læring og tilpasning, Publikumssikkerhed, Virksomheders omdømme

Antje Vetterlein

IMF, Udviklingspolitik og socialpolitik, Verdensbanken

Signe Vikkelsø

Forandringsledelse, Nye organisationsformer, Omstruktureringer, Organisation og ledelse, Organisationsstruktur, Organisationsændringer, Virksomhedsstruktur

Susanne Boch Waldorff

Forandringsprocesser, Implementering af reformer og ledelsesmodeller, Offentlig ledelse, Organisering, Styring, Sundhedssektoren

Marie Wengler

Bias, Bias i forfremmelse, Bias i rekruttering, Diversitet, Human Resource Management (HRM), Inklusion, Organisatoriske bias, Stereotyper, Systemiske bias, Talentledelse

Duncan Wigan

Politisk økonomi og international beskatning, Politisk økonomi og international finans

Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen

Arbejds- og organisationspsykologi, Medarbejderinddragelse i forhold til arbejdsmiljøet, Samtaler på arbejdspladsen