"CBS LAW"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Henrik Andersen

Antidumping, Brexit, Kina's "one belt one road" relateret til handelsret, Konfliktløsning i verdenshandelsorganisationen WTO, Ret i verdenshandelsorganisationen WTO

Nicole Christiansen

Ansættelsesret, Arbejdsmiljøret, Arbejdsret, EU-arbejdsret

Marie-Louise Holle

Erstatningsret

Henrik Lando

Kontraktteori, Retsøkonomi, Økonomisk teori om erstatningsret, Økonomisk teori om kontraktret, Økonomisk teori om strafferet og beviskrav/bevisbyrde

Troels Michael Lilja

Aktieselskaber, Anpartsselskaber, Domsanalyse, Insolvens- og rekonstruktionsret, Interessentskaber, Iværksætteri, Iværksætterselskaber, Juridisk metode, Kommanditselskaber, Selskabsret

Yvette Lind

Finansiel statsstøtte, Grundloven, International skatteret, Social forsikring

Patrik Lindskoug

Formueret, International og komparativ formueret, Tingsret

Peter Arnt Nielsen

Dansk og international voldgift, EU-ret, Erhvervsret, International kontraktsret, International privat- og procesret, Retsforbeholdet i EU og tilvalgsordningen

Kalle Johannes Rose

Bæredygtig finans, Finansiel regulering, Hvidvaskforebyggelse, Rets- og kontraktøkonomi

Andrej Savin

E-business, EU og EU-ret, Informationsteknologi, International voldgift, Internationale handelstvister, Internetret, Jura og retsvidenskab, Kommunikation

Peter Koerver Schmidt

Skatteret, især dansk og international selskabsskatteret

Maria Jose Schmidt-Kessen

E-handel, EU-ret, IP-ret, Konkurrenceret, Love om teknologi, Online gambling, Platforme, Regulering af teknologi, Smarte kontrakter, Styring af blockchain

Jan Trzaskowski

Forbrugerret, IT- og internetret, Markedsføringsret, Persondatabeskyttelse

Christina D. Tvarnø

Aftaleret, EU-ret, Offentlig privat partnerskab, Offentlig ret, Partnering