Eksperter A-Z

Her finder du en liste med alle eksperter i Experts@CBS.

Både navne og emner er klikbare. Klik på et navn og se ekspertens profil. Klik på et emne og se de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere i antallet af viste eksperter ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Papazu, Irina

Bæredygtighed, Entreprenørskab og sociale forandringer, Etnografiske metoder, Klimaforandringer og klimapolitik, Lokalsamfundsbaserede vedvarende energiomstillinger, Organisering, Videnskab, teknologi og samfund

Parum, Claus

Aktiemarkeder, Ejerskabsstruktur, Investeringsbeslutninger, Kapitalomkostninger, Kapitalstruktur (finansiering af selskaber), Risikopræmier, Skat, Udlodningspolitik (aktietilbagekøb og aktieudbytte), Virksomhedsøkonomi, Værdiansættelse af aktieselskaber

Paunova, Minna

Diversitet, især national diversitet, Globalt lederskab, Lederskab, Multikulturelle og multinationale arbejdspladser, Tværkulturel ledelse

Pedersen, Esben Rahbek Gjerdrum

Ansvarlig ledelse, Bæredygtige forretningsmodeller, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Pedersen, Rasmus

3D print, Business intelligence, Designvidenskab, Distribuerede systemer, FIWARE, Internet of things, Internetteknologier, Robotics, Smart Grid, Smart City

Pedersen, Mogens Kühn

Digitale forretningsmodeller, Informationsfilosofi, Informationsøkonomi, Ledelse af digitalisering, Open source, Strategisk compliance, Åbne standarder og standardisering, Økonomiske og forretningsmæssige effekter af digitalisering

Pemsel, Sofia

Governance, Projektbaserede organisationer, Projektledelse, Projektorganisation, Viden og læring

Petersen, Bent

Forretningsmodeller for servicevirksomheder, Strategisk kontrahering, Udflagning, Virksomheders internationalisering

Pettersson, Kim

Empirisk regnskabs- og/eller revisionsforskning, panel data

Plesner, Ursula

Forskningskommunikation, Innovationskommunikation, Kommunikation og organisering, Kommunikationsteknologier

Poetz, Marion

Brugerinnovation, Crowdsourcing, Distribueret problemløsning, Ledelses- og organisationsinnovation, Organisationslæring, Produktudvikling, Tværindustriel innovation / Analoge markedseffekter, Åben innovation

Ponte, Stefano

Bæredygtige partnerskaber, mærker og certificeringer, Erhvervsliv og bæredygtighed, Etisk handel og forbrug, årsagsrelateret marketing, Globale værdikæder og produktionsnetværk, Politisk udviklingsøkonomi, Transnational miljøregulering

Poulfelt, Flemming

Corporate Governance, Forskningskommunikation og forskningsformidling, Fusioner og opkøb (M&A), Konsulenter og rådgivning, Ledelse af professionelle, Ledelse og lederskab, Strategi, Videnintensive virksomheder/professionelle virksomheder

Poulsen, René Taudal

Maritim historie, Maritim økonomi

Pozzoli, Dario

Anvendt økonomi, Arbejdsmarkedsøkonomi, Erhverv, Produktivitet

Prado, Mauricio

Offentlige finanser

Presskorn-Thygesen, Thomas

Normdannelse i samfund og erhvervsliv, Rationalitetsforestillinger, Videnskabsteori og filosofikum, Økonomisk videnskabsteori

Prockl, Günter

Analyse og ændringer af virksomhedsprocesser, Brug af informationsteknologi i forsyningskæder, Forsyningskædedesign, Innovation af forretningsmodellen inden for logistik og forsyningskæder, Ledelse af forsyningskæder, Ledelse af logistikservices og logistikserviceudbydere, Ledelse af transportsystemer, Logistikudfordringer ved e-handel og internetkøb