Eksperter A-Z

Her finder du en liste med alle eksperter i Experts@CBS.

Både navne og emner er klikbare. Klik på et navn og se ekspertens profil. Klik på et emne og se de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere i antallet af viste eksperter ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Pallesen, Trine

Markedsstudier, Smart grids, Sociale studier af el-infrastruktur, Videnskab og teknologi, Økonomisk sociologi

Parra-Moyano, José

Blockchain, Data, privatliv og økonomi, Datamarkeder, Dataøkonomi

Parum, Claus

Aktiemarkeder, Ejerskabsstruktur, Finansiering, Investeringsbeslutninger, Kapitalomkostninger, Kapitalstruktur (finansiering af selskaber), Risikopræmier, Skat, Udlodningspolitik (aktietilbagekøb og aktieudbytte), Værdiansættelse af aktieselskaber

Paunova, Minna

Diversitet, især national diversitet, Globalt lederskab, Lederskab, Multikulturelle og multinationale arbejdspladser, Tværkulturel ledelse

Pedersen, Lasse Heje

Investering,, Likviditet, Værdifastsættelse,

Pedersen, Anne Reff

Offentlig innovation, Offentlig organisering, Sundhedsledelse og organisering

Pedersen, Dorthe

Den Danske Model på det offentlige arbejdsmarked, Offentlig politik og reform, Offentlig værdiskabelse og ledelse

Pedersen, Pernille Steen

Ledelse, Stress, Stress og skam

Pedersen, Michael

4-dags arbejdsuge, Ledelse af selvledelse, Selvledelse, Stresshåndtering, Vaner og forandring,

Pedersen, Esben Rahbek Gjerdrum

Ansvarlig ledelse, Bæredygtige forretningsmodeller, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Pemsel, Sofia

Governance, Projektbaserede organisationer, Projektledelse, Projektorganisation, Viden og læring

Petersen, Bent

Forretningsmodeller for servicevirksomheder, Strategisk kontrahering, Udflagning, Virksomheders internationalisering

Pettersson, Kim

Empirisk regnskabs- og/eller revisionsforskning, paneldata

Plesner, Ursula

Digitalisering af offentlige organisationer, Organisatoriske perspektiver på digitalisering

Poetz, Marion

Brugerinnovation, Crowdsourcing, Distribueret problemløsning, Ledelses- og organisationsinnovation, Organisationslæring, Produktudvikling, Tværindustriel innovation / Analoge markedseffekter, Åben innovation

Ponte, Stefano

Bæredygtige partnerskaber, mærker og certificeringer, Erhvervsliv og bæredygtighed, Etisk handel og forbrug, årsagsrelateret marketing, Globale værdikæder og produktionsnetværk, Politisk udviklingsøkonomi, Transnational miljøregulering

Popp, Andrew

Entreprenørskab, Familieejede virksomheder, Følelser, Hverdagsliv, Virksomhedshistorie

Poulsen, René Taudal

Maritim historie, Maritim økonomi

Pozzoli, Dario

Anvendt økonomi, Arbejdsmarkedsøkonomi, Erhverv, Produktivitet

Prado, Mauricio

Offentlige finanser

Presskorn-Thygesen, Thomas

Normdannelse i samfund og erhvervsliv, Rationalitetsforestillinger, Videnskabsteori og filosofikum, Økonomisk videnskabsteori

Prockl, Günter

Analyse og ændringer af virksomhedsprocesser, Brug af informationsteknologi i forsyningskæder, Forsyningskædedesign, Innovation af forretningsmodellen inden for logistik og forsyningskæder, Ledelse af forsyningskæder, Ledelse af logistikservices og logistikserviceudbydere, Ledelse af transportsystemer, Logistikudfordringer ved e-handel og internetkøb