Eksperter A-Z

Her finder du en liste med alle eksperter i Experts@CBS.

Både navne og emner er klikbare. Klik på et navn og se ekspertens profil. Klik på et emne og se de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere i antallet af viste eksperter ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Pallesen, Trine

Markedsstudier, Smart grids, Sociale studier af el-infrastruktur, Videnskab og teknologi, Økonomisk sociologi

Parisi, Cristiana

Bæredygtighed og cirkulær økonomi, Bæredygtighedsregnskab og ansvarlighed, Europæisk funding, Impact-vurdering (sociale og økonomiske impact-målinger), Implementering af cirkulær økonomi inden for offentlige og private organisationer, Resultatstyring

Park, Yumi

Finans- og handelspolitik, International politisk økonomi, Kvantitative metoder, Netværksvidenskab, Penge og politik, Udvikling af finansielle markeder

Parra-Moyano, José

Blockchain, Data, privatliv og økonomi, Datamarkeder, Dataøkonomi

Parum, Claus

Aktiemarkeder, Ejerskabsstruktur, Finansiering, Investeringsbeslutninger, Kapitalomkostninger, Kapitalstruktur (finansiering af selskaber), Risikopræmier, Skat, Udlodningspolitik (aktietilbagekøb og aktieudbytte), Værdiansættelse af aktieselskaber

Paunova, Minna

Diversitet, især national diversitet, Globalt lederskab, Lederskab, Multikulturelle og multinationale arbejdspladser, Tværkulturel ledelse

Pedersen, Lasse Heje

Investering, Likviditet, Værdifastsættelse

Pedersen, Anne Reff

Innovation i sundhedsvæsenet, Ledelse i offentlige organisationer, Offentlig innovation, Offentlig ledelse og forandring, Sundhedsledelse

Pedersen, Dorthe

Den Danske Model på det offentlige arbejdsmarked, Offentlig politik og reform, Offentlig værdiskabelse og ledelse

Pedersen, Pernille Steen

Ledelse, Stress, Stress og skam

Pedersen, Michael

Firedages arbejdsuge, Ledelse af selvledelse, Selvledelse, Stresshåndtering, Vaner og forandring

Pedersen, Esben Rahbek Gjerdrum

Ansvarlig ledelse, Bæredygtige forretningsmodeller, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Pedersen, Cecilie Fanøe

Statsstøtteret, Udbudsret

Pemsel, Sofia

Governance, Projektbaserede organisationer, Projektledelse, Projektorganisation, Studier af projekt, Viden og læring

Petersen, Bent

Forretningsmodeller for servicevirksomheder, Strategisk kontrahering, Udflagning, Virksomheders internationalisering

Plesner, Ursula

Digitalisering af offentlige organisationer, Organisatoriske perspektiver på digitalisering

Poetz, Marion

Crowdsourcing og Crowd Science, Innovationsstrategi, Inter- og transdisciplinære forskningssamarbejder, Ledelse af innovation, Organisering og ledelse af innovation, Organisering og ledelse af videnskab, Åben innovation, Åben innovation inden for videnskaben, Åben og kollaborativ vidensproduktion

Ponte, Stefano

Bæredygtige partnerskaber, mærker og certificeringer, Erhvervsliv og bæredygtighed, Etisk handel og forbrug, årsagsrelateret marketing, Globale værdikæder og produktionsnetværk, Politisk udviklingsøkonomi, Transnational miljøregulering

Popp, Andrew

Entreprenørskab, Familieejede virksomheder, Følelser, Hverdagsliv, Virksomhedshistorie

Poulsen, René Taudal

Maritim historie, Maritim økonomi

Pozzoli, Dario

Anvendt økonomi, Arbejdsmarkedsøkonomi, Erhverv, Produktivitet

Prado, Mauricio

Offentlige finanser

Prehn, Michael

Internationale organisationer, Internationale regler om klima, Maritim regulering, Søfart og miljø

Presskorn-Thygesen, Thomas

Normdannelse i samfund og erhvervsliv, Rationalitetsforestillinger, Videnskabsteori og filosofikum, Økonomisk videnskabsteori

Prockl, Günter

Analyse og ændringer af virksomhedsprocesser, Brug af informationsteknologi i forsyningskæder, Forsyningskædedesign, Innovation af forretningsmodellen inden for logistik og forsyningskæder, Ledelse af forsyningskæder, Ledelse af logistikservices og logistikserviceudbydere, Ledelse af transportsystemer, Logistikudfordringer ved e-handel og internetkøb