Eksperter A-Z

Her finder du en liste med alle eksperter i Experts@CBS.

Både navne og emner er klikbare. Klik på et navn og se ekspertens profil. Klik på et emne og se de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere i antallet af viste eksperter ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Haakonsson, Stine

Biotek og lægemiddelindustrien, Danske virksomheder i vækstøkonomier (Kina, Indien), Globale værdikæder, Innovationsglobalisering, Innovationsnetværk, Teknologioverførsel, Vedvarende energi, Økonomisk geografi

Hald, Kim Sundtoft

Blockchain og produktion, Bæredygtig produktion, Driftsstyring, Indkøbsstyring, Lager- og produktionsstyring, Outsourcing og hjemtagelse af produktion, Produktivitet og konkurrenceevne, Resultatstyring og præstationsmålinger, Supplier Relationship Management, Supply Chain Management

Halkias, Georgios

Bedømmelse og beslutningstagning, Forbrugerpsykologi, Fordomme og stereotyper, Global branding, Reklamering, Social ulighed

Hansen, Kristian Bondo

Algoritmedrevet finans, Finansmarkedernes historie, Maskinlæring i finansverdenen, Masseteori

Hansen, Michael Wendelboe

Dansk industris etableringer i Afrika, Multinationale virksomheders strategier i vækstmarkeder, Udenlandske direkte investeringer, Virksomheder og udvikling

Hansen, Hans Krause

Gennemsigtighed, International korruption og anti-korruption, Overvågning, Virksomheder og magt

Hansen, Torben

Anvendt statistik, Forbrugeradfærd

Hansen, Carsten Ørts

Arktisk shipping, Erhvervsøkonomi, Finansiering, Forretningsmodeller, Kommerciel udnyttelse af produkt- og serviceinnovation, Maritime virksomhedsudfordringer, Opstartsvirksomheder, Prissætning og prisstrategier, Præstationsmålinger, Servitization, Sociologi, Økonomistyring og regnskab

Hardt, Daniel

Big data, Kunstig intelligens, Lingvistik, Maskinlæring, Sprogteknologi

Hasselbalch, Jacob

Cirkulær økonomi, Eksperter og ekspertise, Europæiske Union (EU), Grøn omstilling, Innovation, Miljøpolitik, Miljøstyring, Plastik

Hatani, Faith

Ansvarlig (og uansvarlig) virksomhed, Globale værdikæder og produktionsnetværk, Internationale virksomheder og bæredygtig udvikling, Japanske virksomheder og Japans industripolitik, Multinationale selskabers direkte udenlandske investeringer i udviklingslande

Hattula, Johannes

Beslutningsbias og tilgange til debiasing, Forbrugeradfærd, Forbrugerpsykologi, Growth Hacking, Kunstig intelligens, Kvantitative forskningsmetoder, Ledelsesmæssig beslutningstagen, Ledelsespsykologi

Hedman, Jonas

Bankvirksomhed, Betalinger, Centralbank digital valuta (CBDC), Det pengeløse samfund, Mobilbetaling, Online markedspladser, Open banking, ESports, Åbne API'er

Helmersen, Ole

Britisk politik, Britisk politisk historie, Britiske samfundsforhold

Hendriksen, Christian

ChatGPT, Firmaers rolle i politik, International lobbyisme, International miljøregulering af skibsfarten, Kunstig intelligens, Styring af forsyningskæder

Henningsson, Stefan

Digitale virksomheder, Fusioner og opkøb (M&A), IT-strategi, International handel, Retfærdig handel, Sporbarhed på fødevarer

Henriksen, Helle Zinner

Anskaffelse og udbredelse af innovation, E-government, IT-strategi i offentlig og privat sektor, Offentlig digitalisering

Henriksen, Lasse Folke

Bæredygtighedsstandarder, Eliter, Fagøkonomers Politiske Rolle, Professioner, Sociale Netværk

Hernes, Tor

Meningsskabelse, Organisationsændringer, Procesfilosofi, Procesteorier, Tid i organisationer

Hjorth, Daniel

Iværksætteri, Iværksætterinkubatorer, Kunst og forretning, Ledelse af iværksætteri, Ledelsesfilosofi, Organisationskreativitet, Procesfilosofi

Hobdari, Bersant

Bæredygtige investeringer, International business, International økonomi, Udviklingsmarkeder, Virksomhedsstyring

Hockerts, Kai

Family-office, Impact investing, Socialt entreprenørskab, Uddannelse i ansvarlig ledelse, Venturefilantropi, Virksomheders samfundsansvar

Hoisl, Karin

Immateriel rettighedsstrategi, Organisationsinnovation, Videnledelse

Holle, Marie-Louise

Erstatningsret, Klima (klimaretssager), Kontrakter, Offentlige myndigheders ansvar

Hollenbach, Florian

Den offentlige mening om beskatning, Korruption, Penge i relation til politik, Politisk økonomi i forhold til beskatning og skattekapacitet

Holm, Ditte Vilstrup

Kunst i det offentlige rum

Holm, Morten

Finance Business Partnering, Finanstransformation, Management Accounting i moderne virksomheder, Strategisk profitabilitetsstyring

Holt, Macon

Kapitalistisk realisme, Kritisk teori, Kulturteori, Operativ fiktion, Populær musikvidenskab, Sonisk fiktion, Æstetik

Hotho, Jasper

Den private sektors involvering i humanitære aktioner, Favoritisme inden for udviklingsmarkeder, Sammenlignelige institutionelle analyser af samfund

Hsuan, Juliana

Driftsstyring og SCM, Innovationsledelse, Ledelse af produktdesign og servicedesign, Ledelse af serviceaktiviteter, Massetilpasning og udsættelsesstrategier, Platformsstrategier og moduliseringsstrategier, Servitization og produktservicesystemer

Huber, Christian

Etisk ledelse, Franz Kafka, Offentlig ledelse, Performancemåling, Risikoledelse, Sundhedspleje, Økonomistyring, Økonomistyring i den offentlige sektor

Hukal, Philipp

Digital innovation, Digitale platforme

Humlebæk, Carsten Jakob

Baskerlandet, Catalonien, Den økonomiske krise (især i Spanien), Kollektiv identitetsdannelse, Kollektive identiteter, Kollektive identitetskonflikter, Løsrivelsesbevægelser, National branding, Spanien, Spansk politik og historie

Husted, Emil

Aktivisme, Digital organisering, Politisk kommunikation, Politiske partier, Populisme, Retorik, Sociale bevægelser

Hünermund, Paul

Innovationsøkonomi, Kausal inferens

Hüske, Anne-Karen

Bæredygtighed inden for de højere uddannelsesinstitutioner, Bæredygtighed inden for erhvervslivet, Implementering af innovation, Innovationsbarrierer, Kompetencer i forhold til social og bæredygtig innovation, Responsible Management Education, Social entreprenørskab

Håkanson, Lars

Ledelse af R&D og teknologi, Multinationale selskaber, Virksomhedens internationaliseringsproces