Eksperter A-Z

Her finder du en liste med alle eksperter i Experts@CBS.

Både navne og emner er klikbare. Klik på et navn og se ekspertens profil. Klik på et emne og se de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere i antallet af viste eksperter ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

La Cour, Lisbeth

Anvendt økonometri - analyse af produktivitet på data på virksomhedsniveau, Anvendt økonometri - uddannelseøkonomi med fokus på studenteradfærd på videregående uddannelser., Anvendt økonometri - valutakursanalyser, Tidsrækkeøkonometri og forudsigelser

La Cour, Anders

Ledelse af frivillige, Partnerskaber mellem kommuner og frivillige organisationer, Statens frivillighedspolitik, Velfærdsteknologier.

Lando, David

Derivater, Erhvervsobligationer, Finansiel regulering, Finansielle markeder, Finansieringsteori, Kreditrisiko, Matematisk finansiering, Risikostyring, Statistiske metoder i finansiering

Lando, Henrik

Kontraktteori, Retsøkonomi, Økonomisk teori om erstatningsret, Økonomisk teori om kontraktret, Økonomisk teori om strafferet og beviskrav/bevisbyrde

Langevang, Thilde

Iværksætteri i Afrika, Kvindelige iværksættere i Afrika, Ungdomsbeskæftigelse i Afrika

Larsen, Birthe

Arbejdsløshed, Indvandring, Ulighed

Larsen, Marcus Møller

International business, Multinationale virksomheder, Offshoring, Outsourcing, Udviklingsøkonomi

Larsen, Linda Sandris

Husholdningers finansielle beslutninger, Porteføljeteori

Larsson, Magnus

Ledelse, Ledelsesudvikling, Organisationspsykologi, Organisationsudvikling, Proceskonsultation

Lau, Morten

Individuel beslutningsteori, Opsparingsbeslutninger, Risikostyring

Leban, Marina

Berømtheder, Influencer-markedsføring, Instagram, Luksusmarkedsføring, Markedsføring på sociale medier, Social media influencer

Lehrer, Christiane

Adfærdsændringer gennem teknologi, Big data-analytik, Databeskyttelse, Datadrevet innovation, Digital nudging, Menneske-maskine interaktion

Leitheiser, Erin

Bæredygtig mode, Bæredygtighed i globale forsyningskæder, Ledelse og regulering af CSR og bæredygtighed

Leschke, Janine

Ansættelsesforhold uden for overenskomst, Arbejdskraftens bevægelse inden for EU, Arbejdskvalitet, Balance mellem arbejdsliv og familieliv, Europe 2020, Europæisk beskæftigelsesstrategi, Komparativ arbejdsmarkedspolitik, Ligestilling, Segmentering, Socialpolitik

Lilja, Troels Michael

Aktieselskaber, Anpartsselskaber, Domsanalyse, Insolvens- og rekonstruktionsret, Interessentskaber, Iværksætteri, Iværksætterselskaber, Juridisk metode, Kommanditselskaber, Selskabsret

Lind, Yvette

Finansiel statsstøtte, Grundloven, International skatteret, Social forsikring

Lindgreen, Adam

Business marketing, Genealogi, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Llorca, Manuel

Benchmark og regulering af energinetværk, Energieffektivitet og rebound-effekt, Energifattigdom, Energipolitik

Lopdrup-Hjorth, Thomas

Bureaukrati, Offentlig ledelse, Organisation, Organisationsteori, Organisationsteoriens historie

Lorenzen, Mark

Byer og byudvikling, Filmindustrien (Danmark, Bollywood og Hollywood), Innovationsprojekter og netværk, Innovationssystemer og regional udvikling, Klynger, Kreative og kulturelle brancher, Musikindustrien, Oplevelsesøkonomi, Social kapital, Tillid og sociale netværk

Lorenzo, Francesco Di

Innovationsperformance, Strategiske medarbejderressourcers mobilitet, Vidensstrømme, Virksomheders risikokapital

Lotz, Peter

Brancheudvikling, Byudvikling, Innovation, Konkurrence, Stordriftsfordele, Uddannelsespolitik

Lubinski, Christina

Entreprenørskab, Entreprenørskabshistorie, Indisk virksomhed, International business, Platformsvirksomhed, Startupvirksomheder, Tysk historie, Virksomhedshistorie

Lund, Anker Brink

Foreningsvirksomhed, Medieledelse

Lund, Joachim

Holocaust, Krig og samfund, Politisk og økonomisk historie, Politiske ideers historie, Tysk besættelsespolitik 1939-45, Tyskland under nazismen og den 2. verdenskrig, Virksomhedshistorie, Økonomisk teori, Økonomiske kriser i historien

Lund-Thomsen, Peter

Forsyningskæder, Industrielle klynger, Kina, Sydasien, Udviklingslande, Virksomheders sociale ansvar (CSR)