Eksperter A-Z

Her finder du en liste med alle eksperter i Experts@CBS.

Både navne og emner er klikbare. Klik på et navn og se ekspertens profil. Klik på et emne og se de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere i antallet af viste eksperter ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Rabbiosi, Larissa

Organisatorisk design og performance, Videndeling og -overførsel i mulitinationale virksomheder

Raffnsøe, Sverre

Filosofi, Foucault, social analyse og affirmativ kritik, Ledelse, Motivationsteori, Organisationer og organisationsteori, Retsfilosofi, Social normativitet og det sociale bånd, Velfærd, Æstetik

Rai, Sudhanshu

Co-creation af innovation, Innovation inden for udviklingsøkonomier, Iværksætteri, Klassisk indisk tænkning, indisk logik, Videnledelse

Ramirez, Jacobo

Erhvervsudvikling i Latinamerika

Rangvid, Jesper

Eurozonen, Finansiering, Finanskriser, International finansiering, International økonomi, Investeringsforeninger, Pengepolitik, Valutakurser

Rapp, Marc Steffen

Aktiemarkeder, Corporate Governance, Finansielle markeder, Ledelsesaflønning, Medbestemmelse, Virksomhedsbestyrelser

Rasche, Andreas

Bæredygtighed, CSR-rapportering, FN, FN's Global Compact, Global governance, Korruption, Menneskerettigheder, Partnerskaber mellem virksomheder og NGO'ere, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Reckendrees, Alfred

Finanskriser, Industriorganisationer, Institutionel og organisatorisk skifte, Iværksætteri, Kapitalisme i Tyskland, Organisationsinnovation, Virksomhedshistorie, Virksomhedsledelse, Økonomisk historie, Økonomisk udvikling

Reisch, Lucia

Bæredygtigt forbrug, Forbrugeradfærd, Forbrugerpolitik, Nudging

Risager, Ole

Bestyrelsesarbejde, International makro og finansielle markeder, Internationale organisationer, Investeringer i teori og praksis, Valueinvestering

Risberg, Annette

Fusioner og opkøb (M&A), Mangfoldighedsledelse, Organisationskultur

Ritter, Thomas

Forretningsudvikling, Konkurrenceevne, Kundeindsigt, Kunderelationer, Markedsstrategi, Værdiskabelse,

Rocha, Vera

Dynamisk entreprenørskab og iværksætteri, Nystartede virksomheder

Rose, Caspar

Aktiemarkeder, Finansielle markeder, Køb og salg af virksomheder, Risikostyring, Selskabsledelse

Rønde, Thomas

Økonomisk analyse af forskning og udvikling