Eksperter A-Z

Her finder du en liste med alle eksperter i Experts@CBS.

Både navne og emner er klikbare. Klik på et navn og se ekspertens profil. Klik på et emne og se de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere i antallet af viste eksperter ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Madsen, Dorte

Faglig formidling, Informationskultur, Informationsmanagement, International akkreditering, Organisationskommunikation, Pædagogisk udvikling, Studieledelse, Tværvidenskabelighed, Videnskabelig kommunikation

Madsen, Søren Obed

Implementering af strategier, Oversættelser af ledelsesteknologier, Strategi

Markovic, Stefan

Branderfaring, Co-creation af brands, Etiske brands, Servicebrands, Virksomhedsbrands

Martensen, Anne

Brandmanagement, Customer Experience Management (CEM), Forbrugeradfærd, Kundeloyalitet, Kunderelationsstyring, Kundetilfredshed, Kvantitative metoder og modeller, Markedsundersøgelser, Marketingsundersøgelser, Relationsmarkedsføring

Marton, Attila

Deleøkonomi, Digitale hukommelsesstudier og digital glemsel, IT og samfundet, Informationsledelse

Maskell, Peter

Arbejdsdeling, By- og landsplanlægning, Byggesektor, Havne - investering og ledelse, Klynger, Lokalisering, Virksomhedsinteraktion, Økonomisk geografi

Medaglia, Rony

E-demokrati, E-government, Sociale medier i den offentlige sektor

Meisiek, Stefan

Lederskab, Virksomhedsinnovation

Mogensen, Mette

Arbejdsorganisering, Medarbejdertrivsel, Psyko-socialt arbejdsmiljø, Udvikling af de menneskelige ressourcer

Mol, Michael

Global strategi, Ledelsesinnovation, Multinationale virksomheder, Nye ledelsespraksisser, Offshoring, Outsourcing, Strategisk ledelse, Strategiske skift, Åben innovation

Moon, Jeremy

Erhvervsliv og det offentlige, Erhvervsliv og politik, Erhvervsliv og styring, Virksomheder og bæredygtighed, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Morales, Dolores Romero

Big Data-analytik, Indtægtsstyring, Ledelse af forsyningskæder

Morin, Annaïg

Arbejdsmarkedsøkonomi, Makroøkonomi

Mors, Marie Louise

Global strategi, Konkurrence om ressourcer, Professionelle servicevirksomheder, Sociale netværk, Vidensdeling

Muhr, Sara Louise

Human Resource Management (HRM), Kultur, Køn, Ledelse, Mangfoldighed, Organisationsteori

Mulvad, Andreas Møller

Arbejderhistorie, Civilsamfund og ejendomsrelationer, Demokratisk politisk teori, Kapitalismens historiske udvikling, Kinas Kommunistiske Parti, Politik og økonomi i Kina, Politiske ideologier, Samfundets historiske udvikling i Danmark, Norge og Sverige, Xi Jinping

Munk, Claus

Husholdningers finansielle beslutninger, Investeringsteori, Porteføljeteori

Musacchio Adorisio, Anna Linda Musacchio

Bankledelse, Deregulering af den finansielle sektor, Finanskommunikation, Global bankvirksomhed, Ledelse og organisationshistorie, Organisationsidentitet, Organisationskultur, Regnskabskommunikation, Storytelling

Mygind, Niels

Medarbejdereje, Omstilling og økonomisk udvikling i Central- og Østeuropa samt Rusland, Økonomisk udvikling i de nye vækstlande, især BRIK-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina

Müller, Henrik Høeg

Komparative/typologiske sprogstudier, Lingvistik med særligt henblik på spansk, Multilingvale træbanker, Spanske identiteter

Møller, Michael

Boligøkonomi, Incitamentssystemer inkl. aktieoptioner, Kunst og økonomi, Porteføljeinvesteringer, Privatøkonomi, Virksomhedsledelse