Eksperter A-Z

Her finder du en liste med alle eksperter i Experts@CBS.

Både navne og emner er klikbare. Klik på et navn og se ekspertens profil. Klik på et emne og se de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere i antallet af viste eksperter ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Madsen, Dorte

Diskursteori, International akkreditering, Metoder i tværfaglighed, Pædagogisk udvikling, Tværfaglighed, Videnskabssociologi

Mann, Katja

Demografi og aldring, Makroøkonomi, Ny teknologi og automatisering, Pension, Ulighed, Økonomisk vækst

Marchesini, Giacomo

Den farmaceutiske industri, Evaluering af det teknologiske område, Håndtering af fejl, Håndtering af videnskabelige opdagelser, Innovationsstrategi, Virksomhedsstrategi

Margaryan, Anoush

Crowdwork-platforme, Fremtidens arbejdsliv, Fremtidens færdigheder, Fremtidens uddannelse, Kunstig intelligens og færdigheder, Livslang læring, Læring af industrielle ulykker og hændelser, Læring og færdigheder i forhold til platformsøkonomien, Læring på arbejdspladsen, Online arbejdsplatforme, Online freelancing og færdigheder, Teknologiunderstøttet læring

Markovic, Stefan

Branderfaring, Co-creation af brands, Etiske brands, Servicebrands, Virksomhedsbrands

Márton, Attila

Digital social hukommelse, Digital økologi, Digitale økosystemer, Systemteori

Maskell, Peter

Arbejdsdeling, By- og landsplanlægning, Byggesektor, Havne - investering og ledelse, Klynger, Lokalisering, Virksomhedsinteraktion, Økonomisk geografi

Mata, José

Direkte udenlandske investeringer (FDI), Entreprenørskab, Frasalg, Indvandring, Innovation, International business, Multinationale virksomheder, Prisfastsættelse, Strategisk ledelse

Mazumdar, Somnath

Blockchain-teknologi, Computersystemer, High Performance Computing/Cloud/Fog, Maskinlæring, Styring af Big Data

Medaglia, Rony

Digital forvaltning, Digitalisering i den offentlige sektor, Digitalisering og bæredygtighed, Kunstig intelligens (AI)

Meier, Frank

Digital transformation, Ledelse af kunstig intelligens (AI), Ledelse i den offentlige sektor, Ledelsesuddannelser, Ledelsesudvikling, Lederskab

Micevski, Milena

Bæredygtighed og branding, Corporate Social (Ir)Responsibility, Personligt salg og salgsledelse, Professionel salg og salgsledelse, Sociale identiteter, Sociale stereotyper, Stereotyping and Immigrant Sales Force, Tværfunktionelt samarbejde og hybride arbejdsmåder

Mik-Meyer, Nanna

Akademia, mangfoldighed, karriere, Magtudredningen, magt i offentlig organisationer, Marginaliseringsprocesser, Professionalisme i offentlige organisationer

Min, Bo Hee

Algoritmedrevet finans, Arbejdets digitale forandring, Digital teknologi og organisatoriske ændringer, Finansielle markeder, Kunstig intelligens, Regulering af finansielle institutioner

Mohammadi, Ali

Entreprenørskab inden for højteknologi, Finteknologi og crowdfunding, Patenter og innovation, Private Equity, Risikovillig kapital

Mol, Michael

Global strategi, Ledelsesinnovation, Multinationale virksomheder, Nye ledelsespraksisser, Offshoring, Outsourcing, Strategisk ledelse, Strategiske skift, Åben innovation

Monteiro, Pedro

Administration af viden, Arbejde, Bureaukrati, Ekspertise, Etnografi, Koordinering i organisationer, Kvalitative metoder, Organisationsteori, Samarbejde, Vidensarbejde

Monticelli, Lara

Alternative fremtider, Alternative økonomier og sociale systemer, Bæredygtig livsstil, Bæredygtige byer, Kritisk sociologi, Nutidig kapitalisme og dens kriser, Overgang til bæredygtighed, Politiske og etiske forbrugere, Præfigurativ politik, Sociale bevægelser, Sociale ændringer, Studier af kapitalismen

Moon, Jeremy

Erhvervsliv og det offentlige, Erhvervsliv og politik, Erhvervsliv og styring, Virksomheder og bæredygtighed, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Morales, Dolores Romero

Algoritmer, Algoritmisk retfærdighed, Algoritmisk transparens

Morin, Annaïg

Arbejdsmarkedsøkonomi, Makroøkonomi

Mors, Marie Louise

Bestyrelser, Bestyrelsesdynamikker, Global strategi, Konkurrence om ressourcer, Kvinder i bestyrelser, Professionelle servicevirksomheder, Sociale netværk, Strategi, Videndeling

Mueller, Michael

Indvandring, International virksomhedsstyring, Organisatorisk uredelighed, Ulighed, Virksomhedsstrategi

Muhr, Sara Louise

Diversitet, Human Resource Management (HRM), Identitet, Inklusion, Lederskab, Organisationskultur, Work-life-balance

Mukkamala, Raghava Rao

Bots, fake news og misonformation, CHatGPT og store sprogmodeller, Cybersikkerhed, cybertrusler og cyberangreb, Hate speech og bias på de sociale medier, Kryptovalutaer og blockchain-teknologi, Kunstig intelligens og generativ AI, Kvanteberegning og kvanteinformationsbehandling, Maskinlæringsalgoritmer, Natursprogsbehandling og tekstanalyse

Mulalic, Ismir

Agglomeration, Boligpriser, Byøkonomi, Ejerskab og brug af bil, Parkering, Pendling, Segregation, Transportøkonomi, Urbanisering og gentrificering, Valg af boligens beliggenhed

Munar, Ana Maria

Filosofien om begær og kærlighed, Filosofien om turisme og rejser, Kritiske turismestudier, Køn og mangfoldighed inden for videregående uddannelser, Køn, ligestilling og feminisme

Munk, Claus

Husholdningers finansielle beslutninger, Investeringsteori, Porteføljeteori

Musacchio Adorisio, Anna Linda

Bankledelse, Deregulering af den finansielle sektor, Finanskommunikation, Global bankvirksomhed, Ledelse og organisationshistorie, Organisationsidentitet, Organisationskultur, Regnskabskommunikation, Storytelling

Mygind, Niels

Medarbejdereje, Omstilling og økonomisk udvikling i Central- og Østeuropa samt Rusland, Økonomisk udvikling i de nye vækstlande, især BRIK-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina

Møller, Michael

Boligøkonomi, Incitamentssystemer inkl. aktieoptioner, Kunst og økonomi, Porteføljeinvesteringer, Privatøkonomi, Virksomhedsstyring